Návrhy vyhľadávania

Merací a regulačný prístroj DULCOMETER® diaLog DACb

Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Takýto prístroj existuje: náš multitalent DULCOMETER® diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

Popis výrobku

Jednoduchá analýza parametrov vody – so zariadením DULCOMETER® diaLog DACb

Merací a regulačný prístroj DULCOMETER® diaLog DACb je našim kompaktným multitalentom na analýzu vody. So svojimi funkciami špeciálne na to určenými, napr. spracovanie poruchových veličín a prepínanie regulačných parametrov, uzatvára regulačný okruh medzi senzormi DULCOTEST® a dávkovacími čerpadlami ProMinent®. Oba meracie a regulačné kanály zariadenia DULCOMETER® diaLog DACb sú individuálne konfigurovateľné podľa požiadavky zákazníka. Všetko, čo je potrebné na spoľahlivú úpravu priemyselnej a technologickej vody, pitnej vody, ako aj vody v plaveckých bazénoch.

Vaše výhody

 • Jednoduchá obsluha vďaka prehľadnému displeju
 • Získajte za svoje peniaze viac: dva meracie a regulačné kanály sú teraz v základnej výbave
 • Mnohostranné použitie: všetky bežné merané veličiny pre každý kanál sú nastaviteľné a dodatočne ich je možné zmeniť
 • Riadenie odkiaľkoľvek: Vhodné pre LAN a pohodlný diaľkový prístup prostredníctvom integrovaného webového servera
 • Veľká flexibilita: možnosť individuálneho prispôsobenia rôznym prevádzkovým stavom, napr. denná-nočná prevádzka
 • Vysoká bezpečnosť procesu: Zabránenie nesprávnym dávkovaniam časovým monitorovaním nastavovacích veličín

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Meranie a regulácia parametrov vody v zariadeniach na úpravu priemyselnej a technologickej vody
 • Monitorovanie parametrov pitnej vody
 • Meranie hodnoty pH a dezinfekčných parametrov v nápojovom a potravinárskom priemysle
 • Meranie a regulácia hygienických parametrov v bazénoch
 • Monitorovanie koncentrácie oxidu chloričitého v zariadeniach na likvidáciu legionel a prevenciu, napr. v školách, hoteloch alebo nemocniciach
 • Meranie dezinfekčných parametrov vody na polievanie a zavlažovanie v záhradníctve
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Technické podrobnosti

  • Merané veličiny: pH, Redox, chlór, oxid chloričitý, chloritan, bróm, vodivosť, kyselina peroctová, peroxid vodíka, ozón, rozpustený kyslík a fluorid
  • Montáž, druh ochrany: Kombinované teleso (montáž na stenu, spínací panel, stĺp) IP 67 a IP 66
  • Regulácia: dva meracie a regulačné kanály, každý s nezávislým 1-stranným PID regulátorom (voliteľne: dva 2-stranné PID regulátory)
  • Napájanie prostredníctvom ochranného nízkeho napätia 24 V DC, napr. pomocou solárneho zariadenia alebo v oblastiach s prítomnosťou vody z vodární
  • Teplotná kompenzácia pre pH a procesný senzor oxidu chloričitého CDP, kompenzácia pH pre chlór
  • Digitálne vstupy na spracovanie riadiacich signálov, napr. hraničných kontaktov meracej vody, regulácia diaľkového zastavenia a na monitorovanie výšok hladín v zásobníkoch na chemikálie
  • Riadiace výstupy pre elektronicky ovládané dávkovacie čerpadlá a magnetické ventily
  • Spracovanie poruchových veličín: jednoduchá regulácia parametrov vody v tečúcej vode prostredníctvom spracovania prietoku v regulačnom algoritme
  • Prispôsobenie požadovanej hodnoty regulátora zmeneným procesným podmienkam prostredníctvom diaľkového ovládania je možné pomocou mA signálu PLC alebo pri vyššej požiadavke prostredníctvom voliteľnej možnosti prevádzkovej zbernice
  Merané veličiny a rozsahy merania

  Druh pripojenia mV:

  pH: 0,00 ... 14,00

  Napätie Redox: -1500 ... +1500 mV

  Druh pripojenia mA (ampérometrické merané veličiny, meracie rozsahy podľa senzorov):

  Chlór

  Oxid chloričitý

  Chloritan

  Bróm

  Ozón

  Peroxid vodíka (senzor PER)

  Peroxid vodíka (senzor PEROX s prevodníkom PEROX V2 obj. č. 1047979)

  Kyselina peroctová

  Rozpustený kyslík

  Druh pripojenia mA (potenciometrické merané veličiny, meracie rozsahy podľa transmiterov):

  pH

  Napätie Redox

  Fluorid:

  prostredníctvom modulu VA a rozšírenia funkcie, balík 3 a 4

  Vodivosť mA prostredníctvom senzora CCT 1-mA-20 mS/cm

  Teplota:

  prostredníctvom Pt 100/Pt 1000, merací rozsah 0 … 150 °C

  Rozlíšenie

  pH: 0,01

  Napätie Redox: 1 mV

  Teplota: 0,1 °C

  Ampérometria (chlór atď.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 obj. %, 0,1 obj. %

  Presnosť0,3 % vzťahuje sa na koncovú hodnotu meracieho rozsahu
  Merací vstuppH/Redox (vstupný odpor > 0,5 x 1012 Ω)
  Teplotná kompenzáciaPt 100/Pt 1000 pre pH, senzor oxidu chloričitého (CDP) a fluorid
  Rozsah korekcie teploty0 … 100 °C
  Korekčný rozsah pH pre chlórSenzor CLE 3 a CLE 3.1: 6,5 ... 8,5, senzor CBR: 6,5 ... 9,5
  Poruchová veličinaPrietok prostredníctvom signálu 0/4 – 20 mA alebo kontaktný vodomer 1 – 500 Hz. Multiplikačná poruchová veličina môže pôsobiť na všetky kanály, aditívna poruchová veličina pôsobí len na jeden kanál.
  Regulačné správanieP/PID-regulácia
  Regulácia2 alebo 3 dvojstranné regulátory
  Analógové výstupy2 (3) x 0/4 … 20 mA, galvanické oddelenie, max. záťaž 450 Ω, rozsah a priradenie (meraná, korekčná, nastavovacia veličina) nastaviteľné
  Nastavovacie výstupy

  2 (4) impulzné frekvenčné výstupy na ovládanie dávkovacích čerpadiel

  2 relé (hraničná hodnota alebo regulácia dĺžky impulzu)

  Relé alarmu250 V ~3 A, 700 VA druh kontaktu, prepínací kontakt
  Digitálne riadiace vstupy4 (7) ako vstup diaľkového ovládania pre funkcie prestávky regulácie/chyby meranej vody, prepnutie súpravy parametrov, kontrola hladiny nádrže chemikálie
  Elektrická prípojka100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA, voliteľne 24 V DC
  Zapojenie prevádzkovej zbernicePROFIBUS®-DP, Modbus RTU, PROFINET
  Okolitá teplota

  0 ... 50 °C (na vnútornú inštaláciu alebo s ochranným krytom)

  Druh ochrany

  Montáž na stenu: IP 66 a IP 67 (NEMA 4X)

  Montáž skriňového rozvádzača: IP 54 k dverám skriňového rozvádzača

  Kontroly a schváleniaCE a MET (zodpovedá UL podľa IEC 61010)
  Materiál telesaPC s protiplameňovou výbavou
  Rozmery250 x 220 x 122 mm (Š x V x H)
  Hmotnosť1,3kg

  Sériová výbava: základná meraná veličina

  • PID-regulátor s ovládaním dávkovacieho čerpadla prostredníctvom frekvencie impulzu pre 2 dávkovacie čerpadlá.
  • 2 analógové výstupy pre nameranú hodnotu, korekčnú hodnotu alebo nastavovaciu veličinu (v závislosti od voliteľnej výbavy).
  • 4 digitálne vstupy na rozpoznanie chýb meracej vody, hladinový spínač, prestávku a prepínanie parametrov.
  • 2 výkonové relé, voliteľne programovateľné ako výstup hraničnej hodnoty, časovača cyklu alebo prerušovaného nastavovacieho výstupu (v závislosti od voliteľnej výbavy).
  • Merané veličiny a voľba jazyka pri uvedení do prevádzky.
  • Teplotná kompenzácia merania pH, oxidu chloričitého (CDP) a fluoridu prostredníctvom Pt100/Pt1000.
  • 24 jazykov obsluhy: všetky európske jazyky obsluhy a čínština, ruština, thajčina, kórejčina. Jazyk obsluhy sa zvolí pri uvedení do prevádzky a je ho možné kedykoľvek zmeniť prostredníctvom kombinácie tlačidiel. Výber jazyka dokumentácie sa vykonáva prostredníctvom identifikačného kódu. Dodatočne sa dodáva dátový nosič, ktorý obsahuje všetky ostatné jazyky.
  • Ukladanie a prenos parametrizácie prístrojov pomocou karty SD.
  • Prístroj na zaznamenávanie kalibračných údajov a údajov o udalosti (bez karty SD, údaje sa ukladajú v regulátore).
  • Spracovanie poruchovej veličiny (prietok) prostredníctvom frekvencie (kontaktný vodomer).
  • Dodatočné rozšírenie softvérovej funkcie prostredníctvom aktivačného kľúča alebo aktualizácie firmvéru.

  Opis možných meraných veličín ako základných meraných veličín:

  Modul VA mV/teplota + mA, vstup senzora:

  • 1 vstup senzora pre senzor pH alebo Redox a teplotného senzora Pt100/Pt1000
  • 1 vstup senzora na pripojenie senzorov chlóru, napr. CBR alebo pH prevodníka pHV1 a fluoridu, vrátane poruchovej veličiny alebo kompenzácie pH pre chlór.

  Modul AA mA/mA, vstup senzora:

  • 2 vstupy senzora na pripojenie senzorov chlóru, napr. CBR alebo pH prevodníka pHV1, vrátane poruchovej veličiny alebo kompenzácie pH pre chlór.

  Modul VV mV/mV teplota, vstup senzora:

  • 2 vstupy senzora na pripojenie senzorov pH a Redox a teplotných senzorov Pt100/Pt1000, napr. typu PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  Modul L3 vodivosť, teplota, vstup senzora:

  • 2 vstupy senzora na pripojenie kondukčných senzorov na meranie vodivosti a teplotných senzorov Pt100/Pt1000, napr. typu LFT, LMP

  Voliteľná výbava pre tretí merací kanál pH

  Balík 2

  • Tretia meraná a regulovaná veličina pH prostredníctvom mV alebo mA, alebo s kompenzáciou pH pre chlór bez externého nastavenia požadovanej hodnoty prostredníctvom analógového signálu pre kanál 1 bez poruchovej veličiny, prietok prostredníctvom mA pre kanál 1
  • Tretí analógový výstup.
  • Ovládanie ďalších dvoch dávkovacích čerpadiel.

  Balík 3

  • Tretí, úplný merací a regulačný kanál, ľubovoľná meraná veličina, s PID regulátorom.
  • Tretí analógový výstup pre nameranú hodnotu, korekčnú hodnotu alebo nastavovaciu veličinu (v závislosti od voliteľnej výbavy).
  • Tri dodatočné digitálne vstupy, napr. kontrola hladiny, prestávka a alarm meracej vody kanálu 2.
  • Teplotná kompenzácia merania pH, oxidu chloričitého (CDP) a fluoridu.

  Balík 4

  • Kombinácia z balíkov 2 a 3 (pri poruchovej veličine mA je k dispozícii iba jeden kanál pre ampérometrické senzory).

  Voliteľné možnosti komunikácie

  • Zariadenie na zaznamenávanie nameraných údajov s kartou SD.
  • Vizualizácia nameraných údajov prostredníctvom webového servera cez LAN a PC/tablet a webový prehliadač.
  • PROFIBUS®-DP, Profinet a Modbus RTU.

  Hardvérové rozšírenie

  • RC ochranný obvod pre výkonové relé: Chráni výkonové relé, ak sa majú spínať indukčné zaťaženia (napr. magnetické ventily alebo motory). Nie pri elektrickej prípojke 24 V DC.

  Downloads pre Merací a regulačný prístroj DULCOMETER® diaLog DACb

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Od A po Z
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Jednoduchá analýza parametrov vody – so zariadením DULCOMETER® diaLog DACb

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER® diaLog DACb je našim kompaktným multitalentom na analýzu vody. So svojimi funkciami špeciálne na to určenými, napr. spracovanie poruchových veličín a prepínanie regulačných parametrov, uzatvára regulačný okruh medzi senzormi DULCOTEST® a dávkovacími čerpadlami ProMinent®. Oba meracie a regulačné kanály zariadenia DULCOMETER® diaLog DACb sú individuálne konfigurovateľné podľa požiadavky zákazníka. Všetko, čo je potrebné na spoľahlivú úpravu priemyselnej a technologickej vody, pitnej vody, ako aj vody v plaveckých bazénoch.

  Vaše výhody

  • Jednoduchá obsluha vďaka prehľadnému displeju
  • Získajte za svoje peniaze viac: dva meracie a regulačné kanály sú teraz v základnej výbave
  • Mnohostranné použitie: všetky bežné merané veličiny pre každý kanál sú nastaviteľné a dodatočne ich je možné zmeniť
  • Riadenie odkiaľkoľvek: Vhodné pre LAN a pohodlný diaľkový prístup prostredníctvom integrovaného webového servera
  • Veľká flexibilita: možnosť individuálneho prispôsobenia rôznym prevádzkovým stavom, napr. denná-nočná prevádzka
  • Vysoká bezpečnosť procesu: Zabránenie nesprávnym dávkovaniam časovým monitorovaním nastavovacích veličín

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  1 2 3 4 5 6 7 8

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz