Návrhy vyhľadávania

Senzory DULCOTEST® pre oxid chloričitý

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Meranie oxidu chloričitého pomocou senzorov DULCOTEST® dodáva pri všetkých úlohách oxidácie a dezinfekcie presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie oxidu chloričitého – pomocou senzorov DULCOTEST®.

Na základe nášho produktového radu senzorov oxidu chloričitého DULCOTEST® sú k dispozícii tri konštrukčné rady pre rôzne aplikácie. Každý konštrukčný rad pozostáva z viacerých typov pre rozdielne meracieho rozsahy. Na monitorovanie alebo reguláciu čistých vôd, ako aj pri dezinfekcii pitných vôd, je k dispozícii konštrukčný rad senzorov oxidu chloričitého CDE2. Na rýchlu reguláciu obsahov oxidu chloričitého pri zariadeniach na umývanie fliaš je k dispozícii konštrukčný rad CDP1. Inovatívny typ senzora CDR1 sa môže použiť v zaťažených vodách, napr. surovej vode na získavanie pitnej vody, v chladiacej vode a odpadových vodách.

Vaše výhody

 • K dispozícii tri konštrukčné rady senzorov optimalizované pre aplikáciu
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe voliteľne integrovanej alebo mimoriadne rýchlej externej teplotnej kompenzácie
 • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým senzorom
 • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým meracím elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu

Rozsah aplikácie

Konštrukčný rad CDE: Pitná, úžitková a technologická voda bez tenzidov s pomalými zmenami teplôt

Konštrukčný rad CDP: Zariadenie na umývanie fliaš a iné aplikácie s prísadami tenzidov a rýchlymi zmenami teplôt

Konštrukčný rad CDR: Zaťažená úžitková, technologická voda zaťažená tenzidmi, chladiaca voda, voda na zalievanie, slabo zaťažená odpadová voda, teplá voda

  1 2 3 4

  Technické podrobnosti

  Typ senzora CDE 2-mA

  • Meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l
  • Teplota 5 – 45 ºC
  • Tlak max. 1,0 bar
  • Rozsah pH 4,0 – 11,0
  • Doba reakcie 120 s

  Typ senzora CDP 1-mA

  • Meracie rozsahy 0,02 – 2,00 mg/l
  • Teplota 10 – 45 ºC
  • Tlak max. 3,0 bary
  • Rozsah pH 5,5 – 10,5
  • Doba reakcie 60 s

  Typ senzora CDR 1-mA

  • Meracie rozsahy 0,01 – 10,0 mg/l
  • Teplota 1 – 55 ºC
  • Tlak max. 3,0 bary
  • Rozsah pH 1,0 – 10,0
  • Doba reakcie 180 s

  Senzor oxidu chloričitého CDE 2-mA

  Štandardný senzor na meranie oxidu chloričitého bez priečnej citlivosti spôsobenej voľných chlórom. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: oxid chloričitý, bez priečnej citlivosti voči voľnému chlóru
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  Meraná veličinaOxid chloričitý (ClO2)
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH4,0 … 11,0 Rozsah stability CIO2
  Priečna citlivosťOzón
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
  Napájanie napätím16...24V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA ≈ merací rozsah, teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Doba reakcie t90120 s
  SelektívnosťOxid chloričitý selektívne oproti voľnému chlóru, chloritanu, chlorečnanu
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC
  Typická aplikácianezaťažená pitná voda.
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, lúhy. Nie tenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CDE 2-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l792930
  CDE 2-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l792929
  CDE 2-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l792928

  Senzory oxidu chloričitého kompl. so 100 ml elektrolytom

  Upozornenie: pre prvú montáž senzorov oxidu chloričitého do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava (obj. č. 815079).

  Senzor oxidu chloričitého CDP 1-mA

  Senzor na meranie oxidu chloričitého s rýchlou dobou reakcie, napr. v zariadeniach na umývanie fliaš. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Oxid chloričitý, bez rušenia tenzidmi
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Rýchla doba reakcie v dôsledku membrány s otvorenými pórmi a externým meraním teploty
  Meraná veličinaOxid chloričitý (ClO2)
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 10,5
  Priečna citlivosťOzón, chlór
  Teplota10 … 45 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Prítok30…60 l/h
  Napájanie napätím16...24V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA ≈ merací rozsah, teplotne nekompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Meranie teplotysamostatné meranie teploty potrebné pre teplotnú kompenzáciu
  Doba reakcie t9060 s
  SelektívnosťOxid chloričitý oproti chloritanu a chlorečnanu
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraOdporúča sa zabudovanie senzora spolu s Pt 100 teplotným senzorom do armatúry DLG II
  Meracie a regulačné prístrojeiba D1C a DAC s automatickou korekciou teploty
  Typická aplikáciatechnologická voda obsahujúca tenzidy (stroje na umývanie fliaš).
  Schopnosť odporu vočiTenzidy, ľahké povlaky nečistôt
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CDP 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1002149

  Senzory oxidu chloričitého kompl. so 100 ml elektrolytom

  Upozornenie: pre prvú montáž senzorov oxidu chloričitého do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava (obj. č. 815079).

  Senzor oxidu chloričitého CDR 1-mA

  Senzor na meranie oxidu chloričitého pre všetky druhy vôd, vrátane horúcej a znečistenej vody. Bez priečnej citlivosti spôsobenej voľných chlórom. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Oxid chloričitý, bez priečnej citlivosti k voľnému chlóru
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť voči povlakom nečistôt vďaka membráne bez pórov
  • Prevádzková teplota až do 60 °C (krátkodobo) vďaka vhodným materiálom senzorov
  Meraná veličinaOxid chloričitý (ClO2)
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH1,0 … 10,0
  Priečna citlivosťOzón
  Teplota1 … 55 °C (krátkodobo 60 °C)
  Tlak max.3,0 bar, (30 °C, v DGMa)
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
  Napájanie napätím16...24V DC
  Výstupný signál4…20mA teplotne kompenzovaná, nekalibrovaná, žiadne galvanické oddelenie
  Doba reakcie t903 min.
  SelektívnosťChloritan
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC
  Typická aplikáciazaťažená úžitková voda, technologická voda, zaťažená tenzidmi, chladiaca voda, voda na polievanie, slabo zaťažená odpadová voda, teplá voda.
  Schopnosť odporu vočiTenzidy, ľahké povlaky nečistôt, chemikálie rozpustné vo vode, pevné látky/nečistoty, biologické vrstvy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CDR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l1033762
  CDR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1033393
  CDR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1033404

  Upozornenie: pre prvú montáž senzorov oxidu chloričitého do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava (obj. č. 815079).

  Senzor oxidu chloričitého CDR 1-CAN

  Senzor na meranie oxidu chloričitého pre všetky druhy vôd, vrátane horúcej a znečistenej vody. Bez priečnej citlivosti spôsobenej voľných chlórom. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch so vstupom 4 – 20 mA

  Senzory na pripojenie na rozhranie CAN (napr. Disinfection Controller)

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Oxid chloričitý, bez priečnej citlivosti k voľnému chlóru
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť voči povlakom nečistôt vďaka membráne bez pórov
  • Prevádzková teplota až do 60 °C (krátkodobo) vďaka vhodným materiálom senzorov
  • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené
  Meraná veličinaOxid chloričitý (ClO2)
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH1,0 … 10,0
  Priečna citlivosťOzón
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
  Napájanie napätímprostredníctvom rozhrania CAN (11 – 30 V)
  Výstupný signál nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené
  Doba reakcie t903 min.
  SelektívnosťChloritan
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeDULCOMARIN® 3
  Typická aplikáciazaťažená úžitková voda, technologická voda, zaťažená tenzidmi, chladiaca voda, voda na polievanie, slabo zaťažená odpadová voda.
  Schopnosť odporu vočiTenzidy, škodlivé látky rozpustné vo vode, pevné látky/nečistoty, biologické vrstvy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CDR 1-CAN-10 ppm0,01…10,0 mg/l1041155

  * kompletne so 100 ml elektrolytom, spojovací kábel – CAN M12 5-pól. 0,5 m, T-rozdeľovač M12 5-pól. CAN

  Downloads pre Senzory DULCOTEST® pre oxid chloričitý

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Od A po Z
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie oxidu chloričitého – pomocou senzorov DULCOTEST®.

  Na základe nášho produktového radu senzorov oxidu chloričitého DULCOTEST® sú k dispozícii tri konštrukčné rady pre rôzne aplikácie. Každý konštrukčný rad pozostáva z viacerých typov pre rozdielne meracieho rozsahy. Na monitorovanie alebo reguláciu čistých vôd, ako aj pri dezinfekcii pitných vôd, je k dispozícii konštrukčný rad senzorov oxidu chloričitého CDE2. Na rýchlu reguláciu obsahov oxidu chloričitého pri zariadeniach na umývanie fliaš je k dispozícii konštrukčný rad CDP1. Inovatívny typ senzora CDR1 sa môže použiť v zaťažených vodách, napr. surovej vode na získavanie pitnej vody, v chladiacej vode a odpadových vodách.

  Vaše výhody

  • K dispozícii tri konštrukčné rady senzorov optimalizované pre aplikáciu
  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
  • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania
  • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe voliteľne integrovanej alebo mimoriadne rýchlej externej teplotnej kompenzácie
  • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým senzorom
  • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým meracím elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Náhradné diely a príslušenstvo

  Vhodné produkty

  1 2 3

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz