Návrhy vyhľadávania

Dávkovacie systémy pre plynný chlór DULCO®Vaq

V dávkovacom systéme DULCO®Vaq sa s plynným chlórom manipuluje bezpečne vo vákuu. Prostredníctvom podtlaku vytváraného v injektore sa otvorí vákuový regulátor dávkovania namontovaný na zásobníku plynného chlóru a do vody, ktorá sa má upraviť, sa dostane plynný chlór. Riadiacimi ventilmi sa nastavuje dávka chlóru. Prietokomery presne zobrazujú prietok plynného chlóru. Veľké množstvo individuálnych riešení je možné prostredníctvom príslušenstva, ako motorové regulačné ventily, injektory alebo vákuové prepínače.

Pri aplikáciách v priemysle a pri úprave veľkých objemov vody sa používajú komponenty ProMinent DULCO®Vaq pre veľkokapacitné zariadenia na plynný chlór. Pritom sa používajú ďalšie komponenty ako odparovače, redukčné tlakové ventily, tlakové prepínače, dávkovacie prístroje, ako aj príslušné vybavenie priestorov.

Pri dimenzovaní špecifických projektov zohľadňujú odborníci ProMinent najaktuálnejšie požiadavky na bezpečnosť.

Perfektná bezpečnosť prevádzkovateľa a používateľa vďaka dávkovacím systémom plynného chlóru ProMinent DULCO®Vaq.

 • Prístroje na dávkovanie plynného chlóru 200 kg/h
 • Spoľahlivý vodný odparovač chlóru
 • Tlakový a vákuový spínač
 • Systém núdzového vypnutia
 • Neutralizátory/scrubber
 • Váhové systémy v rozličných konfiguráciách
 • Vodné ejektory
 • Vybavenie bezpečnostných priestorov

Vaše výhody

 • Vyskúšaná a vyspelá technika
 • Presné dávkovanie aj pri veľkých prietokových množstvách
 • Vysoká automatizácia
 • Robustný dizajn
 • Kompletný sortiment pre zariadenia zhodné s DIN19606

Rozsah aplikácie

 • Úprava pitnej vody
 • Úprava odpadových vôd
 • Úprava chladiacej vody
 • Úprava bazénovej vody

Produkty

Manostat pre plynný chlór DULCO®Vaq

Kapacita: do 200 kg/h

Regulátor vákua DULCO®Vaq CGVa dávkuje plynný chlór cenovo výhodne a efektívne. Použitím kvalitných materiálov, ako tantal a striebro, sa zaisťuje najvyššia bezpečnosť prevádzky a spoľahlivosť. Viac informácií

Vaše výhody

 • Maximálna bezpečnosť vďaka plne vákuovému systému
 • Bezpečnosť prevádzky a spoľahlivosť vďaka použitiu kvalitných materiálov ako tantal a striebro
 • Navzájom zosúladené komponenty a diely príslušenstva
 • Integrované bezpečnostné odvzdušnenie

Motorový regulačný ventil pre plynný chlór DULCO®Vaq

Kapacita: 12 g/h až 15 kg/h

Motorový regulačný ventil plynného chlóru DULCO®Vaq typu PM 3531 zabezpečuje presné elektronicky riadené dávkovanie prúdu plynného chlóru. Lineárne regulačné správanie je zabezpečované prostredníctvom externe ovládaného krokového motora. Viac informácií

Vaše výhody

 • Lineárne regulačné správanie pre presné dávkovanie
 • Mnohé ovládacie funkcie a funkcie hlásenia
 • Automatická a manuálna prevádzka
 • S možnosťou kalibrácie
 • Automatické bezpečnostné vypnutie
 • Jednoduché ovládanie, napr. prostredníctvom DULCOMARIN® alebo DACb Controller

Prepínač vákua pre plynný chlór DULCO®Vaq

Kapacita: 12 g/h až 120 kg/h

Vákuové prepínače DULCO®Vaq PM 400 a 440 prepínajú automaticky a spoľahlivo medzi dvomi zásobníkmi plynného chlóru. Umožňujú tým zásobovanie chlórom bez prerušenia aj vtedy, keď sa vyprázdni zásobník plynného chlóru. Viac informácií

Vaše výhody

 • Automatické prepnutie zdrojov plynného chlóru
 • Systém prevádzkovaný čisto na vákuum bez externej pomocnej energie
 • Jednoduchá montáž a uvedenie do prevádzky

Injektor pre plynný chlór DULCO®Vaq

Kapacita: 12 g/h až 200 kg/h

Injektory pre plynný chlór konštrukčného radu DULCO®Vaq vytvárajú stabilné vákuum aj pri vysokých prevádzkových tlakoch. Viac informácií

Vaše výhody

 • Bezpečná tvorba vákua
 • Do protitlaku 40 barov
 • Integrovaný spätný ventil
 • Rozmanité varianty zabudovania
 • Robustný dizajn

Upozornenie: Na výber vhodných vodných ejektorov sú k dispozícii injektorové vačky pre všetky modely.

Automatický dávkovací prístroj plynného chlóru DULCO®Vaq

Kapacita: 12 g/h – 15 kg/h

Dávkovací prístroj plynného chlóru DULCO®Vaq typu PM 3610 C na automaticky regulované dávkovanie plynného chlóru. Jednoduchá obsluha ponúka bezpečnosť a presnosť zodpovedajúc aktuálnemu stavu techniky, podľa normy DIN. Viac informácií

Vaše výhody

 • Automatické dávkovanie plynného chlóru
 • Plug and Play
 • Zhoda s DIN 19606
 • Systém namontovaný na dosku
 • Rozmanite ovládaný motorový regulačný ventil
 • Funkčný ochranný kryt

Automatický núdzový vypínací systém pre plynný chlór DULCO®Vaq

Automatické zatváranie ventilov plynného chlóru v sekundách.

Elektrický núdzový vypínací systém sa s automatickým vypínaním plynného chlóru stará o dodatočnú bezpečnosť personálu a vybavenia. S vlastnou ovládacou jednotkou a neprerušiteľným zdrojom napájania spoľahlivo uzatvorí ventily plynného chlóru v prípade núdze aj v prípade výpadku prúdu. Viac informácií

Vaše výhody

 • Zatvára sa priamo na ventile
 • V prípade núdze zatvorí akýkoľvek druh ventilov pre plynný chlór do niekoľkých sekúnd
 • Elektricky ovládané a vybavené neprerušiteľným zdrojom napájania (nepretržité napájanie)
 • Nastaviteľný krútiaci moment na bezpečné zatváranie
 • Systémovo nezávislé dovybavenie existujúcich zariadení na plynný chlór
 • Jednoduchá montáž a demontáž pri výmene zásobníka bez použitia náradia

Odparovač na plynný chlór DULCO®Vaq

Rozsah výkonu 50 – 200 kg/h

Odparovač DULCO®Vaq, typ PM3100C – pre aplikácie s kvapalným chlórom vo veľkokapacitných zariadeniach na plynný chlór – bezpečný a spoľahlivý. Viac informácií

Vaše výhody

 • Bezpečná manipulácia s veľkými množstvami plynného chlóru
 • Spoľahlivý vodný odparovač
 • Jednoduchá inštalácia
 • Dlhá životnosť vďaka katodickej ochrane proti korózii
 • Vysoká automatizácia
 • Robustný dizajn

Neutralizátor pre plynný chlór DULCO®Vaq

Neutralizácia 50 – 500 kg plynného chlóru

Neutralizátor DULCO®Vaq v prípade alarmu spoľahlivo odsáva unikajúci plynný chlór spolu s vzduchom z priestoru plynného chlóru a bezpečne ho neutralizuje. Viac informácií

Vaše výhody

 • Neutralizuje plynný chlór v prípade netesnosti
 • 99,9 % neutralizácia už vo vodoprúdovom čerpadle
 • Bezpečnosť a ochrana vybavenia
 • Automatická prevádzka
 • Jednoduchá manipulácia a údržba

Tlakový prepínač pre plynný chlór DULCO®Vaq

Rozsah výkonu do 200 kg/h

Tlakový prepínač DULCO®Vaq typu PM 481 na neprerušované zásobovanie plynným chlórom pri vysokých kapacitách. Viac informácií

Vaše výhody

 • Bezpečná manipulácia vďaka automatickej prevádzke a monitorovaniu tlaku
 • Nepretržitá prevádzka vďaka neprerušovanému zásobovaniu plynným chlórom
 • Jednoduchá obsluha
 • Jednoduchá napojenie vďaka dodanému riadeniu

Dávkovací prístroj plynného chlóru DULCO®Vaq

Kapacita: 20 – 200 kg/h

DULCO®Vaq, typ PMR540 a 550C – výkonné stacionárne zariadenia na precízne dávkovanie plynného chlóru pri úprave vody Viac informácií

Vaše výhody

 • Stabilita vďaka telesu GFK so zosilneným rámom
 • Priama kontrola prevádzky pomocou ukazovateľa vákua
 • Zvýšená bezpečnosť vďaka spätnému ventilu vákua
 • Presné nastaviteľné pomocou zabudovaného prietokomeru
 • Vysoká miera automatizácie vďaka modernému motorovému regulačnému ventilu

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16  Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Použitia

1 2

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz