Návrhy vyhľadávania

Redoxné snímače DULCOTEST

Typický rozsah merania -1.500...+1.500 mV; väčšie rozsahy sú možné v závislosti od meracieho prístroja.

Merania Redox so senzormi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie Redox – so snímačmi DULCOTEST

Na základe nášho produktového radu elektród Redox DULCOTEST je k dispozícii široký výber senzorov na riešenie vašej úlohy merania: Oblasti aplikácie sa rozprestierajú od jednoduchších použití pri úprave vody až po priemyselné technologické vody s vyššími požiadavkami z hľadiska teploty, tlaku, znášanlivosti znečistenia a chemickej odolnosti.

Výroba našich elektród podlieha najprísnejším kontrolám kvality a prebieha v rutinných krokoch automatizovane, v kritických krokoch však manuálne, pod odborným dohľadom. Tak dosahujeme optimum reprodukovateľnej kvality a zníženie nákladov.

Redoxný potenciál je meraná veličina, ktorá neselektívne kvantifikuje prítomnosť oxidačných a redukčných prostriedkov v médiu za určitých podmienok. Meranie tohto parametra je relatívne cenovo výhodné, má však aj niektoré nevýhody: Žiadne selektívne určenie špecifického oxidačného/redukčného prostriedku, silná závislosť pH, merací signál prebieha so stúpajúcou koncentráciou v krivke nasýtenia. Pre selektívne meranie určitých redukčných a oxidačných prostriedkov bez spomenutých nevýhod sa používajú príslušné ampérometrické senzory (napr. senzory chlóru).

Vaše výhody

 • Presné a spoľahlivé meranie umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
 • Široký výber typov senzorov s rozdielnou konštrukciou umožňuje spoľahlivé nasadenie v mnohých aplikáciách
 • Dlhé životnosti sa dosahujú vďaka zvoleným kvalitám materiálu pre meracie elektródy a diafragmy, ako aj vďaka stabilnému referenčnému systému. Tým je možné minimalizovať stratový čas a náklady na údržbu
 • Krátke doby skladovania a rýchle doby dodania umožňujú krátkodobé nasadenia a čo najlepšie využitie životnosti senzorov (starnutie začína pri všetkých sklenených senzoroch priamo po výrobe)
 • Zapojenie do procesu na mieru vďaka mnohým špeciálnym vyhotoveniam pre montážnu dĺžku, dĺžku kábla a zástrčky
 • Partneri OEM získajú vlastnú nálepku
 • Na prehrávanie tohto videa je potrebné používať súbory cookie. Tu môžete upraviť výber súborov cookie na sledovanie tohto videa.

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Detoxikácia kyanidu pri vysokej hodnote pH vplyvom oxidácie
 • Detoxikácia kyanidu pri nízkej hodnote pH vplyvom redukcie
 • Monitorovanie účinku dezinfekcie pri dávkovaní oxidačného prostriedku
 • Bazénová voda, pitná voda
 • Procesná voda
 • Chemicky znečistená voda
 • Chladiaca voda, odpadová voda

  Technické podrobnosti

  • Výber typu senzora v súlade s použitím
  • Montážny uhol musí byť > 15°od horizontály
  • Max. prítok <0,8 m/s
  • Pri dĺžkach káblov > 10 m použite prevodník 4 – 20 mA typu PHV1
  • Kalibrácia kvalitnými tlmivými roztokmi

  Senzor Redox RHES-Pt-SE

  Senzor Redox optimalizovaný na aplikáciu pri úprave pitnej vody, v bazéne/vírivke až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na použitie v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Teplota

  0…60 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Elektróda Redox

  Platina

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  bazén, vírivka, pitná voda.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčné prostriedky

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  RHES-Pt-SE SLg100

  100 ±3 mm

  1051746

  RHES-Pt-SE

  120 ±3 mm

  150703

  Senzor Redox RHES-Au-SE

  Senzor Redox optimalizovaný pre aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazéne/vírivke pri použití elektrolytického procesu na dezinfekciu a pri ošetrení ozónu až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Zlatá elektróda na zabránenie rušenia produktmi z takýchto elektrolytických procesov, pri ktorých sú elektródy priamo ponorené do morskej vody
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na použitie v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu inertnému voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Teplota

  0…60 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Elektróda Redox

  zlato

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  bazén, vírivka, pitná voda, pri dezinfekčnom prostriedku z elektrolytického procesu (elektródy priamo v technologickej vode).

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, vedľajšie produkty z elektrolytického procesu a z procesu ozónového ošetrovania

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  RHES-Au-SE

  120 ±3 mm

  1044544

  RHES-AU-SE Slg 100

  100 ±3 mm

  1092570

  Senzor Redox RHEP-Pt-SE

  Senzor Redox optimalizovaný pre čistú technologickú vodu a podmienky až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre vysoké požiadavky procesu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu inertnému voči agresívnym chemikáliám
  • Stabilný referenčný systém pre vysoké požiadavky na tlak/teplotu
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  6,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Elektróda Redox

  Platina

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  15 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  bazén, pitná a úžitková voda, galvanotechnika.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, nevhodné pre médiá s obsahom ozónu, kyanidy, elektrolytický proces (elektróda priamo v meracej vode)

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  RHEP-Pt-SE

  120 ±3 mm

  150094

  RHEP-PT -SE SLG100

  100 ±3 mm

  150952

  Senzor Redox RHEP-Au-SE

  Senzor Redox optimalizovaný pre čistú technologickú vodu pri použití elektrolytického procesu na dezinfekciu, pri ozónovom ošetrení a pri detoxikácii kyanidu pri podmienkach až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Zlatá elektróda na zabránenie rušenia produktmi z takýchto elektrolytických procesov, pri ktorých sú elektródy priamo ponorené do morskej vody
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre vysoké požiadavky procesu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym chemikáliám
  • Stabilný referenčný systém pre vysoké požiadavky na tlak/teplotu
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  6,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Elektróda Redox

  zlato

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  15 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  Detoxikácia kyanidu, monitorovanie ozónu.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, vedľajšie produkty z elektrolytického procesu a z procesu ozónového ošetrovania, kyanidy

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  RHEP-Au-SE

  120 ±3 mm

  1003875

  Senzor Redox RHER-Pt-SE

  Snímač redox optimalizovaný pre znečistenú vodu obsahujúcu pevné látky a nízku vodivosť > 50 μS/cm až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Veľká diafragma Teflon® odpudzujúca špinu zabraňuje upchatiu referenčného systému
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti pevných látok
  • Vysokoviskózny elektrolyt v spojení s rezervoárom soli zabraňuje „krvácaniu“ elektrolytu
  • Dlhá životnosť bez posuvov pri prítomnosti čistej vody s nízkou vodivosťou
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch.
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  6,0 bar

  Vodivosť min.

  50 µS/cm

  Elektrolyt

  Polymér s obsahom chloridu draselného so zásobou KCI

  Elektróda Redox

  Platina

  Diafragma

  Kruhová diafragma PTFE

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6/iné verzie na vyžiadanie

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  Komunálne a priemyselné vody, chladiaca voda, úžitková voda, chémia, výroba papiera. Všeobecne pri vode s rozpoznateľným podielom pevných látok.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda)

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, teflónová kruhová diafragma, polymérelektrolyt

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  RHER-Pt-SE

  120 ±3 mm

  1002534

  Snímač redox RHER-DJ-Pt-SE

  Snímač redox optimalizovaný pre znečistenú vodu obsahujúcu pevné látky a nízku vodivosť > 10 μS/cm až do 80 °C/6 barov

  Výhody pre vás

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Veľká diafragma Teflon® odpudzujúca nečistoty zabraňuje upchatiu referenčného systému
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti pevných látok
  • Vysokoviskózny elektrolyt v spojení s rezervoárom soli zabraňuje „krvácaniu“ elektrolytu
  • Dlhá životnosť bez posuvov pri prítomnosti čistej vody s nízkou vodivosťou
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  6,0 bar

  Vodivosť min.

  10 µS/cm

  Elektrolyt

  Polymér s obsahom chloridu draselného so zásobou KCI

  Elektróda Redox

  Platina

  Diafragma

  2x PTFE – kruhová diafragma; Double Junction

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6/iné verzie na vyžiadanie

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  Komunálne a priemyselné vody, chladiaca voda, úžitková voda, chémia, výroba papiera. Všeobecne pri vode s rozpoznateľným podielom pevných látok.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda)

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, teflónová kruhová diafragma, polymérelektrolyt

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  RHER-DJ-Pt-SE

  120 ±3 mm

  1112882

  Senzor Redox RHEX-Pt-SE

  Snímač redox optimalizovaný pre znečistenú vodu s vysokým obsahom pevných látok 6 barov/100 °C alebo 16 barov/25 °C

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre extrémne vysoký obsah pevných látok
  • Pevný elektrolyt robí diafragmu nadbytočnou a zabraňuje upchatiu referenčného systému
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti kalu z dôvodu chýbajúcej diafragmy
  • Dlhá životnosť pevného elektrolytu zabraňuje „krvácaniu“ elektrolytu
  • Stabilný referenčný systém
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Teplota

  0…100 °C

  Tlak max.

  16,0 bar (25 °C), 6,0 bar (100 °C)

  Vodivosť min.

  500 µS/cm

  Elektrolyt

  Polymér s obsahom chloridu draselného (pevný)

  Elektróda Redox

  Platina

  Diafragma

  Kruhová medzera (bez diafragmy)

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6/iné verzie na vyžiadanie

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  odpadové vody, úžitková voda, procesná chémia, emulzie, suspenzie, média obsahujúce proteín. Všeobecne pre vodu s vysokým podielom pevných látok. Nevhodné pre čisté vody, nevhodné pre médiá s oxidačnými prostriedkami.

  Schopnosť odporu voči

  Obsah pevných látok (zakalená voda), kaly, emulzie

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, žiadna diafragma, polymérelektrolyt

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  RHEX-Pt-SE

  120 ±3 mm

  305097

  Senzor Redox RHEIC-Pt-SE

  Snímač redox optimalizovaný na použitie v priemyselnej odpadovej vode/vode – so snímačmi DULCOTEST.

  Vaše výhody

  • Mechanicky odolná platinová kalota umožňuje dlhé nasadenie aj pri zaťažení abrazívnymi časticami.
  • Veľká teflónová diafragma odpudzujúca nečistoty chráni pred nechceným zablokovaním referencie
  • Referenčný systém Double Junction pre stabilitu pri chemicky zaťažených vodách
  • Veľký elektrolytový rezervoár pre dlhé časy použitia
  • Solídne teleso z vysokovýkonného plastu s integrovanou procesnou prípojkou na priame integrovanie do procesu s ½" a ¾" NPT závitom

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  6,0 bar

  Vodivosť min.

  50 µS/cm

  Elektrolyt

  gél s obsahom chloridu draselného s veľkou zásobou KCI, gél

  Diafragma

  Kruhová diafragma PTFE

  Stopka senzora

  Plast

  Stopka senzora Ø

  17 ± 0,2 mm (pod ½“ NPT závitu), 22 ± 0,2 mm (pod ¾“ závitu)

  Montážna dĺžka

  20 ±0,2 mm (od dolného konca ½“ závitu), 60 ±0,2 mm (od dolného konca ¾“ závitu)

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  ½“ a ¾“ NPT závit

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  Komunálna a priemyselná odpadová voda, chladiaca voda, úžitková voda, voda v chemickom priemysle a pri výrobe papiera, všeobecne pre vodu s podielom pevných látok.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda), chemikálie rozpustné vo vode

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, Double Junction, gélový elektrolyt, veľká teflónová diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Objednávacie č.

  RHEIC-Pt-SE

  1082281

  Senzor Redox RHEN-Pt-SE

  Doplniteľný senzor Redox optimalizovaný pre chemicky znečistené vody až do 80 °C/bez pretlaku

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Obnoviteľný tekutý elektrolyt vďaka plynulému doplňovaniu z fľaše elektrolytu nainštalovanej nad elektródou
  • 1 keramická diafragma zo špeciálneho materiálu, v optimalizovanej veľkosti a s optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti chemikálií rozpustených vo vode, ktoré môžu otráviť referenčný systém
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  beztlaková prevádzka

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  3-molárny roztok chloridu draselného, doplniteľný

  Elektróda Redox

  Platina

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6/iné verzie na vyžiadanie

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Prostredníctvom statívu alebo ručne

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  odpadové vody, chladiaca voda, chemicky znečistená voda, iba čisté vody.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, chemikálie rozpustné vo vode

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, tekutý elektrolyt, 1 keramická diafragma

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  RHEN-Pt-SE

  120 ±3 mm

  305091

  Dodávka bez zásobníka PE a hadice

  Senzor Redox RHEK-Pt-S

  Senzor Redox s plastovou stopkou na aplikáciu s ručnými meracími prístrojmi, optimalizovaný na použitie pri úprave pitnej vody, bazéne/vírivke až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na použitie v bazénoch a pre pitnú vodu
  • S plastovou stopkou na zabránenie rozbitiu skla
  • Mechanická ochrana sklenenej membrány
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Teplota

  0…60 °C

  Tlak max.

  beztlaková prevádzka

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Elektróda Redox

  Platina

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Polykarbonát

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  125 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  bez

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Prostredníctvom statívu alebo ručne

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  Ručné merania, napr. bazén, pitná voda, akvaristika.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčné prostriedky

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  RHEK-Pt-S

  125 ±3 mm

  305052

  Senzor Redox RHEK-Pt-SE

  Senzor Redox s plastovou stopkou, optimalizovaný na aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazéne/vírivke až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na použitie v bazénoch a pre pitnú vodu
  • S plastovou stopkou na zabránenie rozbitiu skla
  • Mechanická ochrana sklenenej membrány
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Teplota

  0…60 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Elektróda Redox

  Platina

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Polykarbonát

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  bazén, pitná voda, akvaristika.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčné prostriedky

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  RHEK-Pt-SE

  120 ±3 mm

  1028459

  Senzor Redox RHEK-L Pt-SE

  Senzor Redox s plastovou stopkou, optimalizovaný pre inštalačnú polohu vertikálne až horizontálne na aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazéne/vírivke až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Plastová stopka na zabránenie rozbitiu skla
  • Horizontálna (rovná) inštalácia (uhol 90°) (normálne obmedzené na uhol 0° – 75°)
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na použitie v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém

  Teplota

  0…60 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Elektróda Redox

  Platina

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Polykarbonát

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne až horizontálne

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  bazén, pitná voda, akvaristikahorizontálna montáž možná.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčné prostriedky

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  RHEK-L Pt-SE

  120 ±3 mm

  1034919

  Downloads pre Redoxné snímače DULCOTEST

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie Redox – so snímačmi DULCOTEST

  Na základe nášho produktového radu elektród Redox DULCOTEST je k dispozícii široký výber senzorov na riešenie vašej úlohy merania: Oblasti aplikácie sa rozprestierajú od jednoduchších použití pri úprave vody až po priemyselné technologické vody s vyššími požiadavkami z hľadiska teploty, tlaku, znášanlivosti znečistenia a chemickej odolnosti.

  Výroba našich elektród podlieha najprísnejším kontrolám kvality a prebieha v rutinných krokoch automatizovane, v kritických krokoch však manuálne, pod odborným dohľadom. Tak dosahujeme optimum reprodukovateľnej kvality a zníženie nákladov.

  Redoxný potenciál je meraná veličina, ktorá neselektívne kvantifikuje prítomnosť oxidačných a redukčných prostriedkov v médiu za určitých podmienok. Meranie tohto parametra je relatívne cenovo výhodné, má však aj niektoré nevýhody: Žiadne selektívne určenie špecifického oxidačného/redukčného prostriedku, silná závislosť pH, merací signál prebieha so stúpajúcou koncentráciou v krivke nasýtenia. Pre selektívne meranie určitých redukčných a oxidačných prostriedkov bez spomenutých nevýhod sa používajú príslušné ampérometrické senzory (napr. senzory chlóru).

  Vaše výhody

  • Presné a spoľahlivé meranie umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
  • Široký výber typov senzorov s rozdielnou konštrukciou umožňuje spoľahlivé nasadenie v mnohých aplikáciách
  • Dlhé životnosti sa dosahujú vďaka zvoleným kvalitám materiálu pre meracie elektródy a diafragmy, ako aj vďaka stabilnému referenčnému systému. Tým je možné minimalizovať stratový čas a náklady na údržbu
  • Krátke doby skladovania a rýchle doby dodania umožňujú krátkodobé nasadenia a čo najlepšie využitie životnosti senzorov (starnutie začína pri všetkých sklenených senzoroch priamo po výrobe)
  • Zapojenie do procesu na mieru vďaka mnohým špeciálnym vyhotoveniam pre montážnu dĺžku, dĺžku kábla a zástrčky
  • Partneri OEM získajú vlastnú nálepku

  Video

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Meranie oxidu chloričitého pomocou senzorov DULCOTEST dodáva pri všetkých úlohách oxidácie a dezinfekcie presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase.

  Viac informácií

  Merania pH so snímačmi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Riadenie, regulácia a kontrola chemických procesov vďaka presným nameraným hodnotám.

  Viac informácií

  Senzory DULCOTEST pre voľný chlór sa starajú pri každej úlohe dezinfekcie o presné namerané hodnoty a o vysokú bezpečnosť monitorovania a procesu a pri fungovaní sa opierajú o aplikáciu.

  Viac informácií

  Dezinfekcia bazénovej vody pomocou senzorov DULCOTEST optimalizovaných na aplikáciu pre celkovo dostupný chlór – presné namerané hodnoty a vysoká bezpečnosť procesu.

  Viac informácií

  Meranie brómu so senzormi DULCOTEST: Bezpečné dávkovanie pri dezinfekčných procesoch s brómom. Použiteľné v najrozličnejších kvalitách vody vďaka vysokej robustnosti.

  Viac informácií

  Merania ozónu pri úlohách oxidácie a dezinfekcie: na základe senzorov DULCOTEST® získate presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase.

  Viac informácií

  Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER D1Cb/D1Cc sa môže použiť v úprave pitnej vody, spracovaní odpadových vôd alebo v mnohých iných oblastiach na regulačné úlohy. Bezpečný, komfortný, prehľadný vďaka veľkému osvetlenému grafickému displeju, menu ovládania s textom a monitorovaniu senzora pH.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava odpadovej vody pomocou DULCOTROL® odpadová voda – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre aplikácie v komunálnej a priemyselnej úprave odpadovej vody.

  Viac informácií

  Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého, ktoré nepretržite vyrába ClO2 podľa postupu kyselina/chloritan s rozriedenými chemikáliami. Jednoduchá obsluha, prehľadné usporiadanie, analógovo, manuálne alebo cez kontakty regulovateľné.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava pitnej vody, resp. vody podobnej pitnej vode pomocou DULCOTROL® pitná voda/F&B – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre úpravu vody vo vodárňach a potravinárskom a nápojovom priemysle.

  Viac informácií

  Ako merací a regulačný prístroj v analýze vody je DULCOMETER Compact správny regulátor pre regulačné úlohy, ktoré si vyžadujú len jednostrannú reguláciu.

  Viac informácií

  OZONFILT OZMa znamená maximálnu prevádzkovú bezpečnosť s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Generátor ozónu je bezúdržbový a generuje až 420 g/h ozónu zo stlačeného vzduchu.

  Viac informácií

  Elektrolyzéry typu CHLORINSITU V nahrádzajú v bazéne zariadenia na plynný chlór a potrebujú na to len soľ, vodu a prúd.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz