Návrhy vyhľadávania

Senzory DULCOTEST® pre bróm

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Meranie brómu pomocou senzorov DULCOTEST®: Bezpečné dávkovanie pri dezinfekčných procesoch s brómom. Použiteľné v najrozličnejších kvalitách vody vďaka vysokej robustnosti.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie brómu – pomocou senzorov DULCOTEST®

Alternatívne k zlúčeninám chlóru sa napriek vyšším nákladom reagencií používajú stále častejšie zlúčeniny brómu na dezinfekciu vôd.

Oproti zlúčeninám chlóru ponúka bróm pri použití na dezinfekciu niekoľko výhod:

 • Väčší dezinfekčný účinok pri vyšších hodnotách pH.
 • Nižšia prchavosť pri vyšších teplotách.
 • Nižšia podpora korózie.
 • Nižšia tvorba zápachu a podráždenie slizníc zreagovaných zlúčenín brómu (viazaný bróm).

Na základe nášho produktového radu senzorov brómu DULCOTEST® sú k dispozícii tri typy senzorov pre riešenie vašej úlohy merania.

Typy senzorov CBR1-mA a BCR1-mA sú odolné proti znečistenej vode a zamerané sú na úpravu chladiacej vody. Typ CBR1 je prispôsobený voľnému brómu z anorganického procesu brómovania, ako napr. bromid sodný + chlórový bieliaci lúh alebo použitie BrCl.

Typ senzora BCR1-mA je optimalizovaný pre meranie organických prostriedkov brómovania (napr. BCDMH).

Typ senzora BRE3-CAN je ponúkaný na úpravu bazénovej vody pomocou BCDMH pre merací a regulačný prístroj DULCOMARIN® II.

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie).
 • Nasadenie v najrôznejších kvalitách vody (stupeň znečistenia, pH, obsah soli, teplota).
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania.
 • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu.
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie.
 • Znížená závislosť od prietoku a od látok obsiahnutých vo vode, ako aj povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam.

Rozsah aplikácie

 • Dezinfekcia vody chladiacich veží
 • Dezinfekcia bazénovej vody a vody vo vírivke
 • Dezinfekcia morskej vody

  Technické podrobnosti

  Meranie všetkých reagencií brómu potrebných na dezinfekciu je možné:

  • Anorganický voľný bróm, napr. po procese brómu ACTI: HOBr, alebo anorganicky viazaný bróm (napr. v obchode ako Stabrex®)
  • DBDMH (1,3-dibróm-5,5-dimetyl-hydantoín) v obchode napr. pod označením Albrom 100®
  • BCDMH (1-bróm-3-chlór-5,5-dimetyl-hydantoín) v obchode napr. pod označením Brom-Sticks®

  Senzor pre celkovo dostupný bróm BCR 1-mA (nahradený skorším typom BRE 1)

  Senzor pre dezinfekčný prostriedok BCDMH a iné oxidačne pôsobiace brómové organické dezinfekčné prostriedky a celkový chlór aj v znečistených vodách a/alebo pre vysoké hodnoty pH až do 9,5. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch so vstupom mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: celkovo dostupný bróm z BCDMH (1-bróm-3-chlór-5,5-dimetyl-hydantoín)
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode, N-brómamidosulfonát
  • Odolnosť proti zablokovaniu sa dosahuje elektrolytom s antimikróbnym účinkom (malé upchatia biologickými vrstvami), ako aj membránou s veľkými pórmi (malé upchatia pevnými časticami/nečistotou)
  • Použiteľnosť pri vysokom pH vďaka optimalizácii systému elektrolytu a membrány
  Meraná veličinaCelkovo dostupný bróm z BCDMH (1-bróm-3-chlór-5,5-dimetyl-hydantoín) a N-brómamidosulfonát, celkový chlór
  Referenčná metódaDPD4
  Rozsah pH5,0 … 9,5
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM, DLG III)
  Napájanie napätím16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA = merací rozsah, teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Selektívnosťneselektívne, priečne necitlivý oproti mnohým oxidačným prostriedkom
  Dezinfekčný postupBCDMH (1-bróm-3-chlór-5,5-dimetyl-hydantoín), N-brómamidosulfonát
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typická aplikáciaChladiaca voda, Úžitková voda, odpadové vody, voda v plaveckých bazénoch, voda s vyššími hodnotami pH (stabilné pH).
  Schopnosť odporu vočiPovlaky nečistôt, biologické vrstvy, tenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  BCR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l1041697
  BCR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1040115
  BCR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1041698

  Senzor pre celkovo dostupný bróm BRE 3-CAN-P

  Senzor pre voľný a viazaný bróm aj pre ľahko znečistenú vodu. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s napojením zbernice CAN.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: celkovo dostupný bróm z BCDMH a iné oxidačne pôsobiace brómové organické dezinfekčné prostriedky
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Aplikácia pri vysokej hodnote pH vďaka optimalizácii systému elektrolytu a membrány
  • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené
  Meraná veličinaCelkovo dostupný bróm
  Referenčná metódaPre DBDMH, voľný bróm: DPD1. Pre BCDMH: DPD4
  Závislosť pH

  pri zmene pH z pH 7 na pH 8 sa znižuje citlivosť senzora

  a) pri DBDMH a voľnom bróme o cca 10 %

  b) pri BCDMH o cca 25 %

  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
  Napájanie napätímprostredníctvom rozhrania CAN (11 – 30 V)
  Výstupný signál nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené
  Selektívnosťneselektívne, priečne necitlivý oproti mnohým oxidačným prostriedkom
  Dezinfekčný postupDBDMH (1,3-dibróm-5,5-dimetyl-hydantoín), BCDMH (1-bróm-3-chlór-5,5-dimetyl-hydantoín), voľný bróm (HOBr, OBr-)
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeDULCOMARIN® 3
  Typická aplikáciaVerejné bazény/vírivky.
  Schopnosť odporu vočiTenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  BRE 3-CAN-P-10 ppm0,02…10,0 mg/l1083573

  Senzor pre voľný a viazaný bróm CBR 1-mA (nahradený skorším typom BRE 2)

  Senzor pre voľný chlór a bróm v znečistenej vode, aj pre vysoké hodnoty pH až do 9,5. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, ako aj voľný a viazaný bróm (brómamíny)
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť proti povlakom nečistôt a biologickým vrstvám vďaka elektrolytu s antimikróbnym účinkom a membráne s veľkými pórmi
  • Použiteľnosť pri vysokej hodnote pH do 9,5 vďaka optimalizácii systému elektrolytu a membrány
  Meraná veličinaVoľný chlór, voľný bróm, viazaný bróm, DBDMH (1,3-dibróm-5,5-dimetyl-hydantoín)
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5 ... 9.5
  Teplota1 … 40 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM, DLG II)
  Napájanie napätím16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA = merací rozsah, teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, bromid + chlórnan, DBDMH
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typická aplikáciachladiaca voda, úžitková voda, odpadové vody, voda s vyššími hodnotami pH (stabilné pH), zaťažená voda plaveckého bazéna. V bazéne na zistenie viazaného chlóru z rozdielu: Celkový chlór mínus voľný chlór. Surová voda na úpravu pitnej vody.
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, lúhy, tenzidy, povlaky nečistôt
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CBR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l*1038016
  CBR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l*1038015
  CBR 1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l*1052138
  CBR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l*1038014
  *Merací rozsah sa vzťahuje na chlór. Pri meraní brómu sa spodná a horná hranica meracieho rozsahu zvýši o faktor 2,25, teda napr. CBR 1-mA-0,5ppm: 0,02 – 1,1 ppm.

  Senzor pre voľný a viazaný bróm CBR 1-CAN-P

  Senzor pre voľný chlór a bróm v znečistenej vode, aj pre vysoké hodnoty pH až do 9,5. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s napojením zbernice CAN.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, ako aj voľný a viazaný bróm (brómamíny)
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť proti povlakom nečistôt a biologickým vrstvám vďaka elektrolytu s antimikróbnym účinkom a membráne s veľkými pórmi
  • Použiteľnosť pri vysokej hodnote pH do 9,5 vďaka optimalizácii systému elektrolytu a membrány
  Meraná veličinaVoľný chlór, voľný bróm, viazaný bróm, DBDMH (1,3-dibróm-5,5-dimetyl-hydantoín)
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5 … 9,5
  Teplota1 … 40 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM, DLG II)
  Napájanie napätím11…30 V DC (prostredníctvom rozhrania CAN)
  Výstupný signáldigitálne (CANopen), nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, bromid + chlórnan, DBDMH
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II len s hardvérom po 06.02.2014 od verzie softvéru 3035
  Typická aplikáciachladiaca voda, úžitková voda, odpadové vody, voda s vyššími hodnotami pH (stabilné pH), zaťažená voda plaveckého bazéna. V bazéne na zistenie viazaného chlóru z rozdielu: Celkový chlór mínus voľný chlór. Surová voda na úpravu pitnej vody.
  Schopnosť odporu vočiPovlaky nečistôt, biologické vrstvy, tenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CBR 1-CAN-P-10ppm0,01…10,0 mg/l1083135

  Downloads pre Senzory DULCOTEST® pre bróm

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Od A po Z
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie brómu – pomocou senzorov DULCOTEST®

  Alternatívne k zlúčeninám chlóru sa napriek vyšším nákladom reagencií používajú stále častejšie zlúčeniny brómu na dezinfekciu vôd.

  Oproti zlúčeninám chlóru ponúka bróm pri použití na dezinfekciu niekoľko výhod:

  • Väčší dezinfekčný účinok pri vyšších hodnotách pH.
  • Nižšia prchavosť pri vyšších teplotách.
  • Nižšia podpora korózie.
  • Nižšia tvorba zápachu a podráždenie slizníc zreagovaných zlúčenín brómu (viazaný bróm).

  Na základe nášho produktového radu senzorov brómu DULCOTEST® sú k dispozícii tri typy senzorov pre riešenie vašej úlohy merania.

  Typy senzorov CBR1-mA a BCR1-mA sú odolné proti znečistenej vode a zamerané sú na úpravu chladiacej vody. Typ CBR1 je prispôsobený voľnému brómu z anorganického procesu brómovania, ako napr. bromid sodný + chlórový bieliaci lúh alebo použitie BrCl.

  Typ senzora BCR1-mA je optimalizovaný pre meranie organických prostriedkov brómovania (napr. BCDMH).

  Typ senzora BRE3-CAN je ponúkaný na úpravu bazénovej vody pomocou BCDMH pre merací a regulačný prístroj DULCOMARIN® II.

  Vaše výhody

  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie).
  • Nasadenie v najrôznejších kvalitách vody (stupeň znečistenia, pH, obsah soli, teplota).
  • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania.
  • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu.
  • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie.
  • Znížená závislosť od prietoku a od látok obsiahnutých vo vode, ako aj povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam.

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Náhradné diely a príslušenstvo

  Vhodné produkty

  1 2 3

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz