Návrhy vyhľadávania

Senzory DULCOTEST® pH

Odstupňované meracie rozsahy pH 0 – 14

Meranie hodnoty pH so senzorom DULCOTEST®: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Riadenie, regulácia a kontrola chemických procesov vďaka presným nameraným hodnotám.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie hodnôt pH – so senzormi DULCOTEST®

Pri online meraní hodnoty pH a nastavení ide vo všeobecnosti o to, tieto snímať podľa možností presne, v aktuálnom čase a spoľahlivo pri vysokej dostupnosti nameraných hodnôt buď na kontrolu, riadenie, alebo reguláciu chemických procesov.

Na základe nášho produktového radu senzorov pH DULCOTEST® je k dispozícii široký výber senzorov pH na riešenie vašej úlohy merania.

Výroba našich senzorov pH podlieha najprísnejším kontrolám kvality (okrem iného podľa smerníc RoHS) a prebieha v rutinných krokoch automatizovane, v kritických krokoch však manuálne, pod odborným dohľadom. Tak pre vás dosahujeme optimum reprodukovateľnej kvality a zníženie nákladov.

Vaše výhody

 • Presné a spoľahlivé meranie hodnoty pH umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
 • Široký výber typov senzorov s rozdielnou konštrukciou umožňuje spoľahlivé nasadenie v mnohých aplikáciách
 • Dlhé životnosti sa dosahujú vďaka najlepšej kvalite materiálu skiel a diafragiem, ako aj stabilnému referenčnému systému a optimálnej výrobe. Tým je možné minimalizovať stratový čas a náklady na údržbu
 • Krátke doby skladovania a rýchle doby dodania umožňujú krátkodobé nasadenia a čo najlepšie využitie životnosti senzorov pH (starnutie začína pri všetkých sklenených senzoroch priamo po výrobe)
 • Zapojenie do procesu na mieru vďaka mnohým špeciálnym vyhotoveniam pre montážnu dĺžku, dĺžku kábla a konektory
 • Partneri OEM získajú vlastnú nálepku

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Chemické procesy
 • Chemicky znečistená voda
 • Bazénová voda, pitná voda
 • Technologická voda
 • Chladiaca voda, odpadová voda
 • Morská voda
 • Suspenzie, kaly, emulzie
 • Čistič odpadového vzduchu, polovodičový priemysel, galvanotechnika
  1 2 3 4 5 6

  Technické podrobnosti

  • Výber typu senzora v súlade s aplikáciou
  • Montážny uhol musí byť > 15° (výnimka PHEK-L: horizontálne až vertikálne)
  • Max. prítok < 0,8 m/s
  • Pri dĺžkach káblov > 10 m použite prevodník 4 – 20 mA typu PHV1
  • Kalibrácia kvalitnými tlmivými roztokmi

  Senzor pH PHES 112 SE

  Senzor pH optimalizovaný na aplikáciu v úprave pitnej vody, v bazénoch/vírivkách až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na aplikáciu v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 60 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciabazén, vírivka, pitná voda.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčné prostriedky
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  PHES-112-SE SLg100100 ±3mm1051745
  PHES 112 SE120 ±3mm150702
  PHES-112-SE SLg225225 ±3mm150092

  Senzor pH PHES 112 SE 3D

  Senzor pH optimalizovaný na aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazénoch/vírivkách a pri nízkych elektrolytických vodivostiach až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na aplikáciu v bazénoch
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Tri keramické diafragmy optimalizované pre nízke elektrolytické vodivosti
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 60 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Vodivosť min.50µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  Diafragma3 keramické diafragmy
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaVoda s nižšou vodivosťou.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčné prostriedky
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  PHES 112 SE 3D120 ±3mm1045759

  Senzor pH PHEP 112 SE

  Senzor pH optimalizovaný pre čistú technologickú vodu a podmienky až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre vysoké požiadavky procesu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém pre vysoké požiadavky na tlak/teplotu
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.6,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø15mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciabazén, pitná a úžitková voda, galvanotechnika, chémia.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčné prostriedky
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  PHEP 112 SE120 ±3mm150041

  Senzor pH PHEP-H 314 SE

  Senzor pH pre čistú technologickú vodu špeciálne pre alkalické procesné roztoky pri vysokých teplotách až do 100 °C

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre vysoké požiadavky procesu
  • Optimalizované sklo citlivé na pH kvôli vysokým obsahom zásad a vysokým teplotám
  • Dlhá životnosť/vysoká presnosť: Meranie pri vysokej hodnote pH až do 14
  • Dlhá životnosť: pri vysokých teplotách až do 100 °C
  • Stabilný referenčný systém pre vysoké požiadavky na tlak/teplotu
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH3 … 14 (Poznámka: použitie pod pH 3 skracuje dobu životnosti)
  Teplota0 … 100 °C
  Tlak max.6,0 bar pri 25 °C, 3,0 bar pri 100 °C
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø15mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaKontrola regulácie chemických procesov s neutrálnymi až vysokoalkalickými médiami a teplotami do 100 °C.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, vysoká alkalita
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, vysokoalkalické temperované sklo, keramická diafragma, gélový elektrolyt, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  PHEP-H 314 SE1024882

  Senzor pH PHER 112 SE

  Senzor pH optimalizovaný pre znečistené vody, s obsahom pevných látok a pre nízku vodivosť > 50 μS/cm až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Veľká diafragma Teflon® odpudzujúca špinu zabraňuje upchatiu referenčného systému
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti pevných látok
  • Vysokoviskózny elektrolyt v spojení s rezervoárom soli zabraňuje „krvácaniu“ elektrolytu
  • Dlhá životnosť bez posuvov pri prítomnosti čistej vody s nízkou vodivosťou
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.6,0 bar
  Vodivosť min.50µS/cm
  ElektrolytGél s obsahom chloridu draselného so zásobou KCI
  DiafragmaKruhová diafragma PTFE
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaKomunálne a priemyselné vody, chladiaca voda, úžitková voda, voda v chémii a výrobe papiera, všeobecne pre vodu s podielom pevných látok, voda s malou vodivosťou, napr. z reverznej osmózy.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda)
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, teflónová kruhová diafragma, polymérelektrolyt, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  PHER 112 SE1001586

  Senzor pH PHEX 112 SE

  Senzor pH optimalizovaný pre znečistenú vodu s vysokým obsahom pevných látok 6 barov/100 °C alebo 16 barov/25 °C

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre extrémne vysoký obsah pevných látok
  • Pevný elektrolyt robí diafragmu nadbytočnou a zabraňuje upchatiu referenčného systému
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti kalu z dôvodu chýbajúcej diafragmy
  • Dlhá životnosť pevného elektrolytu zabraňuje „krvácaniu“ elektrolytu
  • Stabilný referenčný systém
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 100 °C
  Tlak max.16,0 bar pri 25 °C, 6,0 bar pri 100 °C
  Vodivosť min.500µS/cm
  ElektrolytPolymér s obsahom chloridu draselného (pevný)
  DiafragmaKruhová medzera bez diafragmy
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaodpadové vody, úžitková voda, procesná chémia, emulzie, suspenzie, média obsahujúce proteín, všeobecne pre vodu s vysokým podielom pevných látok, nevhodné pre čisté vody, nevhodné pre médiá s oxidačnými prostriedkami.
  Schopnosť odporu vočiObsah pevných látok (zakalená voda), kaly, emulzie
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, žiadna diafragma, polymérelektrolyt, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Montážna dĺžkaObjednávacie č.
  PHEX 112 SE120 ±3mm305096
  PHEX 112 SE225 ±3mm150061

  Senzor pH PHED 112 SE

  Senzor pH optimalizovaný pre chemicky znečistenú, ale čistú vodu až do 80 °C/8 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre chemicky znečistenú, ale čistú vodu
  • Double Junction: dve spojené keramické diafragmy chránia referenčný systém
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti chemických škodlivých látok
  • Špeciálna konštrukcia umožňuje maximálny tlak 8 barov
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.8,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  DiafragmaDvojitá diafragma (Double Junction)
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaChemicky zaťažená odpadová voda, úžitková voda, chladiaca voda.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, chemikálie rozpustné vo vode
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, Double Junction, gélový elektrolyt, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  PHED 112 SE741036

  Senzor pH PHEF 012 SE

  Senzor pH optimalizovaný pre vodu s obsahom fluoridu, kyslú vodu, ako aj vodu s obsahom pevných látok, abrazívnu vodu až do 50 °C/7 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Optimalizované sklo pH na použitie pri prítomnosti kyseliny fluorovodíkovej (HF) spôsobujúcej koróziu skla. HF sa tvorí prednostne pri prítomnosti fluoridu (F-) pri pH < 4. Korózia skla sa podporuje prostredníctvom stúpajúcej koncentrácie fluoridu, klesajúcej hodnoty pH a stúpajúcej teploty. Zloženie skla a štruktúra typu PHEF znižujú uvoľňovanie SiF4. Predĺžená životnosť pri prítomnosti fluoridu (F-) pri pH < 7
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Plochá forma sklenenej membrány a veľká kruhová membrána umožňujú použitie v znečistenej vode, ktorá okrem toho obsahuje abrazívne pevné látky
  Rozsah pH0 … 12
  Teplota0 … 50 °C
  Tlak max.7,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  DiafragmaHDPE kruhová diafragma plochá (Double Junction)
  Stopka senzoraEpoxid
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciav médiách obsahujúcich kyselinu fluorovodíkovú je oproti štandardným senzorom pH možné dosiahnuť značne dlhšiu životnosť, napr. pri odpadových vodách z odvetvia výroby čipov alebo pri galvanických aplikáciách a vzduchových čističoch.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda), kyselina fluorovodíková (HF), abrazívne častice
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, kruhová diafragma PE, kompatibilná plochá sklenená membrána s HF, gélový elektrolyt, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  PHEF 012 SE1010511

  Senzor pH PHEN 112 SE

  Doplniteľný senzor pH optimalizovaný pre chemicky znečistené vody až do 80 °C/bez pretlaku

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Obnoviteľný tekutý elektrolyt vďaka plynulému doplňovaniu z fľaše elektrolytu nainštalovanej nad elektródou
  • 1 keramická diafragma zo špeciálneho materiálu a v optimalizovanej veľkosti/s optimalizovaným priemerom pórov
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti chemikálií rozpustených vo vode, ktoré môžu otráviť referenčný systém
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.beztlaková prevádzka
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolyt3-molárny roztok chloridu draselného, doplniteľný
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaodpadové vody, chladiaca voda, chemicky znečistená voda.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, iba pre číre vody
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, tekutý elektrolyt, 1 keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  PHEN 112 SE305090

  Dodávka bez zásobnej nádoby PE a hadice

  Objednávacie č.
  Zásobná nádoba PE s upevnením a hadicou305058

  Pre zásobnú nádobu PE odporúčame montáž cca 0,5 – 1 m nad hladinu meraného média.

  ObsahObjednávacie č.
  ml
  Roztok KCI 3-molárny250791440
  Roztok KCI 3-molárny1.000791441

  Senzor pH PHEN 112 SE 3D

  Doplniteľný senzor pH optimalizovaný pre znečistené vody s obsahom pevných látok a vôd s nízkou vodivosťou > 50 μS/cm pri až 80 °C/bez pretlaku

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Obnoviteľný tekutý elektrolyt vďaka plynulému doplňovaniu z fľaše elektrolytu nainštalovanej nad elektródou
  • 3 keramické diafragmy zo špeciálneho materiálu, s optimalizovanou veľkosťou a s optimalizovaným priemerom pórov
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Dlhá životnosť vo vode s nízkou vodivosťou > 50 μS/cm a pri prítomnosti pevných látok
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.beztlaková prevádzka
  Vodivosť min.50µS/cm
  Elektrolyt3-molárny roztok chloridu draselného, doplniteľný
  Diafragma3 keramické diafragmy
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaodpadové vody, voda s nízkou vodivosťou, napr. z reverznej osmózy.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda)
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, tekutý elektrolyt, 1 keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  PHEN 112 SE 3D150078

  Senzor pH PHEN 012 SL

  Doplniteľný senzor pH na použitie s ručnými meracími prístrojmi, optimalizovaný pre čisté, aj chemicky znečistené vody až do 80 °C/bez pretlaku

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Obnoviteľný tekutý elektrolyt vďaka plynulému doplňovaniu z fľaše elektrolytu nainštalovanej nad elektródou
  • 1 keramická diafragma zo špeciálneho materiálu a v optimalizovanej veľkosti/s optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti rozpustených chemikálií, ktoré môžu otráviť referenčný systém
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH0 … 12
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.beztlaková prevádzka
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolyt3-molárny roztok chloridu draselného, doplniteľný
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka160 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitbez
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaPonorenie prostredníctvom statívu alebo ručne
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaRučné merania v laboratóriu.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, chemikálie rozpustné vo vode
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, tekutý elektrolyt, 1 keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  PHEN 012 SL305078

  Senzor pH PHEK 112 S

  Senzor pH na použitie s ručnými meracími prístrojmi, s plastovou stopkou, optimalizovaný na aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazénoch/vírivkách až do 80 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na aplikáciu v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • S plastovou stopkou na zabránenie rozbitiu skla
  • Mechanická ochrana sklenenej membrány
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 60 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraPolykarbonát
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitbez
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaPonorenie prostredníctvom statívu alebo ručne
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaRučné merania, napr. bazén, pitná voda.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčné prostriedky
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  PHEK 112 S305051

  Senzor pH PHEK 112 SE

  Senzor pH s plastovou stopkou, optimalizovaný na aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazénoch/vírivkách až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na aplikáciu v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • S plastovou stopkou na zabránenie rozbitiu skla
  • Mechanická ochrana sklenenej membrány
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 60 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraPolykarbonát
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciabazén, pitná voda, akvaristika.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčné prostriedky
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  PHEK 112 SE1028457

  Senzor pH PHEK-L 112 SE

  Senzor pH s plastovou stopkou, optimalizovaný na aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazénoch/vírivkách, možnosť horizontálnej inštalácie, až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • S plastovou stopkou na zabránenie rozbitiu skla
  • Horizontálna (rovná) inštalácia (uhol 90°) (normálne obmedzené na uhol 0° – 75°)
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na aplikáciu v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom a optimalizovanou veľkosťou/optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 60 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraPolykarbonát
  Stopka senzora Ø12mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne až horizontálne
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciabazén, pitná voda, akvaristika. Horizontálna montáž možná.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčné prostriedky
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  PHEK-L 112 SE1034918

  Senzor pH PHEI 112 SE

  Senzor pH optimalizovaný pre úpravu priemyselných, chemických znečistených odpadových vôd

  Vaše výhody

  • Solídne teleso z vysokovýkonného plastu s integrovanou procesnou prípojkou na priame integrovanie do procesu s ½“ a ¾“ NPT závitom
  • Veľká teflónová diafragma odpudzujúca nečistoty chráni pred nechceným zablokovaním referencie
  • Referenčný systém Double Junction pre stabilitu pri chemicky zaťažených vodách
  • Veľký elektrolytový rezervoár pre dlhé časy použitia
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.6,0 bar
  Vodivosť min.50µS/cm
  Elektrolytgél s obsahom chloridu draselného s veľkou zásobou KCI, gél
  DiafragmaKruhová diafragma PTFE
  Stopka senzoraPlast
  Stopka senzora Ø17 ± 0,2 mm (pod ½" NPT závitu), 22 ± 0,2 mm (pod ¾" závitu)
  Montážna dĺžka20 ±0,2 mm (od dolného konca ½" závitu), 60 ±0,2 mm (od dolného konca ¾" závitu)
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závit½" a ¾" NPT závit
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent
  Druh ochranyIP 65
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER®
  Typická aplikáciaKomunálna a priemyselná odpadová voda, chladiaca voda, úžitková voda, voda v chemickom priemysle a pri výrobe papiera, všeobecne pre vodu s podielom pevných látok.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda), chemikálie rozpustné vo vode
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, Double Junction, gélový elektrolyt, veľká teflónová diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  PHEI 112 SE1076610

  Senzor pH PHEPT 112 VE

  Senzor pH s integrovaným meraním teploty, optimalizovaný pre čistú technologickú vodu a premenlivú procesnú teplotu až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre vysoké požiadavky procesu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym chemikáliám
  • Stabilný referenčný systém pre vysoké požiadavky na tlak/teplotu
  • Integrovaný teplotný senzor Pt 100 na teplotnú kompenzáciu merania pH v nadradeným meracích prístrojoch robí dodatočné puzdro senzora a externý teplotný senzor nadbytočným
  • Zásuvná hlava Vario Pin so špecifikáciou IP 67
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)
  Rozsah pH1 … 12
  Teplota0 … 80 °C
  Tlak max.6,0 bar
  Vodivosť min.150µS/cm
  Elektrolytgél obsahujúci chlorid draselný
  DiafragmaKeramika
  Stopka senzoraSklo
  Stopka senzora Ø15mm
  Montážna dĺžka120 ±3mm
  Montážna polohavertikálne do +25°
  Skrutkovací závitPG 13,5
  Elektrická prípojkaZásuvná hlava Vario Pin
  Druh ochranyIP 67
  InštaláciaObtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky
  Meracie a regulačné prístrojevšetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER® (okrem DCCa pH)
  Typická aplikáciabazén, pitná a úžitková voda, galvanotechnika, chémia, procesy so zmenou teploty.
  Schopnosť odporu vočiDezinfekčné prostriedky
  Princíp merania, technológiaPriame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, integrované meranie teploty na teplotnú kompenzáciu
  Objednávacie č.
  PHEPT 112 VE1004571

  Downloads pre Senzory DULCOTEST® pH

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Od A po Z
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie hodnôt pH – so senzormi DULCOTEST®

  Pri online meraní hodnoty pH a nastavení ide vo všeobecnosti o to, tieto snímať podľa možností presne, v aktuálnom čase a spoľahlivo pri vysokej dostupnosti nameraných hodnôt buď na kontrolu, riadenie, alebo reguláciu chemických procesov.

  Na základe nášho produktového radu senzorov pH DULCOTEST® je k dispozícii široký výber senzorov pH na riešenie vašej úlohy merania.

  Výroba našich senzorov pH podlieha najprísnejším kontrolám kvality (okrem iného podľa smerníc RoHS) a prebieha v rutinných krokoch automatizovane, v kritických krokoch však manuálne, pod odborným dohľadom. Tak pre vás dosahujeme optimum reprodukovateľnej kvality a zníženie nákladov.

  Vaše výhody

  • Presné a spoľahlivé meranie hodnoty pH umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
  • Široký výber typov senzorov s rozdielnou konštrukciou umožňuje spoľahlivé nasadenie v mnohých aplikáciách
  • Dlhé životnosti sa dosahujú vďaka najlepšej kvalite materiálu skiel a diafragiem, ako aj stabilnému referenčnému systému a optimálnej výrobe. Tým je možné minimalizovať stratový čas a náklady na údržbu
  • Krátke doby skladovania a rýchle doby dodania umožňujú krátkodobé nasadenia a čo najlepšie využitie životnosti senzorov pH (starnutie začína pri všetkých sklenených senzoroch priamo po výrobe)
  • Zapojenie do procesu na mieru vďaka mnohým špeciálnym vyhotoveniam pre montážnu dĺžku, dĺžku kábla a konektory
  • Partneri OEM získajú vlastnú nálepku

  Video

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Náhradné diely a príslušenstvo

  Vhodné produkty

  1 2 3

  Príklad z praxe pre tento produkt

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz