Návrhy vyhľadávania

Snímače DULCOTEST chloritanu

Odstupňované meracie rozsahy 0,02 – 2 mg/l

Merania chloritanu pomocou senzorov DULCOTEST pri procese dezinfekcie s oxidom chloričitým – garantovaná vysoká bezpečnosť procesu.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie chloritanu – pomocou senzorov DULCOTEST.

Chloritan ako vedľajší produkt pri úprave vôd oxidom chloričitým a podlieha pri získavaní pitnej vode v mnohých krajinách povinnosti monitorovania.

Na základe nášho produktového radu senzorov chloritanu DULCOTEST je k dispozícii konštrukčný rad senzorov s dvomi typmi pre rozdielne meracie rozsahy na riešenie vašej úlohy merania. Pri úprave pitnej vody ošetrovanej oxidom chloričitým sa musí monitorovať hraničná hodnota chloritanu 0,2 ppm pred odovzdaním do rozvodnej siete. Typ senzora CLT-mA-0,5ppm bol optimalizovaný ohľadne senzitivity a presnosti pre úlohu merania. Vhodnosť typu senzora pre túto úlohu monitorovania relevantnú z hľadiska bezpečnosti sa potvrdila v nezávislej štúdii od DVGW, metóda merania sa k tomu výslovne odporúča.

Okrem toho je k dispozícii typ senzora CLT-mA-2ppm s meracím rozsahom do 2 ppm pre monitorovanie dávkovania s vyššími obsahmi oxidu chloričitého

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Bez priečnej citlivosti pri prítomnosti oxid chloričitého, chlóru a chlorečnanu
 • Vysoká citlivosť pre stopové meranie vo vodárni do 0,5 ppm (typ CLT 1-mA-0,5 ppm)
 • Väčšia dynamika meracieho rozsahu do 2 ppm pre iné použitia v kombinácii s ošetrením oxidom chloričitým a obzvlášť na kontrolu kvality generátorov oxidu chloričitého (typ CLT 1-mA-2 ppm)
 • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Úprava pitnej vody: všetky stupne, v ktorých sa oxid chloričitý používa na oxidáciu alebo dezinfekciu.
 • Použitie oxidu chloričitého
 • Dezinfekcia s oxidom chloričitým v potravinárskom alebo nápojovom priemysle

  Technické podrobnosti

  • Hranica posudzovania typu CLT-mA-0,5ppm < 0,02 mg/l
  • Rozsah pH: 6,5…9,5
  • Teplota: 1 – 40 ºC
  • Tlak max. 1,0 bar
  • Výstupy signálu: CLT1-mA: Signál 4 – 20 mA, teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie; CLT1-CAN: digitálny, teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, galvanicky oddelený.

  Senzor chloritanu, CLT 1-mA

  Senzor na monitorovanie vedľajšieho produktu dezinfekcie chloritanu v súlade s predpismi o pitnej vode. Bez priečnej citlivosti oproti oxidu chloričitému, chlorečnanu a chlóru. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Online monitorovanie vedľajšieho produktu dezinfekcie chloritanu
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Žiadne rušenie vplyvnom oxidu chloričitého/chlóru/chlorečnanu
  • Online monitorovanie zvyšuje bezpečnosť procesu
  • Online monitorovanie nahrádza drahú laboratórnu techniku

  Meraná veličina

  Chloritanový anión (ClO2-)

  Referenčná metóda

  Metóda DPD, chloritan vedľa oxidu chloričitého

  Rozsah pH

  6,5…9,5

  Priečna citlivosť

  redukujúce chemikálie, napr. Fe2+, Mn2+

  Teplota

  1…40 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  Chloritan selektívne oproti oxidu chloričitému, chlorečnanu, voľnému chlóru

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC

  Typická aplikácia

  Monitorovanie pitných alebo podobných vôd ošetrovaných oxidom chloričitým.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLT 1-mA-0,5 ppm

  0,02…0,5 mg/l

  1021596

  CLT 1-mA-2 ppm

  0,10…2,0 mg/l

  1021595

  Senzory chloritanu kompl. s 50 ml elektrolytom.

  Upozornenie: Pre prvú montáž senzorov chloritanu do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Na kalibráciu senzora chloritanu sa odporúča fotometer DT4.

  Senzor chloritanu CLT 1-CAN

  Senzor na monitorovanie vedľajšieho produktu dezinfekcie chloritanu v súlade s predpismi o pitnej vode. Bez priečnej citlivosti oproti oxidu chloričitému, chlorečnanu a chlóru. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s napojením zbernice CAN

  Vaše výhody

  • Online monitorovanie vedľajšieho produktu dezinfekcie chloritanu
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Žiadne rušenie vplyvnom oxidu chloričitého/chlóru/chlorečnanu
  • Online monitorovanie zvyšuje bezpečnosť procesu
  • Online monitorovanie nahrádza drahú laboratórnu techniku
  • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené

  Meraná veličina

  Chloritanový anión (ClO2-)

  Referenčná metóda

  Metóda DPD, chloritan vedľa oxidu chloričitého

  Rozsah pH

  6,5…9,5

  Priečna citlivosť

  redukujúce chemikálie, napr. Fe2+, Mn2+

  Teplota

  1…40 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  cez rozhranie CAN (11 – 30 V)

  Výstupný signál

  nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené

  Doba reakcie t90

  3 min.

  Selektívnosť

  Chloritan selektívne oproti oxidu chloričitému, chlorečnanu, voľnému chlóru

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DULCOMARIN

  Typická aplikácia

  Monitorovanie pitných alebo podobných vôd ošetrovaných oxidom chloričitým.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLT 1-CAN-2 ppm

  0,05…2,0 mg/l

  1041156

  kompletne s 100 ml elektrolytu, spojovacím káblom – CAN M12 5 pól. 0,5 m, T rozvádzačom M12 5 pól. CAN

  Downloads pre Snímače DULCOTEST chloritanu

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie chloritanu – pomocou senzorov DULCOTEST.

  Chloritan ako vedľajší produkt pri úprave vôd oxidom chloričitým a podlieha pri získavaní pitnej vode v mnohých krajinách povinnosti monitorovania.

  Na základe nášho produktového radu senzorov chloritanu DULCOTEST je k dispozícii konštrukčný rad senzorov s dvomi typmi pre rozdielne meracie rozsahy na riešenie vašej úlohy merania. Pri úprave pitnej vody ošetrovanej oxidom chloričitým sa musí monitorovať hraničná hodnota chloritanu 0,2 ppm pred odovzdaním do rozvodnej siete. Typ senzora CLT-mA-0,5ppm bol optimalizovaný ohľadne senzitivity a presnosti pre úlohu merania. Vhodnosť typu senzora pre túto úlohu monitorovania relevantnú z hľadiska bezpečnosti sa potvrdila v nezávislej štúdii od DVGW, metóda merania sa k tomu výslovne odporúča.

  Okrem toho je k dispozícii typ senzora CLT-mA-2ppm s meracím rozsahom do 2 ppm pre monitorovanie dávkovania s vyššími obsahmi oxidu chloričitého

  Vaše výhody

  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase
  • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
  • Bez priečnej citlivosti pri prítomnosti oxid chloričitého, chlóru a chlorečnanu
  • Vysoká citlivosť pre stopové meranie vo vodárni do 0,5 ppm (typ CLT 1-mA-0,5 ppm)
  • Väčšia dynamika meracieho rozsahu do 2 ppm pre iné použitia v kombinácii s ošetrením oxidom chloričitým a obzvlášť na kontrolu kvality generátorov oxidu chloričitého (typ CLT 1-mA-2 ppm)
  • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Meranie oxidu chloričitého pomocou senzorov DULCOTEST dodáva pri všetkých úlohách oxidácie a dezinfekcie presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase.

  Viac informácií

  Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER D1Cb/D1Cc sa môže použiť v úprave pitnej vody, spracovaní odpadových vôd alebo v mnohých iných oblastiach na regulačné úlohy. Bezpečný, komfortný, prehľadný vďaka veľkému osvetlenému grafickému displeju, menu ovládania s textom a monitorovaniu senzora pH.

  Viac informácií

  Merací a regulačný systém DULCOMARIN 3 je vaše digitálne napojenie na technológiu budúcnosti. Riadi celý bazén – od vodných parkov až po súkromné bazény – a používa sa ako systém multipool až pre 16 filtračných okruhov.

  Viac informácií

  Fotometre merajú podľa fotometrického princípu takmer všetky dezinfekčné prostriedky a hodnotu pH. Sú prenosné, kompaktné a umožňujú bezpečné, jednoduché meranie.

  Viac informácií

  Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého, ktoré nepretržite vyrába ClO2 podľa postupu kyselina/chloritan s rozriedenými chemikáliami. Jednoduchá obsluha, prehľadné usporiadanie, analógovo, manuálne alebo cez kontakty regulovateľné.

  Viac informácií

  Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého na výrobu roztoku oxidu chloričitého bez obsahu chlóru, mimoriadne vhodné pre viaceré miesta dávkovania. Bello Zon CDLb vyrába ClO2 diskontinuálne metódou kyseliny/chloritanu s rozriedenými chemikáliami.

  Viac informácií

  Zariadenie na dávkovanie oxidu chloričitého s rozriedenými východiskovými chemikáliami. Certifikovaný výťažok zaručuje efektívnu výrobu oxidu chloričitého. Bello Zon CDVd sa dá jednoducho a bezpečne integrovať do každého procesu úpravy vody.

  Viac informácií

  Zariadenie na dávkovanie oxidu chloričitého s koncentrovanými východiskovými chemikáliami. Osvedčený bezpečnostný koncept chráni ľudí a životné prostredie. Certifikovaný výťažok zaručuje efektívnu výrobu oxidu chloričitého. Bello Zon CDKd sa dá jednoducho a bezpečne integrovať do každého procesu úpravy vody.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava pitnej vody, resp. vody podobnej pitnej vode pomocou DULCOTROL® pitná voda/F&B – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre úpravu vody vo vodárňach a potravinárskom a nápojovom priemysle.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz