Návrhy vyhľadávania

Senzory DULCOTEST® pre voľný chlór

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 200 mg/l, špeciálny merací rozsah do 1 000 mg/l

Senzory DULCOTEST® pre voľný chlór sa starajú pri každej úlohe dezinfekcie o presné namerané hodnoty a o vysokú bezpečnosť monitorovania a procesu a pri fungovaní sa opierajú o aplikáciu.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie voľného (účinného) chlóru – pomocou senzorov DULCOTEST®.

Voľný chlór platí ako celosvetovo najvýznamnejší dezinfekčný prostriedok. Pod tým sú zahrnuté zlúčeniny Cl2 (elementárny chlór), HOCl (kyselina chlórna) a OCl- (chlórnan).

Na základe nášho produktového radu senzorov pre voľný chlór DULCOTEST® je k dispozícii päť konštrukčných radov optimalizovaných pre rôzne aplikácie. Každý konštrukčný rad pozostáva z viacerých typov s rozdielnymi meracími rozsahmi.

Osvedčený, membránou pokrytý štandardný senzor na voľný chlór CLE3 je k dispozícii na monitorovanie alebo reguláciu čistých vôd, ako napr. pri dezinfekcii pitných vôd. Variant CLE3.1 je obzvlášť vhodný pre prebytok viazaného chlóru a dodáva najpresnejšie výsledky pri počítačovom stanovení viazaného chlóru z merania celkového chlóru a voľného chlóru.

Senzory CLB2 a CLB3 sú jednoducho ovládateľné a cenovo výhodné senzory chlóru bez membrány, pre čisté nezaťažené vody.

Senzor CLO1 je špeciálne vhodný pre Inline elektrolytický proces, pri ktorom môžu vzniknúť rušivé spojenia, senzor CLO2 je dodatočne predurčený na dezinfekciu horúcej vody.

Senzor CBR1 je možné použiť v znečistenej vode, aj pri vysokých hodnotách pH až do 9,5, resp. pri dezinfekcii chladiacej vody.

Senzor CLR1 je optimalizovaný na dezinfekciu/umývanie potravín a toleruje znečistenú vodu a koncentrácie chlóru do 1 000 mg/l.

Vaše výhody

 • Päť rôznych konštrukčných radov senzora, ako aj množstvo verzií umožňujú: Použitie v rôznych kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zaťaženie chemikáliami a nečistotami), použitie v kombinácii s mnohými dezinfekčnými postupmi: Plynný chlór, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, elektrolýza, použitie vo veľkom meracom rozsahu od 0,01 do 1 000 mg/l.
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Stabilný nulový bod
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
 • Pri senzoroch s elektródami pokrytými membránou: Znížená závislosť od prietoku, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií. Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu. Výhodná údržba vďaka jednoduchej výmene membránového viečka.
 • Na prehrávanie tohto videa je potrebné používať súbory cookie. Tu môžete upraviť výber súborov cookie na sledovanie tohto videa.

 • Na prehrávanie tohto videa je potrebné používať súbory cookie. Tu môžete upraviť výber súborov cookie na sledovanie tohto videa.

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

Meranie chlóru v pitnej, bazénovej, chladiacej, úžitkovej, technologickej, vyplachovacej a odpadovej vode, ako aj v morskej a slanej vode

  Technické podrobnosti

  Voľný chlór (kyselina chlórna HOCI)

  • CLE 3; pH: 5,5 … 8,0; tepl. 5 … 45 °C
  • CLE3.1; pH: 5,5 … 8,0; tepl. 5 … 45 °C
  • CLO 1; pH: 5,0 … 9,0; tepl. 5 … 45 °C
  • CLO 2; pH: 5,0 … 9,0; tepl. 5 … 70 °C
  • CLB1; pH: 5,0 … 9,0; tepl. 5 … 45 °C
  • CLB2; pH: 5,0 … 9,0; tepl. 5 … 45 °C
  • CBR 1; pH: 5,0 … 9,5; tepl. 5 … 45 °C
  • CLR 1; pH: 5,5 … 8,0; tepl. 5 … 45 °C

  Senzor pre voľný chlór CLE 3-mA

  Štandardný senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode. Na prevádzku na meracích prístrojoch so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Merané veličiny: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramínu)
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  Meraná veličinavoľný chlór
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 8,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
  Napájanie napätím16...24V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA ≈ merací rozsah, teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru, aj keď tento nie je k dispozícii v nadbytku
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, nie sú vhodné
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typická aplikáciaPitná voda;Bazén.
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, lúhy. Nie tenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CLE 3-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l792927
  CLE 3-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l792920
  CLE 3-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1033392
  CLE 3-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l792919
  CLE 3-mA-20 ppm0,20…20,0 mg/l1002964
  CLE 3-mA-50 ppm0,50…50,0 mg/l1020531
  CLE 3-mA-100 ppm1,00…100,0 mg/l1022786

  Senzory chloritanu kompl. so 100 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Senzor pre voľný chlór CLE 3.1-mA

  Senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode so zvýšenou selektivitou oproti viazanému chlóru. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna priečna citlivosť oproti viazanému chlóru (chlóramíny), aj keď je tento k dispozícii v nadbytku
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  Meraná veličinavoľný chlór (kyselina chlórna HOCI) pri vysokých podieloch viazaného chlóru; na zistenie viazaného chlóru prostredníctvom regulátora DAC a senzora pre celkový chlór typu CTE 1-mA
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 8,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
  Napájanie napätím16...24V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA ≈ merací rozsah, teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru, aj keď je tento k dispozícii v nadbytku
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, nie sú vhodné
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC
  Typická aplikáciapitná voda s vyššími podielmi viazaného chlóru, bazén. Na zistenie viazaného chlóru z rozdielu: Celkový chlór mínus voľný chlór v regulátore DAC.
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, lúhy. Nie tenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CLE 3.1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l1020530
  CLE 3.1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1018369
  CLE 3.1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1019398
  CLE 3.1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1018368

  Senzory chloritanu kompl. so 100 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Senzor pre voľný chlór CLE 3-DMT

  Štandardný senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode. Na prevádzku na meracom prevodníku ProMinent typu DMT

  Vaše výhody

  • Merané veličiny: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramínu)
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  Meraná veličinavoľný chlór
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 8,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
  Napájanie napätím3,3 V DC (5-pól.)
  Výstupný signál 0 – 1 V DC, nekalibrovaný, teplotne nekompenzovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Meranie teplotyprostredníctvom zabudovaného Pt 1000. Teplotná kompenzácia sa vykoná v meracom prevodníku DMT
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru, aj keď tento nie je k dispozícii v nadbytku
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, nie sú vhodné
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeDMT
  Typická aplikáciaPitná voda;Bazén.
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, lúhy. Nie tenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CLE 3-DMT-5 ppm0,01…5,0 mg/l1005511
  CLE 3-DMT-50 ppm0,10…50,0 mg/l1005512

  Senzory chloritanu kompl. so 100 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Senzor pre voľný chlór CLE 3-CAN-P

  Štandardný senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s napojením zbernice CAN

  Vaše výhody

  • Merané veličiny: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramínu)
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené
  Meraná veličinavoľný chlór
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 8,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
  Napájanie napätímprostredníctvom rozhrania CAN (11 – 30 V)
  Výstupný signál nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru, aj keď tento nie je k dispozícii v nadbytku
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, nie sú vhodné
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeDULCOMARIN® 3
  Typická aplikáciaPitná voda;Bazén.
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, lúhy. Nie tenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CLE 3-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 mg/l1083209

  Senzory chloritanu kompl. so 100 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Senzor pre voľný chlór CLE 3.1-CAN-P

  Senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode so zvýšenou selektivitou oproti viazanému chlóru. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s napojením zbernice CAN

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna priečna citlivosť oproti viazanému chlóru (chlóramíny), aj keď je tento k dispozícii v nadbytku
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené
  Meraná veličinavoľný chlór pri vysokých podieloch viazaného chlóru; na zistenie viazaného chlóru prostredníctvom DULCOMARIN® 3 a senzora pre celkový chlór typu CTE 1-CAN
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 8,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
  Napájanie napätímprostredníctvom rozhrania CAN (11 – 30 V)
  Výstupný signál nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené
  Selektívnosťvoľný chlór
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, nie sú vhodné
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeDULCOMARIN® 3
  Typická aplikáciapitná voda s vyššími podielmi viazaného chlóru;bazén. Na zistenie viazaného chlóru z rozdielu: Celkový chlór mínus voľný chlór v regulátore DULCOMARIN®.
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, lúhy. Nie tenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CLE 3.1-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 mg/l1083584

  Senzory chloritanu kompl. so 100 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Senzor pre voľný chlór CLO 1-mA

  Snímač na meranie voľného chlóru v čistej vode aj pri použití elektrolýzy na dezinfekciu, do 45 °C (1 bar) alebo 8 barov (25 °C). Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi 4 – 20 mA na vstupe. S voliteľným „hydrodynamickým čistením“ aj vo vodách tvoriacich povlak.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramíny)
  • Použitie so spätným odvádzaním meracej vody do procesného potrubia
  • Použitie pri vyšších tlakoch
  • Zníženie porúch pomocou systémov elektrolýzy, pri ktorých sú elektródy ponorené priamo do meracej vody (bez membrány) pomocou otvoreného snímača (žiadna membrána) a zlatých elektród
  • Meranie voľného chlóru do pH 9
  • S voliteľným „hydrodynamickým čistením“ aj vo vodách tvoriacich povlak.
  Meraná veličinavoľný chlór
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5,0 … 9,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.8,0 bar (25 °C)
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III), konštantný prietok vďaka signálu závislého od prietoku
  Napájanie napätím16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA = merací rozsah, teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektródami v procese
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody, Inline: priame zabudovanie do potrubia s armatúrou INLI
  Armatúra senzoraDLG až 1 bar/55 °C; DGM až 6 barov/30 °C; INLI až 7 barov/40 °C
  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typická aplikáciaBazén, nezaťažená pitná a úžitková voda, použiteľné aj spolu s bezmembránovým elektrolytickým procesom. V spojení s hydrodynamickým čistením použiteľné aj vo vodách tvoriaci biologický film, vodách s obsahom vápna, železa, mangánu.
  Schopnosť odporu vočiTenzidy, usadeniny pri použití hydrodynamického čistenia
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 3 elektródy, bez membrány
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CLO 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1033871
  CLO 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1033870

  Senzor pre voľný chlór CLO 1-CAN-P

  Snímač na meranie voľného chlóru v čistej vode aj pri použití elektrolýzy na dezinfekciu, do 45 °C (1 bar) alebo 8 barov (25 °C). Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s pripojením zbernice CAN. S voliteľným „hydrodynamickým čistením“ aj vo vodách tvoriacich povlak.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramíny)
  • Použitie so spätným odvádzaním meracej vody do procesného potrubia
  • Použitie pri vyšších tlakoch
  • Zníženie porúch pomocou systémov elektrolýzy, pri ktorých sú elektródy ponorené priamo do meracej vody (bez membrány) pomocou otvoreného snímača (žiadna membrána) a zlatých elektród
  • Meranie voľného chlóru do pH 9
  • S voliteľným „hydrodynamickým čistením“ aj vo vodách tvoriacich povlak.
  Meraná veličinaVoľný chlór
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5,0 … 9,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.8,0 bar (25 °C)
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III), konštantný prietok vďaka signálu závislého od prietoku
  Napájanie napätím11…30 V (prostredníctvom rozhrania CAN)
  Výstupný signál digitálne (CANopen), nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektródami v procese
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody, Inline: priame zabudovanie do potrubia s armatúrou INLI
  Armatúra senzoraDLG až 1 bar/55 °C; DGM až 6 barov/30 °C; INLI až 7 barov/40 °C
  Meracie a regulačné prístrojeDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II len s hardvérom po 06.02.2014 od verzie softvéru 3035
  Typická aplikáciaBazén, nezaťažená pitná a úžitková voda, použiteľné aj spolu s bezmembránovým elektrolytickým procesom. V spojení s hydrodynamickým čistením použiteľné aj vo vodách tvoriaci biologický film, vodách s obsahom vápna, železa, mangánu.
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, zásady, tenzidy, usadeniny nečistôt, usadeniny pri použití hydrodynamického čistenia
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 3 elektródy, bez membrány
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CLO 1-CAN-P-10 ppm0,10…10,0 mg/l1083134

  Senzor pre voľný chlór CLO 2-mA

  Snímač na meranie voľného chlóru v čistej vode aj pri použití elektrolýzy na dezinfekciu, do 70 °C alebo 8 barov (25 °C). Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi 4 – 20 mA na vstupe. S voliteľným „hydrodynamickým čistením“ aj vo vodách tvoriacich povlak.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramíny)
  • Použitie so spätným odvádzaním meracej vody do procesného potrubia
  • Použitie pri vyšších tlakoch/teplotách
  • Zníženie porúch pomocou systémov elektrolýzy, pri ktorých sú elektródy ponorené priamo do meracej vody (bez membrány) pomocou otvoreného snímača (žiadna membrána) a zlatých elektród
  • Meranie voľného chlóru do pH 9
  • S voliteľným „hydrodynamickým čistením“ aj vo vodách tvoriacich povlak
  Meraná veličinavoľný chlór
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5,0 … 9,0
  Teplota5 … 70 °C
  Tlak max.8,0 bar (25 °C)
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III), konštantný prietok vďaka signálu závislého od prietoku
  Napájanie napätím16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA = merací rozsah, teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektródami v procese
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody, Inline: priame zabudovanie do potrubia s armatúrou INLI
  Armatúra senzoraDLG až 1 bar/55 °C; DGM až 1 bar/60 °C; INLI až 2 bary/70 °C. Predpoklad: konštantný prietok
  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typická aplikáciaHorúca voda do 70 °C, likvidácia legionel, nezaťažená pitná a úžitková voda, nasaditeľné aj spolu s bezmembránovým elektrolytickým procesom.
  Schopnosť odporu vočiTenzidy, usadeniny pri použití hydrodynamického čistenia
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 3 elektródy, bez membrány
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CLO 2-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1033878

  Senzor pre voľný chlór CLB 2-µA

  Cenovo výhodný, jednoduchý senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode, aj pri menlivej teplote média. Použitie aj pri elektrolytickom procese na dezinfekciu do 45 °C/3 barov. Na prevádzku regulátorom Compact DCCa

  Vaše výhody

  • Merané veličiny: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramínu)
  • Cenovo výhodné vďaka jednoduchej konštrukcii bez samostatných opotrebovateľných dielov
  • Jednoduchá, výhodná údržba bez manipulácie s membránovými viečkami
  • Zabránenie rušenia systémami pre elektrolýzu bez membrány, pri ktorých sú elektródy priamo ponorené do meracej vody, prostredníctvom otvoreného senzora (žiadna membrána)
  • Meranie voľného chlóru do pH 9 a aplikácia pri vysokom tlaku až do 8 barov prostredníctvom neprítomnej membrány
  Meraná veličinavoľný chlór
  Meracie rozsahy0,05 – 5,0 mg/l, pre krátkodobé šokové chlórovanie nasaditeľné do 10 mg/l
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5,0 … 9,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGMA), potrebný konštantný prietok, pretože signál je závislý na prietoku
  Napájanie napätímiba prostredníctvom kompaktného regulátora
  Výstupný signál Nezosilnený primárny prúdový signál, teplotne nekompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Meranie teplotyPt 1000, integrovaný, výpočet v kompaktnom regulátore DCCa
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektródami v procese
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody, Inline: priame zabudovanie do potrubia
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Elektrická prípojkaPevný kábel, 1 m, 6 žíl s dutinkami
  Meracie a regulačné prístrojeKompaktný regulátor
  Typická aplikáciabazén, pitná voda, použiteľný aj spolu s bezmembránovým elektrolytickým procesom pre generovanie chlóru, použiteľný aj pri premenlivej teplote média.
  Schopnosť odporu vočiTenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 3 elektródy, bez membrány
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CLB 2-µA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1038902

  Senzor pre voľný chlór CLB 3-µA

  Cenovo výhodný, jednoduchý senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode pri konštantnej teplote média. Použitie aj pri elektrolytickom procese na dezinfekciu do 45 °C/3 barov. Na prevádzku regulátorom Compact DCCa

  Vaše výhody

  • Merané veličiny: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramínu)
  • Cenovo výhodné vďaka jednoduchej konštrukcii bez samostatných opotrebovateľných dielov
  • Jednoduchá, výhodná údržba bez manipulácie s membránovými viečkami
  • Zabránenie rušenia systémami pre elektrolýzu bez membrány, pri ktorých sú elektródy priamo ponorené do meracej vody, prostredníctvom otvoreného senzora (žiadna membrána)
  • Meranie voľného chlóru do pH 9 a aplikácia pri vysokom tlaku až do 8 barov prostredníctvom neprítomnej membrány
  Meraná veličinavoľný chlór
  Meracie rozsahy0,05 – 5,0 mg/l, použiteľné pre šokové chlórovanie do 10,0 mg/l
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5,0 … 9,0
  Teplota5 … 45 °C vyžaduje sa konštantná teplota kvôli signálu závislému od teploty
  Tlak max.3,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGMA), potrebný konštantný prietok, pretože signál je závislý na prietoku
  Napájanie napätímiba prostredníctvom kompaktného regulátora DCCa
  Výstupný signál Nezosilnený primárny prúdový signál, teplotne nekompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Meranie teplotyŽiadna
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektródami v procese
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (vymeniteľná armatúra)
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Elektrická prípojkaPevný kábel, 1 m, 4 žíl s dutinkami
  Meracie a regulačné prístrojeKompaktný regulátor
  Typická aplikáciaBazén, pitná voda, použiteľný aj spolu s bezmembránovým elektrolytickým procesom pre generovanie chlóru.
  Schopnosť odporu vočiTenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 3 elektródy, bez membrány
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CLB 3-µA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1041696

  Senzor pre voľný chlór CBR 1-mA

  Senzor pre voľný chlór a bróm v znečistenej vode, aj pre vysoké hodnoty pH až do 9,5. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, ako aj voľný a viazaný bróm (brómamíny)
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť proti povlakom nečistôt a biologickým vrstvám vďaka elektrolytu s antimikróbnym účinkom a membráne s veľkými pórmi
  • Použiteľnosť pri vysokej hodnote pH do 9,5 vďaka optimalizácii systému elektrolytu a membrány
  Meraná veličinaVoľný chlór, voľný bróm, viazaný bróm, DBDMH (1,3-dibróm-5,5-dimetyl-hydantoín)
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5 ... 9.5
  Teplota1 … 40 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM, DLG II)
  Napájanie napätím16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA = merací rozsah, teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, bromid + chlórnan, DBDMH
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typická aplikáciachladiaca voda, úžitková voda, odpadové vody, voda s vyššími hodnotami pH (stabilné pH), zaťažená voda plaveckého bazéna. V bazéne na zistenie viazaného chlóru z rozdielu: Celkový chlór mínus voľný chlór. Surová voda na úpravu pitnej vody.
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, lúhy, tenzidy, povlaky nečistôt
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CBR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l*1038016
  CBR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l*1038015
  CBR 1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l*1052138
  CBR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l*1038014
  *Merací rozsah sa vzťahuje na chlór. Pri meraní brómu sa spodná a horná hranica meracieho rozsahu zvýši o faktor 2,25, teda napr. CBR 1-mA-0,5ppm: 0,02 – 1,1 ppm.

  Senzor pre voľný chlór CLR 1-mA

  Senzor pre voľný chlór od 10 ppm v znečistenej umývacej vode na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina voľný chlór pre vysoké koncentrácie do 1 000 ppm
  • Membránou zakrytý senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť voči povlakom nečistôt vďaka membráne bez pórov
  Meraná veličinavoľný chlór
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 8,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM, DLG II)
  Napájanie napätím16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA = merací rozsah, teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDLG III
  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC
  Typická aplikáciaumývanie šalátu, zeleniny, hydiny, znečistená technologická voda a odpadové vody.
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, lúhy, tenzidy, povlaky nečistôt
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CLR 1-mA-200 ppm10,0…200 mg/l1047978

  Upozornenie: Merací rozsah od 10,0 … 1 000 mg/l na vyžiadanie

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Senzor pre voľný chlór CBR 1-CAN-P

  Senzor pre voľný chlór a bróm v znečistenej vode, aj pre vysoké hodnoty pH až do 9,5. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s napojením zbernice CAN.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, ako aj voľný a viazaný bróm (brómamíny)
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť proti povlakom nečistôt a biologickým vrstvám vďaka elektrolytu s antimikróbnym účinkom a membráne s veľkými pórmi
  • Použiteľnosť pri vysokej hodnote pH do 9,5 vďaka optimalizácii systému elektrolytu a membrány
  Meraná veličinaVoľný chlór, voľný bróm, viazaný bróm, DBDMH (1,3-dibróm-5,5-dimetyl-hydantoín)
  Referenčná metódaDPD1
  Rozsah pH5 … 9,5
  Teplota1 … 40 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM, DLG II)
  Napájanie napätím11…30 V DC (prostredníctvom rozhrania CAN)
  Výstupný signáldigitálne (CANopen), nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené
  Selektívnosťvoľný chlór oproti viazanému chlóru
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, bromid + chlórnan, DBDMH
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II len s hardvérom po 06.02.2014 od verzie softvéru 3035
  Typická aplikáciachladiaca voda, úžitková voda, odpadové vody, voda s vyššími hodnotami pH (stabilné pH), zaťažená voda plaveckého bazéna. V bazéne na zistenie viazaného chlóru z rozdielu: Celkový chlór mínus voľný chlór. Surová voda na úpravu pitnej vody.
  Schopnosť odporu vočiPovlaky nečistôt, biologické vrstvy, tenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CBR 1-CAN-P-10ppm0,01…10,0 mg/l1083135

  Downloads pre Senzory DULCOTEST® pre voľný chlór

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Od A po Z
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie voľného (účinného) chlóru – pomocou senzorov DULCOTEST®.

  Voľný chlór platí ako celosvetovo najvýznamnejší dezinfekčný prostriedok. Pod tým sú zahrnuté zlúčeniny Cl2 (elementárny chlór), HOCl (kyselina chlórna) a OCl- (chlórnan).

  Na základe nášho produktového radu senzorov pre voľný chlór DULCOTEST® je k dispozícii päť konštrukčných radov optimalizovaných pre rôzne aplikácie. Každý konštrukčný rad pozostáva z viacerých typov s rozdielnymi meracími rozsahmi.

  Osvedčený, membránou pokrytý štandardný senzor na voľný chlór CLE3 je k dispozícii na monitorovanie alebo reguláciu čistých vôd, ako napr. pri dezinfekcii pitných vôd. Variant CLE3.1 je obzvlášť vhodný pre prebytok viazaného chlóru a dodáva najpresnejšie výsledky pri počítačovom stanovení viazaného chlóru z merania celkového chlóru a voľného chlóru.

  Senzory CLB2 a CLB3 sú jednoducho ovládateľné a cenovo výhodné senzory chlóru bez membrány, pre čisté nezaťažené vody.

  Senzor CLO1 je špeciálne vhodný pre Inline elektrolytický proces, pri ktorom môžu vzniknúť rušivé spojenia, senzor CLO2 je dodatočne predurčený na dezinfekciu horúcej vody.

  Senzor CBR1 je možné použiť v znečistenej vode, aj pri vysokých hodnotách pH až do 9,5, resp. pri dezinfekcii chladiacej vody.

  Senzor CLR1 je optimalizovaný na dezinfekciu/umývanie potravín a toleruje znečistenú vodu a koncentrácie chlóru do 1 000 mg/l.

  Vaše výhody

  • Päť rôznych konštrukčných radov senzora, ako aj množstvo verzií umožňujú: Použitie v rôznych kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zaťaženie chemikáliami a nečistotami), použitie v kombinácii s mnohými dezinfekčnými postupmi: Plynný chlór, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, elektrolýza, použitie vo veľkom meracom rozsahu od 0,01 do 1 000 mg/l.
  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
  • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
  • Stabilný nulový bod
  • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
  • Pri senzoroch s elektródami pokrytými membránou: Znížená závislosť od prietoku, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií. Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu. Výhodná údržba vďaka jednoduchej výmene membránového viečka.

  Video

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Meranie hodnoty pH so senzorom DULCOTEST®: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Riadenie, regulácia a kontrola chemických procesov vďaka presným nameraným hodnotám.

  Viac informácií

  Merania Redox pomocou senzorov DULCOTEST®: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER® D1Cb/D1Cc je možné použiť pri úprave pitnej vody, ošetrovaní odpadovej vody alebo v mnohých ďalších oblastiach na účel regulácie. Bezpečný, komfortný, prehľadný vďaka veľkému osvetlenému grafickému displeju, menu ovládania s textom a monitorovaniu senzora pH.

  Viac informácií

  Ako merací a regulačný prístroj pri analýze vody je DULCOMETER® Compact správnym regulátorom pre úlohy regulácie, ktoré si vyžadujú iba jednostrannú reguláciu.

  Viac informácií

  Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Takýto prístroj existuje: náš multitalent DULCOMETER® diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

  Viac informácií

  Fotometre merajú podľa fotometrického princípu takmer všetky dezinfekčné prostriedky a hodnotu pH. Sú prenosné, kompaktné a umožňujú bezpečné, jednoduché meranie.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava pitnej vody, resp. vody podobnej pitnej vode pomocou DULCOTROL® pitná voda/F&B – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre úpravu vody vo vodárňach a potravinárskom a nápojovom priemysle.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava odpadovej vody pomocou DULCOTROL® odpadová voda – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre aplikácie v komunálnej a priemyselnej úprave odpadovej vody.

  Viac informácií

  Dávkovacie zariadenie chlóru DULCODOS® Pool Comfort je komfortné riešenie na nastavenie hodnoty pH a dezinfekciu bazénovej vody s tekutými produktmi chlóru. Diaľkový prístup možný prostredníctvom rozhrania LAN.

  Viac informácií

  Dávkovací systém chlóru pre individuálne nastavenie a monitorovanie všetkých dostupných pomocných hygienických parametrov vo verejných bazénoch. DULCODOS® Pool Professional sa stará o brilantnú kvalitu vody a znižuje prevádzkové náklady prostredníctvom režimu Eco!Mode.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj AEGIS II meria a reguluje nepretržite vodivosť a riadi koncentráciu biocídov a udržiava čisté potrubia a výmenníky tepla.

  Viac informácií

  Merací a regulačný systém DULCOMARIN® 3 je vašou vstupenkou do technológie budúcnosti. Riadi celý bazén – od vodných parkov až po súkromné bazény. Obsluha sa realizuje na veľkom 7" dotykovom displeji.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz