Návrhy vyhľadávania

Snímače DULCOTEST peroxidu vodíka

Odstupňované rozsahy merania 0,2 – 2 000 mg/l, špeciálne rozsahy merania do 100 000 mg/l

Meranie peroxidu vodíka so snímačmi DULCOTEST: Efektívne a spoľahlivé určenie koncentrácie peroxidu vodíka – použiteľné pri najrozličnejších použitiach.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie peroxidu vodíka pomocou senzorov DULCOTEST.

S našimi snímačmi DULCOTEST peroxidu vodíka (H2O2) PER1, PEROX H2.10 P a PEROX H 3E máte k dispozícii tri typy snímačov pre aplikácie s rozdielnymi požiadavkami.

Snímač PER1-mA je odolný proti znečistenej vode a môže sa použiť vo vodách do 50 °C. S rozsahom merania do 100 000 mg/l je k dispozícii ako kompaktný senzor s integrovaným prevodníkom a korekciou teploty.

Senzor typu PEROX H2.10 P nevykazuje žiadnu priečnu citlivosť na chlór a môže sa s rýchlou dobou reakcie a samostatným meraním teploty použiť na reguláciu rýchlych procesov aj pri dočasnej neprítomnosti peroxidu vodíka v čistých vodách.

Typ snímača PEROX H 3E s integrovaným prevodníkom a systémom 3 elektród má výhody typu PEROX H2.10 P a navyše sa môže použiť na spoľahlivé meranie od 0,2 ppm H2O2 a aj v mierne znečistených vodách.

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe kompenzácie teploty
 • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí vďaka membránou pokrytým elektródam
 • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka krátkej dobe zábehu

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Práčka odpadového vzduchu
 • Chladiace okruhy
 • Sanácia spodných vôd
 • Oxidácia pitnej vody
 • Dezinfekcia úžitkovej vody
 • Úprava odpadových vôd (advanced oxidation)
 • Monitorovanie odpadových vôd, napr. v priemysle polovodičov
 • Chemické bielenie, napr. papier, textílie
 • Odchlórovanie, napr. v chemických procesoch
 • Skládková priesaková voda
 • Biotechnológia, skleník, farmaceutický
 • Bazénová voda (metóda aktívneho kyslíka)

  Technické podrobnosti

  • Rozsah pH 1 – 11 (premenlivý), pri konštantnej hodnote pH použiteľný do pH 12 (typy PER 1, PEROX H2.10 P)
  • Typy snímačov PER1 a PEROX H-3E sú použiteľné aj pre procesné médiá zaťažené nečistotami
  • Maximálna prevádzková teplota do 50 °C (typ PER 1)

  Prehľad typov snímačov pre peroxid vodíka

  VlastnostiTyp
  PER 1-mA

  PEROX H2.10P

  PEROX H3 E
  Odolnosť voči chemikáliám a nánosom (nečistota, vodný kameň, tenzidy)áno, výnimka: H2S, sulfidyobmedzene, ale odolné voči H2SVylepšené voči PEROX H2.10P
  Max. Teplota
  Materiál stopky/membrány
  do 50 °C
  PVC-C/silikón
  do 40 °C
  Ušľachtilá oceľ/PVDF
  do 45 °C
  PVC-U/PET
  Prevodníkintegrovaný do stopkymusí sa zasunúť na snímačintegrovaný do stopky
  Korekcia teplotyintegrovaný do stopky
  jednoduchá manipulácia
  osobitný Pt 100
  rýchla korekcia teploty
  osobitný Pt 100
  rýchla korekcia teploty
  Merací rozsahSériový typ: 2 000 ppm
  Špeciálne typy: 10 %
  Spínač na prevodníku
  20, 200, 2 000 ppm
  rôzne snímače
  10, 50, 200, 500 ppm
  Reakčná doba t908 min< 45 s< 45 s
  Dlhodobá prevádzka bez H2O2nemožnámožnámožná
  Priečna citlivosť
  Voľný chlór a kyselina peroctová
  áno< 5 %< 5 %
  Rušenie sulfitminie< 30 %< 30 %

  Snímač peroxidu vodíka PER 1-mA

  Snímač na meranie peroxidu vodíka aj v chemicky znečistenej a špinavej vode. K dispozícii s rozsahmi merania pre stredné až veľmi vysoké koncentrácie

  Vaše výhody

  • Meraná veličina peroxid vodíka, dostupné s meracími rozsahmi od 20 ppm do 100 000 ppm (10 %. Pri > 2 %, ako špeciálne verzie)
  • Snímač pokrytý membránou zabraňuje poruchám v dôsledku premenlivého prietoku alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Odolnosť voči nánosom nečistôt vďaka nepórovitej membráne
  • Použiteľné v širokom rozsahu pH 1...11
  • Prevádzková teplota do 50 °C

  Meraná veličina

  Peroxid vodíka

  Kalibrácia

  Fotometricky s ručným fotometrom DT3B

  Rozsah pH

  1,0…11,0

  Teplota

  0…50 °C

  Prípustná zmena teploty

  < 0,3 °K/min

  Doba reakcie t90

  ≈ 8 min

  Tlak max.

  1,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...80 l/h
  BAMa: 5...60 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  Peroxid vodíka selektívne oproti sulfitu

  Priečna citlivosť

  Ozón, oxid chloričitý, kyselina peroctová, chlór, bróm

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC

  Typická aplikácia

  Úprava chladiacich a odpadových vôd, bieliace procesy, H2O2 – Kvalifikácia produktu, voda s vyššími koncentráciami H2O2do 100 000 ppm.

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, lúhy, tenzidy, povlaky nečistôt, nie proti sírovodíku (H2S)

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  PER 1-mA-2000 ppm

  20,0…2.000,0 mg/l

  1022510

  Upozornenie: Meracie rozsahy do 100 000 ppm na vyžiadanie

  Snímač peroxidu vodíka PEROX H2.10 P-mA

  Snímač na meranie peroxidu vodíka bez priečnej citlivosti ku chlóru. Použiteľné na rýchle regulačné procesy aj pri dočasne neprítomnosti peroxidu vodíka v čistej vode v širokom rozsahu pH 2,5...10.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina peroxid vodíka bez priečnej citlivosti ku chlóru
  • Snímač pokrytý membránou zabraňuje poruchám v dôsledku premenlivého prietoku
  • Regulácia rýchlych procesov vďaka rýchlemu reakčnému času snímača v spojení s rýchlym externým meraním teploty na korekciu teploty
  • Použiteľné v širokom rozsahu pH 2,5...10
  • Spoľahlivé meranie aj po fázach neprítomnosti peroxidu vodíka vďaka impulzovej, samoregenerujúcej meracej elektróde

  Meraná veličina

  Peroxid vodíka

  Kalibrácia

  Fotometricky s ručným fotometrom DT3B

  Meracie rozsahy

  1...20, 10...200, 100...2000 mg/l, prepínateľné

  Rozsah pH

  2,5…10,0

  Teplota

  0…40 °C

  Prípustná zmena teploty

  < 1 °K/min (pri externom meraní teploty)

  Doba reakcie t90

  cca 20 sekúnd

  Min. vodivosť

  Pri meracom rozsahu 20 mg/l: 5 µS/cm
  s meracím rozsahom 200 mg/l: 200 µS/cm
  do 1 000 mg/l: 500 µS/cm
  do 2 000 mg/l: 1 mS/cm

  Tlak max.

  2,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16…24 V DC (trojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA bez kompenzácie teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  Peroxid vodíka selektívne oproti voľnému chlóru

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DAC, D1C (bez korekcie teploty)

  Typická aplikácia

  Čističky odpadového vzduchu, úprava čistej a chemicky nezaťaženej vody, regulácie s potrebnými veľmi krátkymi reakčnými časmi

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, zásady, tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, impulzový s 2 elektródami, pokrytý membránou

  Objednávacie č.

  H2O2 snímač PEROX-H2.10 P

  792976

  Prevodník PEROX V1 pre D1Ca

  1034100

  PEROX prevodník V2

  1047979

  Snímač peroxidu vodíka PEROX H-3E-mA

  Snímač na meranie peroxidu vodíka bez priečnej citlivosti ku voľnému chlóru a kyseline peroctovej. Použiteľný rýchle regulačné procesy aj v mierne zaťaženej vode a na spoľahlivé meranie od 0,2 ppm H2O2 $$$

  Vaše výhody

  • Meraná veličina peroxidu vodíka bez priečnej citlivosti ku voľnému chlóru a kyseline peroctovej.
  • Citlivý merací rozsah od 0,2 mg/l
  • Regulácia rýchlych procesov vďaka rýchlemu reakčnému času snímača v spojení s rýchlym externým meraním teploty na korekciu teploty
  • Spoľahlivé meranie aj po fázach neprítomnosti peroxidu vodíka vďaka impulzovej, samoregenerujúcej meracej elektróde
  • Nízky merací rozsah pomocou systému 3 elektród
  • Snímač pokrytý membránou zabraňuje poruchám v dôsledku premenlivého prietoku
  • Komfortná inštalácia vďaka integrovanému meraciemu prevodníku a konektoru signálneho kábla

  Meraná veličina

  Peroxid vodíka

  Kalibrácia

  Fotometricky s ručným fotometrom DT3B

  Rozsah pH

  2,5…8,0

  Teplota

  0…45 °C

  Prípustná zmena teploty

  < 1 °K/min (pri externom meraní teploty)

  Doba reakcie t90

  < 45 s

  Elektrolytická vodivosť

  0,05...50 mS/cm

  Tlak max.

  3,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16…24 (dvojvodičová technika) V DC

  Výstupný signál

  4…20 mA bez kompenzácie teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Elektrická prípojka

  cez 4-pól. zástrčku na snímači cez signálny kábel s otvorenými koncami na strane zariadenia

  Selektívnosť

  Peroxid vodíka selektívne voči voľnému chlóru, kyseline peroctovej, sulfitu

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DAC, D1Cb (bez kompenzácie teploty)

  Typická aplikácia

  Bazén, voda na polievanie rastlín, eliminácia chlóru. Použiteľné pri znečistenej vode a reguláciách s potrebnými krátkymi reakčnými časmi a pri nízkych koncentráciách H2O2 $$$

  Schopnosť odporu voči

  Soli, kyseliny, lúhy, tenzidy, povlaky nečistôt

  Princíp merania, technológia

  ampérometrické, 3 elektródy impulzové, pokryté membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  PEROX H-3E-10 ppm

  0,20…10,0 mg/l

  1058563

  PEROX H-3E-50 ppm

  1,0…50,0 mg/l

  1105779

  PEROX H-3E-200 ppm

  5,0…200 mg/l

  1105778

  PEROX H-3E-500 ppm

  10…500 mg/l

  1117570

  Downloads pre Snímače DULCOTEST peroxidu vodíka

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie peroxidu vodíka pomocou senzorov DULCOTEST.

  S našimi snímačmi DULCOTEST peroxidu vodíka (H2O2) PER1, PEROX H2.10 P a PEROX H 3E máte k dispozícii tri typy snímačov pre aplikácie s rozdielnymi požiadavkami.

  Snímač PER1-mA je odolný proti znečistenej vode a môže sa použiť vo vodách do 50 °C. S rozsahom merania do 100 000 mg/l je k dispozícii ako kompaktný senzor s integrovaným prevodníkom a korekciou teploty.

  Senzor typu PEROX H2.10 P nevykazuje žiadnu priečnu citlivosť na chlór a môže sa s rýchlou dobou reakcie a samostatným meraním teploty použiť na reguláciu rýchlych procesov aj pri dočasnej neprítomnosti peroxidu vodíka v čistých vodách.

  Typ snímača PEROX H 3E s integrovaným prevodníkom a systémom 3 elektród má výhody typu PEROX H2.10 P a navyše sa môže použiť na spoľahlivé meranie od 0,2 ppm H2O2 a aj v mierne znečistených vodách.

  Vaše výhody

  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
  • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
  • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu
  • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe kompenzácie teploty
  • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí vďaka membránou pokrytým elektródam
  • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka krátkej dobe zábehu

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Spoznajte dávkovacie čerpadlo, ktoré z hľadiska produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti zasadí nové hranice.

  Viac informácií

  Hadicové čerpadlo DULCOFLEX DF4a na dávkovanie flokulačného prostriedku a aktívneho uhlia upravuje vodu exaktne a presne. Optimálne vhodné na použitie v bazénoch, vírivkách alebo wellness. Prevádzkový tlak je možný až 4 bary.

  Viac informácií

  Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER D1Cb/D1Cc sa môže použiť v úprave pitnej vody, spracovaní odpadových vôd alebo v mnohých iných oblastiach na regulačné úlohy. Bezpečný, komfortný, prehľadný vďaka veľkému osvetlenému grafickému displeju, menu ovládania s textom a monitorovaniu senzora pH.

  Viac informácií

  Merací a regulačný systém DULCOMARIN 3 je vaše digitálne napojenie na technológiu budúcnosti. Riadi celý bazén – od vodných parkov až po súkromné bazény – a používa sa ako systém multipool až pre 16 filtračných okruhov.

  Viac informácií

  Fotometre merajú podľa fotometrického princípu takmer všetky dezinfekčné prostriedky a hodnotu pH. Sú prenosné, kompaktné a umožňujú bezpečné, jednoduché meranie.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj AEGIS II meria a reguluje nepretržite vodivosť a riadi koncentráciu biocídov a udržiava čisté potrubia a výmenníky tepla.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava odpadovej vody pomocou DULCOTROL® odpadová voda – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre aplikácie v komunálnej a priemyselnej úprave odpadovej vody.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava pitnej vody, resp. vody podobnej pitnej vode pomocou DULCOTROL® pitná voda/F&B – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre úpravu vody vo vodárňach a potravinárskom a nápojovom priemysle.

  Viac informácií

  Typ riadenia Sigma je inteligentné, flexibilné motorové membránové dávkovacie čerpadlo, ktoré nasadzuje novú latku, čo sa týka komfortu ovládania, spoľahlivosti a bezpečnosti.

  Viac informácií

  Úpravňa vody bez chlóru pre ekologicky prevádzkované súkromné bazény. Bezpečná dezinfekcia vody s aktívnym kyslíkom ako kompletné riešenie hotové na pripojenie.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz