Návrhy vyhľadávania

Motorové membránové dávkovacie čerpadlo Sigma/ 1 (typ Basis)

Rozsah výkonu 17 – 144 l/h, 12 – 4 bary

Veľmi robustným motorovým membránovým dávkovacím čerpadlom s patentovanou viacvrstvovou bezpečnostnou membránou pre vysokú bezpečnosť procesu je Sigma/ 1 Basis. Ponúka množstvo variantov pohonu ako trojfázové alebo 1-fázové striedavé motory, aj pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu.

Popis výrobku

Robustné čerpadlo pre bezpečné nasadenie

Membránové dávkovacie čerpadlo Sigma/ 1 tvorí s čerpadlami typu Sigma/ 2 a Sigma/ 3 súvislý rad výrobkov. Tým je pokrytý rozsah výkonu od 17 až 1 030 l/h, pri jednotnom koncepte obsluhy, koncepte ovládania a manažmente náhradných dielov. K dispozícii je veľké množstvo variantov pohonu, aj na použitie v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu.

Vaše výhody

Vysoká bezpečnosť procesu:

 • V prípade havárie neuniká dávkovacie médium smerom von ani do pohonu čerpadla vďaka patentovanej viacvrstvovej bezpečnostnej membráne s optickou (voliteľne elektrickou) signalizáciou.
 • Integrovaný prepúšťací ventil na ochranu čerpadla pred preťažením.
 • Spoľahlivá funkcia prostredníctvom možnosti odvzdušňovania počas procesu nasávania.

Flexibilné prispôsobenie sa procesu:

 • Celý konštrukčný rad Sigma je vo vyhotovení „Fyziologicky bezchybné (FDA) ohľadne materiálu prichádzajúceho do styku s médiom“ možné zvoliť v štandarde.
 • Dávkovacie čerpadlá s elektrolyticky leštenou dávkovacou hlavou z ušľachtilej ocele umožňujú nasadenie pri hygienicky náročných aplikáciách.
 • Prispôsobenie sa špeciálnym montážnym situáciám, keďže je štandardne na výber „Čerpacia jednotka vľavo“.

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Pridávanie chemikálií v úprave vody, napr. chlórového bieliaceho lúhu na dezinfekciu pitnej vody proporcionálne k množstvu
 • Pridávanie chemikálií v závislosti od nameraných hodnôt, napr. dávkovanie kyselín a lúhu na neutralizáciu pH v úprave odpadových vôd
 • Časovo riadené pridávanie chemikálií v okruhu chladiacej vody
 • Impulzovo riadené dávkovanie pri plnení rôznych objemov, napr. plnenie manometrov glycerínom
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Technické podrobnosti

  • Dĺžka zdvihu: 4 mm.
  • Rozsah nastavenia dĺžky zdvihu: 0 – 100 %.
  • Prestavenie dĺžky zdvihu: manuálne pomocou samoaretačného otočného tlačidla v krokoch po 1 % (voliteľne so servopohonom alebo regulačným pohonom).
  • Reprodukovateľnosť dávkovania pri definovaných podmienkach a správnej inštalácii lepšia o ±2 % v rozsahu nastavenia dĺžky zdvihu 30 – 100 %.
  • Materiály prichádzajúce do styku s médiom: PVDF, ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404, špeciálne materiály na vyžiadanie.
  • Patentovaná viacvrstvová bezpečnostná membrána s optickým zobrazením prasknutia membrány (voliteľne so signalizáciou prasknutia membrány prostredníctvom kontaktu).
  • Integrovaný hydraulický prepúšťací a odvzdušňovací ventil.
  • Široký výber variantov pohonu: Trojfázový štandardný motor, 1-fázový striedavý motor, motory na použitie v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu, rôzne vyhotovenia príruby na použitie motorov špecifických pre zákazníka.
  • Pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu II 2G Ex h IIC T3 Gb X alebo II 2G Ex h IIC T4 Gb X (voliteľné).
  • Druh ochrany IP 55.
  • Plastové teleso vystužené sklenenými vláknami.
  • Čerpacia jednotka vľavo voliteľná v štandarde.
  • Pri všetkých mechanicky vychýlených membránových dávkovacích čerpadlách sa musia z bezpečnostno-technických dôvodov pri inštalácii dimenzovať vhodné prepúšťacie zariadenia.

  Ovládanie základného typu Sigma (S1Ba)

  Servopohon dĺžky zdvihu/regulačný pohon

  Servopohon: Elektronicky regulovaný servopohon s bezdotykovým snímaním polohy pre automatické nastavenie dĺžky zdvihu, doba prestavenia cca 1 sekundu na 1 % dĺžku zdvihu, spätný potenciometer 1 kΩ, druh ochrany IP 65.

  Regulačný pohon: Elektronicky regulovaný servopohon s bezdotykovým snímaním polohy pozostávajúci zo servopohonu a zabudovaného regulátora dobehu na prestavenie dĺžky zdvihu prostredníctvom normalizovaného signálu. Normalizovaný vstup prúdu 0/4 – 20 mA, zodpovedá dĺžke zdvihu 0 – 100 %, prepínač pre ručnú/automatickú prevádzku, prestavenie zdvihu pri ručnej prevádzke, elektronické zobrazenie polohy dĺžky zdvihu, napájací zdroj so širokým rozsahom napätia 85 – 265 V, 50/60 Hz, druh ochrany IP 65, výstup skutočnej hodnoty 0/4 – 20 mA pre diaľkové zobrazenie.

  Regulácie otáčok s meničom frekvencie (znak ident. kódu Z)

  Regulácia otáčok kompl. pozostáva z meniča frekvencie a motora s regulovateľnými otáčkami s 0,09 kW (Sigma 1 Ba), 0,37 kW (Sigma 2 Ba) alebo 0,55 kW (Sigma 3 Ba).

  „Fyziologicky vyhovujúce“ čo sa týka materiálu tesnenia, ktoré prichádza do kontaktu s médiom

  FDA

  Materiály, ktoré sú v kontakte s médiami, vo vyhotovení „FDA“ (F) zodpovedajú smernici FDA.

  Smernice FDA: Materiál PTFE: FDA č. 21 CFR § 177.1550, materiál PVDF: FDA č. 21 CFR § 177.2510

  Dostupné pre vyhotovenie čerpadla (PV) a ušľachtilá oceľ (SS)

  Príklad identifikačného kódu: S1BaH04084PV F S000S000

  Nariadenie EÚ 1935/2004

  Vo vyhotovení materiálu ušľachtilá oceľ „Fyziologicky vyhovujúce“ čo sa týka materiálu tesnenia, ktoré prichádza do kontaktu s médiom nar. (ES) 1935/2004“ sú k dispozícii materiály tesnenia podľa nar. (ES) 1935/2004. Dostupné pre vyhotovenie čerpadla ušľachtilá oceľ (SS).

  Pre hygienicky náročné aplikácie sú k dispozícii dávkovacie hlavy v Hygienic Design na vyžiadanie.

  Základný typ Sigma/ 1 vyhotovenie „čerpacia jednotka vľavo“

  Toto vyhotovenie ponúka dodatočnú možnosť prispôsobia sa špeciálnym montážnym situáciám, napr. v kombinácii so zásobníkmi, konzolami atď.

  Príklad identifikačného kódu: S1BaH07042PVTS00 5 S000

  Typ S1Bas motorom 1500 ot./min. pri 50 Hz prevádzkes motorom 1800 ot./min. pri 60 Hz prevádzkeNasávacia výškaprípustný vstupný tlak na strane nasávaniaPrípojka strana nasávania/tlakuPrepravná hmotnosť
   Čerpací výkon pri max. protitlakuMax. počet zdvihovČerpací výkon pri max. protitlakuMax. počet zdvihov    
  bar l/hml/zdvihZdvihy/min psil/h/gph (US)Zdvihy/minm WS barG-DNkg
  12017 PVT10173,87314520,4/5,388713/4–109
  12017 SST12173,87317420,4/5,388713/4–1012
  12035 PVT10354,014314542,0/11,0172713/4–109
  12035 SST12354,014317442,0/11,0172713/4–1012
  10050 PVT10504,020514560,0/15,8246713/4–109
  10050 SST10504,020514560,0/15,8246713/4–1012
  10022 PVT10225,07314526,4/6,988613/4–109
  10022 SST10225,07314526,4/6,988613/4–1012
  10044 PVT10445,114314552,8/13,9172613/4–109
  10044 SST10445,114314552,8/13,9172613/4–1012
  07065 PVT7655,220510278,0/20,6246613/4–109
  07065 SST7655,220510278,0/20,6246613/4–1012
  07042 PVT7429,57310250,4/13,388311–1510
  07042 SST7429,57310250,4/13,388311–1514
  04084 PVT4849,714358100,8/26,6172311–1510
  04084 SST4849,714358100,8/26,6172311–1514
  04120 PVT41209,720558144,0/38,0246311–1510
  04120 SST41209,720558144,0/38,0246311–1514

  Údaje o výkone TTT pozri typ PVT

  Materiály prichádzajúce do styku s médiom

  MateriálDávkovacia hlavaNasávacia/tlaková prípojkaTesnenia/guľové sedloGuľôčkyIntegrovaný prepúšťací ventil
  PVTPVDFPVDFPTFE/PTFEKeramikaPVDF/FKM alebo EPDM
  SSTUšľachtilá oceľ 1.4404Ušľachtilá oceľ 1.4581PTFE/PTFEUšľachtilá oceľ 1.4404Ušľachtilá oceľ/FKM alebo EPDM
  TTT*PTFE + 25 % uhlíkPTFE + 25 % uhlíkPTFE/PTFEKeramika
  * špeciálne pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu 

  Vyhotovenie materiálu tesnenia „F“ – „FDA“ guľové sedlo: PVDF

  Vyhotovenie materiálu tesnenia „G“ – „nar. (ES) 1935/2004“ guľové sedlo: 1.4404

  Údaje motora

  Znak identifikačného kóduNapájanie napätímΔ/Y  Poznámky
  S3 ph, IP 55220 – 240 V/380 – 420 V
  265 – 280 V/440 – 480 V
  50 Hz
  60 Hz
  0,09 kW
  0,09 kW
   
  T3 ph, IP 55220 – 240 V/380 – 420 V
  265 – 280 V/440 – 480 V
  50 Hz
  60 Hz
  0,09 kW
  0,09 kW
  s PTC, regulačný rozsah otáčok 1:5
  R3 ph, IP 55220 – 240 V/380 – 420 V50 Hz0,09 kWs PTC, regulačný rozsah otáčok 1:20 s externým ventilátorom (1ph 230 V; 50/60 Hz; 20 W)
  M1 ph AC, IP 55230 V ± 5 %50/60 Hz0,12 kW 
  N1 ph AC, IP 55115 V ± 5 %60 Hz0,12 kW 
  L13 ph, II2GExellT3220 – 240 V/380 – 420 V50 Hz0,12 kW 
  L23 ph, II2GExdllCT4220 – 240 V/380 – 420 V50 Hz0,18 kWs PTC, regulačný rozsah otáčok 1:5
  P13 ph, II2GExellT3250 – 280 V/440 – 480 V60 Hz0,12 kW 
  P23 ph, II2GExdllCT4250 – 280 V/440 – 480 V60 Hz0,18 kWs PTC, regulačný rozsah otáčok 1:5

  Pre ďalšie informácie si môžete vyžiadať karty technických údajov motorov. Špeciálne motory, resp. špeciálne motorové príruby sú možné na vyžiadanie.

  Motory pre základné čerpadlá Sigma sú možné na vyžiadanie.

  Podľa smernice Ekodizajn 2009/125/ES nepodliehajú motory menšie ako 0,75 kW a motory, ktoré sú dimenzované pre prevádzku s možnosťou regulácie otáčok, norme IE3.

  Upozornenie pre nasadenie v zóne s nebezpečenstvom výbuchu

  V prevádzkarňach s nebezpečenstvom výbuchu sa smú používať iba čerpadlá s príslušným označením podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ. Skupina zariadení, kategória a druh ochrany, ktorá/ý je vykázaná/ý na označení musí zodpovedať podmienkam predpokladaným v oblasti použitia alebo byť lepšia/í.

  Downloads pre Motorové membránové dávkovacie čerpadlo Sigma/ 1 (typ Basis)

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Od A po Z
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Robustné čerpadlo pre bezpečné nasadenie

  Membránové dávkovacie čerpadlo Sigma/ 1 tvorí s čerpadlami typu Sigma/ 2 a Sigma/ 3 súvislý rad výrobkov. Tým je pokrytý rozsah výkonu od 17 až 1 030 l/h, pri jednotnom koncepte obsluhy, koncepte ovládania a manažmente náhradných dielov. K dispozícii je veľké množstvo variantov pohonu, aj na použitie v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu.

  Vaše výhody

  Vysoká bezpečnosť procesu:

  • V prípade havárie neuniká dávkovacie médium smerom von ani do pohonu čerpadla vďaka patentovanej viacvrstvovej bezpečnostnej membráne s optickou (voliteľne elektrickou) signalizáciou.
  • Integrovaný prepúšťací ventil na ochranu čerpadla pred preťažením.
  • Spoľahlivá funkcia prostredníctvom možnosti odvzdušňovania počas procesu nasávania.

  Flexibilné prispôsobenie sa procesu:

  • Celý konštrukčný rad Sigma je vo vyhotovení „Fyziologicky bezchybné (FDA) ohľadne materiálu prichádzajúceho do styku s médiom“ možné zvoliť v štandarde.
  • Dávkovacie čerpadlá s elektrolyticky leštenou dávkovacou hlavou z ušľachtilej ocele umožňujú nasadenie pri hygienicky náročných aplikáciách.
  • Prispôsobenie sa špeciálnym montážnym situáciám, keďže je štandardne na výber „Čerpacia jednotka vľavo“.

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Náhradné diely a príslušenstvo

  1 2

  Vhodné produkty

  1 2 3

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz