Návrhy vyhľadávania
Úprava pitnej vody

Najlepšia kvalita vody podľa celosvetovo platných štandardov WHO

Spoločnosť ProMinent z vody vyrába hygienicky nezávadnú pitnú vodu – pomocou výkonných systémov a komponentov, ktoré sú predmontované pripravené na prevádzku alebo ich je možné individuálne konfigurovať.

Požiadavky v tomto použití

 

Voda je obmedzeným zdrojom. Preto sa pri získavaní pitnej vody vyžadujú experti. Spoločnosť ProMinent ovláda takmer všetky postupy na úpravu a dezinfekciu pitnej vody a prispôsobuje tieto daným požiadavkám. Pritom, samozrejme, dbáme na dodržiavanie lokálnych zákonných predpisov. Oxidácia, membránová filtrácia Membránová filtrácia je v úprave vody technikou na odstránenie častíc a... Viac v glosári a odsolenie robia vodu požívateľnou. Naše široké spektrum dezinfekčných riešení prídavne zaručuje absolútnu bezpečnosť dezinfekcie. K tomu patria: Oxid chloričitý Oxid chloričitý je mimoriadne reaktívny plyn, ktorý sa z dôvodu svojej nestability neskladuje,... Viac v glosári, chlór, gravitačná filtrácia, nanofiltrácia Postup membránovej filtrácie: Pri nanofiltrácii sa filtrujú častice s veľkosťou 0,01 – 0,001 µm (resp. 100 – 1 000 Da), ako nízkomolekulové organické zlúčeniny. Viac v glosári, odsolenie, dávkovanie striebra, dezinfekcia ultrafialovým svetlom a ozónovanie.

Downloads pre Úprava pitnej vody

Nahrať ďalšie od / z / o

Prehľad

 

Voda je obmedzeným zdrojom. Preto sa pri získavaní pitnej vody vyžadujú experti. Spoločnosť ProMinent ovláda takmer všetky postupy na úpravu a dezinfekciu pitnej vody a prispôsobuje tieto daným požiadavkám. Pritom, samozrejme, dbáme na dodržiavanie lokálnych zákonných predpisov. Oxidácia, membránová filtrácia Membránová filtrácia je v úprave vody technikou na odstránenie častíc a... Viac v glosári a odsolenie robia vodu požívateľnou. Naše široké spektrum dezinfekčných riešení prídavne zaručuje absolútnu bezpečnosť dezinfekcie. K tomu patria: Oxid chloričitý Oxid chloričitý je mimoriadne reaktívny plyn, ktorý sa z dôvodu svojej nestability neskladuje,... Viac v glosári, chlór, gravitačná filtrácia, nanofiltrácia Postup membránovej filtrácie: Pri nanofiltrácii sa filtrujú častice s veľkosťou 0,01 – 0,001 µm (resp. 100 – 1 000 Da), ako nízkomolekulové organické zlúčeniny. Viac v glosári, odsolenie, dávkovanie striebra, dezinfekcia ultrafialovým svetlom a ozónovanie.

Downloads

Produkty pre toto použitie

1 2 3 4 5 6

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421 2 482 00 111 16  Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Príklady z praxe k tomuto použitiu

1 2 3

Novinky a udalosti