Návrhy vyhľadávania

Snímače DULCOTEST oxidu chloričitý

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Meranie oxidu chloričitého pomocou senzorov DULCOTEST dodáva pri všetkých úlohách oxidácie a dezinfekcie presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie oxidu chloričitého – pomocou senzorov DULCOTEST.

Na základe nášho produktového radu senzorov oxidu chloričitého DULCOTEST sú k dispozícii tri konštrukčné rady pre rôzne aplikácie. Každý typový rad pozostáva z viacerých typov pre rozdielne meracieho rozsahy. Na monitorovanie alebo reguláciu čistých vôd, ako aj pri dezinfekcii pitných vôd, je k dispozícii typový rad senzorov oxidu chloričitého CDE2. Na rýchlu reguláciu obsahov oxidu chloričitého pri zariadeniach na umývanie fliaš je k dispozícii typový rad CDP1. Inovatívny typ senzora CDR1 sa môže použiť v zaťažených vodách, napr. surovej vode na získavanie pitnej vody, v chladiacej vode a odpadových vodách.

Vaše výhody

 • K dispozícii tri typové rady senzorov optimalizované pre aplikáciu
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe voliteľne integrovanej alebo mimoriadne rýchlej externej teplotnej kompenzácie
 • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým senzorom
 • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým meracím elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

Konštrukčný rad CDE: Pitná, úžitková a procesná voda bez tenzidov s pomalými zmenami teploty Konštrukčný rad CDP: Zariadenie na umývanie fliaš a iné aplikácie s tenzidovými prísadami a rýchle zmeny teploty Konštrukčný rad CDR: zaťažená úžitková, procesná voda, zaťažená tenzidmi, chladiaca voda, voda na polievanie, mierne zaťažená odpadová voda, teplá voda

  Technické podrobnosti

  Typ senzora CDE 2-mA

  • Meracie rozsahy 0,01…10 mg/l
  • Teplota 5…45 °C
  • Tlak max. 1,0 baru
  • Rozsah pH 4,0 – 11,0
  • Doba reakcie 120 s
  Typ senzora CDP 1-mA
  • Meracie rozsahy 0,02…2,00 mg/l
  • Teplota 10…45 °C
  • Tlak max. 3,0 bary
  • Rozsah pH 5,5…10,5
  • Doba reakcie 60 s
  Typ senzora CDR 1-mA
  • Meracie rozsahy 0,01…10,0 mg/l
  • Teplota 1…55 °C
  • Tlak max. 3,0 bary
  • Rozsah pH 1,0…10,0
  • Doba reakcie 180 s

  Senzor oxidu chloričitého CDE 2-mA

  Štandardný senzor na meranie oxidu chloričitého bez priečnej citlivosti spôsobenej voľných chlórom. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: oxid chloričitý, bez priečnej citlivosti voči voľnému chlóru
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode

  Meraná veličina

  Oxid chloričitý (ClO2)

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  4,0…11,0

  Priečna citlivosť

  Ozón

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 60...80 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Doba reakcie t90

  120 s

  Selektívnosť

  Oxid chloričitý selektívne oproti voľnému chlóru, chloritanu, chlorečnanu

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC

  Typická aplikácia

  nezaťažená pitná voda.

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, lúhy. Nie tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CDE 2-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  792930

  CDE 2-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  792929

  CDE 2-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  792928

  Senzory oxidu chloričitého kompl. so 100 ml elektrolytom

  Upozornenie: pre prvú montáž senzorov oxidu chloričitého do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava (obj. č. 815079).

  Senzor oxidu chloričitého CDP 1-mA

  Senzor na meranie oxidu chloričitého s rýchlou dobou reakcie, napr. v zariadeniach na umývanie fliaš. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Oxid chloričitý, bez rušenia tenzidmi
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Rýchla doba reakcie v dôsledku membrány s otvorenými pórmi a externým meraním teploty

  Rozsah aplikácie

  • Umývačka fliaš

  Meraná veličina

  Oxid chloričitý (ClO2)

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…10,5

  Priečna citlivosť

  Ozón, chlór

  Teplota

  10…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 40...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, bez kompenzácie teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Meranie teploty

  samostatné meranie teploty potrebné pre teplotnú kompenzáciu

  Doba reakcie t90

  60 s

  Selektívnosť

  Oxid chloričitý oproti chloritanu a chlorečnanu

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  odporúča sa montáž snímača spolu so snímačom teploty Pt 100 do armatúr BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  iba D1C a DAC s automatickou korekciou teploty

  Typická aplikácia

  technologická voda obsahujúca tenzidy (stroje na umývanie fliaš).

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy, ľahké povlaky nečistôt

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CDP 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1002149

  Senzory oxidu chloričitého kompl. so 100 ml elektrolytom

  Upozornenie: pre prvú montáž senzorov oxidu chloričitého do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava (obj. č. 815079).

  Senzor oxidu chloričitého CDR 1-mA

  Senzor na meranie oxidu chloričitého pre všetky druhy vôd, vrátane horúcej a znečistenej vody. Bez priečnej citlivosti spôsobenej voľných chlórom. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s 4 – 20 mA vstupom

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Oxid chloričitý, bez priečnej citlivosti k voľnému chlóru
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť voči povlakom nečistôt vďaka membráne bez pórov
  • Prevádzková teplota až do 60 °C (krátkodobo) vďaka vhodným materiálom senzorov

  Meraná veličina

  Oxid chloričitý (ClO2)

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  1,0…10,0

  Priečna citlivosť

  Ozón

  Teplota

  1…55 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16…24 V DC

  Výstupný signál

  4…20 mA s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Doba reakcie t90

  3 min.

  Selektívnosť

  Chloritan

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC

  Typická aplikácia

  zaťažená úžitková voda, technologická voda, zaťažená tenzidmi, chladiaca voda, voda na polievanie, slabo zaťažená odpadová voda, teplá voda.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy, ľahké povlaky nečistôt, chemikálie rozpustné vo vode, pevné látky/nečistoty, biologické vrstvy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CDR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1033762

  CDR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1033393

  CDR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1033404

  Upozornenie: pre prvú montáž senzorov oxidu chloričitého do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava (obj. č. 815079).

  Senzor oxidu chloričitého CDR 1-CAN

  Senzor na meranie oxidu chloričitého pre všetky druhy vôd, vrátane horúcej a znečistenej vody. Bez priečnej citlivosti spôsobenej voľných chlórom. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s 4 – 20 mA vstupom

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Oxid chloričitý, bez priečnej citlivosti k voľnému chlóru
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť voči povlakom nečistôt vďaka membráne bez pórov
  • Prevádzková teplota až do 60 °C (krátkodobo) vďaka vhodným materiálom senzorov
  • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené

  Meraná veličina

  Oxid chloričitý (ClO2)

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  1,0…10,0

  Priečna citlivosť

  Ozón

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...100 l/h
  BAMa: 5...60 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  cez rozhranie CAN (11 – 30 V)

  Výstupný signál

  nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené

  Doba reakcie t90

  3 min.

  Selektívnosť

  Chloritan

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DULCOMARIN

  Typická aplikácia

  zaťažená úžitková voda, technologická voda, zaťažená tenzidmi, chladiaca voda, voda na polievanie, slabo zaťažená odpadová voda.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy, škodlivé látky rozpustné vo vode, pevné látky/nečistoty, biologické vrstvy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CDR 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1041155

  kompletne s 100 ml elektrolytu, spojovacím káblom – CAN M12 5 pól. 0,5 m, T rozvádzačom M12 5 pól. CAN

  Downloads pre Snímače DULCOTEST oxidu chloričitý

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie oxidu chloričitého – pomocou senzorov DULCOTEST.

  Na základe nášho produktového radu senzorov oxidu chloričitého DULCOTEST sú k dispozícii tri konštrukčné rady pre rôzne aplikácie. Každý typový rad pozostáva z viacerých typov pre rozdielne meracieho rozsahy. Na monitorovanie alebo reguláciu čistých vôd, ako aj pri dezinfekcii pitných vôd, je k dispozícii typový rad senzorov oxidu chloričitého CDE2. Na rýchlu reguláciu obsahov oxidu chloričitého pri zariadeniach na umývanie fliaš je k dispozícii typový rad CDP1. Inovatívny typ senzora CDR1 sa môže použiť v zaťažených vodách, napr. surovej vode na získavanie pitnej vody, v chladiacej vode a odpadových vodách.

  Vaše výhody

  • K dispozícii tri typové rady senzorov optimalizované pre aplikáciu
  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
  • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania
  • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe voliteľne integrovanej alebo mimoriadne rýchlej externej teplotnej kompenzácie
  • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým senzorom
  • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým meracím elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Spoznajte dávkovacie čerpadlo, ktoré z hľadiska produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti zasadí nové hranice.

  Viac informácií

  Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

  Viac informácií

  Fotometre merajú podľa fotometrického princípu takmer všetky dezinfekčné prostriedky a hodnotu pH. Sú prenosné, kompaktné a umožňujú bezpečné, jednoduché meranie.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj AEGIS II meria a reguluje nepretržite vodivosť a riadi koncentráciu biocídov a udržiava čisté potrubia a výmenníky tepla.

  Viac informácií

  Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého, ktoré nepretržite vyrába ClO2 podľa postupu kyselina/chloritan s rozriedenými chemikáliami. Jednoduchá obsluha, prehľadné usporiadanie, analógovo, manuálne alebo cez kontakty regulovateľné.

  Viac informácií

  Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého na výrobu roztoku oxidu chloričitého bez obsahu chlóru, mimoriadne vhodné pre viaceré miesta dávkovania. Bello Zon CDLb vyrába ClO2 diskontinuálne metódou kyseliny/chloritanu s rozriedenými chemikáliami.

  Viac informácií

  Zariadenie na dávkovanie oxidu chloričitého s rozriedenými východiskovými chemikáliami. Certifikovaný výťažok zaručuje efektívnu výrobu oxidu chloričitého. Bello Zon CDVd sa dá jednoducho a bezpečne integrovať do každého procesu úpravy vody.

  Viac informácií

  Zariadenie na dávkovanie oxidu chloričitého s koncentrovanými východiskovými chemikáliami. Osvedčený bezpečnostný koncept chráni ľudí a životné prostredie. Certifikovaný výťažok zaručuje efektívnu výrobu oxidu chloričitého. Bello Zon CDKd sa dá jednoducho a bezpečne integrovať do každého procesu úpravy vody.

  Viac informácií

  Univerzálne použiteľné magnetické dávkovacie čerpadlo na dávkovanie tekutých médií pri úprave vody a pri chemických procesoch: Magnetické membránové dávkovacie čerpadlo beta. Hospodárne, zabezpečené proti preťaženiu, prispôsobiteľné na prítomné snímače signálov.

  Viac informácií

  Gamma/XL je inteligentné magnetické membránové dávkovacie čerpadlo s rozmanitými možnosťami pripojenia, ktoré nastavuje novú latku, čo sa týka produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava pitnej vody, resp. vody podobnej pitnej vode pomocou DULCOTROL® pitná voda/F&B – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre úpravu vody vo vodárňach a potravinárskom a nápojovom priemysle.

  Viac informácií

  Merania chloritanu pomocou senzorov DULCOTEST pri procese dezinfekcie s oxidom chloričitým – garantovaná vysoká bezpečnosť procesu.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz