Návrhy vyhľadávania

Snímače DULCOTEST brómu

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Meranie brómu so senzormi DULCOTEST: Bezpečné dávkovanie pri dezinfekčných procesoch s brómom. Použiteľné v najrozličnejších kvalitách vody vďaka vysokej robustnosti.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie brómu – pomocou senzorov DULCOTEST

Alternatívne k zlúčeninám chlóru sa napriek vyšším nákladom reagencií používajú stále častejšie zlúčeniny brómu na dezinfekciu vôd.

Oproti zlúčeninám chlóru ponúka bróm pri použití na dezinfekciu niekoľko výhod:

 • Väčší dezinfekčný účinok pri vyšších hodnotách pH.
 • Nižšia prchavosť pri vyšších teplotách.
 • Nižšia podpora korózie.
 • Nižšia tvorba zápachu a podráždenie slizníc zreagovaných zlúčenín brómu (viazaný bróm).

S naším produktovým radom senzorov DULCOTEST pre bróm máte k dispozícii tri typy senzorov na riešenie svojej meracej úlohy.

Typy senzorov CBR1-mA a BCR1-mA sú odolné proti znečistenej vode a zamerané sú na úpravu chladiacej vody. Typ CBR1 je prispôsobený voľnému brómu z anorganického procesu brómovania, ako napr. bromid sodný + chlórový bieliaci lúh alebo použitie BrCl.

Typ senzora BCR1-mA je optimalizovaný pre meranie organických prostriedkov brómovania (napr. BCDMH).

Typ senzora BRE3-CAN je ponúkaný na úpravu bazénovej vody pomocou BCDMH pre merací a regulačný systém DULCOMARIN II

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie).
 • Nasadenie v najrôznejších kvalitách vody (stupeň znečistenia, pH, obsah soli, teplota).
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania.
 • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu.
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie.
 • Znížená závislosť od prietoku a od látok obsiahnutých vo vode, ako aj povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam.

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Dezinfekcia vody chladiacich veží
 • Dezinfekcia bazénovej vody a vody vo vírivke
 • Dezinfekcia morskej vody

  Technické podrobnosti

  Meranie všetkých reagencií brómu potrebných na dezinfekciu je možné:

  • Anorganický voľný bróm, napr. po procese brómu ACTI: HOBr alebo anorganicky viazaný bróm (napr. v obchode ako Stabrex®)
  • DBDMH (1,3-dibróm-5,5-dimetylhydantoín), napr. pod označením Albrom 100® v obchode
  • DBDMH (1-bróm-3-chlór-5,5-dimetylhydantoín), napr. pod označením Brom-Sticks® v obchode

  Senzor pre celkovo dostupný bróm BCR 1-mA (nahradený skorším typom BRE 1)

  Senzor pre dezinfekčný prostriedok BCDMH a iné oxidačne pôsobiace brómové organické dezinfekčné prostriedky a celkový chlór aj v znečistených vodách a/alebo pre vysoké hodnoty pH až do 9,5. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch so vstupom mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: celkovo dostupný bróm z BCDMH (1-bróm-3-chlór-5,5-dimetyl-hydantoín)
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode, N-brómamidosulfonát
  • Odolnosť proti zablokovaniu sa dosahuje elektrolytom s antimikróbnym účinkom (malé upchatia biologickými vrstvami), ako aj membránou s veľkými pórmi (malé upchatia pevnými časticami/nečistotou)
  • Použiteľnosť pri vysokom pH vďaka optimalizácii systému elektrolytu a membrány

  Meraná veličina

  Celkovo dostupný bróm z BCDMH (1-bróm-3-chlór-5,5-dimetyl-hydantoín) a N-brómamidosulfonát, celkový chlór

  Referenčná metóda

  DPD4

  Rozsah pH

  5,0…9,5

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 60...80 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  neselektívne, priečne necitlivý oproti mnohým oxidačným prostriedkom

  Dezinfekčný postup

  BCDMH (1-bróm-3-chlór-5,5-dimetyl-hydantoín), N-brómamidosulfonát

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typická aplikácia

  Chladiaca voda, Úžitková voda, odpadové vody, voda v plaveckých bazénoch, voda s vyššími hodnotami pH (stabilné pH).

  Schopnosť odporu voči

  Povlaky nečistôt, biologické vrstvy, tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  BCR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1041697

  BCR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1040115

  BCR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1041698

  Snímač pre celkovo dostupný bróm BRE 3 – CAN

  Senzor pre voľný a viazaný bróm aj pre ľahko znečistenú vodu. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s napojením zbernice CAN.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: celkovo dostupný bróm z BCDMH a iné oxidačne pôsobiace brómové organické dezinfekčné prostriedky
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Aplikácia pri vysokej hodnote pH vďaka optimalizácii systému elektrolytu a membrány
  • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené

  Meraná veličina

  Celkovo dostupný bróm

  Referenčná metóda

  Pre DBDMH, voľný bróm: DPD1. Pre BCDMH: DPD4

  Závislosť pH

  pri zmene pH z pH 7 na pH 8 sa znižuje citlivosť senzora
  a) pri DBDMH a voľnom bróme o cca 10 %
  b) pri BCDMH o cca 25 %

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  cez rozhranie CAN (11 – 30 V)

  Výstupný signál

  nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené

  Selektívnosť

  neselektívne, priečne necitlivý oproti mnohým oxidačným prostriedkom

  Dezinfekčný postup

  DBDMH (1,3-dibróm-5,5-dimetyl-hydantoín), BCDMH (1-bróm-3-chlór-5,5-dimetyl-hydantoín), voľný bróm (HOBr, OBr-)

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DULCOMARIN

  Typická aplikácia

  Verejné bazény/vírivky.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  BRE 3-CAN-10 ppm

  0,02…10,0 mg/l

  1029660

  Upozornenie: na prvú montáž snímačov brómu v snímači prietoku DLG III je potrebná montážna súprava (obj. č. 815079).

  Snímač na voľný a viazaný bróm CBR 1-mA (nahrádza skorší typ BRE 2)

  Senzor pre voľný chlór a bróm v znečistenej vode, aj pre vysoké hodnoty pH až do 9,5. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, ako aj voľný a viazaný bróm (brómamíny)
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť proti povlakom nečistôt a biologickým vrstvám vďaka elektrolytu s antimikróbnym účinkom a membráne s veľkými pórmi
  • Použiteľnosť pri vysokej hodnote pH do 9,5 vďaka optimalizácii systému elektrolytu a membrány

  Meraná veličina

  Voľný chlór, voľný bróm, viazaný bróm, DBDMH (1,3-dibróm-5,5-dimetyl-hydantoín)

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5…9,5

  Teplota

  1…40 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa: 20...80 l/h
  DLG III: 40...100 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, bromid + chlórnan, DBDMH

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typická aplikácia

  chladiaca voda, úžitková voda, odpadové vody, voda s vyššími hodnotami pH (stabilné pH), zaťažená voda plaveckého bazéna. V bazéne na zistenie viazaného chlóru z rozdielu: Celkový chlór mínus voľný chlór. Surová voda na úpravu pitnej vody.

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, lúhy, tenzidy, povlaky nečistôt

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  * Merací rozsah sa vzťahuje na chlór. Pri meraní bŕomu je zvýšená dolná a horná hranica meracieho rozsahu o koeficient 2,25, teda napr. CBR 1 mA – 0,5 ppm: 0,02 – 1,1 ppm.

  CBR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l *

  1038016

  CBR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l *

  1038015

  CBR 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l *

  1052138

  CBR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l *

  1038014

  Snímač na voľný a viazaný bróm CBR 1-CAN

  Senzor pre voľný chlór a bróm v znečistenej vode, aj pre vysoké hodnoty pH až do 9,5. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s napojením zbernice CAN.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, ako aj voľný a viazaný bróm (brómamíny)
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť proti povlakom nečistôt a biologickým vrstvám vďaka elektrolytu s antimikróbnym účinkom a membráne s veľkými pórmi
  • Použiteľnosť pri vysokej hodnote pH do 9,5 vďaka optimalizácii systému elektrolytu a membrány

  Meraná veličina

  Voľný chlór, voľný bróm, viazaný bróm, DBDMH (1,3-dibróm-5,5-dimetyl-hydantoín)

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5…9,5

  Teplota

  1…40 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa: 20...80 l/h
  DLG III: 40...100 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  11…30 V DC (prostredníctvom rozhrania CAN)

  Výstupný signál

  digitálne (CANopen), nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, bromid + chlórnan, DBDMH

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II len s hardvérm podľad 06.02.2014 od verzie softvéru 3035

  Typická aplikácia

  chladiaca voda, úžitková voda, odpadové vody, voda s vyššími hodnotami pH (stabilné pH), zaťažená voda plaveckého bazéna. V bazéne na zistenie viazaného chlóru z rozdielu: Celkový chlór mínus voľný chlór. Surová voda na úpravu pitnej vody.

  Schopnosť odporu voči

  Povlaky nečistôt, biologické vrstvy, tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CBR 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1122056

  Downloads pre Snímače DULCOTEST brómu

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie brómu – pomocou senzorov DULCOTEST

  Alternatívne k zlúčeninám chlóru sa napriek vyšším nákladom reagencií používajú stále častejšie zlúčeniny brómu na dezinfekciu vôd.

  Oproti zlúčeninám chlóru ponúka bróm pri použití na dezinfekciu niekoľko výhod:

  • Väčší dezinfekčný účinok pri vyšších hodnotách pH.
  • Nižšia prchavosť pri vyšších teplotách.
  • Nižšia podpora korózie.
  • Nižšia tvorba zápachu a podráždenie slizníc zreagovaných zlúčenín brómu (viazaný bróm).

  S naším produktovým radom senzorov DULCOTEST pre bróm máte k dispozícii tri typy senzorov na riešenie svojej meracej úlohy.

  Typy senzorov CBR1-mA a BCR1-mA sú odolné proti znečistenej vode a zamerané sú na úpravu chladiacej vody. Typ CBR1 je prispôsobený voľnému brómu z anorganického procesu brómovania, ako napr. bromid sodný + chlórový bieliaci lúh alebo použitie BrCl.

  Typ senzora BCR1-mA je optimalizovaný pre meranie organických prostriedkov brómovania (napr. BCDMH).

  Typ senzora BRE3-CAN je ponúkaný na úpravu bazénovej vody pomocou BCDMH pre merací a regulačný systém DULCOMARIN II

  Vaše výhody

  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie).
  • Nasadenie v najrôznejších kvalitách vody (stupeň znečistenia, pH, obsah soli, teplota).
  • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania.
  • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu.
  • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie.
  • Znížená závislosť od prietoku a od látok obsiahnutých vo vode, ako aj povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam.

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Merania Redox so senzormi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami.

  Viac informácií

  Spoznajte dávkovacie čerpadlo, ktoré z hľadiska produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti zasadí nové hranice.

  Viac informácií

  Hadicové čerpadlo DULCOFLEX DF4a na dávkovanie flokulačného prostriedku a aktívneho uhlia upravuje vodu exaktne a presne. Optimálne vhodné na použitie v bazénoch, vírivkách alebo wellness. Prevádzkový tlak je možný až 4 bary.

  Viac informácií

  Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER D1Cb/D1Cc sa môže použiť v úprave pitnej vody, spracovaní odpadových vôd alebo v mnohých iných oblastiach na regulačné úlohy. Bezpečný, komfortný, prehľadný vďaka veľkému osvetlenému grafickému displeju, menu ovládania s textom a monitorovaniu senzora pH.

  Viac informácií

  Merací a regulačný systém DULCOMARIN 3 je vaše digitálne napojenie na technológiu budúcnosti. Riadi celý bazén – od vodných parkov až po súkromné bazény – a používa sa ako systém multipool až pre 16 filtračných okruhov.

  Viac informácií

  Fotometre merajú podľa fotometrického princípu takmer všetky dezinfekčné prostriedky a hodnotu pH. Sú prenosné, kompaktné a umožňujú bezpečné, jednoduché meranie.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj AEGIS II meria a reguluje nepretržite vodivosť a riadi koncentráciu biocídov a udržiava čisté potrubia a výmenníky tepla.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava odpadovej vody pomocou DULCOTROL® odpadová voda – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre aplikácie v komunálnej a priemyselnej úprave odpadovej vody.

  Viac informácií

  Veľmi robustným motorovým membránovým dávkovacím čerpadlom s patentovanou viacvrstvovou bezpečnostnou membránou pre vysokú bezpečnosť procesu je Sigma/ 1 Basis. Ponúka množstvo variantov pohonu ako trojfázové alebo 1-fázové striedavé motory, aj pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz