Návrhy vyhľadávania

Merací a regulačný prístroj AEGIS II

Merací a regulačný prístroj AEGIS II meria a reguluje nepretržite vodivosť a riadi koncentráciu biocídov a udržiava čisté potrubia a výmenníky tepla.

Popis výrobku

Úprava chladiacej vody v odparovacích chladiacich zariadeniach – VDI 2047 a 42. Zhoda s BImSchV

AEGIS II zaznamenáva všetky potrebné meracie parametre pre úpravu chladiacej vody a riadi funkcie, ktoré sú potrebné pre bezchybnú prevádzku:

 • Meranie elektrolytickej vodivosti – riadi odsoľovanie
 • Dávkovanie biocídu – časovo závislé alebo ako meranie a regulácia, VDI 2047 a 42. Zhoda s BImSchV (nem. vykonávacie nariadenie k zák. o ochrane pred imisiami) (napr. chlór)
 • Meranie korózie – stanovuje, či sa dávkuje dostatok inhibítora korózie
 • Meranie pH – meria a reguluje hodnotu pH

Vaše výhody

 • Riadenie dávkovania biocídov prostredníctvom 1, 7 alebo 28 dní hodín reálneho času
 • Podľa požiadaviek je možné koncentráciu biocídov merať a regulovať online
 • Meranie vodivosti, teploty a monitorovania prietoku pomocou digitálneho snímača typu CTFS
 • Sériové webové rozhranie na konfiguráciu prístrojov a diaľková údržba pomocou e-mailového alarmu (na e-mailový alarm musí byť ovládač pripojený k internetu). WLAN/WiFi ako voliteľné vybavenie
 • Nútené odsoľovanie: vykonáva odsoľovanie pred dávkovaním biocídov, v závislosti od času alebo nameraných hodnôt
 • Zablokovanie odsoľovania: zablokuje odsoľovanie po uskutočnenom dávkovaní biocídov

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Regulácia odsoľovania v odparovacích chladiacich zariadeniach
 • Riadenie a regulácia dávkovania inhibítora korózie, dávkovania odpeňovača a dávkovania dispergačných činidiel proporcionálne k množstvu
 • Meranie a regulácia koncentrácie inhibítora použitím fluorescenčného senzora
 • Meranie a prípadná regulácia hodnoty pH a napätia Redox
 • Dávkovanie biocídov, v závislosti od času a nameranej hodnoty

  Technické podrobnosti

  • 8 digitálnych vstupov pre kontaktný vodomer, detektor prietoku a riadiace signály
  • 10 LED stavu zobrazuje prevádzkový stav
  • 9 flexibilných výstupov relé: na ovládanie nastavovacích členov závislé od požadovaných hodnôt, proporcionálne k prietokovým množstvám alebo časovo ovládané
  • Merané veličiny: Vodivosť, pH, Redox, chlór, bróm, oxid chloričitý a ďalšie
  Meracie rozsahy

  Vodivosť:

  s digitálnym snímačom CTFS na vstupe A a B a prostredníctvom sériového modulu D1: 0,1 – 10 mS/cm

  prostredníctvom modulu vodivosti L3 v závislosti od použitého snímača (LMP, LFT): 50 µS/cm – 20 mS/cm

  prostredníctvom mA modulu AA s indukčným snímačom vodivosti ICT: 8 až 2 mS/cm, 20 mS/cm, 200 mS/cm

  Druh pripojenia mV:

  pH: 0,00 ... 14,00

  Napätie Redox: -1 500 ... +1 500 mV

  Typ pripojenia mA (ampérometrické merné veličiny, rozsah merania podľa snímačov, 2 ppm, 10 ppm):

  Chlór

  Oxid chloričitý

  Bróm

  Teplota:

  Prostredníctvom Pt 100/Pt 1000, merací rozsah 0 ... 150 °C

  Rozlíšenie

  pH: 0,01

  Napätie Redox: 1 mV

  Teplota: 0,1 °C

  Ampérometria (chlór atď.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 obj. %, 0,1 obj. %

  Vstupy a výstupy

  3 miesta na zásuvné moduly pre 2-kanálové zásuvné moduly, podľa identifikačného kódu

  1 mA vstup pre ľubovoľné analógové signály

  5 výkonových relé ako menič, z toho 3 beznapäťové a 2 so spínaním napätia

  4 impulzové frekvenčné výstupy na ovládanie dávkovacích čerpadiel

  2 sériové senzorové vstupy pre snímače vodivosti CTFS a snímače korózie CRS

  8 digitálnych riadiacich vstupov pre merač kontaktnej vody, prietokový spínač a prestávku na zablokovanie

  Presnosť0,3 % vzťahuje sa na koncovú hodnotu meracieho rozsahu
  Merací vstuppH/Redox (vstupný odpor > 0,5 x 1012 Ω)
  Teplotná kompenzáciaPt 100/Pt 1000 pre pH
  Rozsah korekcie teploty0 – 100 °C
  Regulačné správanieP/PID-regulácia
  Elektrická prípojka90 – 253 V, 50/60 Hz, 25 VA, 24 V DC
  Zapojenie prevádzkovej zberniceModbus RTU, prostredníctvom Gateway ďalšie prevádzkové zbernice
  Okolitá teplota0 ... 50 °C (na vnútornú inštaláciu alebo s ochranným krytom)
  Druh ochranyMontáž na stenu: IP 67
  Kontroly a schváleniaCE, MET (v súlade s UL podľa IEC 61010)
  Materiál telesaPPE s protiplameňovou výbavou
  Rozmery V x Š x H240 x 360 x 110 mm
  KlímaPrípustná relatívna vlhkosť: 95 % nekondenzujúci DIN IEC 60068 – 2-30

  Opis modulov

  Modul AA mA/mA, vstup senzora (zásuvka 1 – 3):

  • 2 vstupy senzora na pripojenie senzorov chlóru, napr. CBR alebo pH prevodníka pHV1

  Modul V2 mV/mV, teplota, vstup senzora (zásuvka 2 – 3):

  • 2 vstupy senzora na pripojenie senzorov pH a Redox a teplotných senzorov Pt100/Pt1000, napr. typu PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  Modul H1 mA/mA, výstup (zásuvka 1 – 3):

  • 2 galvanicky oddelené analógové výstupy 0/4 – 20 mA na výstup nameraných hodnôt alebo nastavovacích veličín

  Modul D1, sériový senzor, modul na monitoring (zásuvka 1 – 3):

  • Modul, 2 digitálne vstupy senzora, na pripojenie senzorov korózie CTFS alebo CRS

  Modul V1 mV/teplota + mA, modul (zásuvka 2 – 3):

  • 1 vstup senzora pre senzor pH alebo Redox a teplotného senzora Pt100/Pt1000
  • 1 vstup senzora na pripojenie senzorov chlóru, napr. CBR alebo pH prevodníka pHV1

  Modul CM Modbus RTU + 2 mA výstupy (zásuvka 3):

  • 1 Modbus RTU Slave, na pripojenie na PLC alebo bránu Gateway
  • 1 Modbus RTU Master, na pripojenie senzora Pyxis Fluorometer
  • 2 galvanicky oddelené analógové výstupy 0/4 – 20 mA na výstup nameraných hodnôt alebo nastavovacích veličín

  Modul CA Modbus RTU + 2 mA výstupy + 2 mA vstupy (zásuvka 3):

  • 1 Modbus RTU Slave, na pripojenie na PLC alebo bránu Gateway
  • 1 Modbus RTU Master, na pripojenie senzora Pyxis Fluorometer
  • 2 galvanicky oddelené analógové výstupy 0/4 – 20 mA na výstup nameraných hodnôt alebo nastavovacích veličín
  • 2 vstupy senzora na pripojenie senzorov chlóru, napr. CBR alebo pH prevodníka pHV1

  Downloads pre Merací a regulačný prístroj AEGIS II

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Od A po Z
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Úprava chladiacej vody v odparovacích chladiacich zariadeniach – VDI 2047 a 42. Zhoda s BImSchV

  AEGIS II zaznamenáva všetky potrebné meracie parametre pre úpravu chladiacej vody a riadi funkcie, ktoré sú potrebné pre bezchybnú prevádzku:

  • Meranie elektrolytickej vodivosti – riadi odsoľovanie
  • Dávkovanie biocídu – časovo závislé alebo ako meranie a regulácia, VDI 2047 a 42. Zhoda s BImSchV (nem. vykonávacie nariadenie k zák. o ochrane pred imisiami) (napr. chlór)
  • Meranie korózie – stanovuje, či sa dávkuje dostatok inhibítora korózie
  • Meranie pH – meria a reguluje hodnotu pH

  Vaše výhody

  • Riadenie dávkovania biocídov prostredníctvom 1, 7 alebo 28 dní hodín reálneho času
  • Podľa požiadaviek je možné koncentráciu biocídov merať a regulovať online
  • Meranie vodivosti, teploty a monitorovania prietoku pomocou digitálneho snímača typu CTFS
  • Sériové webové rozhranie na konfiguráciu prístrojov a diaľková údržba pomocou e-mailového alarmu (na e-mailový alarm musí byť ovládač pripojený k internetu). WLAN/WiFi ako voliteľné vybavenie
  • Nútené odsoľovanie: vykonáva odsoľovanie pred dávkovaním biocídov, v závislosti od času alebo nameraných hodnôt
  • Zablokovanie odsoľovania: zablokuje odsoľovanie po uskutočnenom dávkovaní biocídov

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz