Návrhy vyhľadávania

UV zariadenia

Šetrné pre človeka a životné prostredie

Využitie UV žiarenia je v najmodernejšej úprave vody bezpečný a spoľahlivý postup dezinfekcie bez chémie. UV zariadenia DULCODES značky ProMinent využívajú bezpečnosť a spoľahlivosť UV dezinfekcie v rozličných aplikáciách. Výsledky výskumu, ako aj veľký počet bezporuchovo pracujúcich zariadení dokazujú: UV je mimoriadne vhodné pre dezinfekciu vody.

Neporaziteľné: UV C žiarenie

UV-C žiarenie s vlnovou dĺžkou v rozsahu od 240 do 280 nm narušuje priamo životne dôležitú DNA zárodkov. Tieto strácajú svoju schopnosť rozmnožovania sa. Efektívne sa redukujú aj parazity, ktoré sú mimoriadne odolné voči chemickým dezinfekčným prostriedkom, ako kryptosporídie alebo giardie.

Nie iba v pitnej vode

Vyvolanie fotochemických reakcií UV žiarením sa využíva aj v iných aplikáciách ProMinent. Týmto spôsobom sa vo vode v plaveckých bazénoch znižuje neželaný viazaný chlór. Úspory čerstvej vody sú významné. Oxidačné činidlá ako ozón, chlór alebo oxid chloričitý v technologických vodách potravinárskeho a farmaceutického priemyslu spoľahlivo odbúravajú UV žiarenie. Usporia sa tak náklady na filtre s aktívnym uhlím.

Výhody UV úpravy

Okamžitá a bezpečná dezinfekcia celkom bez pridávania chemikálií. a dezinfekčný účinok sa rozvinie celkom nezávisle od hodnoty pH. Netvoria sa žiadne neželané substancie a nedochádza k žiadnemu pachovému ani chuťovému ovplyvneniu vody. Odpadá aj skladovanie a manipulácia s chemikáliami. Okrem toho sa nevyžadujú žiadne reakčné nádoby. UV zariadenie zaberá iba veľmi málo miesta a udržiava veľmi nízke investičné a prevádzkové náklady pri vysokej spoľahlivosti a výkonnosti.

Naše najlepšie: dezinfekčné UV zariadenia DULCODES

 • Rovnomerné ožiarenie celého prúdu vody pomocou premyslenej hydrauliky zariadenia a optimalizovanej vstupnej zóny
 • Použitie UV lámp s vysokou životnosťou a vysokou účinnosťou UV-C
 • Automatický čistiaci systém
 • Riadenie zariadenia s rozsiahlymi funkciami monitorovania a hlásenia
 • Zobrazenie všetkých dôležitých prevádzkových parametrov, ako hlásenie chýb pomocou textu
 • Zobrazenie trendu časového priebehu signálu UV senzora
 • Analógový výstup signálu senzora a relé hlásenia poruchy
 • Použitie moderných, elektronických predradníkov s technikou zbernice pre šetrné zapálenie a šetrnú prevádzku UV lámp
 • Monitorovanie jednotlivých lámp
 • Priame ovládanie automatických uzatváracích a vyplachovacích ventilov

Aký typ potrebujete? Tento prehľad zobrazuje výkon a typické aplikácie štandardných UV zariadení ProMinent. Potrebujete to špecifickejšie? Sme tu pre vás. Oslovte nás.

Produkty

NOVINKA

UV zariadenie DULCODES MP

Prietok až do 809 m3/h

UV zariadenie DULCODES MP na jednoduché odbúranie viazaného chlóru v bazénoch. Typický pach bazéna sa eliminuje, oči, nos, koža nie sú viac dráždené. Okrem zlepšenia kvality vody vedú nízke investičné náklady a vysoké úspory, čo sa týka spotreby čerstvej vody a energie, ku krátkym dobám amortizácie. Viac informácií

Vaše výhody

 • Jednoduchá montáž vďaka kompaktnému zariadeniu Inline zaisťuje malé náklady na inštaláciu, rýchle dovybavenie
 • Maximálna flexibilita pri montáži vďaka voľnému výberu montážnej polohy a priamej montáži do plastových vedení, pretože z reaktora nevystupuje žiadne UV žiarenie
 • Automatické zapnutie/vypnutie v závislosti od hodnoty chlóramínu, napr. v spojení s DULCOMARIN
 • Neporaziteľne jednoduchá a rýchla údržba: Všetky údržbové práce je možné vykonať z jednej strany rýchlo a jednoducho
 • Ovládanie výkonu manuálnym stupňovitým spínaním na optimálne prispôsobenie zariadenia príslušnej spotrebe výkonu (nie pre DULCODES 1x 0,65MP a 1MP)
 • Monitorovanie zariadenia v reálnom čase nezávisle od miesta prostredníctvom DULCONNEX Platform: Zvýšená procesná bezpečnosť. Spoľahlivosť a transparentnosť vďaka monitorovaniu v reálnom čase, individuálnym výstrahám a automatickým správam

UV zariadenie DULCODES LP TL

Prietok do 36 m3/h

UV zariadenie DULCODES LP TL na dezinfekciu sirupu vyhlasuje vojnu zárodkom rezistentným voči teplu. Kde nestačí bežná pasterizácia teplom, dezinfikuje UV svetlo v najkratšom čase efektívne a bez prívodu tepla. Viac informácií

Vaše výhody

 • Spoľahlivá eliminácia spór, kvasiniek a plesní, predovšetkým 99,99 % spór rezistentných voči teplu.
 • Nezmenená kvalita produktu vo vzhľade, chuti a aróme
 • Úspora energie a nákladov, pretože UV zariadenie nahrádza bežnú, energeticky náročnú pasterizáciu.
 • Nízke investičné náklady
 • Hygienické vyhotovenie povrchu: žiadny objem mŕtveho priestoru, drsnosť povrchu < 0,8 µm, možné vypustenie zvyšku, rám z kruhových rúrok, hygienické vyhotovenie skriňového rozvádzača atď.
 • Remote Control: Jednoduché diaľkové monitorovanie a diaľkové riadenie

UV zariadenie DULCODES LP

Prietok do 523 m3/h

Jedinečné UV zariadenia DULCODES LP predstavujú progresívnu úpravu vody – efektívnu a bez chémie. Viac informácií

Vaše výhody

 • UV zariadenie DULCODES LP pre širokú oblasť použitia na efektívnu, bezpečnú dezinfekciu vody bez chémie
 • Jedinečné dynamické vyhrievanie žiaričov prispôsobí výkon žiaričov v priebehu sekundy a stará sa o bezpečnú dezinfekciu aj pri meniacich sa prietokoch a teplotách vody
 • Homogénna dávka UV vďaka optimalizovanej dynamike prúdenia v reaktore zaručuje maximálnu priepustnosť pri minimálnom počte žiaričov a minimálnej strate tlaku
 • Zníženie nákladov životného cyklu: Použitie vysokovýkonných žiaričov VARIO Flux s dlhou životnosťou a s nízkou spotrebou energie a vysokým využitím UV
 • Vysoká flexibilita vďaka zvislému alebo horizontálnemu spôsobu montáže a voľnému výberu polohy príruby
 • Monitorovanie zariadenia v reálnom čase nezávisle od miesta prostredníctvom DULCONNEX Platform: Zvýšená procesná bezpečnosť. Spoľahlivosť a transparentnosť vďaka monitorovaniu v reálnom čase, individuálnym výstrahám a automatickým správam.

UV zariadenie DULCODES LP-PE plast

Prietok až do 505 m3/h

Bezproblémová dezinfekcia morskej alebo termálnej vody obsahujúcej soľ v dôsledku korózie pomocou UV zariadenia DULCODES LP-PE plast. UV zariadenie pozostáva z reaktora a jedného UV senzora z plastu vysokoodolného proti UV. Viac informácií

Vaše výhody

 • Reaktor z vysoko komprimovaného HD-PE stabilizovaného voči UV, absolútne nekorodujúci a tepelne stabilný
 • Dlhodobo stabilný snímač UVC odolný voči slanej vode na monitorovanie dezinfekčného výkonu, znečistenia plášťových rúrok, starnutia žiariča a transmisie vody
 • Vysoko efektívne žiariče VARIO Flux 350 W sa starajú o maximálny dezinfekčný a prietokový výkon pri minimálnom počte žiaričov
 • Elektronické predradené prístroje na šetrné zapaľovanie, monitorovanie prevádzky a jednotlivé monitorovanie žiaričov
 • Náhradné žiariče sú zredukované na potrebné minimum
 • Monitorovanie zariadenia v reálnom čase nezávisle od miesta prostredníctvom DULCONNEX Platform: Zvýšená procesná bezpečnosť. Spoľahlivosť a transparentnosť vďaka monitorovaniu v reálnom čase, individuálnym výstrahám a automatickým správam

UV zariadenie DULCODES LP certifikované

Prietok do 406 m3/h

UV zariadenie DULCODES LP na dezinfekciu pitnej vody, rozsiahlo certifikované podľa medzinárodne uznávaných štandardov DVGW/ÖNORM/SVGW/ACS/UVDGM. So zameraním na budúcnosti získali zariadenia homologáciu konštrukčného vzoru podľa najnovšej skúšobnej normy DIN 19294-1:2020-08. Úspešná certifikácia oficiálne potvrdzuje presný regulačných rozsah 50 – 100 % vysoko účinných žiaričov VARIO Flux s dynamickým vyhrievaním žiaričov. Viac informácií

Vaše výhody

 • Jedinečné dynamické vyhrievanie žiaričov prispôsobí výkon žiaričov v priebehu sekundy a stará sa o optimálnu dezinfekciu aj pri meniacich sa prietokoch a teplotách vody
 • Homogénna dávka UV vďaka optimalizovanej dynamike prúdenia v reaktore zaručuje maximálnu priepustnosť pri minimálnom počte žiaričov a minimálnej strate tlaku
 • Zníženie nákladov životného cyklu: Použitie vysokovýkonných žiaričov VARIO Flux s dlhou životnosťou a s nízkou spotrebou energie a vysokým využitím UV
 • Vysoká flexibilita: zvislý alebo horizontálny spôsob montáže a voľný výber polohy príruby
 • Skriňový rozvádzač s efektívnym chladením obehového vzduchu sa stará o dlhú životnosť elektronických dielov a chráni pred koróziou pri agresívnych podmienkach okolia
 • Monitorovanie zariadenia v reálnom čase nezávisle od miesta prostredníctvom DULCONNEX Platform: Zvýšená procesná bezpečnosť. Spoľahlivosť a transparentnosť vďaka monitorovaniu v reálnom čase, individuálnym výstrahám a automatickým správam.

UV zariadenie DULCODES LP F&B

Prietok do 168 m3/h

UV zariadenie s hygienickým dizajnom ožarovacej komory. Na bezpečnú dezinfekciu a konštantnú kvalitu vášho výrobného procesu. Viac informácií

Vaše výhody

 • Efektívna, bezpečná dezinfekcia produktovej vody bez použitia chemikálií pri výrobe nápojov a v potravinárskom priemysle
 • Hygienický dizajn bez štrbín a mŕtvych priestorov, s prípojkami Tri-Clamp, drsnosť povrchu Ra <0,8 vnútri a vonku, materiály vyhovujúce FDA
 • Prispôsobená dezinfekcia pri premenlivých prietokoch a teplotách vody
 • Zvýšená priepustnosť pri minimálnom počte žiaričov a minimálnej strate tlaku.
 • Znižuje náklady životného cyklu použitím vysokovýkonných žiaričov VARIO Flux s dlhou životnosťou a s nízkou spotrebou energie a vysokým využitím UV
 • Monitorovanie zariadenia v reálnom čase nezávisle od miesta prostredníctvom DULCONNEX Platform: Zvýšená procesná bezpečnosť. Spoľahlivosť a transparentnosť vďaka monitorovaniu v reálnom čase, individuálnym výstrahám a automatickým správam.

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Použitia

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz