Návrhy vyhľadávania

Senzory DULCOTEST® pre rozpustený kyslík

Meracie rozsahy: 0,05 – 10 mg/l a 0,1 – 20 mg/l

Presné meranie rozpusteného kyslíka pomocou senzorov DULCOTEST® – veľmi široký rozsah nasadenia, od monitorovania vôd bohatých na kyslík, ako povrchová voda alebo pitná voda, až po spoľahlivú reguláciu nízkych koncentrácií kyslíka pri zavzdušňovaní aktivačných nádrží v čističkách.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie rozpusteného kyslíka – pomocou senzorov DULCOTEST®

Meraná veličina „rozpustený kyslík Meraná veličina „rozpustený kyslík“ uvádza množstvo plynného, vo vodnej fáze fyzikálne rozpusteného kyslíka v mg/l (ppm). Viac v glosári“ uvádza množstvo plynného, vo vodnej fáze fyzikálne rozpusteného kyslíka v mg/l (ppm) alebo nasýtenie vody kyslíkom v %. Nový typ DO 3 je založený na optickom meraní fluorescencie a môže sa do procesu integrovať zabudovaním do ponornej rúrky alebo prietokovej armatúry. Môže sa používať tak na monitorovanie vôd bohatších na kyslík, ako sú povrchové vody, pitná voda, ako aj na reguláciu zavzdušnenia aktivačných nádrží v čističkách.

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného online merania v reálnom čase
 • Rozmanité, optimalizované spôsoby integrácie senzorov do procesu
 • Najnižšia miera náročnosti údržby vďaka optickému princípu merania v prípade typu DO 3
 • Najvyššia citlivosť merania vďaka ampérometrickému princípu merania v prípade typu DO 2
 • Kompenzácia vplyvu teploty na základe integrovaného merania teploty (Pt 1000)
 • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí vďaka membránou pokrytým elektródam

Rozsah aplikácie

 • Úprava odpadových vôd: Optimalizácia vnášania kyslíka do aktivačnej nádrže (biologický stupeň) čističiek odpadových vôd na úsporu energie
 • Chov rýb: Regulácia vnášania kyslíka do vôd, ktoré musia byť kondicionované pre chov úžitkových zvierat
 • Zásobovanie pitnou vodou: Optimalizácia stupňa prevzdušnenia vo vodárňach
 • Technika pre životné prostredie: Posúdenie kvality povrchových vôd

  Technické podrobnosti

  • Presnosť merania: Typ DO 2: ± 0,05 mg/l, typ DO 3: ±0,1 mg/l
  • Teplota: 0 … 50 °C
  • Max. tlak: Typ DO 2: 1 bar, typ DO 3: 2 bary
  • Druh ochrany: IP 68
  • Napájanie napätím: Typ DO 2: 12 – 30 V DC, typ DO 3: 18 – 30 V DC

  Senzor rozpusteného kyslíka DO 3-mA

  Senzor na meranie kyslíka rozpusteného vo vode so širokým spektrom použitia od 0,1 ppm až po nasýtenie kyslíkom. Na zabudovanie do štandardných ponorných rúrok alebo do obtokového vedenia procesného prúdu. Aplikácia v aktivačných nádržiach čističiek, vo vodárňach, pri chove rýb, alebo na monitorovanie povrchovej vody. Minimálna náročnosť údržby vďaka optickému princípu merania.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Rozpustený kyslík, minimálna náročnosť údržby v zaťaženej vode vďaka optickému princípu merania
  • Dlhodobo stabilná kalibrácia z výroby. Kalibrácia nutná až po výmene optického viečka senzora.
  • Tyčková konštrukcia na jednoduchú montáž do štandardnej ponornej rúrky a obtokových vedení ProMinent.
  • Žiadna závislosť od prietoku a minimalizované poruchy z dôvodu látok obsiahnutých vo vode vďaka optickému princípu merania fluorescenčného zhášania.
  • Dlhá životnosť fluorescenčného farbiva a jednoduchá výmena vďaka výmene viečka senzora.
  Meraná veličinaRozpustený kyslík
  KalibráciaNa vzdušný kyslík alebo prostredníctvom referenčného merania v technologickej vode
  Presnosť merania±0,1 mg/l
  Doba reakcie t90< 60 s pri 25 °C od vzduchu po dusík
  Teplota0 … 50 °C
  Korekcia teplotyintegrovaný Pt1000, vedený von
  Tlak max.2,0 bar
  Prítok Meranie možné aj bez prítoku
  Napájanie napätím18...30V DC
  Elektrická prípojkaPevný kábel, 10 m
  Výstupný signál4…20mA priradený rozsahu merania, s korekciou teploty, kalibrovaný a galvanicky oddelený
  Druh ochranyIP 68
  Inštalácia

  a) Ponorenie pomocou ponornej rúrky (PVC, d40/ DN 32, na mieste). Pripojenie je možné pomocou adaptéra ponornej rúrky (redukčná vsuvka, obj. č. 356924) a 45° kolena (obj. č. 356335). Obidva diely sú súčasťou dodávky a dajú sa objednať ako príslušenstvo (p. tiež príslušenstvo).

  b) Montáž do obtokových armatúr ProMinent, typ DGMa s montážnou súpravou 791818 a typ DLG III s montážnou súpravou 815079

  Meracie a regulačné prístrojeDACb od firmvéru 02.01.01.02 s plnou kalibračnou funkciou a všetkými korekčnými veličinami (teplota, salinita, tlak vzduchu, výška n. m.). Zobrazené jednotky: [ppm] a [% nasýtenie kyslíkom]
  DACa, AEGIS II, D1C: len kalibrácia zadaním referenčnej koncentrácie zistenej z technologickej vody. Len korekčná veličina teploty. Zobrazená jednotka: [ppm]
  Typická aplikáciaRiadenie vnášania kyslíka do aktivačných nádrží (čistička), riadenie vnášania kyslíka vo vodárňach, chov rýb a kreviet, kondicionovanie vody vo veľkých akváriách v zoologických zariadeniach, posúdenie biologického stavu povrchových vôd.
  Schopnosť odporu vočiZnečistená voda a nasledujúce chemické zlúčeniny: Oxid uhličitý, sírovodík, etylénoxid, ako aj proti gama sterilizácii.
  Porucha z dôvoduOxidačný prostriedok (napr. chlór, oxid chloričitý, ozón) a niektoré organické rozpúšťadlá (napr. chlóroform, toluol, acetón)
  Princíp merania, technológiaOpticky: Meranie doby doznievania pulzovaného fluorescenčného žiarenia
  Merací rozsahObjednávacie č.
  DO 3-mA-20 ppm0,10…20,0 mg/l1094609

  Senzor rozpusteného kyslíka DO 2-mA

  Senzor na meranie rozpusteného kyslíka, špeciálne pre reguláciu koncentrácie kyslíka v aktivačných nádržiach čističiek. Integrovaný v plávajúcej guľôčke s funkciou čistenia s Venturiho efektom.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: rozpustený kyslík, žiadne rušenie zakalením ani sfarbením vďaka ampérometrickému princípu merania.
  • Integrácia zapuzdreného snímača meranej hodnoty do plávajúcej guľôčky so špeciálnym tvarom. Tým sa vytvorí Venturiho prúdenie, ktoré prispieva k čisteniu membrány senzora
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Nízke náklady na údržbu a dlhá životnosť vďaka zapuzdrenému snímaču nameranej hodnoty (jednoduchá výmena prostredníctvom bajonetu)
  • Ochrana meracích elektród membránou odpudzujúcou nečistoty bez pórov
  • Dlhá životnosť elektrolytu pri nízkej až strednej koncentrácii kyslíka, ako sa vyskytuje v aktivačných nádržiach kyslíka čističiek, vďaka optimalizovanej hrúbke membrány
  • Stabilný nulový bod vďaka membránou pokrytým veľkoplošným elektródam
  Meraná veličinaRozpustený kyslík
  Kalibráciabuď na vzdušnom kyslíku alebo referenčným meraním v technologickej vode
  Presnosť merania±0,05 mg/l
  Doba reakcie t9022 s
  Teplota0 … 50 °C
  Korekcia teploty
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok minimálne 0,05 m/s
  Napájanie napätím12...30V DC
  Elektrická prípojkaPevný kábel, 10 m
  Výstupný signál4…20mA Merací rozsah kalibrovaný, teplotne kompenzovaný a galvanicky oddelený
  Druh ochranyIP 68
  Inštalácia

  Ako plávajúca guľôčka s Venturiho drážkami pre zosilnenie prítoku pre samočistenie dielu senzora.

  Dodávka zahŕňa adaptér na pripojenie k rúrkam PVC s vonkajším priemerom: 50 mm a držiak zábradlí takisto pre rúrky PVC s vonkajším priemerom: 50 mm (pozri príslušenstvo).

  Zákazník musí opatriť rovnú rúrku PVC a štandardný 45° uholník pre zlepenie s rúrkami PVC (vonkajší priemer 50 mm).

  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC
  Typická aplikáciaRiadenie vnášania kyslíka do aktivačných nádrží (čistička) s cieľom úspory energie.
  Schopnosť odporu vočiZnečistená voda
  Porucha z dôvoduOxidačný prostriedok (napr. chlór, oxid chloričitý, ozón) a niektoré organické rozpúšťadlá (napr. chlóroform, toluol, acetón), ako aj sírovodík
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou, zapuzdrený snímač nameraných hodnôt integrovaný v plavákovej guľôčke
  Merací rozsahObjednávacie č.
  DO 2-mA-10 ppm0,05…10,0 mg/l1020533

  Downloads pre Senzory DULCOTEST® pre rozpustený kyslík

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Od A po Z
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie rozpusteného kyslíka – pomocou senzorov DULCOTEST®

  Meraná veličina „rozpustený kyslík Meraná veličina „rozpustený kyslík“ uvádza množstvo plynného, vo vodnej fáze fyzikálne rozpusteného kyslíka v mg/l (ppm). Viac v glosári“ uvádza množstvo plynného, vo vodnej fáze fyzikálne rozpusteného kyslíka v mg/l (ppm) alebo nasýtenie vody kyslíkom v %. Nový typ DO 3 je založený na optickom meraní fluorescencie a môže sa do procesu integrovať zabudovaním do ponornej rúrky alebo prietokovej armatúry. Môže sa používať tak na monitorovanie vôd bohatších na kyslík, ako sú povrchové vody, pitná voda, ako aj na reguláciu zavzdušnenia aktivačných nádrží v čističkách.

  Vaše výhody

  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného online merania v reálnom čase
  • Rozmanité, optimalizované spôsoby integrácie senzorov do procesu
  • Najnižšia miera náročnosti údržby vďaka optickému princípu merania v prípade typu DO 3
  • Najvyššia citlivosť merania vďaka ampérometrickému princípu merania v prípade typu DO 2
  • Kompenzácia vplyvu teploty na základe integrovaného merania teploty (Pt 1000)
  • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí vďaka membránou pokrytým elektródam

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Náhradné diely a príslušenstvo

  Vhodné produkty

  1 2