Návrhy vyhľadávania

DULCONNEX Platform

Webová platforma IIoT pre digitálny manažment kvapalín

DULCONNEX Platform je webová platforma IIoT pre digitálny manažment kvapalín. Webová aplikácia ponúka jednoduchý prístup nezávislý od miesta k relevantným údajom o zariadení a procese a zvyšuje tak disponibilitu zariadenia. Vďaka kontinuálnemu monitorovaniu dôležitých parametrov sa dá optimalizovať kvalita procesu a zvýšiť bezpečnosť pre zamestnancov. Rozsiahle protokolovanie a automatizované vytváranie správ uľahčuje splnenie dokumentačných povinností.

Popis výrobku

Monitorovanie nezávislé od miesta a dokumentácia údajov o zariadení a procese

DULCONNEX Platform je webová platforma ProMinent IIoT pre bezpečné monitorovanie stavu zariadenia a procesných údajov nezávislé od miesta v cloude.

Ako webová aplikácia sa DULCONNEX Platform vyznačuje, napr. rýchlym a pohodlným prístupom cez webový prehliadač. Je jedno, či cez smartfón, tablet alebo počítač a úplne bez inštalácie prídavného softvéru. Intuitívne používateľské rozhranie, ktoré sa automaticky prispôsobuje veľkosti obrazovky použitého koncového zariadenia („Responsive Design“) sa stará o to, aby používatelia rýchlo a nekomplikovanie profitovali z početných funkcií platformy IIoT.

Na individuálne usporiadateľnom ovládacom paneli je možný prehľad o všetkých dôležitých údajoch zariadenia a nameraných hodnotách z rôznych inštalácií alebo fáz procesu. Tak je možné neustále pohodlne cestou kontrolovať stav prístroja a kritické procesné údaje. Konfigurovateľné výstrahy a oznámenia vás na želanie informujú 24/7 o relevantných udalostiach.

Vďaka kontinuálnemu protokolovaniu všetkých relevantných údajov môže používateľ vytvárať názorné dokumentácie a tým komfortne spĺňať úradné nariadenia. Správy je možné vytvárať automatizovane v pravidelných intervaloch a bez veľkého úsilia ich postúpiť ako dôkaz o riadnej prevádzke príslušným úradom alebo zákazníkom.

Aktuálne alebo historické informácie o stave zariadenia a nameraných hodnotách, ako doba prevádzky, dávkovacie výkony alebo tlakové pomery, sa dajú v prípade potreby kedykoľvek vyvolať a voľne skombinované zobraziť v diagramoch. Odborní prevádzkovatelia alebo autorizovaní servisní technici si tak môžu rýchlo vytvoriť rozsiahly obraz. Analýzy na optimalizáciu výkonu prístroja a kvality procesu, ako aj aktivity v rámci údržby a servisu sa výrazne zjednodušujú.

Je jedno, či ide o chladiacu vodu, bazénovú vodu, pitnú vodu, odpadovú vodu alebo priemyselnú a technologickú vodu: DULCONNEX Platform uľahčuje prevádzkovateľom zaistenie efektívnej, plynulej a konformnej prevádzky zariadenia a poskytuje cennú podporu pre spoľahlivú úpravu kvapalín.

Vaše výhody

 • Vždy o krok vpred pred udalosťami – Majte neustále prehľad o stave a funkčnosti zariadení a vďaka konfigurovateľným výstrahám s funkciou informovania e-mailom môžete včas reagovať. Vo vážnom prípade môžete nekomplikovane vytvárať a zdieľať dokumentácie, aby ste čo najrýchlejšie získali kompetentnú pomoc.
 • Plus pre transparentnosť a bezpečnosť – Už pred vstupom do potenciálne nebezpečných prostredí sa dozviete o presnom stave procesu a zariadenia na mieste. Kompletná história všetkých nameraných hodnôt a údajov zariadenia, ako aj ich spoľahlivé ukladanie v cloude navyše ponúka dodatočnú ochranu pred manipuláciou a stratou údajov.
 • Efektívnejšie plánovanie a efektívnejšia príprava servisných zásahov – Pomocou prístupu nezávislého od miesta k údajom o stave a výkone sa dajú minimalizovať cesty na čisto kontrolné a dokumentačné účely. Znalosť presného stavu zariadenia už pred príchodom na miesto nasadenia navyše umožní optimálne pripraviť servisné činnosti.
 • Zvýšená dostupnosť zariadenia a optimalizovaná kvalita procesu – Vizualizácia voľne kombinovateľných parametrov v diagramoch umožňuje podrobné analýzy procesov a podporuje identifikáciu potenciálov optimalizácie.
 • Uľahčené splnenie zákonných dokumentačných povinností – Vďaka kontinuálnemu protokolovaniu, automatizovateľnému vytváraniu správ a jednoduchej funkcii exportu sa výrazne znižuje manuálne úsilie na vytvorenie dôkazu o riadnej prevádzke.

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Zvýšenie transparentnosti – Nezáleží, či čerpadlá, regulátory, senzory alebo systémy, aktuálne údaje o stave a výkone sa vyvolávajú v reálnom čase zo všetkých miest inštalácie a bezpečne sa ukladajú v DULCONNEX cloude. Pomocou DULCONNEX Platform majú prevádzkovatelia neustále a odvšade prístup k úplnej histórii procesných údajov a bez námahy majú neustále prehľad o kritickým nameraných hodnotách, ako je dávkovací výkon, hladina náplne alebo systémový tlak.
 • Zaistenie disponibility zariadenia – Rozsiahle protokolovanie stavu prístroja, vrátane všetkých vyskytujúcich sa chýb, výstrah a udalostí, sa vyplatí predovšetkým v časovo kritických situáciách. Stlačením tlačidla je možné vytvoriť podrobné dokumentácie, ktoré sa dajú nekomplikovane a rýchlo zdieľať s miestnymi servisnými kontaktmi. Tak je zaručená čo najrýchlejšia pomoc vo vážnom prípade a minimalizuje sa riziko dlhších časov výpadku.
 • Optimalizácia procesov – Aktuálne hladiny sa dajú prehľadne zobrazovať na individuálne usporiadateľných ovládacích paneloch a spoľahlivo monitorovať pomocou konfigurovateľných poplachov. Na želanie informujú automatizované správy pri dosiahnutí kritických hraničných hodnôt príslušných zamestnancov alebo dodávateľov chémie, aby sa títo včas mohli postarať o nový prísun. Procesne kritické chemikálie je tak možné dodávať presne a vytvárať ich zásoby.
 • Ochrana zamestnancov – Pomocou DULCONNEX Platform sa prevádzkovatelia, zamestnanci alebo servisní technici už pred vstupom do potenciálne nebezpečných prostredí dozvedia o presnom stave procesu a zariadenia na mieste. Tak je možné optimálne pripraviť každý zásah a tým zvýšiť bezpečnosť.
 • Preukázanie zhody – Kontinuálne protokolovanie všetkých relevantných prevádzkových údajov uľahčuje plnenie zákonných dokumentačných povinností. Pomocou automatizovane vytváraných správ sa výrazne znižujú manuálne úsilia a riadnu prevádzku zariadení je možné kedykoľvek nekomplikovanie preukázať.

  Technické podrobnosti

  Responsive design a intuitívne používateľské rozhranie webovej aplikácie sa starajú o to, aby používatelia rýchlo a nekomplikovanie profitovali z početných funkcií platformy IIoT.

  • Ovládacie panely – Na individuálne usporiadateľných ovládacích paneloch sa dajú jednoducho na pohľad identifikovať najdôležitejšie informácie rôznych zariadení alebo úsekov procesu
  • Poplachy – Voľne konfigurovateľné výstražné hlásenia informujú e-mailom o prekročení alebo poklese pod individuálne nastaviteľné hraničné hodnoty a o iných dôležitých udalostiach
  • denník – Kontinuálne protokolovanie všetkých údajov zariadenia a udalostí vytvára zvýšenú transparentnosť a dodatočnú bezpečnosť
  • História údajov – História prevádzkových údajov a nameraných hodnôt bez medzier podporuje prevádzkovateľa pri plnení zákonných dokumentačných povinností a vytvára základ pre rozsiahle analýzy
  • Vizualizácia – Aktuálne, ako aj historické namerané hodnoty sa dajú voľne kombinovateľne zobraziť v diagramoch, ktoré uľahčujú podrobné analýzy výkonu zariadenia a kvality procesov
  • Správy – Pomocou automatizovaných správ a jednoduchého vytvárania individuálnych dokumentácií do exportovateľných formátov súborov sa podarí dôkaz o riadnej prevádzke s minimálnym úsilím.

  Downloads pre DULCONNEX Platform

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Monitorovanie nezávislé od miesta a dokumentácia údajov o zariadení a procese

  DULCONNEX Platform je webová platforma ProMinent IIoT pre bezpečné monitorovanie stavu zariadenia a procesných údajov nezávislé od miesta v cloude.

  Ako webová aplikácia sa DULCONNEX Platform vyznačuje, napr. rýchlym a pohodlným prístupom cez webový prehliadač. Je jedno, či cez smartfón, tablet alebo počítač a úplne bez inštalácie prídavného softvéru. Intuitívne používateľské rozhranie, ktoré sa automaticky prispôsobuje veľkosti obrazovky použitého koncového zariadenia („Responsive Design“) sa stará o to, aby používatelia rýchlo a nekomplikovanie profitovali z početných funkcií platformy IIoT.

  Na individuálne usporiadateľnom ovládacom paneli je možný prehľad o všetkých dôležitých údajoch zariadenia a nameraných hodnotách z rôznych inštalácií alebo fáz procesu. Tak je možné neustále pohodlne cestou kontrolovať stav prístroja a kritické procesné údaje. Konfigurovateľné výstrahy a oznámenia vás na želanie informujú 24/7 o relevantných udalostiach.

  Vďaka kontinuálnemu protokolovaniu všetkých relevantných údajov môže používateľ vytvárať názorné dokumentácie a tým komfortne spĺňať úradné nariadenia. Správy je možné vytvárať automatizovane v pravidelných intervaloch a bez veľkého úsilia ich postúpiť ako dôkaz o riadnej prevádzke príslušným úradom alebo zákazníkom.

  Aktuálne alebo historické informácie o stave zariadenia a nameraných hodnotách, ako doba prevádzky, dávkovacie výkony alebo tlakové pomery, sa dajú v prípade potreby kedykoľvek vyvolať a voľne skombinované zobraziť v diagramoch. Odborní prevádzkovatelia alebo autorizovaní servisní technici si tak môžu rýchlo vytvoriť rozsiahly obraz. Analýzy na optimalizáciu výkonu prístroja a kvality procesu, ako aj aktivity v rámci údržby a servisu sa výrazne zjednodušujú.

  Je jedno, či ide o chladiacu vodu, bazénovú vodu, pitnú vodu, odpadovú vodu alebo priemyselnú a technologickú vodu: DULCONNEX Platform uľahčuje prevádzkovateľom zaistenie efektívnej, plynulej a konformnej prevádzky zariadenia a poskytuje cennú podporu pre spoľahlivú úpravu kvapalín.

  Vaše výhody

  • Vždy o krok vpred pred udalosťami – Majte neustále prehľad o stave a funkčnosti zariadení a vďaka konfigurovateľným výstrahám s funkciou informovania e-mailom môžete včas reagovať. Vo vážnom prípade môžete nekomplikovane vytvárať a zdieľať dokumentácie, aby ste čo najrýchlejšie získali kompetentnú pomoc.
  • Plus pre transparentnosť a bezpečnosť – Už pred vstupom do potenciálne nebezpečných prostredí sa dozviete o presnom stave procesu a zariadenia na mieste. Kompletná história všetkých nameraných hodnôt a údajov zariadenia, ako aj ich spoľahlivé ukladanie v cloude navyše ponúka dodatočnú ochranu pred manipuláciou a stratou údajov.
  • Efektívnejšie plánovanie a efektívnejšia príprava servisných zásahov – Pomocou prístupu nezávislého od miesta k údajom o stave a výkone sa dajú minimalizovať cesty na čisto kontrolné a dokumentačné účely. Znalosť presného stavu zariadenia už pred príchodom na miesto nasadenia navyše umožní optimálne pripraviť servisné činnosti.
  • Zvýšená dostupnosť zariadenia a optimalizovaná kvalita procesu – Vizualizácia voľne kombinovateľných parametrov v diagramoch umožňuje podrobné analýzy procesov a podporuje identifikáciu potenciálov optimalizácie.
  • Uľahčené splnenie zákonných dokumentačných povinností – Vďaka kontinuálnemu protokolovaniu, automatizovateľnému vytváraniu správ a jednoduchej funkcii exportu sa výrazne znižuje manuálne úsilie na vytvorenie dôkazu o riadnej prevádzke.

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz