Návrhy vyhľadávania

Snímače na voľný chlór DULCOTEST

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 200 mg/l, špeciálny merací rozsah do 1 000 mg/l

Senzory DULCOTEST pre voľný chlór sa starajú pri každej úlohe dezinfekcie o presné namerané hodnoty a o vysokú bezpečnosť monitorovania a procesu a pri fungovaní sa opierajú o aplikáciu.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie voľného (účinného) chlóru – so senzormi DULCOTEST.

Voľný chlór platí ako celosvetovo najvýznamnejší dezinfekčný prostriedok. Pod tým sú zhrnuté zlúčeniny Cl2 (elementárny chlór), HOCl (kyselina chlórna) a OCl- (chlórnan).

S naším produktovým radom senzorov DULCOTEST pre voľný chlór máte k dispozícii päť typových radov, ktoré sú optimalizované pre rôzne použitia. Každý typový rad pozostáva z viacerých typov s rozdielnymi meracími rozsahmi.

Osvedčený, membránou pokrytý štandardný senzor na voľný chlór CLE3 je k dispozícii na monitorovanie alebo reguláciu čistých vôd, ako napr. pri dezinfekcii pitných vôd. Variant CLE3.1 je obzvlášť vhodný pre prebytok viazaného chlóru a dodáva najpresnejšie výsledky pri počítačovom stanovení viazaného chlóru z merania celkového chlóru a voľného chlóru.

Senzory CLB2 a CLB3 sú jednoducho ovládateľné a cenovo výhodné senzory chlóru bez membrány, pre čisté nezaťažené vody.

Senzor CLO1 je špeciálne vhodný pre Inline elektrolytický proces, pri ktorom môžu vzniknúť rušivé spojenia, senzor CLO2 je dodatočne predurčený na dezinfekciu horúcej vody.

Senzor CBR1 je možné použiť v znečistenej vode, aj pri vysokých hodnotách pH až do 9,5, resp. pri dezinfekcii chladiacej vody.

Senzor CLR1 je optimalizovaný na dezinfekciu/umývanie potravín a toleruje znečistenú vodu a koncentrácie chlóru do 1 000 mg/l.

Vaše výhody

 • Päť rôznych typových radov senzora, ako aj množstvo verzií umožňujú: Použitie v rôznych kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zaťaženie chemikáliami a nečistotami), použitie v kombinácii s mnohými dezinfekčnými postupmi: Plynný chlór, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, elektrolýza, použitie vo veľkom meracom rozsahu od 0,01 do 1 000 mg/l.
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Stabilný nulový bod
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
 • Pri senzoroch s elektródami pokrytými membránou: Znížená závislosť od prietoku, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií. Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu. Výhodná údržba vďaka jednoduchej výmene krytky membrány.
 • Na prehrávanie tohto videa je potrebné používať súbory cookie. Tu môžete upraviť výber súborov cookie na sledovanie tohto videa.

 • Na prehrávanie tohto videa je potrebné používať súbory cookie. Tu môžete upraviť výber súborov cookie na sledovanie tohto videa.

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

Meranie chlóru v pitnej, bazénovej, chladiacej, úžitkovej, technologickej, vyplachovacej a odpadovej vode, ako aj v morskej a slanej vode

  Technické podrobnosti

  Voľný chlór (kyselina chlórna HOCI)

  • CLE 3; pH: 5,5 … 8,0; tep. 5 … 45 °C
  • CLE3.1; pH: 5,5 … 8,0; tep. 5 … 45 °C
  • CLO 3; pH: 5,0 … 9,0; tep. 5 … 45 °C
  • CLO 4; pH: 5,0 … 9,0; tep. 5 … 70 °C
  • CLB 4; pH: 5,0 … 9,0; tep. 5 … 45 °C
  • CLB 5; pH: 5,0 … 9,0; tep. 5 … 45 °C
  • CBR 1; pH: 5,0 … 9,5; tep. 5 … 45 °C
  • CLR 1; pH: 5,5 … 8,0; tep. 5 … 45 °C

  Senzor pre voľný chlór CLE 3-mA

  Štandardný senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode. Na prevádzku na meracích prístrojoch s 4 – 20 mA vstupom

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramíny)
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode

  Meraná veličina

  Voľný chlór s hodnotou pH < 8

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…8,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru, aj keď tento nie je k dispozícii v nadbytku

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, nie sú vhodné

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typická aplikácia

  Pitná voda;Bazén.

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, lúhy. Nie tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLE 3-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  792927

  CLE 3-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  792920

  CLE 3-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1033392

  CLE 3-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  792919

  CLE 3-mA-20 ppm

  0,20…20,0 mg/l

  1002964

  CLE 3-mA-50 ppm

  0,50…50,0 mg/l

  1020531

  CLE 3-mA-100 ppm

  1,00…100,0 mg/l

  1022786

  Senzory chloritanu kompl. so 100 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Senzor pre voľný chlór CLE 3.1-mA

  Senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode so zvýšenou selektivitou oproti viazanému chlóru. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s 4 – 20 mA vstupom

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna priečna citlivosť oproti viazanému chlóru (chlóramíny), aj keď je tento k dispozícii v nadbytku
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode

  Meraná veličina

  voľný chlór (kyselina chlórna HOCI) pri vysokých podieloch viazaného chlóru; na zistenie viazaného chlóru prostredníctvom regulátora DAC a senzora pre celkový chlór typu CTE 1-mA

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…8,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru, aj keď je tento k dispozícii v nadbytku

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, nie sú vhodné

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC

  Typická aplikácia

  pitná voda s vyššími podielmi viazaného chlóru, bazén. Na zistenie viazaného chlóru z rozdielu: Celkový chlór mínus voľný chlór v regulátore DAC.

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, lúhy. Nie tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLE 3.1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1020530

  CLE 3.1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1018369

  CLE 3.1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1019398

  CLE 3.1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1018368

  Senzory chloritanu kompl. so 100 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Senzor pre voľný chlór CLE 3-DMT

  Štandardný senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode. Na prevádzku na meracom prevodníku ProMinent typu DMT

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramíny)
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode

  Meraná veličina

  voľný chlór

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…8,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  3,3 V DC (5-pól.)

  Výstupný signál

  0…1 V DC, nekalibrovaný, bez kompenzácie teploty, bez galvanického oddelenia

  Meranie teploty

  prostredníctvom zabudovaného Pt 1000. Teplotná kompenzácia sa vykoná v meracom prevodníku DMT

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru, aj keď tento nie je k dispozícii v nadbytku

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, nie sú vhodné

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DMT

  Typická aplikácia

  Pitná voda;Bazén.

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, lúhy. Nie tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLE 3-DMT-5 ppm

  0,01…5,0 mg/l

  1005511

  CLE 3-DMT-50 ppm

  0,10…50,0 mg/l

  1005512

  Senzory chloritanu kompl. so 100 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Snímač na voľný chlór CLE 3-CAN

  Štandardný senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s napojením zbernice CAN

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramíny)
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené

  Meraná veličina

  voľný chlór

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…8,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  cez rozhranie CAN (11 – 30 V)

  Výstupný signál

  nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru, aj keď tento nie je k dispozícii v nadbytku

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, nie sú vhodné

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DULCOMARIN

  Typická aplikácia

  Pitná voda;Bazén.

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, lúhy. Nie tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLE 3-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1023425

  Senzory chloritanu kompl. so 100 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Snímač na voľný chlór CLE 3.1-CAN

  Senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode so zvýšenou selektivitou oproti viazanému chlóru. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s napojením zbernice CAN

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna priečna citlivosť oproti viazanému chlóru (chlóramíny), aj keď je tento k dispozícii v nadbytku
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené

  Meraná veličina

  voľný chlór pri vysokých podieloch viazaného chlóru; na zistenie viazaného chlóru pomocou DULCOMARIN a snímača celkového chlóru typu CTE 1-CAN

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…8,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  cez rozhranie CAN (11 – 30 V)

  Výstupný signál

  nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené

  Selektívnosť

  voľný chlór

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, nie sú vhodné

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DULCOMARIN

  Typická aplikácia

  Pitná voda s vyššími podielmi viazaného chlóru; bazénová voda. Na zistenie viazaného chlóru z rozdielu: Celkový chlór mínus voľný chlór v regulátore DULCOMARIN.

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, lúhy. Nie tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLE 3.1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1023426

  Senzory chloritanu kompl. so 100 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Senzor pre voľný chlór CLO 3-mA

  Senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode a ja v morskej vode a pri použití elektrolýzy na dezinfekciu, do 45 °C (1 bar) alebo 8 barov (25 °C). Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi s 4 – 20 mA vstupom S voliteľným „hydrodynamickým čistením“ aj vo vodách tvoriacich povlak.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramíny)
  • Použitie so spätným odvádzaním meracej vody do procesného potrubia
  • Použitie pri vyšších tlakoch
  • Zníženie rušenia spôsobeného systémami elektrolýzy, v ktorých sú elektródy ponorené priamo do meranej vody
  • Meranie voľného chlóru do pH 9
  • Možné meranie v morskej vode
  • S voliteľným „hydrodynamickým čistením“ aj vo vodách tvoriacich povlak.

  Meraná veličina

  voľný chlór

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,0…9,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  8,0 baru (25 °C)

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektródami v procese

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody, Inline: priame zabudovanie do potrubia s armatúrou INLI

  Armatúra senzora

  BAMa: do 7 barov/20 °C
  DGMa do 6 barov/30 °C
  DLG III do 1 baru/55 °C
  INLI do 7 barov/40 °C

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typická aplikácia

  Bazén, nekontaminovaná pitná a úžitková voda a v morskej vode použiteľné aj spolu s bezmembránovým elektrolytickým procesom. V spojení s hydrodynamickým čistením použiteľné aj vo vodách tvoriaci biologický film, vodách s obsahom vápna, železa, mangánu.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy, usadeniny pri použití hydrodynamického čistenia

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 3 elektródy, bez membrány

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLO 3-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1131658

  CLO 3-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1131662

  Snímač na voľný chlór CLO 1-CAN

  Snímač na meranie voľného chlóru v čistej vode aj pri použití elektrolýzy na dezinfekciu, do 45 °C (1 bar) alebo 8 barov (25 °C). Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s pripojením zbernice CAN. S voliteľným „hydrodynamickým čistením“ aj vo vodách tvoriacich povlak.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramíny)
  • Použitie so spätným odvádzaním meracej vody do procesného potrubia
  • Použitie pri vyšších tlakoch
  • Zníženie porúch pomocou systémov elektrolýzy, pri ktorých sú elektródy ponorené priamo do meracej vody (bez membrány) pomocou otvoreného snímača (žiadna membrána) a zlatých elektród
  • Meranie voľného chlóru do pH 9
  • S voliteľným „hydrodynamickým čistením“ aj vo vodách tvoriacich povlak.

  Meraná veličina

  Voľný chlór

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,0…9,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  8,0 baru (25 °C)

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  11…30 V (prostredníctvom rozhrania CAN)

  Výstupný signál

  digitálne (CANopen), nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektródami v procese

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody, Inline: priame zabudovanie do potrubia s armatúrou INLI

  Armatúra senzora

  BAMa: do 7 barov/20 °C
  DGMa do 6 barov/30 °C
  DLG III do 1 baru/55 °C
  INLI do 7 barov/40 °C

  Meracie a regulačné prístroje

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II len s hardvérm podľad 06.02.2014 od verzie softvéru 3035

  Typická aplikácia

  Bazén, nezaťažená pitná a úžitková voda, použiteľné aj spolu s bezmembránovým elektrolytickým procesom. V spojení s hydrodynamickým čistením použiteľné aj vo vodách tvoriaci biologický film, vodách s obsahom vápna, železa, mangánu.

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, zásady, tenzidy, usadeniny nečistôt, usadeniny pri použití hydrodynamického čistenia

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 3 elektródy, bez membrány

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLO 1-CAN-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1122057

  Senzor pre voľný chlór CLO 4-mA

  Senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode a ja v morskej vode a pri použití elektrolýzy na dezinfekciu, do 70 °C alebo 8 barov (25 °C). Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi 4 – 20 mA na vstupe. S voliteľným „hydrodynamickým čistením“ aj vo vodách tvoriacich povlak.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramíny)
  • Použitie so spätným odvádzaním meracej vody do procesného potrubia
  • Použitie pri vyšších tlakoch/teplotách
  • Zníženie rušenia spôsobeného systémami elektrolýzy, v ktorých sú elektródy ponorené priamo do meranej vody
  • Meranie voľného chlóru do pH 9
  • Možné meranie v morskej vode
  • S voliteľným „hydrodynamickým čistením“ aj vo vodách tvoriacich povlak

  Meraná veličina

  Voľný chlór

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,0…9,0

  Teplota

  5…70 °C

  Tlak max.

  8,0 baru (25 °C)

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektródami v procese

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody, Inline: priame zabudovanie do potrubia s armatúrou INLI

  Armatúra senzora

  BAMa: do 3 bary/70 °C
  DGMa do 1 baru/60 °C
  DLG III do 1 baru/55 °C
  INLI do 2 barov/70 °C

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typická aplikácia

  Horúca voda do 70 °C, likvidácia legionel, nekontaminovaná pitná a úžitková voda a v morskej vode použiteľné aj spolu s bezmembránovým elektrolytickým procesom.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy, usadeniny pri použití hydrodynamického čistenia

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 3 elektródy, bez membrány

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLO 4-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1131644

  Senzor pre voľný chlór CLB 4-µA

  Cenovo výhodný, jednoduchý senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode vrátane morskej vody a pri meniacich sa teplotách média. Použitie aj pri elektrolytickom procese na dezinfekciu do 45 °C/3 barov. Na prevádzku regulátorom Compact DCCa

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramíny)
  • Cenovo výhodné vďaka jednoduchej konštrukcii bez samostatných opotrebovateľných dielov
  • Jednoduchá, výhodná údržba bez manipulácie s krytkami membrány
  • Zabránenie rušenia systémami pre elektrolýzu bez membrány, pri ktorých sú elektródy priamo ponorené do meracej vody
  • Meranie voľného chlóru do pH 9 a použitie pri vysokom tlaku až do 3 barov v dôsledku neprítomnej membrány
  • Možné meranie v morskej vode

  Meraná veličina

  voľný chlór

  Meracie rozsahy

  0,05 – 5,0 mg/l, pre krátkodobé šokové chlórovanie nasaditeľné do 10 mg/l

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,0…9,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 60...80 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  iba prostredníctvom kompaktného regulátora

  Výstupný signál

  Nezosilnený primárny prúdový signál, teplotne nekompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektródami v procese

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody, Inline: priame zabudovanie do potrubia

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  Kompaktný regulátor

  Typická aplikácia

  Bazén, pitná voda, morská voda, použiteľné aj spolu s bezmembránovým elektrolytickým procesom pre generovanie chlóru, použiteľný aj pri premenlivej teplote média.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 3 elektródy, bez membrány

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLB 4-µA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1130517

  Senzor pre voľný chlór CLB 5-µA

  Cenovo výhodný, jednoduchý senzor na meranie voľného chlóru v čistej vode aj v morskej vode pri konštantnej teplote média. Použitie aj pri elektrolytickom procese na dezinfekciu do 45 °C/3 barov. Na prevádzku regulátorom Compact DCCa

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, žiadna signifikantná priečna citlivosť voči viazanému chlóru (chlóramíny)
  • Cenovo výhodné vďaka jednoduchej konštrukcii bez samostatných opotrebovateľných dielov
  • Jednoduchá, výhodná údržba bez manipulácie s krytkami membrány
  • Zabránenie rušenia systémami pre elektrolýzu bez membrány, pri ktorých sú elektródy priamo ponorené do meracej vody
  • Meranie voľného chlóru do pH 9 a použitie pri vysokom tlaku až do 3 barov v dôsledku neprítomnej membrány
  • Možné meranie v morskej vode

  Meraná veličina

  voľný chlór

  Meracie rozsahy

  0,05 – 5,0 mg/l, použiteľné pre šokové chlórovanie do 10,0 mg/l

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,0…9,0

  Elektrolytická vodivosť

  0,05...50 mS/cm

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 60...80 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  iba prostredníctvom kompaktného regulátora DCCa

  Výstupný signál

  Nezosilnený primárny prúdový signál, teplotne nekompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie

  Meranie teploty

  Žiadna

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektródami v procese

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (vymeniteľná armatúra)

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Elektrická prípojka

  Pevný kábel, 1 m, 4 žíl s dutinkami

  Meracie a regulačné prístroje

  Kompaktný regulátor

  Typická aplikácia

  Bazén, pitná voda, morská voda, použiteľné aj spolu s bezmembránovou elektrolytickou metódou na výrobu chlóru.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 3 elektródy, bez membrány

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLB 5-µA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1104626

  Senzor pre voľný chlór CBR 1-mA

  Senzor pre voľný chlór a bróm v znečistenej vode, aj pre vysoké hodnoty pH až do 9,5. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, ako aj voľný a viazaný bróm (brómamíny)
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť proti povlakom nečistôt a biologickým vrstvám vďaka elektrolytu s antimikróbnym účinkom a membráne s veľkými pórmi
  • Použiteľnosť pri vysokej hodnote pH do 9,5 vďaka optimalizácii systému elektrolytu a membrány

  Meraná veličina

  Voľný chlór, voľný bróm, viazaný bróm, DBDMH (1,3-dibróm-5,5-dimetyl-hydantoín)

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5…9,5

  Teplota

  1…40 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa: 20...80 l/h
  DLG III: 40...100 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, bromid + chlórnan, DBDMH

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typická aplikácia

  chladiaca voda, úžitková voda, odpadové vody, voda s vyššími hodnotami pH (stabilné pH), zaťažená voda plaveckého bazéna. V bazéne na zistenie viazaného chlóru z rozdielu: Celkový chlór mínus voľný chlór. Surová voda na úpravu pitnej vody.

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, lúhy, tenzidy, povlaky nečistôt

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  * Merací rozsah sa vzťahuje na chlór. Pri meraní bŕomu je zvýšená dolná a horná hranica meracieho rozsahu o koeficient 2,25, teda napr. CBR 1 mA – 0,5 ppm: 0,02 – 1,1 ppm.

  CBR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l *

  1038016

  CBR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l *

  1038015

  CBR 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l *

  1052138

  CBR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l *

  1038014

  Snímač na voľný a viazaný bróm CBR 1-CAN

  Senzor pre voľný chlór a bróm v znečistenej vode, aj pre vysoké hodnoty pH až do 9,5. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch s napojením zbernice CAN.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: voľný chlór, ako aj voľný a viazaný bróm (brómamíny)
  • Membránou zakrytý senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť proti povlakom nečistôt a biologickým vrstvám vďaka elektrolytu s antimikróbnym účinkom a membráne s veľkými pórmi
  • Použiteľnosť pri vysokej hodnote pH do 9,5 vďaka optimalizácii systému elektrolytu a membrány

  Meraná veličina

  Voľný chlór, voľný bróm, viazaný bróm, DBDMH (1,3-dibróm-5,5-dimetyl-hydantoín)

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5…9,5

  Teplota

  1…40 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa: 20...80 l/h
  DLG III: 40...100 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  11…30 V DC (prostredníctvom rozhrania CAN)

  Výstupný signál

  digitálne (CANopen), nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, bromid + chlórnan, DBDMH

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II len s hardvérm podľad 06.02.2014 od verzie softvéru 3035

  Typická aplikácia

  chladiaca voda, úžitková voda, odpadové vody, voda s vyššími hodnotami pH (stabilné pH), zaťažená voda plaveckého bazéna. V bazéne na zistenie viazaného chlóru z rozdielu: Celkový chlór mínus voľný chlór. Surová voda na úpravu pitnej vody.

  Schopnosť odporu voči

  Povlaky nečistôt, biologické vrstvy, tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CBR 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1122056

  Senzor pre voľný chlór CLR 1-mA

  Senzor pre voľný chlór od 10 ppm v znečistenej umývacej vode na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina voľný chlór pre vysoké koncentrácie do 1 000 ppm
  • Membránou zakrytý senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť voči povlakom nečistôt vďaka membráne bez pórov

  Meraná veličina

  voľný chlór

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…8,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 40...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  voľný chlór oproti viazanému chlóru

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC

  Typická aplikácia

  umývanie šalátu, zeleniny, hydiny, znečistená technologická voda a odpadové vody.

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, lúhy, tenzidy, povlaky nečistôt

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CLR 1-mA-200 ppm

  10,0…200 mg/l

  1047978

  Upozornenie: Merací rozsah od 10,0 … 1 000 mg/l na vyžiadanie

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Downloads pre Snímače na voľný chlór DULCOTEST

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie voľného (účinného) chlóru – so senzormi DULCOTEST.

  Voľný chlór platí ako celosvetovo najvýznamnejší dezinfekčný prostriedok. Pod tým sú zhrnuté zlúčeniny Cl2 (elementárny chlór), HOCl (kyselina chlórna) a OCl- (chlórnan).

  S naším produktovým radom senzorov DULCOTEST pre voľný chlór máte k dispozícii päť typových radov, ktoré sú optimalizované pre rôzne použitia. Každý typový rad pozostáva z viacerých typov s rozdielnymi meracími rozsahmi.

  Osvedčený, membránou pokrytý štandardný senzor na voľný chlór CLE3 je k dispozícii na monitorovanie alebo reguláciu čistých vôd, ako napr. pri dezinfekcii pitných vôd. Variant CLE3.1 je obzvlášť vhodný pre prebytok viazaného chlóru a dodáva najpresnejšie výsledky pri počítačovom stanovení viazaného chlóru z merania celkového chlóru a voľného chlóru.

  Senzory CLB2 a CLB3 sú jednoducho ovládateľné a cenovo výhodné senzory chlóru bez membrány, pre čisté nezaťažené vody.

  Senzor CLO1 je špeciálne vhodný pre Inline elektrolytický proces, pri ktorom môžu vzniknúť rušivé spojenia, senzor CLO2 je dodatočne predurčený na dezinfekciu horúcej vody.

  Senzor CBR1 je možné použiť v znečistenej vode, aj pri vysokých hodnotách pH až do 9,5, resp. pri dezinfekcii chladiacej vody.

  Senzor CLR1 je optimalizovaný na dezinfekciu/umývanie potravín a toleruje znečistenú vodu a koncentrácie chlóru do 1 000 mg/l.

  Vaše výhody

  • Päť rôznych typových radov senzora, ako aj množstvo verzií umožňujú: Použitie v rôznych kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zaťaženie chemikáliami a nečistotami), použitie v kombinácii s mnohými dezinfekčnými postupmi: Plynný chlór, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, elektrolýza, použitie vo veľkom meracom rozsahu od 0,01 do 1 000 mg/l.
  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
  • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
  • Stabilný nulový bod
  • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
  • Pri senzoroch s elektródami pokrytými membránou: Znížená závislosť od prietoku, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií. Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu. Výhodná údržba vďaka jednoduchej výmene krytky membrány.

  Video

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Merania Redox so senzormi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami.

  Viac informácií

  Merania pH so snímačmi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Riadenie, regulácia a kontrola chemických procesov vďaka presným nameraným hodnotám.

  Viac informácií

  Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER D1Cb/D1Cc sa môže použiť v úprave pitnej vody, spracovaní odpadových vôd alebo v mnohých iných oblastiach na regulačné úlohy. Bezpečný, komfortný, prehľadný vďaka veľkému osvetlenému grafickému displeju, menu ovládania s textom a monitorovaniu senzora pH.

  Viac informácií

  Merací a regulačný systém DULCOMARIN 3 je vaše digitálne napojenie na technológiu budúcnosti. Riadi celý bazén – od vodných parkov až po súkromné bazény – a používa sa ako systém multipool až pre 16 filtračných okruhov.

  Viac informácií

  Fotometre merajú podľa fotometrického princípu takmer všetky dezinfekčné prostriedky a hodnotu pH. Sú prenosné, kompaktné a umožňujú bezpečné, jednoduché meranie.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj AEGIS II meria a reguluje nepretržite vodivosť a riadi koncentráciu biocídov a udržiava čisté potrubia a výmenníky tepla.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava odpadovej vody pomocou DULCOTROL® odpadová voda – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre aplikácie v komunálnej a priemyselnej úprave odpadovej vody.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava pitnej vody, resp. vody podobnej pitnej vode pomocou DULCOTROL® pitná voda/F&B – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre úpravu vody vo vodárňach a potravinárskom a nápojovom priemysle.

  Viac informácií

  Ako merací a regulačný prístroj v analýze vody je DULCOMETER Compact správny regulátor pre regulačné úlohy, ktoré si vyžadujú len jednostrannú reguláciu.

  Viac informácií

  Dávkovacie zariadenie chlóru DULCODOS Pool Comfort je komfortné riešenie pre nastavenie hodnoty pH a dezinfekciu bazénovej vody s tekutými chlórovými produktmi. Vzdialený prístup cez WiFi a LAN k vstavanému webserveru.

  Viac informácií

  Dávkovací systém chlóru pre individuálne nastavenie a monitorovanie všetkých dostupných pomocných hygienických parametrov vo verejných bazénoch. DULCODO Pool Professional sa stará o brilantnú kvalitu vody a znižuje prevádzkové náklady prostredníctvom režimu Eco!Mode.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz