Návrhy vyhľadávania

Merací a regulačný prístroj DULCOMETER diaLog DACb

Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

Popis výrobku

Jednoduchá analýza parametrov vody – s DULCOMETER diaLog DACb

Merací a regulačný prístroj DULCOMETER diaLog DACb je náš kompaktný multitalent na analýzu vody. So svojimi funkciami špeciálne na to určenými, napr. spracovanie poruchových veličín a prepínanie regulačných parametrov, uzatvára regulačný okruh medzi senzormi DULCOTEST a dávkovacími čerpadlami ProMinent. Meracie a regulačné kanály zariadenia DULCOMETER diaLog DACb sú individuálne konfigurovateľné podľa požiadavky zákazníka. Všetko, čo je potrebné na spoľahlivú úpravu priemyselnej a technologickej vody, pitnej vody, ako aj vody v plaveckých bazénoch.

Vaše výhody

 • Jednoduchá obsluha vďaka prehľadnému displeju
 • Získajte za svoje peniaze viac: dva meracie a regulačné kanály sú teraz v základnej výbave
 • Mnohostranné použitie: všetky bežné merané veličiny pre každý kanál sú nastaviteľné a dodatočne ich je možné zmeniť
 • Riadenie odkiaľkoľvek: Vhodné pre LAN a pohodlný diaľkový prístup prostredníctvom integrovaného webového servera
 • Veľká flexibilita: možnosť individuálneho prispôsobenia rôznym prevádzkovým stavom, napr. denná-nočná prevádzka
 • Vysoká procesná bezpečnosť: Zabránenie nesprávnym dávkovaniam časovým monitorovaním nastavovacích veličín

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Meranie a regulácia parametrov vody v zariadeniach na úpravu priemyselnej a technologickej vody
 • Monitorovanie parametrov pitnej vody
 • Meranie hodnoty pH a dezinfekčných parametrov v nápojovom a potravinárskom priemysle
 • Meranie a regulácia hygienických parametrov v bazénoch
 • Monitorovanie koncentrácie oxidu chloričitého v zariadeniach na likvidáciu legionel a prevenciu, napr. v školách, hoteloch alebo nemocniciach
 • Meranie dezinfekčných parametrov vody na polievanie a zavlažovanie v záhradníctve

  Technické podrobnosti

  • Merané veličiny: pH, Redox, chlór, oxid chloričitý, chloritan, bróm, vodivosť, kyselina peroctová, peroxid vodíka, ozón, rozpustený kyslík a fluorid
  • Montáž, druh ochrany: Kombinované teleso (montáž na stenu, spínací panel, stĺp) IP 67 a IP 66
  • Regulácia: tri meracie a regulačné kanály, každý s nezávislým 1-stranným regulátorom PID (voliteľne: dva 2-stranné regulátory PID)
  • Napájanie prostredníctvom ochranného nízkeho napätia 24 V DC, napr. pomocou solárneho zariadenia alebo v oblastiach s prítomnosťou vody z vodární
  • Teplotná kompenzácia pre pH a procesný senzor oxidu chloričitého CDP, kompenzácia pH pre chlór
  • Digitálne vstupy na spracovanie riadiacich signálov, napr. hraničných kontaktov meracej vody, regulácia diaľkového zastavenia a na monitorovanie výšok hladín v zásobníkoch na chemikálie
  • Riadiace výstupy pre elektronicky ovládané dávkovacie čerpadlá a magnetické ventily
  • Spracovanie poruchových veličín: jednoduchá regulácia parametrov vody v tečúcej vode prostredníctvom spracovania prietoku v regulačnom algoritme
  • Prispôsobenie požadovanej hodnoty regulátora zmeneným procesným podmienkam prostredníctvom diaľkového ovládania je možné pomocou mA signálu PLC alebo pri vyššej požiadavke prostredníctvom voliteľnej možnosti prevádzkovej zbernice

  Technické údaje

  Merané veličiny a rozsahy merania

  Druh pripojenia mV:
  pH: 0,00 ... 14,00
  Napätie Redox: –1 500 ... +1 500 mV
  Druh pripojenia mA (ampérometrické merané veličiny, meracie rozsahy podľa senzorov):
  Chlór
  Oxid chloričitý – chlórdioxid
  Chloritan
  Bróm
  Ozón
  Peroxid vodíka (PER 1 a PEROX H-3E)
  Peroxid vodíka (PEROX H2.10 P s prevodníkom PEROX V2 obj. č. 1047979)
  Kyselina peroctová
  Rozpustený kyslík
  Druh pripojenia mA (potenciometrické merané veličiny, meracie rozsahy podľa transmiterov):
  pH
  Napätie Redox
  Fluorid:
  prostredníctvom modulu VA a rozšírenia funkcie, balík 3 a 4
  Vodivosť mA na snímači CCT 1-mA-20 mS/cm
  Teplota:
  prostredníctvom Pt 100/Pt 1000, merací rozsah 0 … 150 °C

  Rozlíšenie

  pH: 0,01
  Napätie Redox: 1 mV
  Teplota: 0,1 °C
  Ampérometria (chlór atď.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 obj. %, 0,1 obj. %

  Presnosť

  0,3 % vzťahuje sa na koncovú hodnotu meracieho rozsahu

  Merací vstup

  pH/Redox (vstupný odpor > 0,5 x 1012 Ω)

  Teplotná kompenzácia

  Pt 100/Pt 1000 pre pH, senzor oxidu chloričitého (CDP) a fluorid

  Rozsah korekcie teploty

  0…100 °C

  Korekčný rozsah pH pre chlór

  Senzor CLE 3 a CLE 3.1: 6,5 ... 8,5, senzor CBR: 6,5 ... 9,5

  Poruchová veličina

  Prietok prostredníctvom signálu 0/4 – 20 mA alebo kontaktný vodomer 1 – 500 Hz. Multiplikačná poruchová veličina môže pôsobiť na všetky kanály, aditívna poruchová veličina pôsobí len na jeden kanál.

  Regulačné správanie

  P/PID-regulácia

  Regulácia

  2 alebo 3 dvojstranné regulátory

  Analógové výstupy

  2 (3) x 0/4 … 20 mA galvanicky oddelený, max. záťaž 450 Ω, nastaviteľný rozsah a priradenie (meraná, korekčná nastavovacia veličina)

  Nastavovací výstup

  2 (4) impulzné frekvenčné výstupy na ovládanie dávkovacích čerpadiel
  2 relé (hraničná hodnota alebo regulácia dĺžky impulzu)

  Relé alarmu

  250 V ~3 A, 700 VA druh kontaktu, prepínací kontakt

  Digitálne riadiace vstupy

  4 (7) ako vstup diaľkového ovládania pre funkcie prestávky regulácie/chyby meranej vody, prepnutie súpravy parametrov, kontrola hladiny nádrže chemikálie

  Elektrická prípojka

  100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA, voliteľne 24 V DC

  Zapojenie prevádzkovej zbernice

  PROFIBUS®-DP, Modbus RTU, PROFINET

  Okolitá teplota

  0 ... 50 °C (na vnútornú inštaláciu alebo s ochranným krytom)

  Druh ochrany

  Montáž na stenu: IP 66 a IP 67 (NEMA 4X)
  Montáž skriňového rozvádzača: IP 54 k dverám skriňového rozvádzača

  Kontroly a schválenia

  CE a MET (zodpovedá UL podľa IEC 61010)

  Materiál telesa

  PC s protiplameňovou výbavou

  Rozmery

  250 x 220 x 122 mm (Š x V x H)

  Hmotnosť

  1,3 kg

  Sériová výbava: základná meraná veličina

  • PID-regulátor s ovládaním dávkovacieho čerpadla prostredníctvom frekvencie impulzu pre 2 dávkovacie čerpadlá.
  • 2 analógové výstupy pre nameranú hodnotu, korekčnú hodnotu alebo nastavovaciu veličinu (v závislosti od voliteľnej výbavy).
  • 4 digitálne vstupy na rozpoznanie chýb meracej vody, hladinový spínač, prestávku a prepínanie parametrov.
  • 2 výkonové relé, voliteľne programovateľné ako výstup hraničnej hodnoty, časovača cyklu alebo prerušovaného nastavovacieho výstupu (v závislosti od voliteľnej výbavy).
  • Merané veličiny a voľba jazyka pri uvedení do prevádzky.
  • Teplotná kompenzácia merania pH, oxidu chloričitého (CDP) a fluoridu prostredníctvom Pt100/Pt1000.
  • 24 jazykov ovládania: všetky európske jazyky a čínština, ruština, thajčina, kórejčina. Jazyk obsluhy sa zvolí pri uvedení do prevádzky a je ho možné kedykoľvek zmeniť prostredníctvom kombinácie tlačidiel. Výber jazyka dokumentácie sa vykonáva prostredníctvom identifikačného kódu. Dodatočne sa dodáva dátový nosič, ktorý obsahuje všetky ostatné jazyky.
  • Ukladanie a prenos parametrizácie prístrojov pomocou karty SD.
  • Prístroj na zaznamenávanie kalibračných údajov a údajov o udalosti (bez karty SD, údaje sa ukladajú v regulátore).
  • Spracovanie poruchovej veličiny (prietok) prostredníctvom frekvencie (kontaktný vodomer).
  • Dodatočné rozšírenie softvérovej funkcie prostredníctvom aktivačného kľúča alebo aktualizácie firmvéru.

  Opis možných meraných veličín ako základných meraných veličín:

  Modul VA mV/teplota + mA, vstup senzora:

  • 1 vstup senzora pre senzor pH alebo Redox a teplotného senzora Pt100/Pt1000
  • 1 vstup senzora na pripojenie senzorov chlóru, napr. CBR alebo pH prevodníka pHV1 a fluoridu, vrátane poruchovej veličiny alebo kompenzácie pH pre chlór.

  Modul AA mA/mA, vstup senzora:

  • 2 vstupy senzora na pripojenie senzorov chlóru, napr. CBR alebo pH prevodníka pHV1, vrátane poruchovej veličiny alebo kompenzácie pH pre chlór.

  Modul VV mV/mV teplota, vstup senzora:

  • 2 vstupy senzora na pripojenie senzorov pH a Redox a teplotných senzorov Pt100/Pt1000, napr. typu PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  Modul L3 vodivosť, teplota, vstup senzora:

  • 2 vstupy senzora na pripojenie kondukčných senzorov na meranie vodivosti a teplotných senzorov Pt100/Pt1000, napr. typu LFT, LMP

  Voliteľná výbava pre tretí merací kanál pH

  Balík 2

  • Tretia meraná a regulovaná veličina pH prostredníctvom mV alebo mA, alebo s kompenzáciou pH pre chlór bez externého nastavenia požadovanej hodnoty prostredníctvom analógového signálu pre kanál 1 bez poruchovej veličiny, prietok prostredníctvom mA pre kanál 1
  • Tretí analógový výstup.
  • Tri prídavné digitálne vstupy, napr. na monitorovanie hladiny, prestávku a výstrahu merania.
  • Ovládanie ďalších dvoch dávkovacích čerpadiel.

  Balík 3

  • Tretí, úplný merací a regulačný kanál, ľubovoľná meraná veličina, s PID regulátorom.
  • Tretí analógový výstup pre nameranú hodnotu, korekčnú hodnotu alebo nastavovaciu veličinu (v závislosti od voliteľnej výbavy).
  • Tri prídavné digitálne vstupy, napr. na monitorovanie hladiny, prestávku a výstrahu merania.
  • Teplotná kompenzácia merania pH, oxidu chloričitého (CDP) a fluoridu.

  Balík 4

  • Kombinácia z balíkov 2 a 3 (pri poruchovej veličine mA je k dispozícii iba jeden kanál pre ampérometrické senzory).

  Voliteľné možnosti komunikácie

  • Zariadenie na zaznamenávanie nameraných údajov s kartou SD.
  • Vizualizácia nameraných údajov prostredníctvom webového servera cez LAN a PC/tablet a webový prehliadač.
  • PROFIBUS – DP, Profinet alebo Modbus RTU.

  Hardvérové rozšírenie

  • RC ochranný obvod pre výkonové relé: Chráni výkonové relé, ak sa majú spínať indukčné zaťaženia (napr. magnetické ventily alebo motory). Nie pri elektrickej prípojke 24 V DC.

  Downloads pre Merací a regulačný prístroj DULCOMETER diaLog DACb

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Jednoduchá analýza parametrov vody – s DULCOMETER diaLog DACb

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER diaLog DACb je náš kompaktný multitalent na analýzu vody. So svojimi funkciami špeciálne na to určenými, napr. spracovanie poruchových veličín a prepínanie regulačných parametrov, uzatvára regulačný okruh medzi senzormi DULCOTEST a dávkovacími čerpadlami ProMinent. Meracie a regulačné kanály zariadenia DULCOMETER diaLog DACb sú individuálne konfigurovateľné podľa požiadavky zákazníka. Všetko, čo je potrebné na spoľahlivú úpravu priemyselnej a technologickej vody, pitnej vody, ako aj vody v plaveckých bazénoch.

  Vaše výhody

  • Jednoduchá obsluha vďaka prehľadnému displeju
  • Získajte za svoje peniaze viac: dva meracie a regulačné kanály sú teraz v základnej výbave
  • Mnohostranné použitie: všetky bežné merané veličiny pre každý kanál sú nastaviteľné a dodatočne ich je možné zmeniť
  • Riadenie odkiaľkoľvek: Vhodné pre LAN a pohodlný diaľkový prístup prostredníctvom integrovaného webového servera
  • Veľká flexibilita: možnosť individuálneho prispôsobenia rôznym prevádzkovým stavom, napr. denná-nočná prevádzka
  • Vysoká procesná bezpečnosť: Zabránenie nesprávnym dávkovaniam časovým monitorovaním nastavovacích veličín

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  CHLORINSITU IIa je kompaktný elektrolyzér on-site na výrobu na chlórnanového roztoku s nízkym obsahom chlorečnanov zo soli a prúdu. Mimoriadne výhody sú jednoduché riadenie procesov a vysoká bezpečnosť zariadenia vďaka integrovanému zavzdušňovaniu a odvzdušňovaniu.

  Viac informácií

  Vysoko čistý, resp. chlórový bieliaci lúh s nízkym obsahom chloridu a chlorečnanu vyžaduje špecializovanú techniku zariadenia. Elektrolyzér CHLORINSITU III je riešenie.

  Viac informácií

  Vákuovou metódou vyrábajú vysoko čistý plynný chlór. Ekonomické, robustné a šetriace miesto.

  Viac informácií

  Elektrolyzéry typu CHLORINSITU V nahrádzajú v bazéne zariadenia na plynný chlór a potrebujú na to len soľ, vodu a prúd.

  Viac informácií

  Elektrolyzéry typu CHLORINSITU V Plus vyrábajú vysokočistý plynný chlór priamo na mieste a potrebujú na to len soľ, vodu a prúd. Vďaka tomuto zariadeniu sa dajú pokryť najvyššie potreby (Plus systém). Zariadenia sú zvlášť vhodné na dezinfekciu pitnej vody, odpadovej vody, procesnej vody, ako aj vody v bazénoch a chladiacich vežiach.

  Viac informácií

  Efektívna výroba vysokoúčinného dezinfekčného prostriedku DULCOLYT 400 s mimoriadne nízkym obsahom chloridu a chlorečnanu. Ideálne na zvlášť citlivé aplikácie v nápojovom a potravinárskom priemysle, napr. na výrobu detskej výživy. Maximálna ochrana pred koróziou a maximálna hospodárnosť.

  Viac informácií

  Univerzálne použiteľné magnetické dávkovacie čerpadlo na dávkovanie tekutých médií pri úprave vody a pri chemických procesoch: Magnetické membránové dávkovacie čerpadlo beta. Hospodárne, zabezpečené proti preťaženiu, prispôsobiteľné na prítomné snímače signálov.

  Viac informácií

  Spoznajte dávkovacie čerpadlo, ktoré z hľadiska produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti zasadí nové hranice.

  Viac informácií

  Gamma/XL je inteligentné magnetické membránové dávkovacie čerpadlo s rozmanitými možnosťami pripojenia, ktoré nastavuje novú latku, čo sa týka produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti.

  Viac informácií

  Motorové membránové dávkovacie čerpadlo alpha je dávkovacie čerpadlo na tekuté médiá a optimálne riešenie pri jednoduchých aplikáciách. Robustné, tiché, odolné proti chemikáliám, s presným dávkovaním, ako aj dobrým výkonom nasávania.

  Viac informácií

  Veľmi robustným motorovým membránovým dávkovacím čerpadlom s patentovanou viacvrstvovou bezpečnostnou membránou pre vysokú bezpečnosť procesu je Sigma/ 1 Basis. Ponúka množstvo variantov pohonu ako trojfázové alebo 1-fázové striedavé motory, aj pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu.

  Viac informácií

  Typ riadenia Sigma je inteligentné, flexibilné motorové membránové dávkovacie čerpadlo, ktoré nasadzuje novú latku, čo sa týka komfortu ovládania, spoľahlivosti a bezpečnosti.

  Viac informácií

  Robustné motorové membránové dávkovacie čerpadlá ako Sigma/ 2 Basis zaručujú s patentovanou viacvrstvovou bezpečnostnou membránou vysokú bezpečnosť procesu. Membránové dávkovacie čerpadlo ponúka množstvo variantov pohonu, aj pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu.

  Viac informácií

  Typ riadenia Sigma je inteligentné, flexibilné motorové membránové dávkovacie čerpadlo, ktoré nasadzuje novú latku, čo sa týka komfortu ovládania, spoľahlivosti a bezpečnosti.

  Viac informácií

  Patentovaná viacvrstvová bezpečnostná membrána na vysokú bezpečnosť procesu je iba jednou z funkcií veľmi robustného motorového membránového dávkovacieho čerpadla Sigma/ 3 Basis. Okrem toho ponúka množstvo variantov pohonu ako trojfázové alebo 1-fázové striedavé motory, aj pre oblasť ATEX.

  Viac informácií

  Typ riadenia Sigma je inteligentné, flexibilné motorové membránové dávkovacie čerpadlo, ktoré nasadzuje novú latku, čo sa týka komfortu ovládania, spoľahlivosti a bezpečnosti.

  Viac informácií

  Na skladovanie a dávkovanie tekutých chemikálií. Prostredníctvom systému výberu (identifikačný kód) je možné dávkovací systém jednoducho, rýchlo a flexibilne prispôsobiť vašej úlohe dávkovania.

  Viac informácií

  DULCODOS panel je kompletný dávkovací systém na spoľahlivé dávkovanie chemikálií. Teraz zaberá ešte menej miesta a je dostupný rýchlejšie – to zaručujú naše nové normy. V závislosti od materiálovej odolnosti, čerpacieho výkonu a funkcie môžete vyberať spomedzi perfektne vzájomne prispôsobených komponentov.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER D1Cb/D1Cc sa môže použiť v úprave pitnej vody, spracovaní odpadových vôd alebo v mnohých iných oblastiach na regulačné úlohy. Bezpečný, komfortný, prehľadný vďaka veľkému osvetlenému grafickému displeju, menu ovládania s textom a monitorovaniu senzora pH.

  Viac informácií

  Merací a regulačný systém DULCOMARIN 3 je vaše digitálne napojenie na technológiu budúcnosti. Riadi celý bazén – od vodných parkov až po súkromné bazény – a používa sa ako systém multipool až pre 16 filtračných okruhov.

  Viac informácií

  Fotometre merajú podľa fotometrického princípu takmer všetky dezinfekčné prostriedky a hodnotu pH. Sú prenosné, kompaktné a umožňujú bezpečné, jednoduché meranie.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava pitnej vody, resp. vody podobnej pitnej vode pomocou DULCOTROL® pitná voda/F&B – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre úpravu vody vo vodárňach a potravinárskom a nápojovom priemysle.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava odpadovej vody pomocou DULCOTROL® odpadová voda – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre aplikácie v komunálnej a priemyselnej úprave odpadovej vody.

  Viac informácií

  Ako nanofiltračné zariadenie môže Dulcosmose NF kompaktne a výhodne prevziať čiastočné odsoľovanie pri priemyselných aplikáciách. Maximálny permeačný výkon pri nízkych prevádzkových tlakoch sa vďaka najnovšej membráne „Ultra low pressure“ stará o nízke prevádzkové náklady.

  Viac informácií

  Ultrafiltračné zariadenie Dulcoclean® UF pomocou membránovej technológie bezpečne odstraňuje kaly, častice a mikrobiologické nečistoty.

  Viac informácií

  Merania Redox so senzormi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami.

  Viac informácií

  Merania pH so snímačmi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Riadenie, regulácia a kontrola chemických procesov vďaka presným nameraným hodnotám.

  Viac informácií

  Senzory DULCOTEST pre voľný chlór sa starajú pri každej úlohe dezinfekcie o presné namerané hodnoty a o vysokú bezpečnosť monitorovania a procesu a pri fungovaní sa opierajú o aplikáciu.

  Viac informácií

  Meranie teploty so snímačmi DULCOTEST: Použiteľné na priame určenie teploty alebo na teplotnú kompenzáciu pri meraní hodnoty pH, hodnoty fluoridu, vodivosti, hodnoty oxidu chloričitého alebo hodnoty peroxidu vodíka.

  Viac informácií

  Hadicové čerpadlo DULCOFLEX DF2a dávkuje chemikálie funkčne, cenovo výhodne a potichu – optimálne na použitie v bazénoch, vírivkách a wellnesse.

  Viac informácií

  Hadicové čerpadlo DULCOFLEX DF4a na dávkovanie flokulačného prostriedku a aktívneho uhlia upravuje vodu exaktne a presne. Optimálne vhodné na použitie v bazénoch, vírivkách alebo wellness. Prevádzkový tlak je možný až 4 bary.

  Viac informácií

  Senzory vodivosti na optimálne zapojenie do procesu: Senzory DULCOTEST spĺňajú široké spektrum meracích požiadaviek a umožňujú vždy najlepšie riešenie meracej úlohy.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz