Návrhy vyhľadávania

Zariadenia na výrobu oxidu chloričitého

Oxid chloričitý – chlórdioxid

Dezinfekčné vlastnosti tohto prostriedku sú nezávislé od pH hodnoty. Rozkladá sa pomaly a zachováva si účinnosť v rozvodných sieťach mnoho hodín až niekoľko dní. Pomocou oxidu chloričitého je možné ošetrovať dokonca aj celé vodné systémy proti zamoreniu legionelami, pretože odbúrava biologický film v potrubiach a nádržiach.

Stabilný, bezpečný, čistý

Sila dezinfekcie oxidu chloričitého sa môže vždy plne rozvinúť, pretože nedochádza k žiadnej reakcii s amoniakom, resp. amóniovými iónmi. Dezinfekciou vody chlórovaním môžu vzniknúť chlórfenoly a iné zlúčeniny s intenzívnym zápachom. Pri oxide chloričitom sa zapáchajúce produkty netvoria. Okrem toho nevznikajú žiadne trihalogénmetány (THM) ani iné chlórované uhľovodíky.

V prehľade výkonov nájdete pre každú aplikáciu správne zariadenie. Vaše sa tam nenachádza? Žiaden problém! Naši špecialisti milujú výzvy.

Produkty

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon CDLb

Prípravný výkon 0 – 120 g/h s predzásobením až do 60 g oxidu chloričitého pre špičkové dávkovanie. Max. prietok pri 0,2 ppm ClO2 dávkovaní je 600 m3/h

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého na výrobu roztoku oxidu chloričitého bez obsahu chlóru, mimoriadne vhodné pre viaceré miesta dávkovania. Bello Zon CDLb vyrába ClO2 diskontinuálne metódou kyseliny/chloritanu s rozriedenými chemikáliami. Viac informácií

Vaše výhody

 • Úspora nákladov vďaka minimálnemu použitiu chemikálií
 • Cenovo výhodná realizácia viacerých miest dávkovania
 • Krátky čas rozbehu po časoch odstavenia vďaka dlhodobo stabilnému roztoku oxidu chloričitého
 • Maximálna účinnosť na základe uzatvoreného vedenia plynu
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka samozabezpečnovaciemu vedeniu procesu
 • Monitorovanie zariadenia v reálnom čase nezávisle od miesta prostredníctvom DULCONNEX Platform: Zvýšená procesná bezpečnosť. Spoľahlivosť a transparentnosť vďaka monitorovaniu v reálnom čase, individuálnym výstrahám a automatickým správam

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon CDEb

Oxid chloričitý 5 – 200 g/h. Max. prietok pri 0,2 ppm ClO2 dávkovaní je 1 000 m3/h

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého, ktoré nepretržite vyrába ClO2 podľa postupu kyselina/chloritan s rozriedenými chemikáliami. Jednoduchá obsluha, prehľadné usporiadanie, analógovo, manuálne alebo cez kontakty regulovateľné. Viac informácií

Vaše výhody

 • Nízka potreba školení vďaka najjednoduchšej obsluhe
 • Nízke investičné náklady
 • Krátke dodacie doby
 • Jednoduchá integrácia procesu

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon CDVd

2,5 – 2 000 g/h oxid chloričitý. Maximálne množstvo vody, ktoré sa dá upraviť pomocou dávkovania 0,2 ppm ClO2v závislosti od veľkosti zariadenia: 50 – 10 000 m3/h

Zariadenie na dávkovanie oxidu chloričitého s rozriedenými východiskovými chemikáliami. Certifikovaný výťažok zaručuje efektívnu výrobu oxidu chloričitého. Bello Zon CDVd sa dá jednoducho a bezpečne integrovať do každého procesu úpravy vody. Viac informácií

Vaše výhody

 • Najvyššia prevádzková bezpečnosť a čistota vyrobeného CIO2
 • Komunikačné rozhrania cez zbernicové systémy a DULCONNEX
 • Monitorovanie nádrže s východiskovými chemikáliami pomocou presných indikátorov hladiny náplne a meranie pomocou radarových senzorov
 • Overovanie dávkovania oxidu chloričitého a výkonnosti systému: Pre plánovateľné spotreby a zlepšenú dostupnosť systému
 • Konfigurovateľné výstrahy a automaticky generované správy: Na zjednodušené zachovanie dokumentačnej povinnosti a na dôkaz náležitej prevádzky
 • Diaľkové monitorovanie systémov v potenciálne nebezpečných prostrediach.

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon CDKd

7,5 – 12 000 g/h oxid chloričitý. Maximálne množstvo vody, ktoré sa dá upraviť pomocou dávkovania 0,2 ppm ClO2v závislosti od veľkosti zariadenia: 60 000 m3/h

Zariadenie na dávkovanie oxidu chloričitého s koncentrovanými východiskovými chemikáliami. Osvedčený bezpečnostný koncept chráni ľudí a životné prostredie. Certifikovaný výťažok zaručuje efektívnu výrobu oxidu chloričitého. Bello Zon CDKd sa dá jednoducho a bezpečne integrovať do každého procesu úpravy vody. Viac informácií

Vaše výhody

 • Úspora nákladov vďaka optimalizovanej spotrebe kyseliny
 • Komunikačné rozhrania cez zbernicové systémy a DULCONNEX
 • Monitorovanie nádrže s východiskovými chemikáliami pomocou presných indikátorov hladiny náplne
 • Plánovateľné spotreby, zlepšená disponibilita a hospodárna prevádzka vďaka overeniu dávkovania oxidu chloričitého a výkonu systému
 • Konfigurovateľné výstrahy a automaticky generované správy: Na zjednodušené zachovanie dokumentačnej povinnosti a na dôkaz náležitej prevádzky
 • Diaľkové monitorovanie systémov v potenciálne nebezpečných prostrediach

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon CDLb s viacnásobným dávkovaním

Prípravný výkon 0 – 120 g/h s predzásobením až do 60 g oxidu chloričitého pre špičkové dávkovanie. Max. prietok pri 0,2 ppm ClO2 dávkovaní je 600 m3/h, štandardne je možné zobraziť až 6 miest dávkovania

Flexibilné riešenia na výrobu a dávkovanie ClO2 prispôsobené úlohám, požiadavkám a predstavám o cene zákazníka. Perfektne navzájom zosúladené modulárne systémy špecifické pre zákazníka. Viac informácií

Vaše výhody

 • Jednoduchá realizácia viacerých miest dávkovania podľa požiadavky
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka samozabezpečnovaciemu vedeniu procesu
 • Najjednoduchšia integrácia procesu
 • Monitorovanie zariadenia v reálnom čase nezávisle od miesta prostredníctvom DULCONNEX Platform: Zvýšená procesná bezpečnosť. Spoľahlivosť a transparentnosť vďaka monitorovaniu v reálnom čase, individuálnym výstrahám a automatickým správam.

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon CDLb H2SO4

8 – 89 g/h produkcia oxidu chloričitého

Bello Zon CDLb H2SO4 špeciálne na použitie citlivé na koróziu na výrobu roztoku oxidu chloričitého s nízkym obsahom chloridu. Výroba ClO2 sa uskutočňuje na zariadení na výrobu oxidu chloričitého diskontinuálne metódou kyselina/chloritan. Viac informácií

Vaše výhody

 • Najmenší korózny potenciál vďaka nízkej koncentrácii chloridu
 • Najlepšie sa hodí špeciálne pre obehové systémy
 • Jednoduchá realizácia viacerých miest dávkovania
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka samozabezpečnovaciemu vedeniu procesu
 • Monitorovanie zariadenia nezávisle od miesta v reálnom čase cez DULCOnneX Platform: zvýšená procesná bezpečnosť, spoľahlivosť a transparentnosť vďaka monitorovaniu v reálnom čase, individuálnym výstrahám a automatizovaným správam

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Použitia

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz