Návrhy vyhľadávania

Senzory DULCOTEST® Redox

Typický rozsah merania -1.500...+1.500 mV; väčšie rozsahy sú možné v závislosti od meracieho prístroja.

Merania Redox pomocou senzorov DULCOTEST®: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie Redox – pomocou senzorov DULCOTEST®

Na základe nášho produktového radu elektród Redox DULCOTEST® je k dispozícii široký výber senzorov na riešenie vašej úlohy merania: Oblasti aplikácie sa rozprestierajú od jednoduchších aplikácií pri úprave vody až po priemyselné technologické vody s vyššími požiadavkami z hľadiska teploty, tlaku, znášanlivosti znečistenia a chemickej odolnosti.

Výroba našich elektród podlieha najprísnejším kontrolám kvality a prebieha v rutinných krokoch automatizovane, v kritických krokoch však manuálne, pod odborným dohľadom. Tak dosahujeme optimum reprodukovateľnej kvality a zníženie nákladov.

Potenciál Redox je meraná veličina, ktorá neselektívne kvantifikuje prítomnosť oxidačných a redukčných prostriedkov v médiu za určitých podmienok. Meranie tohto parametra je relatívne cenovo výhodné, má však aj niektoré nevýhody: Žiadne selektívne určenie špecifického oxidačného/redukčného prostriedku, silná závislosť pH, merací signál prebieha so stúpajúcou koncentráciou v krivke nasýtenia. Pre selektívne meranie určitých redukčných a oxidačných prostriedkov bez spomenutých nevýhod sa používajú príslušné ampérometrické senzory (napr. senzory chlóru).

Vaše výhody

 • Presné a spoľahlivé meranie umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
 • Široký výber typov senzorov s rozdielnou konštrukciou umožňuje spoľahlivé nasadenie v mnohých aplikáciách
 • Dlhé životnosti sa dosahujú vďaka zvoleným kvalitám materiálu pre meracie elektródy a diafragmy, ako aj vďaka stabilnému referenčnému systému. Tým je možné minimalizovať stratový čas a náklady na údržbu
 • Krátke doby skladovania a rýchle doby dodania umožňujú krátkodobé nasadenia a čo najlepšie využitie životnosti senzorov (starnutie začína pri všetkých sklenených senzoroch priamo po výrobe)
 • Zapojenie do procesu na mieru vďaka mnohým špeciálnym vyhotoveniam pre montážnu dĺžku, dĺžku kábla a konektory
 • Partneri OEM získajú vlastnú nálepku

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Detoxikácia kyanidu pri vysokej hodnote pH vplyvom oxidácie
 • Detoxikácia kyanidu pri nízkej hodnote pH vplyvom redukcie
 • Monitorovanie účinku dezinfekcie pri dávkovaní oxidačného prostriedku
 • Bazénová voda, pitná voda
 • Technologická voda
 • Chemicky znečistená voda
 • Chladiaca voda, odpadová voda
  1 2 3 4

  Technické podrobnosti

  • Výber typu senzora v súlade s aplikáciou
  • Montážny uhol musí byť > 15°od horizontály
  • Max. prítok < 0,8 m/s
  • Pri dĺžkach káblov > 10 m použite prevodník 4 – 20 mA typu PHV1
  • Kalibrácia kvalitnými tlmivými roztokmi

  Senzor Redox RHES-Pt-SE

  Senzor Redox optimalizovaný na aplikáciu pri úprave pitnej vody, v bazéne/vírivke až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na aplikáciu v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch.
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Teplota0 … 60 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  Elektróda RedoxPlatina
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciabazén, vírivka, pitná voda.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčné prostriedky
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  RHES-Pt-SE SLg100100 ±3mm1051746
  RHES-Pt-SE120 ±3mm150703

  Senzor Redox RHES-Au-SE

  Senzor Redox optimalizovaný pre aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazéne/vírivke pri použití elektrolytického procesu na dezinfekciu a pri ošetrení ozónu až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Zlatá elektróda na zabránenie rušenia produktmi z takýchto elektrolytických procesov, pri ktorých sú elektródy priamo ponorené do morskej vody
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na aplikáciu v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu inertnému voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch.
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Teplota0 … 60 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  Elektróda Redoxzlato
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciabazén, vírivka, pitná voda, pri dezinfekčnom prostriedku z elektrolytického procesu (elektródy priamo v technologickej vode).
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, vedľajšie produkty z elektrolytického procesu a z procesu ozónového ošetrovania
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  RHES-Au-SE120 ±3mm1044544

  Senzor Redox RHEP-Pt-SE

  Senzor Redox optimalizovaný pre čistú technologickú vodu a podmienky až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre vysoké požiadavky procesu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu inertnému voči agresívnym chemikáliám
  • Stabilný referenčný systém pre vysoké požiadavky na tlak/teplotu
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch.
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.6,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  Elektróda RedoxPlatina
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø15mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciabazén, pitná a úžitková voda, galvanotechnika.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, nevhodné pre médiá s obsahom ozónu, kyanidy, elektrolytický proces (elektróda priamo v meracej vode)
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  RHEP-Pt-SE120 ±3mm150094

  Senzor Redox RHEP-Au-SE

  Senzor Redox optimalizovaný pre čistú technologickú vodu pri použití elektrolytického procesu na dezinfekciu, pri ozónovom ošetrení a pri detoxikácii kyanidu pri podmienkach až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Zlatá elektróda na zabránenie rušenia produktmi z takýchto elektrolytických procesov, pri ktorých sú elektródy priamo ponorené do morskej vody
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre vysoké požiadavky procesu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym chemikáliám
  • Stabilný referenčný systém pre vysoké požiadavky na tlak/teplotu
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch.
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.6,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  Elektróda Redoxzlato
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø15mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaDetoxikácia kyanidu, monitorovanie ozónu.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, vedľajšie produkty z elektrolytického procesu a z procesu ozónového ošetrovania, kyanidy
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  RHEP-Au-SE120 ±3mm1003875

  Senzor Redox RHEIC-Pt-SE

  Senzor Redox optimalizovaný pre nasadenie v priemyselnej odpadovej vode/vode – so senzormi DULCOTEST®.

  Vaše výhody

  • Mechanicky odolná platinová kalota umožňuje dlhé nasadenie aj pri zaťažení abrazívnymi časticami
  • Veľká teflónová diafragma odpudzujúca nečistoty chráni pred nechceným zablokovaním referencie
  • Referenčný systém Double Junction pre stabilitu pri chemicky zaťažených vodách
  • Veľký elektrolytový rezervoár pre dlhé časy použitia
  • Solídne teleso z vysokovýkonného plastu s integrovanou procesnou prípojkou na priame integrovanie do procesu s ½“ a ¾“ NPT závitom
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.6,0 bar
  Vodivosť min.50µS/cm
  Elektrolytgél s obsahom chloridu draselného s veľkou zásobou KCI, gél
  DiafragmaKruhová diafragma PTFE
  Stopka senzoraPlast
  Stopka senzora Ø17 ± 0,2 mm (pod ½" NPT závitu), 22 ± 0,2 mm (pod ¾" závitu)
  Montážna dĺžka20 ±0,2 mm (od dolného konca ½" závitu), 60 ±0,2 mm (od dolného konca ¾" závitu)
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závit½" a ¾" NPT závit
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaKomunálna a priemyselná odpadová voda, chladiaca voda, úžitková voda, voda používaná v chemickom priemysle a pri výrobe papiera, všeobecne na vodu s obsahom pevných čiastočiek.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda), chemikálie rozpustné vo vode
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, Double Junction, gélový elektrolyt, veľká teflónová diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  RHEIC-Pt-SE1082281

  Senzor Redox RHER-Pt-SE

  Senzor Redox optimalizovaný pre znečistené vody, s obsahom pevných látok a pre nízku vodivosť > 50 μS/cm až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Veľká diafragma Teflon® odpudzujúca špinu zabraňuje upchatiu referenčného systému
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti pevných látok
  • Vysokoviskózny elektrolyt v spojení s rezervoárom soli zabraňuje „krvácaniu“ elektrolytu
  • Dlhá životnosť bez posuvov pri prítomnosti čistej vody s nízkou vodivosťou
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch.
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.6,0 bar
  Vodivosť min.50µS/cm
  ElektrolytPolymér s obsahom chloridu draselného so zásobou KCI
  Elektróda RedoxPlatina
  DiafragmaKruhová diafragma PTFE
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6/iné verzie na vyžiadanie
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaKomunálne a priemyselné vody, chladiaca voda, úžitková voda, chémia, výroba papiera. Všeobecne pri vode s rozpoznateľným podielom pevných látok.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda)
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, teflónová kruhová diafragma, polymérelektrolyt
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  RHER-Pt-SE120 ±3mm1002534

  Senzor Redox RHEX-Pt-SE

  Senzor Redox optimalizovaný pre znečistenú vodu s vysokým obsahom pevných látok 6 barov/100 °C alebo 16 barov/25 °C

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre extrémne vysoký obsah pevných látok
  • Pevný elektrolyt robí diafragmu nadbytočnou a zabraňuje upchatiu referenčného systému
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti kalu z dôvodu chýbajúcej diafragmy
  • Dlhá životnosť pevného elektrolytu zabraňuje „krvácaniu“ elektrolytu
  • Stabilný referenčný systém
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch.
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Teplota0 … 100 °C
  Tlak max.16,0 bar pri 25 °C, 6,0 bar pri 100 °C
  Vodivosť min.500µS/cm
  ElektrolytPolymér s obsahom chloridu draselného (pevný)
  Elektróda RedoxPlatina
  DiafragmaKruhová medzera (bez diafragmy)
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6/iné verzie na vyžiadanie
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaodpadové vody, úžitková voda, procesná chémia, emulzie, suspenzie, média obsahujúce proteín. Všeobecne pre vodu s vysokým podielom pevných látok. Nevhodné pre čisté vody, nevhodné pre médiá s oxidačnými prostriedkami.
  Schopnosť odporu vočiObsah pevných látok (zakalená voda), kaly, emulzie
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, žiadna diafragma, polymérelektrolyt
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  RHEX-Pt-SE120 ±3mm305097

  Senzor Redox RHEN-Pt-SE

  Doplniteľný senzor Redox optimalizovaný pre chemicky znečistené vody až do 80 °C/bez pretlaku

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Obnoviteľný tekutý elektrolyt vďaka plynulému doplňovaniu z fľaše elektrolytu nainštalovanej nad elektródou
  • 1 keramická diafragma zo špeciálneho materiálu, v optimalizovanej veľkosti a s optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti chemikálií rozpustených vo vode, ktoré môžu otráviť referenčný systém
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.beztlaková prevádzka
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolyt3-molárny roztok chloridu draselného, doplniteľný
  Elektróda RedoxPlatina
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6/iné verzie na vyžiadanie
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaProstredníctvom statívu alebo ručne
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaodpadové vody, chladiaca voda, chemicky znečistená voda, iba čisté vody.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, chemikálie rozpustné vo vode
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, tekutý elektrolyt, 1 keramická diafragma
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  RHEN-Pt-SE120 ±3mm305091

  Dodávka bez zásobnej nádoby PE a hadice

  Senzor Redox RHEK-Pt-S

  Senzor Redox s plastovou stopkou na aplikáciu s ručnými meracími prístrojmi, optimalizovaný na použitie pri úprave pitnej vody, bazéne/vírivke až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na aplikáciu v bazénoch a pre pitnú vodu
  • S plastovou stopkou na zabránenie rozbitiu skla
  • Mechanická ochrana sklenenej membrány
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Teplota0 … 60 °C
  Tlak max.beztlaková prevádzka
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  Elektróda RedoxPlatina
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraPolykarbonát
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka125 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitbez
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaProstredníctvom statívu alebo ručne
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaRučné merania, napr. bazén, pitná voda, akvaristika.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčné prostriedky
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  RHEK-Pt-S125 ±3mm305052

  Senzor Redox RHEK-Pt-SE

  Senzor Redox s plastovou stopkou, optimalizovaný na aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazéne/vírivke až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na aplikáciu v bazénoch a pre pitnú vodu
  • S plastovou stopkou na zabránenie rozbitiu skla
  • Mechanická ochrana sklenenej membrány
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Teplota0 … 60 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  Elektróda RedoxPlatina
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraPolykarbonát
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciabazén, pitná voda, akvaristika.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčné prostriedky
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  RHEK-Pt-SE120 ±3mm1028459

  Senzor Redox RHEK-L Pt-SE

  Senzor Redox s plastovou stopkou, optimalizovaný pre inštalačnú polohu vertikálne až horizontálne na aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazéne/vírivke až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: Elektróda Redox a referenčná elektróda integrovaná
  • Plastová stopka na zabránenie rozbitiu skla
  • Horizontálna (rovná) inštalácia (uhol 90°) (normálne obmedzené na uhol 0° – 75°)
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na aplikáciu v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Otočná objímka hlavy senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a môže sa zabrániť vlhkosti na zásuvných kontaktoch.
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  Teplota0 … 60 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  Elektróda RedoxPlatina
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraPolykarbonát
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne až horizontálne
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciabazén, pitná voda, akvaristikahorizontálna montáž možná.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčné prostriedky
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  RHEK-L Pt-SE120 ±3mm1034919

  Downloads pre Senzory DULCOTEST® Redox

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Od A po Z
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie Redox – pomocou senzorov DULCOTEST®

  Na základe nášho produktového radu elektród Redox DULCOTEST® je k dispozícii široký výber senzorov na riešenie vašej úlohy merania: Oblasti aplikácie sa rozprestierajú od jednoduchších aplikácií pri úprave vody až po priemyselné technologické vody s vyššími požiadavkami z hľadiska teploty, tlaku, znášanlivosti znečistenia a chemickej odolnosti.

  Výroba našich elektród podlieha najprísnejším kontrolám kvality a prebieha v rutinných krokoch automatizovane, v kritických krokoch však manuálne, pod odborným dohľadom. Tak dosahujeme optimum reprodukovateľnej kvality a zníženie nákladov.

  Potenciál Redox je meraná veličina, ktorá neselektívne kvantifikuje prítomnosť oxidačných a redukčných prostriedkov v médiu za určitých podmienok. Meranie tohto parametra je relatívne cenovo výhodné, má však aj niektoré nevýhody: Žiadne selektívne určenie špecifického oxidačného/redukčného prostriedku, silná závislosť pH, merací signál prebieha so stúpajúcou koncentráciou v krivke nasýtenia. Pre selektívne meranie určitých redukčných a oxidačných prostriedkov bez spomenutých nevýhod sa používajú príslušné ampérometrické senzory (napr. senzory chlóru).

  Vaše výhody

  • Presné a spoľahlivé meranie umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
  • Široký výber typov senzorov s rozdielnou konštrukciou umožňuje spoľahlivé nasadenie v mnohých aplikáciách
  • Dlhé životnosti sa dosahujú vďaka zvoleným kvalitám materiálu pre meracie elektródy a diafragmy, ako aj vďaka stabilnému referenčnému systému. Tým je možné minimalizovať stratový čas a náklady na údržbu
  • Krátke doby skladovania a rýchle doby dodania umožňujú krátkodobé nasadenia a čo najlepšie využitie životnosti senzorov (starnutie začína pri všetkých sklenených senzoroch priamo po výrobe)
  • Zapojenie do procesu na mieru vďaka mnohým špeciálnym vyhotoveniam pre montážnu dĺžku, dĺžku kábla a konektory
  • Partneri OEM získajú vlastnú nálepku

  Video

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Náhradné diely a príslušenstvo

  Vhodné produkty

  1 2 3

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz