Návrhy vyhľadávania

UV zariadenia

Šetrné pre človeka a životné prostredie

UV ožarovanie je v najmodernejšej úprave vody bezpečný a spoľahlivý postup dezinfekcie bez chémie. UV zariadenia Dulcodes® od spoločnosti ProMinent využívajú bezpečnosť a spoľahlivosť UV dezinfekcie v najrôznejších použitiach. Výsledky výskumu, ako aj veľký počet bezporuchovo pracujúcich zariadení dokazujú: UV je mimoriadne vhodné pre dezinfekciu vody.

Neporaziteľné: UV-C žiarenie

UV-C žiarenie s vlnovou dĺžkou v rozsahu od 240 do 280 nm narušuje priamo životne dôležitú DNA zárodkov. Tieto strácajú svoju schopnosť rozmnožovania a sú usmrcované. Efektne sa redukujú aj parazity mimoriadne odolné proti chemickým dezinfekčným prostriedkom ako kryptosporídie alebo giardie.

Nie iba v pitnej vode

Vyvolanie fotochemických reakcií UV ožarovaním sa využíva aj v iných použitiach ProMinent. Tak sa vo vode v plaveckom bazéne znižuje neželaný viazaný chlór. Úspory pri čerstvej vode sú drastické. Oxidačné prostriedky ako ozón, chlór alebo oxid chloričitý sa vo výrobných vodách potravinárskeho a farmaceutického priemyslu spoľahlivo odbúravajú. Usporia sa tak nákladné filtre s aktívnym uhlím.

Výhody UV úpravy

Okamžitá a bezpečná dezinfekcia celkom bez pridávania chemikálií. Pritom sa dezinfekčný účinok rozvinie celkom nezávisle od hodnoty pH. Netvoria sa žiadne neželané substancie a nedochádza k žiadnemu pachovému ani chuťovému ovplyvneniu vody. Odpadá aj skladovanie a manipulovanie s chemikáliami. Okrem toho sa nevyžadujú žiadne reakčné trasy ani reakčné nádoby. UV zariadenie zaberá iba veľmi málo miesta a udržiava veľmi nízke investičné a prevádzkové náklady pri vysokej spoľahlivosti a výkonnosti.

Naše najlepšie: UV dezinfekčné zariadenia Dulcodes

 • Rovnomerné ožarovanie celkového prúdu vody pomocou premyslenej hydrauliky zariadenia a optimalizovanej vstupnej oblasti z hľadiska prúdenia
 • Nasadenie UV žiaričov s vysokou životnosťou a vysokým využitím UV-C
 • Automatický čistiaci systém
 • Riadenie zariadenia s rozsiahlymi funkciami monitorovania a hlásenia
 • Zobrazenie všetkých dôležitých prevádzkových parametrov, ako hlásenie chýb pomocou textu
 • Zobrazenie trendu časového priebehu signálu UV senzora
 • Analógový výstup signálu senzora a relé poruchových hlásení
 • Použitie moderných, elektronických predradených prístrojov so zbernicovou technikou pre šetrné zapálenie žiariča a šetrnú prevádzku žiariča
 • Monitorovanie samostatného žiariča
 • Priame ovládanie automatických uzatváracích a vyplachovacích ventilov

Aký typ ste vy? Tento prehľad zobrazuje výkon a typické hlavné body použitia štandardných UV zariadení spoločnosti ProMinent. Potrebujete to špecifickejšie? Sme tu pre vás. Na to tu, koniec koncov, sme.

Produkty

Novinky

Certifikované UV zariadenie Dulcodes LP

Prietok do 410 m3/h, s certifikáciou DVGW

UV zariadenie Dulcodes LP na dezinfekciu pitnej vody, certifikované podľa štandardov DVGW, ÖVGW a UVDGM. Úprava vody zameraná na budúcnosť – vysoko efektívna vďaka žiariču Vario-Flux s dynamickým vyhrievaním žiariča. Viac informácií

Vaše výhody

 • Jedinečné dynamické vyhrievanie žiaričov prispôsobí výkon žiaričov behom sekundy a stará sa o optimálnu dezinfekciu aj pri meniacich sa prietokoch a teplotách vody
 • Homogénna dávka UV vďaka optimalizovanej dynamike prúdenia v reaktore zaručuje maximálnu priepustnosť pri minimálnom počte žiaričov a minimálnej strate tlaku
 • Zníženie nákladov životného cyklu: Použitie vysokovýkonných žiaričov Vario Flux s dlhou životnosťou s nízkou spotrebou energie a vysokým využitím UV
 • Vysoká flexibilita: zvislý alebo horizontálny spôsob montáže a ľubovoľná poloha príruby
 • Skriňový rozvádzač s efektívnym chladením obehového vzduchu sa stará o dlhú životnosť elektronických dielov a chráni pred koróziou pri agresívnych podmienkach okolia
 • Pre používateľa jednoduché a intuitívne: Riadenie na zobrazenie prevádzkových stavov a nastavenie prevádzkových parametrov
Novinky

UV zariadenie Dulcodes LP

Prietok do 523 m3/h

Jedinečné UV zariadenia Dulcodes LP predstavujú úpravu vody zameranú na budúcnosť – efektívnu a bez chémie. Viac informácií

Vaše výhody

 • UV zariadenie Dulcodes LP pre široký rozsah použitia na efektívnu, bezpečnú dezinfekciu vody bez chémie
 • Jedinečné dynamické vyhrievanie žiaričov prispôsobí výkon žiaričov behom sekundy a stará sa o optimálnu dezinfekciu aj pri meniacich sa prietokoch a teplotách vody
 • Homogénna dávka UV vďaka optimalizovanej dynamike prúdenia v reaktore zaručuje maximálnu priepustnosť pri minimálnom počte žiaričov a minimálnej strate tlaku
 • Zníženie nákladov životného cyklu vďaka vysokovýkonným žiaričom Vario Flux s dlhou životnosťou s nízkou spotrebou energie a vysokým využitím UV
 • Vysoká flexibilita vďaka zvislému alebo horizontálnemu spôsobu montáže a ľubovoľnej polohe príruby
 • Pre používateľa jednoduché a intuitívne riadenie na zobrazenie prevádzkových stavov a nastavenie prevádzkových parametrov

UV zariadenie Dulcodes MP

Prietok až do 569 m3/h

UV zariadenie Dulcodes MP na úpravu a dezinfekciu vodu v plaveckých bazénoch. Viazaný chlór sa odbúrava a typický pach bazéna sa eliminuje, oči, nos, koža viac nie sú dráždené. Manuálne stupňovité spínanie umožňuje prispôsobenie na príslušnú spotrebu výkonu. Viac informácií

Vaše výhody

 • Jednoduchá vstavba vďaka kompaktnému zariadeniu Inline zaručuje nízku náročnosť inštalácie, rýchle dovybavenie.
 • Najvyššia flexibilita pri vstavbe vďaka voľnému výberu montážnej polohy a priamej vstavbe do plastových vedení, keďže z reaktoru nevystupuje žiadne UV žiarenie.
 • Automatické zapínanie/vypínanie závislé od hodnoty chlóramínu napr. v spojení s DULCOMARIN® II.
 • Neporaziteľne jednoduchá a rýchla údržba: Všetky údržbové práce je možné vykonávať rýchlo a pohodlne.
 • Riadenie výkonu manuálnym stupňovitým spínaním na optimálne prispôsobenie zariadenia príslušnej spotrebe výkonu (nie pre Dulcodes 1x 0,65MP a 1MP).
 • Manuálny alebo automatický stieračový systém poháňaný motorom na efektívne odstránenie usadenín na plášťovej rúrke. Stieračový systém je jednoducho dovybaviteľný.

UV zariadenie Dulcodes A

Prietok až do 739 m3/h

Zariadenie UV pracuje energeticky efektívne a čisto na základe plynule regulovateľných strednotlakových žiaričov a môže tak automaticky kompenzovať výkyvy v kvalite vody alebo znečistenie. Viac informácií

Vaše výhody

 • Jednoduchá vstavba vďaka kompaktnému zariadeniu Inline zaručuje nízku náročnosť inštalácie, rýchle dovybavenie
 • Najvyššia flexibilita pri vstavbe vďaka voľnému výberu montážnej polohy a priamej vstavbe do plastových vedení, keďže z reaktoru nevystupuje žiadne UV žiarenie
 • Externé ovládanie výkonu prostredníctvom normalizovaného signálu 0/4 – 20 mA na optimálne prispôsobenie zariadenia na meniace sa podmienky nasadenia, ako napr. kolísania prietoku
 • Automatické regulovanie výkonu žiariča na definovaný signál senzora UVC so zdvihnutím výkonu na zvýšený, nastaviteľný signál senzora prostredníctvom digitálneho vstupu šetrí energiu a predlžuje životnosť.
 • Neporaziteľne jednoduchá a rýchla údržba: Všetky údržbové práce je možné vykonávať rýchlo a pohodlne.
 • Certifikované zariadenia: NSF 50, CSA 22, UL508, rozsiahle biodozimetricky validované podľa UVDG 2006

UV zariadenie Dulcodes LP-PE plast

Prietok až do 490 m3/h

Bezproblémová dezinfekcia morskej alebo termálnej vody obsahujúcej soľ v dôsledku korózie pomocou UV zariadenia Dulcodes LP-PE plast. UV zariadenie pozostáva z reaktora a jedného UV senzora z plastu vysokoodolného proti UV. Viac informácií

Vaše výhody

 • Reaktor z vysokozhutneného HD-PE stabilizovaného voči UV, absolútne nekorozívny a teplotne stabilný.
 • Dlhodobo stabilný UVC senzor odolný proti morskej vode na monitorovanie dezinfekčného výkonu, znečistenia plášťových trubiek, starnutia žiariča a transmisie vody.
 • Vysokoefektívne žiariče Vario Flux 350 W sa starajú o maximálny dezinfekčný a prietokový výkon pri minimálnom počte žiaričov.
 • Elektronické predradené prístroje na šetrné zapálenie, monitorovanie prevádzky a samostatné monitorovanie žiaričov.
 • Náhradné žiariče sa redukujú na potrebné minimum.
 • Nízke náklady na údržbu a malé následné náklady vďaka niekoľkým málo výkonným žiaričom v amalgámovej technike s vysokou dobou použiteľnosti až 14 000 h.

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421 2 482 00 111 16  Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Použitia

1 2 3 4