Návrhy vyhľadávania

Senzory DULCOTEST® pre peroxid vodíka

Odstupňované rozsahy merania 0,2 – 2 000 mg/l, špeciálne rozsahy merania do 100 000 mg/l

Meranie peroxidu vodíka snímačmi DULCOTEST®: Efektívne a spoľahlivé určenie koncentrácie peroxidu vodíka – použiteľné pri najrozličnejších aplikáciách.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie peroxidu vodíka – pomocou senzorov DULCOTEST®.

S našimi snímačmi peroxidu vodíka DULCOTEST® PER1, PEROX a PEROX H 3E máte k dispozícii tri typy snímačov pre aplikácie s rozdielnymi požiadavkami.

Snímač PER1-mA je odolný proti znečistenej vode a môže sa použiť vo vodách do 50 °C. S rozsahom merania do 100 000 mg/l je k dispozícii ako kompaktný senzor s integrovaným prevodníkom a korekciou teploty.

Senzor typu PEROX nevykazuje žiadnu priečnu citlivosť na chlór a môže sa s rýchlou dobou reakcie a samostatným meraním teploty použiť na reguláciu rýchlych procesov aj pri dočasnej neprítomnosti peroxidu vodíka v čistých vodách.

Typ snímača PEROX H 3E s integrovaným prevodníkom a systémom 3 elektród má výhody typu PEROX a navyše sa môže použiť na spoľahlivé meranie od 0,2 ppm H2O2 a aj v mierne znečistených vodách.

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe kompenzácie teploty
 • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí vďaka membránou pokrytým elektródam
 • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka krátkej dobe zábehu

Rozsah aplikácie

 • Práčka odpadového vzduchu
 • Chladiace okruhy
 • Sanácia spodných vôd
 • Oxidácia pitnej vody
 • Dezinfekcia úžitkovej vody
 • Úprava odpadových vôd (advanced oxidation)
 • Monitorovanie odpadových vôd, napr. v priemysle polovodičov
 • Chemické bielenie, napr. papier, textílie
 • Odchlórovanie, napr. v chemických procesoch
 • Skládková priesaková voda
 • Biotechnológia, skleník, farmaceutický
 • Bazénová voda (metóda aktívneho kyslíka)

  Technické podrobnosti

  • Rozsah pH 1 – 11 (premenlivý), pri konštantnej hodnote pH použiteľný do pH 12 (typy PER 1, PEROX)
  • Typy snímačov PER1 a PEROX H-3E sú použiteľné aj pre procesné médiá zaťažené nečistotami
  • Maximálna prevádzková teplota do 50 °C (typ PER 1)

  Übersicht Sensortypen für Wasserstoffperoxid

  EigenschaftenTyp     
   PER 1-mA PEROX H2.10P PEROX H3 E 
  Resistenz gegen
  Chemikalien + Beläge (Schmutz, Kalk, Tenside)
  ja, Ausnahme: H2S,
  Sulfide
  +eingeschränkt, aber
  resistent gegen H2S
   Verbessert gegenüber
  PEROX H2.10P
  +
  Max. Temperatur
  Schaft-/Membranmaterial
  bis 50 °C
  PVC-C/ Silikon
  +bis 40 °C
  Edelstahl/PVDF
   bis 45 °C
  PVC-U/ PET
  +
  Umformerintegriert in Schaft+muss auf Sensor
  gesteckt werden
   integriert in
  Schaft
  +
  Temperatur Korrekturintegriert in Schaft
  einfach handhabbar
   seperater Pt 100
  schnelle Temperaturkorrektur
   separater Pt 100
  schnelle Temperaturkorrektur
   
  MessbereichSerientyp: 2.000 ppm
  Sondertypen: bis 10 %
   Schalter an Umformer
  20, 200, 2.000 ppm
  +verschiedene Sensoren
  10, 50, 200 ppm
   
  Ansprechzeit als t908 min < 45 s+< 45 s+
  Langzeitbetrieb
  ohne H2O2
  nicht möglich möglich+möglich+
  Querempfindlichkeit
  Freies Chlor
  ja < 5 %+< 5 %+
  Störung durch Sulfitenein+< 30 % < 30 % 

  Senzor peroxidu vodíka PER1

  Snímač na meranie peroxidu vodíka aj v chemicky znečistenej a špinavej vode. K dispozícii s rozsahmi merania pre stredné až veľmi vysoké koncentrácie

  Vaše výhody

  • Meraná veličina peroxid vodíka, k dispozícii s rozsahmi merania od 20 ppm do 100 000 ppm (10 %)
  • Snímač pokrytý membránou zabraňuje poruchám v dôsledku premenlivého prietoku alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť voči nánosom nečistôt vďaka nepórovitej membráne
  • Prevádzková teplota do 50 °C
  Meraná veličinaPeroxid vodíka
  KalibráciaFotometricky s ručným fotometrom DT3B
  Rozsah pH1,0 … 11,0
  Priečna citlivosťOzón, oxid chloričitý, kyselina peroctová, chlór, bróm
  Teplota0 … 50 °C
  Prípustná zmena teploty< 0,3 °K/min
  Doba reakcie t90≈ 8 min
  Min. vodivosť0,05 mS/cm
  Tlak max.1,0 bar
  DGMa, DLG III: 30...60l/h; BAMa: 5...60 l/h je nach Ausführung
  Napájanie napätím16...24V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  SelektívnosťPeroxid vodíka selektívne oproti sulfitu
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia
  Armatúra senzoraBAMa, DGMa, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC
  Typická aplikáciaÚprava chladiacej vody a odpadovej vody, voda na polievanie rastlín, bieliace procesy H2O2 kvalifikácia produktu, vody s vyššími koncentráciami H2O2 do 100 000 ppm.
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, lúhy, tenzidy, povlaky nečistôt, nie proti sírovodíku (H2S)
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  PER 1-mA-2000 ppm20,0…2.000,0 mg/l1022510

  Upozornenie: Meracie rozsahy do 100 000 ppm na vyžiadanie

  Upozornenie: pre prvú montáž senzorov do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava (obj. č. 815079).

  Senzor peroxidu vodíka PEROX

  Snímač na meranie peroxidu vodíka bez priečnej citlivosti ku chlóru. Použiteľný aj na rýchle regulačné procesy aj pri dočasnej neprítomnosti peroxidu vodíka v čírej vode

  Vaše výhody

  • Meraná veličina oxid chloričitý bez priečnej citlivosti voči chlóru
  • Membránou zakrytý senzor zabraňuje rušeniam premenlivým prietokom
  • Regulácia rýchlych procesov vďaka rýchlej dobe reakcie senzora v spojení s rýchlym externým meraním teploty pre korekciu teploty
  • Spoľahlivé meranie aj po fázach neprítomnosti peroxidu vodíka vďaka impulzovej, samoregenerujúcej sa meracej elektróde
  Meraná veličinaPeroxid vodíka
  KalibráciaFotometricky s ručným fotometrom DT3B
  Meracie rozsahy1...20, 10...200, 100...2000 mg/l, prepínateľné
  Rozsah pH2,5 … 10,0
  Teplota0 … 40 °C
  Prípustná zmena teploty< 1 °K/min (pri externom meraní teploty)
  Doba reakcie t90cca 20 sekúnd
  Min. vodivosť

  Pri meracom rozsahu 20 mg/l: 5 µS/cm

  Pri meracom rozsahu 200 mg/l: 200 µS/cm

  do 1 000 mg/l: 500 µS/cm

  do 2 000 mg/l: 1 mS/cm

  Tlak max.2,0 bar
  Prítok DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...60 l/h je nach Ausführung
  Napájanie napätím16...24V DC (trojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA teplotne nekompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  SelektívnosťPeroxid vodíka selektívne oproti voľnému chlóru
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia
  Armatúra senzoraBAMa, DGMa, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeDAC, D1Ca, DCb (ohne Temperaturkompensation)
  Typická aplikáciaPráčka odpadového vzduchu, úprava bazénovej, pitnej vody, regulácie s potrebnými veľmi krátkymi reakčnými časmi.
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, zásady, tenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, impulzový s 2 elektródami, pokrytý membránou
  Objednávacie č.
  H2O2 snímač PEROX-H2.10 P792976
  Prevodník PEROX V1 pre D1Ca1034100
  PEROX prevodník V21047979

  Snímač peroxidu vodíka PEROX H-3E

  Snímač na meranie peroxidu vodíka bez priečnej citlivosti ku chlóru. Pre rýchle regulačné procesy použiteľný aj v mierne zaťaženej vode a na spoľahlivé meranie od 0,2 ppm H2O2

  Vaše výhody

  • Meraná veličina peroxid vodíka bez priečnej citlivosti ku chlóru
  • K dispozícii citlivý rozsah merania od 0,2 mg/l
  • Regulácia rýchlych procesov vďaka rýchlemu reakčnému času snímača v spojení s rýchlym externým meraním teploty na korekciu teploty
  • Spoľahlivé meranie aj po fázach neprítomnosti peroxidu vodíka vďaka impulzovej, samoregenerujúcej meracej elektróde
  • Snímač pokrytý membránou zabraňuje poruchám v dôsledku premenlivého prietoku
  Meraná veličinaPeroxid vodíka
  KalibráciaFotometricky s ručným fotometrom DT3B
  Rozsah pH2,5 … 8,5
  Teplota0 … 45 °C
  Prípustná zmena teploty< 5 K/min (bei externer T-Messung)
  Doba reakcie t90< 45 s
  Min. vodivosť0,05 mS/cm
  DGMa, DLG III: 30...60l/h; BAMa: 5...100 l/h je nach Ausführung
  Napájanie napätím16...24V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA nicht temperaturkompensiert, unkalibriert, nicht galvanisch getrennt/Elektrischer Anschluss über 4 Pol-Stecker am Sensor über Signalkabel mit offenen Ende 2, 5, 10 m
  SelektívnosťPeroxid vodíka selektívne oproti voľnému chlóru
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeD1Cb, DAC
  Typická aplikáciaSchwimmbad, Pflanzengießwasser, Chloreliminierung, . Auch bei mäßig verschmutztem Wasser und bei Regelungen mit erforderlichen kurzen Ansprechzeiten und bei niedrigen H2O2 Konzentrationen einsetzbar
  Schopnosť odporu vočiSoli, kyseliny, lúhy, tenzidy, povlaky nečistôt
  Princíp merania, technológiaampérometrické, 3 elektródy impulzové, pokryté membránou
  MessbereichObjednávacie č.
  PEROX H-3E-10ppm0,20…10,0 mg/l1058563
  PEROX H-3E-50ppm1,0…50,0 mg/l1105779
  PEROX H-3E-200ppm5,0…200 mg/l1105778
  PEROX H-3E-500ppm10…500 mg/lauf Anfrage

  Zubehör

  Objednávacie č.
  Signalkabel, 2 adrig, 2 m707702
  Signalkabel, 2 adrig, 5 m707703
  Signalkabel, 2 adrig, 10 m707707
  Temperatursensor Pt 100 SE 305036
  Pt 1000 SE1002856
  Fotometer DT3B peroxid vodíka(zur Kalibrierung)1039317

  Downloads pre Senzory DULCOTEST® pre peroxid vodíka

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Od A po Z
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie peroxidu vodíka – pomocou senzorov DULCOTEST®.

  S našimi snímačmi peroxidu vodíka DULCOTEST® PER1, PEROX a PEROX H 3E máte k dispozícii tri typy snímačov pre aplikácie s rozdielnymi požiadavkami.

  Snímač PER1-mA je odolný proti znečistenej vode a môže sa použiť vo vodách do 50 °C. S rozsahom merania do 100 000 mg/l je k dispozícii ako kompaktný senzor s integrovaným prevodníkom a korekciou teploty.

  Senzor typu PEROX nevykazuje žiadnu priečnu citlivosť na chlór a môže sa s rýchlou dobou reakcie a samostatným meraním teploty použiť na reguláciu rýchlych procesov aj pri dočasnej neprítomnosti peroxidu vodíka v čistých vodách.

  Typ snímača PEROX H 3E s integrovaným prevodníkom a systémom 3 elektród má výhody typu PEROX a navyše sa môže použiť na spoľahlivé meranie od 0,2 ppm H2O2 a aj v mierne znečistených vodách.

  Vaše výhody

  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
  • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
  • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu
  • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe kompenzácie teploty
  • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí vďaka membránou pokrytým elektródam
  • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka krátkej dobe zábehu

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Náhradné diely a príslušenstvo

  Vhodné produkty

  1 2 3