Návrhy vyhľadávania

Elektrolyzéry

Ide to aj bez chémie

Aké príjemné: žiadne chemikálie, ktoré sa musia prepravovať, žiadne skladovanie a žiadna manipulácia s nebezpečnými substanciami. Namiesto toho: Technicky zrelé zariadenia spracovávajú priamo na mieste neškodnú kuchynskú soľ na chlór, peroxid vodíka a lúh sodný.

Úplne jednoducho

Elektrolýza je ekonomicky zmysluplná a technicky zrelá alternatíva na dávkovanie bieliaceho lúhu alebo iných dezinfekčných prostriedkov. Chlór vyrobený z kuchynskej soli sa môže dávkovať priamo ako kyselina chlórna (HOCl) do vody alebo sa spolu s vyrobeným lúhom sodným uskladniť ako chlórový bieliaci lúh (NaOCl).

Ukľudňujúce vedieť

Dezinfekcia s kuchynskou soľou je úplne bezpečná. Skladovanie, preprava a manipulácia s nebezpečnými chemikáliami úplne odpadá pri využití elektrolyzéra od spoločnosti ProMinent. S jedným jediným zariadením (CHLORINSITU® IV Plus/compact) vyrobíte chlór a vykonáte korekciu hodnoty pH. Elektrolyzéry ProMinent sú vyhotovené ako podtlakové zariadenia – najvyššia prevádzková bezpečnosť je tým zaručená.

Ponúkame rôzne riešenia pre pitnú, technologickú a bazénovú vodu. Z tabuľky môžete vyčítať rôzne kombinácie použitia. Máte individuálnu požiadavku? Neváhajte, opýtajte sa našich špecialistov. Ak títo výnimočne nemajú pripravené žiadne riešenie, nejaké nájdu. Určite.

Produkty

Elektrolyzér CHLORINSITU® II

Výkon 50 – 2 400 g chlórový bieliaci lúh/h

Elektrolyzér CHLORINSITU® II: Robustné, bezpečné a hospodárne zariadenie pre oblasti, v ktorých pri zavlečení kuchynskej soli do upravovanej vody nedochádza k rušeniu. Viac informácií

Vaše výhody

 • Robustná, jednoduchá technika
 • Bezpečné riadenie zariadenia s diaľkovou diagnostikou prostredníctvom Remote Control Engineer
 • Ekonomický spôsob prevádzky vďaka lacnej surovine kuchynskej soli a nízkej spotrebe chemikálií na nastavenie hodnoty pH
 • Kompaktná konštrukcia s úsporou miesta
 • Lepšie pracovné podmienky pre personál obsluhy
 • Bez nebezpečenstva zámeny nádob s nebezpečnými chemikáliami

Elektrolyzér CHLORINSITU® III Compact

Výkon 25 – 50 g chlórový bieliaci lúh/h

Výroba chlórového bieliaceho lúhu v malých rozsahoch pre menšie plavecké bazény a bazény: Elektrolyzér CHLORINSITU® III Compact. Viac informácií

Vaše výhody

 • Roztok chlórnanu sodného s nízkym obsahom chloridu a chlorečnanu s vysokou koncentráciou chlóru (25 g/l FAC)
 • Minimálna spotreba kyseliny na korekciu pH, úspora možná až do 70 %
 • Ekonomický spôsob prevádzky vďaka lacnej surovine kuchynskej soli a nízkej spotrebe chemikálií na nastavenie hodnoty pH
 • Robustná, jednoduchá technika
 • Kompaktná konštrukcia s úsporou miesta, predmontovaná na stenovú dosku

Elektrolyzér CHLORINSITU® III

Výkon 100 – 10 000 g chlórnan sodný/h

Potrebujete vysokočistý, resp. chlórový bieliaci lúh s nízkym obsahom chloridu a chlorečnanu? Elektrolyzér CHLORINSITU® III je riešením. Použiteľný pri pitnej vode, odpadovej vode, technologickej vode, bazénovej vode alebo v chladiacich vežiach. Viac informácií

Vaše výhody

 • Roztok chlórnanu sodného s nízkym obsahom chloridu a chlorečnanu s vysokou koncentráciou chlóru (25 g/l FAC)
 • Minimálna spotreba kyseliny na korekciu pH, úspora možná až do 70 %
 • Bezpečné riadenie zariadenia s diaľkovou diagnostikou prostredníctvom Remote Control Engineer
 • Vysoká životnosť membránových článkov vďaka konštantnému vákuu
 • Frekvenciou riadené obehové čerpadlo udržiava vákuum v uzatvorenej oblasti anód konštantné
 • Vysoká bezpečnosť prevádzky v dôsledku vyhotovenia ako podtlakové zariadenia

Elektrolyzér CHLORINSITU® IV Compact

Výkon 25 – 50 g vysokočistý aktívny chlór/h

Vo vákuovom procese vyrábajú elektrolyzéry CHLORINSITU® IV Compact vysokočistý plynný chlór. Ekonomické, robustné a šetriace miesto. Viac informácií

Vaše výhody

 • Chlórovanie a nastavenie hodnoty pH v jedinom zariadení
 • Výroba a dávkovanie vysokočistej kyseliny chlórnej
 • Ekonomický spôsob prevádzky vďaka lacnej surovine kuchynskej soli a nulovej spotrebe chemikálií na nastavenie hodnoty pH
 • Bezpečná podtlaková technika zariadenia
 • Robustná, jednoduchá technika
 • Kompaktná konštrukcia s úsporou miesta, predmontovaná na stenovú dosku

Elektrolyzér CHLORINSITU® V Plus

Výkon 100 – 3 500 g vysokočistý aktívny chlór/h

Výroba aktívneho chlóru v kombinácii s roztokom chlórnanu sodného vo vákuovom procese pomocou elektrolyzéra CHLORINSITU® V Plus. Chlórovanie a nastavenie hodnoty pH možné na jednom mieste. Viac informácií

Vaše výhody

 • Chlórovanie a nastavenie hodnoty pH pomocou zariadenia
 • Mimoriadne nízky obsah chloridu a chlorečnanu
 • Predzásobenie roztokom chlórnanu sodného na pokrytie najvyšších dopytov
 • Výroba a dávkovanie vysokočistej kyseliny chlórnej v kombinácii s výrobou chlórnanu sodného
 • Vysoká životnosť membránových článkov vďaka konštantnému vákuu
 • Vysoká bezpečnosť prevádzky v dôsledku vyhotovenia ako podtlakové zariadenia

Elektrolyzér CHLORINSITU® V

Výkon 100 – 3 500 g vysokočistý aktívny chlór/h

Vysokočistý aktívny chlór vo vákuovom procese vyrába elektrolyzér CHLORINSITU® V. Vhodné pre použitia na dávkovanie kyseliny chlórnej pri súčasnej korekcii hodnoty pH. Viac informácií

Vaše výhody

 • Chlórovanie a nastavenie hodnoty pH pomocou zariadenia
 • Mimoriadne nízky obsah chloridu a chlorečnanu
 • Výroba a dávkovanie vysokočistej kyseliny chlórnej bez medziuskladnenia
 • Bezpečné riadenie zariadenia s diaľkovou diagnostikou prostredníctvom Remote Control Engineer
 • Vysoká životnosť membránových článkov vďaka konštantnému vákuu
 • Frekvenciou riadené obehové čerpadlo udržiava vákuum v uzatvorenej oblasti anód konštantné

Elektrolyzér DULCO®Lyse

Výkon 100 – 300 g vysokočistej kyseliny chlórnej/h

Efektívna výroba DULCO®Lyt 400 (voda ECA) s mimoriadne nízkym obsahom chloridu a chlorečnanu. Maximálna ochrana pred koróziou a najvyššia hospodárnosť vďaka nízkemu obsahu chloridu. Viac informácií

Vaše výhody

 • Extrémne nízky obsah chloridu a chlorečnanu pre najvyššiu ochranu a odolnosť proti korózii techniky zariadenia
 • Ekologická, vysokoúčinná dezinfekcia
 • Dlohotrvajúca sterilita, bez prepravy, skladovania a manipulácie s vysokokoncentrovanými chemikáliami
 • Manipulácia s chemikáliami sa obmedzí (potrebná je iba kuchynská soľ)
 • Kompaktná konštrukcia s úsporou miesta
 • Hospodárny spôsob prevádzkovania vďaka lacnej surovine kuchynskej soli

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421 2 482 00 111 16  Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Použitia

1 2