Návrhy vyhľadávania

Ozónové zariadenie OZONFILT OZMa

Výkon ozónu 70 – 420 g ozón/h

OZONFILT OZMa znamená maximálnu prevádzkovú bezpečnosť s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Generátor ozónu je bezúdržbový a generuje až 420 g/h ozónu zo stlačeného vzduchu.

Popis výrobku

Silné a napriek tomu ekologické. Ekologická a úsporná dezinfekcia a oxidácia.

Ozónové zariadenia OZONFILT OZMa sú tlakové zariadenia, pri ktorých sa napája prevádzkový plyn vzduch alebo kyslík pod tlakom do ozonátora.

Prevádzkový plyn vzduch pri ozónovom zariadení OZONFILT OZMaA typ 1 až 6

Ozón sa vyrába z kyslíka okolitého vzduchu a súčasne sa dávkuje. Sušenie s regulovanou zmenou tlaku riadené podľa potreby so samočinnou optimalizáciou znižuje na minimum spotrebu stlačeného vzduchu. Tak sa aj pri vysokej vlhkosti prostredia zaručuje prevádzkovo bezpečná výroba ozónu s koncentráciami ozónu do 20 g/Nm3 . S použitím vhodných miešacích zariadení sa tak môžu dosiahnuť koncentrácie ozónu v upravovanej vode podľa teploty v rozsahu 3 až 12 ppm.

Zákonné upozornenie týkajúce sa prevádzky ozónových zariadení v Európe:

Na prevádzku ozónových zariadení v Európe v súlade so zákonom sa musí uskutočniť schválenie, resp. registrácia podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch (EÚ) 528/2012 alebo nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006. Pri biocídnych aplikáciách vykonáva spoločnosť ProMinent v rámci svojho členstva v EurO3zon automaticky potrebné schválenie podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch v zastúpení pre svojich zákazníkov. Iné aplikácie vyžadujú registráciu podľa REACH, ktorú musí vykonať prevádzkovateľ, ale môže mať podporu EurO3zon. Bližšie informácie pozri https://www.prominent.de/resources/Other/German/26231/20210216-Kunden-Info-BPR-REACH.pdf.

Vaše výhody

 • Hospodárne: bezúdržbový koncept generátora s prakticky neobmedzenou životnosťou
 • Úspora energie až 30 % na úpravu vzduchu vďaka sušeniu vzduchu riadeným potrebou so samočinnou optimalizáciou oproti bežnej úprave vzduchu.
 • Automatická regulácia prevádzkového plynu v závislosti od výkonu ozónu, tým znížená spotreba energeticky intenzívne upravovaného prevádzkového plynu.
 • Vysoká koncentrácia ozónu zaisťuje optimálnu rozpustnosť ozónu vo vode
 • Priama inokulácia bez injektorového systému do protitlaku 2 bary
 • Automatické generovanie ozónu úplne nezávislé od výkyvov sieťového napätia a tlaku

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Zásobovanie pitnou vodou: Oxidácia železa, mangánu a arzénu, zjemňovanie a zlepšovanie chuti, ako aj dezinfekcia
 • Úprava odpadových vôd: Odbúravanie/redukcia CSB a mikronečistôt, zníženie kalu z čističiek
 • Nápojový a potravinársky priemysel: Oxidácia železa a mangánu, dezinfekcia stolovej a vyplachovacej vody
 • Bazény: Odbúravanie vedľajších produktov dezinfekcie, spoľahlivá mikrobiologická bariéra, ako aj výroba krištáľovo čistej vody vďaka mikrovločkovaciemu účinku
 • Priemysel: Likvidácia legionel a dezinfekcia chladiacej vody

  Technické podrobnosti

  • Kompaktná konštrukcia hotová na pripojenie v lakovanom rozvádzači z ocele alebo voliteľne z ušľachtilej ocele
  • S integrovanou súpravou filtrov na odstránenie prachu a malých množstiev zbytkového oleja v stlačenom vzduchu
  • Špeciálne dielektrikum s vynikajúcim chladením: Napriek nízkej spotrebe chladiacej vody sa teplo rýchlo a efektívne odvádza predtým, ako sa môže vzniknutý ozón rozpadnúť v dôsledku veľkého tepla.
  • PLC s integrovaným meraním ozónu a reguláciou PID
  • 7“ dotykový panel so zapisovačom údajov a obrazovkovým zapisovačom
  • Viaceré komunikačné rozhrania (napr. LAN, PROFIBUS® DP, Modbus TCP)
  • Vysoký stupeň účinnosti: Vďaka špeciálnej konštrukcii miešacieho zariadenia sa vo vode rozpustí viac ako 90 % ozónu.
  • Integrácia senzora rosného bodu na monitorovanie kvality stlačeného vzduchu
  • Integrácia klimatizačného prístroja na temperovanie ozónového zariadenia
  • Vstup prestávky pre externé zapnutie/vypnutie
  • Vstup kontaktu pre zablokovanie zariadenia, napr. pri chýbajúcom prietoku
  • Digitálny vstup pre prípojku detektora plynu
  • Digitálny vstup na ovládanie dvoch výkonových stupňov
  • Vstup 0/4 – 20 mA na externé ovládanie výkonu závislé od prietoku alebo nameranej hodnoty s regulátorom PID
  • Druhý, voľne konfigurovateľný vstup 0/4 – 20 mA
  • Výstup kontaktu prevádzkového hlásenia
  • Výstup kontaktu hlásenia súhrnnej poruchy
  • Výstup kontaktu porušenia hraničnej hodnoty, koncentrácia ozónu vo vode príliš nízka
  • Jeden voľne konfigurovateľný výstup 0/4 – 20 mA

  Technické údaje

  OZONFILT zariadenia na generovanie ozónu OZMa 1 – 3 A (prevádzkový plyn vzduch)

  Parametre okolia

  max. vlhkosť okolitého vzduchu 85 %, nekondenzujúca, bez prachu, max. teplota okolia: 40 °C (s integrovanou klimatizáciou: 50 °C)

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Počet modulov

  1

  1

  1

  Výkon ozónu, meraný podľa DIN pri vzduchu: 20 °C, chladiaca voda: 15 °C

  g/h

  70

  105

  140

  Spotreba (iba výroba ozónu)

  Nm3/h

  3,50

  5,25

  7,00

  Koncentrácia ozónu v plynnej fáze sa vzťahuje na normálne podmienky

  g/Nm3

  20

  20

  20

  Špecifická spotreba energie pri menovitom výkone

  Wh/g

  16,5

  16,5

  16,5

  min. faktor výkonu pri plnom výkone

  cos φ

  0,95

  0,95

  0,95

  Pripojenie ozónu

  Rp 3/8"

  Rp 3/8"

  Rp 3/8"

  Elektrická prípojka

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Hodnota sieťovej prípojky V/Hz/A

  V/Hz/A

  230/50;60/10

  230/50;60/16

  230/50;60/16

  Druh ochrany

  IP 54

  IP 54

  IP 54

  Druh ochrany s integrovanou klímou (vnútri/vonku)

  IP 54/IP 34

  IP 54/IP 34

  IP 54/IP 34

  Celkové rozmery (bez zmiešavania)

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Šírka

  mm

  1.114

  1.114

  1.114

  Výška

  mm

  1.961

  1.961

  1.961

  Hĺbka

  mm

  405

  405

  405

  Hmotnosť

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Hmotnosť

  kg

  270

  280

  300

  Miešanie ozónu

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Teplota surovej vody max.

  °C

  35

  35

  35

  Tlak výstup ozónu

  bar

  0,8…2,0

  0,8…2,0

  0,8…2,0

  Prívod vzduchu

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  požadované množstvo vzduchu

  Nl/min

  73

  110

  147

  Kvalita vzduchu

  Bez oleja a prachu, nekorozívne, konštantný vstupný tlak 4,5 – 10 barov, teplota max. 40 °C

  Chladiaca voda

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Spotreba chladiacej vody (15 °C)

  l/h

  90

  135

  180

  Spotreba chladiacej vody (30 °C)

  l/h

  125

  190

  250

  Vstupný tlak chladiacej vody

  bar

  2…5

  2…5

  2…5

  Výstup chladiacej vody, voľný výstup

  mm

  8 x 5

  8 x 5

  12 x 9

  Vstup chladiacej vody, tlaková hadica PE

  mm

  8 x 5

  8 x 5

  12 x 9

  Kvalita chladiacej vody

  Bez tendencie na odlučovanie vápnika, žiadne korozívne obsahové látky; usaditeľné látky: < 0,1 ml/l; žiadne častice > 100 µm; železo: < 0,2 mg/l; mangán: < 0,05 mg/l; vodivosť: > 100 µS/cm; chlorid: < 250 mg/l

  OZONFILT zariadenia na generovanie ozónu OZMa 4 – 6 A (prevádzkový plyn vzduch)

  Parametre okolia

  max. vlhkosť okolitého vzduchu 85 %, nekondenzujúca, bez prachu, max. teplota okolia: 40 °C (s integrovanou klimatizáciou: 50 °C)

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  * Nm3 = m3 pri normalizovaných podmienkach (p = 1,013 x 105 Pa, T = 273 K)

  Počet modulov

  2

  2

  3

  Výkon ozónu, meraný podľa DIN pri vzduchu: 20 °C, chladiaca voda: 15 °C

  g/h

  210

  280

  420

  Spotreba (iba výroba ozónu)

  Nm3/h

  10,50

  14,00

  21,00

  Koncentrácia ozónu v plynnej fáze sa vzťahuje na normálne podmienky*

  g/Nm3

  20

  20

  20

  Špecifická spotreba energie pri menovitom výkone

  Wh/g

  16,5

  16,5

  16,5

  min. faktor výkonu pri plnom výkone

  cos φ

  0,95

  0,95

  0,95

  Pripojenie ozónu

  Rp 3/8"

  Rp 3/8"

  Rp 3/8"

  Elektrická prípojka

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Hodnota sieťovej prípojky V/Hz/A

  V/Hz/A

  400/50;60/16

  400/50;60/16

  400/50;60/16

  Druh ochrany

  IP 54

  IP 54

  IP 54

  Druh ochrany s integrovanou klímou (vnútri/vonku)

  IP 54/IP 34

  IP 54/IP 34

  IP 54/IP 34

  Celkové rozmery (bez zmiešavania)

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Šírka

  mm

  1.320

  1.320

  1.606

  Výška

  mm

  1.961

  1.961

  1.961

  Hĺbka

  mm

  605

  605

  605

  Hmotnosť

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Hmotnosť

  kg

  420

  445

  580

  Miešanie ozónu

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Teplota surovej vody max.

  °C

  35

  35

  35

  Tlak výstup ozónu

  bar

  0,8…2,0

  0,8…2,0

  0,8…2,0

  Prívod vzduchu

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  požadované množstvo vzduchu

  Nl/min

  220

  293

  440

  Kvalita vzduchu

  Bez oleja a prachu, nekorozívne, konštantný vstupný tlak 4,5 – 10 barov, teplota max. 40 °C

  Chladiaca voda

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Spotreba chladiacej vody (15 °C)

  l/h

  270

  360

  540

  Spotreba chladiacej vody (30 °C)

  l/h

  300

  400

  600

  Vstupný tlak chladiacej vody

  bar

  2…5

  2…5

  2…5

  Výstup chladiacej vody, voľný výstup

  mm

  12 x 9

  12 x 9

  12 x 9

  Vstup chladiacej vody, tlaková hadica PE

  mm

  12 x 9

  12 x 9

  12 x 9

  Kvalita chladiacej vody

  Bez tendencie na odlučovanie vápnika, žiadne korozívne obsahové látky; usaditeľné látky: < 0,1 ml/l; žiadne častice > 100 µm; železo: < 0,2 mg/l; mangán: < 0,05 mg/l; vodivosť: > 100 µS/cm; chlorid: < 250 mg/l

  Downloads pre Ozónové zariadenie OZONFILT OZMa

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Silné a napriek tomu ekologické. Ekologická a úsporná dezinfekcia a oxidácia.

  Ozónové zariadenia OZONFILT OZMa sú tlakové zariadenia, pri ktorých sa napája prevádzkový plyn vzduch alebo kyslík pod tlakom do ozonátora.

  Prevádzkový plyn vzduch pri ozónovom zariadení OZONFILT OZMaA typ 1 až 6

  Ozón sa vyrába z kyslíka okolitého vzduchu a súčasne sa dávkuje. Sušenie s regulovanou zmenou tlaku riadené podľa potreby so samočinnou optimalizáciou znižuje na minimum spotrebu stlačeného vzduchu. Tak sa aj pri vysokej vlhkosti prostredia zaručuje prevádzkovo bezpečná výroba ozónu s koncentráciami ozónu do 20 g/Nm3 . S použitím vhodných miešacích zariadení sa tak môžu dosiahnuť koncentrácie ozónu v upravovanej vode podľa teploty v rozsahu 3 až 12 ppm.

  Zákonné upozornenie týkajúce sa prevádzky ozónových zariadení v Európe:

  Na prevádzku ozónových zariadení v Európe v súlade so zákonom sa musí uskutočniť schválenie, resp. registrácia podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch (EÚ) 528/2012 alebo nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006. Pri biocídnych aplikáciách vykonáva spoločnosť ProMinent v rámci svojho členstva v EurO3zon automaticky potrebné schválenie podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch v zastúpení pre svojich zákazníkov. Iné aplikácie vyžadujú registráciu podľa REACH, ktorú musí vykonať prevádzkovateľ, ale môže mať podporu EurO3zon. Bližšie informácie pozri https://www.prominent.de/resources/Other/German/26231/20210216-Kunden-Info-BPR-REACH.pdf.

  Vaše výhody

  • Hospodárne: bezúdržbový koncept generátora s prakticky neobmedzenou životnosťou
  • Úspora energie až 30 % na úpravu vzduchu vďaka sušeniu vzduchu riadeným potrebou so samočinnou optimalizáciou oproti bežnej úprave vzduchu.
  • Automatická regulácia prevádzkového plynu v závislosti od výkonu ozónu, tým znížená spotreba energeticky intenzívne upravovaného prevádzkového plynu.
  • Vysoká koncentrácia ozónu zaisťuje optimálnu rozpustnosť ozónu vo vode
  • Priama inokulácia bez injektorového systému do protitlaku 2 bary
  • Automatické generovanie ozónu úplne nezávislé od výkyvov sieťového napätia a tlaku

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Bezproblémová dezinfekcia morskej alebo termálnej vody obsahujúcej soľ v dôsledku korózie pomocou UV zariadenia DULCODES LP-PE plast. UV zariadenie pozostáva z reaktora a jedného UV senzora z plastu vysokoodolného proti UV.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER D1Cb/D1Cc sa môže použiť v úprave pitnej vody, spracovaní odpadových vôd alebo v mnohých iných oblastiach na regulačné úlohy. Bezpečný, komfortný, prehľadný vďaka veľkému osvetlenému grafickému displeju, menu ovládania s textom a monitorovaniu senzora pH.

  Viac informácií

  Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

  Viac informácií

  Merací a regulačný systém DULCOMARIN 3 je vaše digitálne napojenie na technológiu budúcnosti. Riadi celý bazén – od vodných parkov až po súkromné bazény – a používa sa ako systém multipool až pre 16 filtračných okruhov.

  Viac informácií

  UV zariadenie pracuje energeticky efektívne a čisto na základe plynulo regulovateľných strednotlakových žiaričov a dokáže tak automaticky kompenzovať odchýlky v kvalite vody alebo znečistenia.

  Viac informácií

  Jedinečné UV zariadenia DULCODES LP predstavujú progresívnu úpravu vody – efektívnu a bez chémie.

  Viac informácií

  UV zariadenie DULCODES LP na dezinfekciu pitnej vody, rozsiahlo certifikované podľa medzinárodne uznávaných štandardov DVGW/ÖNORM/SVGW/ACS/UVDGM. So zameraním na budúcnosti získali zariadenia homologáciu konštrukčného vzoru podľa najnovšej skúšobnej normy DIN 19294-1:2020-08. Úspešná certifikácia oficiálne potvrdzuje presný regulačných rozsah 50 – 100 % vysoko účinných žiaričov VARIO Flux s dynamickým vyhrievaním žiaričov.

  Viac informácií

  UV zariadenie DULCODES MP na jednoduché odbúranie viazaného chlóru v bazénoch. Typický pach bazéna sa eliminuje, oči, nos, koža nie sú viac dráždené. Okrem zlepšenia kvality vody vedú nízke investičné náklady a vysoké úspory, čo sa týka spotreby čerstvej vody a energie, ku krátkym dobám amortizácie.

  Viac informácií

  Merania Redox so senzormi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami.

  Viac informácií

  Merania ozónu pri úlohách oxidácie a dezinfekcie: na základe senzorov DULCOTEST® získate presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz