Návrhy vyhľadávania

Zariadenia na výrobu oxidu chloričitého

Oxid chloričitý – chlórdioxid

Dezinfekčné vlastnosti tohto prostriedku sú nezávislé od pH hodnoty. Rozkladá sa pomaly a zachováva si účinnosť v rozvodných sieťach mnoho hodín až niekoľko dní. Pomocou oxidu chloričitého je možné ošetrovať dokonca aj celé vodné systémy proti zamoreniu legionelami, pretože odbúrava biologický film v potrubiach a nádržiach.

Stabilný, bezpečný, čistý

Sila dezinfekcie oxidu chloričitého sa môže vždy plne rozvinúť, pretože nedochádza k žiadnej reakcii s amoniakom, resp. amóniovými iónmi. Dezinfekciou vody chlórovaním môžu vzniknúť chlórfenoly a iné zlúčeniny s intenzívnym zápachom. Pri oxide chloričitom sa zapáchajúce produkty netvoria. Okrem toho nevznikajú žiadne trihalogénmetány (THM) ani iné chlórované uhľovodíky.

V prehľade výkonov nájdete pre každú aplikáciu správne zariadenie. Vaše sa tam nenachádza? Žiaden problém! Naši špecialisti milujú výzvy.

Produkty

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon® CDEb

Oxid chloričitý 5 – 200 g/h. Max. prietok pri 0,2 ppm ClO2 dávkovaní je 1 000 m3/h

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého, ktoré nepretržite vyrába ClO2 podľa postupu kyselina/chloritan s rozriedenými chemikáliami. Jednoduchá obsluha, prehľadné usporiadanie, analógovo, manuálne alebo cez kontakty regulovateľné. Viac informácií

Vaše výhody

 • Nízka potreba školenia vďaka najjednoduchšej obsluhe
 • Nízke investičné náklady
 • Krátke doby dodania
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť
 • Jednoduchá integrácia procesu

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon® CDKc

Oxid chloričitý 8 – 12 000 g/h. Max. prietok pri 0,2 ppm ClO2 dávkovaní je 60 000 m3/h

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého pre nepretržitú výrobu, dávkovanie a monitorovanie oxidu chloričitého s koncentrovanými chemikáliami. Bello Zon® CDKc je komfortné zariadenie hotové na pripojenie s integrovanou iskrovo bezpečnou stanicou na predbežné riadenie. Viac informácií

Vaše výhody

 • Úspora nákladov vďaka minimálnej spotrebe kyseliny
 • Hospodárna prevádzka na základe použitia cenovo výhodných koncentrovaných východiskových chemikálií
 • Efektívna prevádzka vďaka výrobe, dávkovaniu a monitorovaniu ClO2 iba s jedným zariadením
 • Najvyššia bezpečnosť prevádzky a čistota vytvoreného ClO2 vďaka reaktorom PVDF
 • Integrovaná meracia a regulačná technika
 • Perfektný manažment kvality vďaka integrovanému ukladaniu všetkých prevádzkových parametrov a nameraných hodnôt

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon® CDLb s viacnásobnými miestami dávkovania

Prípravný výkon 0 – 120 g/h s predzásobením až do 60 g oxidu chloričitého pre špičkové dávkovanie. Max. prietok pri 0,2 ppm ClO2 dávkovaní je 600 m3/h, štandardne je možné zobraziť až 6 miest dávkovania

Flexibilné riešenia na výrobu a dávkovanie ClO2 prispôsobené úlohám, požiadavkám a predstavám o cene zákazníka. Perfektne navzájom zosúladené modulárne systémy špecifické pre zákazníka. Viac informácií

Vaše výhody

 • Jednoduchá realizácia viacerých miest dávkovania v závislosti od požiadavky
 • Výhodná realizácia viacerých miest dávkovania
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka iskrovo bezpečnému vedeniu procesu
 • Najjednoduchšia integrácia procesu

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon® CDLb

Prípravný výkon 0 – 120 g/h s predzásobením až do 60 g oxidu chloričitého pre špičkové dávkovanie. Max. prietok pri 0,2 ppm ClO2 dávkovaní je 600 m3/h

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého na výrobu roztoku oxidu chloričitého bez obsahu chlóru, mimoriadne vhodné pre viaceré miesta dávkovania. Bello Zon® CDLb vyrába ClO2 diskontinuálne po procese kyseliny/chloritanu s rozriedenými chemikáliami. Viac informácií

Vaše výhody

 • Úspora nákladov vďaka minimálnemu použitiu chemikálií
 • Výhodná realizácia viacerých miest dávkovania
 • Krátka doba rozbehu po dobe prestoja vďaka dlhodobo stabilnému roztoku oxidu chloričitého
 • Maximálna výťažnosť vďaka uzatvorenému vedeniu plynu
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka iskrovo bezpečnému vedeniu procesu
 • Najjednoduchšia integrácia procesu

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon® CDVc

Oxid chloričitý 1 – 2 000 g/h. Max. prietok pri 0,2 ppm ClO2 dávkovaní je 10 000 m3/h

Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého na monitorovanie a dávkovanie oxidu chloričitého s rozriedenými chemikáliami. Najvyššie vyťaženie a bezpečnosť vďaka špeciálnej koncepcii reaktora. Bello Zon® CDVc je jednoducho a bezpečne integrovateľný do každého procesu úpravy vody. Viac informácií

Vaše výhody

 • Efektívna prevádzka vďaka výrobe, dávkovaniu a monitorovaniu ClO2 iba s jedným zariadením
 • Najvyššia bezpečnosť prevádzky a čistota vytvoreného ClO2 vďaka reaktorom PVDF a čerpadlám s monitorovanou dĺžkou zdvihu
 • Bez potreby zaobstarávania externej regulácie na základe integrovanej meracej a regulačnej techniky
 • Perfektný manažment kvality vďaka integrovanému ukladaniu všetkých prevádzkových parametrov a nameraných hodnôt
 • Automatické monitorovanie prevádzkových parametrov a termínov údržby
 • Jednoduchá a bezpečná obsluha prostredníctvom prehľadného vedenia obsluhy pomocou textu

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16  Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Použitia

1 2 3 4 5

ProMinent Newsletter - customized to your industry. Register now .