Návrhy vyhľadávania

Dávkovacie systémy pre Polyméry

Ak sa musia z kvapalín eliminovať pevné látky, musia sa pripraviť kvapalné alebo práškové polyméry. Toto sa vykonáva pomocou zariadení na prípravu polymérov a dávkovacích zariadení. Experti ProMinent pre úpravu odpadových vôd vedia, ako toto špeciálne použitie technologicky efektívne presadiť. Pre najvyššie požiadavky vyvinuli dávkovacie zariadenia Ultromat®, ktoré, okrem toho, majú jednoduchú montáž a obsluhu.

Produkty

Dávkovací systém POLYMORE

Rozsah výkonu do 18 000 l/h

Dávkovací systém POLYMORE je Inline prípravná stanica, v ktorej sa kvapalný polymér prostredníctvom hadicového čerpadla dostáva do zapuzdreného viacozónového miešacieho zariadenia k riediacej vode. Výsledkom je upravený a homogénny polymérový roztok. Viac informácií

Vaše výhody

 • Montáž na stenu: úspora miesta
 • Bezúdržbové hadicové čerpadlo na dávkovanie kvapalného polyméru
 • Jednoduché a rýchle pripojenie: potrebná je iba voda, kvapalný polymér a prúd
 • Dodatočné zapojenie zrejúcej nádrže s miešacím mechanizmom a dávkovacím čerpadlom je možné iba vtedy, ak pri určitých použitiach doba zrenia nepostačuje
 • Automatické riadenie
 • Zapuzdrené miešacie zariadenie na efektívnu výrobu polymérového roztoku

Dávkovací systém PolyRex

Rozsah výkonu do 3 820 l/h

Dávkovací systém PolyRex je dvojpodlažná výrobná stanica na spracovanie kvapalných a práškových polymérov. Pozostáva z čerpacej a miešacej jednotky a oboch dvojpodlažných zásobníkov z ušľachtilej ocele. Použité polyméry sa optimálne využívajú. Viac informácií

Vaše výhody

 • Optimálne využitie nasadeného polyméru
 • Dvojzávitovkový dávkovač povoľuje dávkovanie s nízkymi pulzáciami s vysokou presnosťou dávkovania.
 • Optimálne dodatočné riedenie prostredníctvom vysokoúčinného statického miešadla
 • Voliteľne: automatické plnenie práškového sila vákuovým plničom
 • Redukčný ventil sa stará o konštantné zásobovanie vodou
 • Efektívne premiešavanie polymérového roztoku s vyhotovením z ušľachtilej ocele

Dávkovací systém Ultromat® ATR (kontinuálne zariadenie s kruhovými zásobníkmi)

Odobrané množstvo do 2 000 l/h

Dávkovací systém Ultromat® ATR (kontinuálne zariadenie s kruhovým zásobníkom) sa používa pri spracovaní práškových polymérov na polymérové roztoky pripravené na použitie. Viac informácií

Vaše výhody

 • Hotovo zmontované zariadenie
 • Tri jednotlivé kruhové zásobníky PP vo funkcii prípravnej, zrejúcej a zásobnej nádrže
 • Kruhové zásobníky sú navzájom hydraulicky spojené prostredníctvom prepadových kanálov
 • Dávkovač suchého materiálu s hnacím motorom, ohrievaním dávkovacieho potrubia a lievikom na prášok s nasadzovacím uzáverom
 • Zaplavovací systém na vplachovanie a namáčanie prášku
 • Šetrné premiešavanie polymérového roztoku s dvomi elektrickými miešacími mechanizmami

Dávkovací systém Ultromat® MT pre režim šarží

Rozsah výkonu 120 – 3 800 l/h

Manuálna stanica na prípravu polyméru Ultromat® MT: Perfektný dávkovací systém na spracovanie kvapalných a práškových polymérov v malých množstvách, veľmi robustný a cenovo výhodný. Viac informácií

Vaše výhody

 • Použite tam, kde sa nevyžaduje automatická prevádzka
 • Manuálne pridávanie vločkovacieho prostriedku
 • Robustný a cenovo výhodný
 • Kruhová prípravná nádrž z polypropylénu
 • Zaplavovací systém s vplachovacím lievikom a injektorom
 • Šetrné premiešavanie polymérového roztoku

Dávkovací systém Ultromat® ULDa (dvojposchodové zariadenie)

Odobrané množstvo do 2 000 l/h

Dávkovací systém Ultromat® ULDa od spoločnosti ProMinent je automatické zariadenie na prípravu polyelektrolytu. Použitie je zmysluplné tam, kde sa majú syntetické polyméry automaticky pripraviť na polymérové roztoky ako vločkovacie pomocné prostriedky. Viac informácií

Vaše výhody

 • Spracovanie kvapalných polymérov (0,05 – 1,0 %) a práškových polymérov (0,05 – 0,5 %)
 • Žiadne zmiešanie čerstvého s vyzretým polymérom
 • Vysoká rozmanitosť variantov pre špecifické použitia
 • Obsluhou vedené zadanie koncentrácie roztoku, ako aj kalibrácia dávkovača prášku a čerpadla kvapalného koncentrátu
 • Vodovodná aparatúra s prietokomerom a súpravou armatúr pre hasiacu vodu
 • Šetrné premiešavanie polymérového roztoku (elektrický miešací mechanizmus)

Dávkovací systém Ultromat® ULFa (kontinuálne zariadenie)

Odobrané množstvo do 8 000 l/h

Stanica na prípravu polymérov Ultromat® ULFa (kontinuálne zariadenie): Pomocou tohto dávkovacieho systému je možné nasadiť vločkovacie pomocné prostriedky na prípravu polymérového roztoku hotového na použitie. Zariadenie bolo koncipované pre plnoautomatické nasadzovanie polymérových roztokov. Viac informácií

Vaše výhody

 • Spracovanie kvapalných polymérov (0,05 – 1,0 %) a práškových polymérov (0,05 – 0,5 %)
 • Nízke zavlečenie polyméru, a tým vysokokvalitné výsledky
 • Odber polymérového roztoku a vyprázdňovanie komôr cez čelnú stranu zásobníka
 • Obsluhou vedené zadanie koncentrácie roztoku, ako aj kalibrácia čerpadla dávkovača prášku a kvapalného koncentrátu
 • Verzia so svorkovou skriňou na vyžiadanie
 • Šetrné premiešavanie polymérového roztoku (elektrický miešací mechanizmus)

Dávkovací systém Ultromat® ULPa (dvojkomorové zariadenie)

Odobrané množstvo 400 – 4 000 l/h

Dávkovací systém Ultromat® ULPa (dvojkomorové zariadenie) je vhodný na nasadenie vločkovacích pomocných prostriedkov, ktoré slúžia na prípravu polymérového roztoku pripraveného na použitie. Viac informácií

Vaše výhody

 • Spracovanie kvapalných polymérov (0,05 – 1,0 %) a práškových polymérov (0,05 – 0,5 %)
 • Žiadne zmiešanie čerstvého s vyzretým polymérom
 • Obsluhou vedené zadanie koncentrácie roztoku, ako aj kalibrácia dávkovača prášku a čerpadla kvapalného koncentrátu
 • Šetrné premiešavanie polymérového roztoku (elektrický miešací mechanizmus)
 • Verzia so svorkovou skriňou na vyžiadanie

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421 2 482 00 111 16  Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Použitia

1 2