Návrhy vyhľadávania

Snímače pH DULCOTEST

Odstupňované meracie rozsahy pH 0 – 14

Merania pH so snímačmi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Riadenie, regulácia a kontrola chemických procesov vďaka presným nameraným hodnotám.

Popis výrobku

Spoľahlivé meranie online hodnôt pH – so snímačmi DULCOTEST

Pri online meraní hodnoty pH a nastavení ide vo všeobecnosti o to, tieto snímať podľa možností presne, v aktuálnom čase a spoľahlivo pri vysokej dostupnosti nameraných hodnôt buď na kontrolu, riadenie, alebo reguláciu chemických procesov.

Na základe nášho produktového radu senzorov pH DULCOTEST je k dispozícii široký výber senzorov pH na riešenie vašej úlohy merania.

Výroba našich senzorov pH podlieha najprísnejším kontrolám kvality (okrem iného podľa smerníc RoHS) a prebieha v rutinných krokoch automatizovane, v kritických krokoch však manuálne, pod odborným dohľadom. Tak pre vás dosahujeme optimum reprodukovateľnej kvality a zníženie nákladov.

Vaše výhody

 • Presné a spoľahlivé meranie hodnoty pH umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
 • Široký výber typov senzorov s rozdielnou konštrukciou umožňuje spoľahlivé nasadenie v mnohých aplikáciách
 • Dlhé životnosti sa dosahujú vďaka najlepšej kvalite materiálu skiel a diafragiem, ako aj stabilnému referenčnému systému a optimálnej výrobe. Tým je možné minimalizovať stratový čas a náklady na údržbu
 • Krátke doby skladovania a rýchle doby dodania umožňujú krátkodobé nasadenia a čo najlepšie využitie životnosti senzorov pH (starnutie začína pri všetkých sklenených senzoroch priamo po výrobe)
 • Zapojenie do procesu na mieru vďaka mnohým špeciálnym vyhotoveniam pre montážnu dĺžku, dĺžku kábla a zástrčky
 • Partneri OEM získajú vlastnú nálepku
 • Na prehrávanie tohto videa je potrebné používať súbory cookie. Tu môžete upraviť výber súborov cookie na sledovanie tohto videa.

 • Na prehrávanie tohto videa je potrebné používať súbory cookie. Tu môžete upraviť výber súborov cookie na sledovanie tohto videa.

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Chemické procesy
 • Chemicky znečistená voda
 • Bazénová voda, pitná voda
 • Technologická voda
 • Chladiaca voda, odpadová voda
 • Morská voda
 • Suspenzie, kaly, emulzie
 • Čistič odpadového vzduchu, polovodičový priemysel, galvanotechnika

  Technické podrobnosti

  • Výber typu senzora v súlade s aplikáciou
  • Montážny uhol musí byť > 15° (výnimka PHEK-L: horizontálne až vertikálne)
  • Max. prítok < 0,8 m/s
  • Pri dĺžkach káblov > 10 m použite prevodník 4 – 20 mA typu PHV1
  • Kalibrácia kvalitnými tlmivými roztokmi

  Senzor pH PHES 112 SE

  Senzor pH optimalizovaný na aplikáciu v úprave pitnej vody, v bazénoch/vírivkách až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na použitie v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…60 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  bazén, vírivka, pitná voda.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčné prostriedky

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  PHES-112-SE SLg100

  100 ±3 mm

  1051745

  PHES 112 SE

  120 ±3 mm

  150702

  PHES-112-SE SLg225

  225 ±3 mm

  150092

  Senzor pH PHES 112 SE 3D

  Senzor pH optimalizovaný na aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazénoch/vírivkách a pri nízkych elektrolytických vodivostiach až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na použitie v bazénoch
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Tri keramické diafragmy optimalizované pre nízke elektrolytické vodivosti
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…60 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Vodivosť min.

  50 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Diafragma

  3 keramické diafragmy

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  Voda s nižšou vodivosťou.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčné prostriedky

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  PHES 112 SE 3D

  120 ±3 mm

  1045759

  Senzor pH PHEP 112 SE

  Senzor pH optimalizovaný pre čistú technologickú vodu a podmienky až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre vysoké požiadavky procesu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém pre vysoké požiadavky na tlak/teplotu
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  6,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  15 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  bazén, pitná a úžitková voda, galvanotechnika, chémia.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčné prostriedky

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  PHEP 112 SE

  120 ±3 mm

  150041

  PHEP 112 SE SLg100

  100 ±3 mm

  150951

  Senzor pH PHEP-H 314 SE

  Senzor pH pre čistú technologickú vodu špeciálne pre alkalické procesné roztoky pri vysokých teplotách až do 100 °C

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre vysoké požiadavky procesu
  • Optimalizované sklo citlivé na pH kvôli vysokým obsahom zásad a vysokým teplotám
  • Dlhá životnosť/vysoká presnosť: Meranie pri vysokej hodnote pH až do 14
  • Dlhá životnosť: pri vysokých teplotách až do 100 °C
  • Stabilný referenčný systém pre vysoké požiadavky na tlak/teplotu
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)

  Rozsah pH

  3…14

  Teplota

  0…100 °C

  Tlak max.

  6,0 bar (25 °C), 3,0 bar (100 °C)

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  Gél s obsahom chloridu draselného so zásobou KCI

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  15 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  Kontrola regulácie chemických procesov s neutrálnymi až vysokoalkalickými médiami a teplotami do 100 °C.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, vysoká alkalita

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, vysokoalkalické temperované sklo, keramická diafragma, gélový elektrolyt, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Objednávacie č.

  PHEP-H 314 SE

  1024882

  Senzor pH PHEI 112 SE

  Spoľahlivé meranie online hodnôt pH v priemyselnej odpadovej vode/vode – so snímačmi DULCOTEST.

  Vaše výhody

  • Solídne teleso z vysokovýkonného plastu s integrovanou procesnou prípojkou na priame integrovanie do procesu s ½“ a ¾“ NPT závitom
  • Veľká teflónová diafragma odpudzujúca nečistoty chráni pred nechceným zablokovaním referencie
  • Referenčný systém Double Junction pre stabilitu pri chemicky zaťažených vodách
  • Veľký elektrolytový rezervoár pre dlhé časy použitia

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  6,0 bar

  Vodivosť min.

  50 µS/cm

  Elektrolyt

  gél s obsahom chloridu draselného s veľkou zásobou KCI, gél

  Diafragma

  1x PTFE kruhová membrána a 1x keramická membrána

  Stopka senzora

  Plast

  Stopka senzora Ø

  17 ± 0,2 mm (pod ½“ NPT závitu), 22 ± 0,2 mm (pod ¾“ závitu)

  Montážna dĺžka

  20 ±0,2 mm (od dolného konca ½“ závitu), 60 ±0,2 mm (od dolného konca ¾“ závitu)

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  ½“ a ¾“ NPT závit

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  Komunálna a priemyselná odpadová voda, chladiaca voda, úžitková voda, voda v chemickom priemysle a pri výrobe papiera, všeobecne pre vodu s podielom pevných látok.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda), chemikálie rozpustné vo vode

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, Double Junction, gélový elektrolyt, veľká teflónová diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Objednávacie č.

  PHEI 112 SE

  1076610

  Senzor pH PHER 112 SE

  Snímač pH optimalizovaný pre znečistenú vodu obsahujúcu pevné látky a nízku vodivosť > 50 μS/cm až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Veľká diafragma Teflon® odpudzujúca špinu zabraňuje upchatiu referenčného systému
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti pevných látok
  • Vysokoviskózny elektrolyt v spojení s rezervoárom soli zabraňuje „krvácaniu“ elektrolytu
  • Dlhá životnosť bez posuvov pri prítomnosti čistej vody s nízkou vodivosťou
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  6,0 bar

  Vodivosť min.

  50 µS/cm

  Elektrolyt

  Gél s obsahom chloridu draselného so zásobou KCI

  Diafragma

  Kruhová diafragma PTFE

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  Komunálna a priemyselná odpadová voda, úžitková voda, voda v chemickej a papierenskej výrobe, všeobecne pre vodu s podielom pevných látok.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda)

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, teflónová kruhová diafragma, polymérelektrolyt, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Objednávacie č.

  PHER 112 SE

  1001586

  Snímač pH PHER – DJ 112 SE 

  Snímač pH s dvojitou diafragmou (Double Junction) optimalizovaný pre znečistenú vodu obsahujúcu pevné látky a nízku vodivosť > 10 μS/cm až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Veľká diafragma Teflon® odpudzujúca špinu zabraňuje upchatiu referenčného systému
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti pevných látok
  • Vysokoviskózny elektrolyt v spojení s rezervoárom soli zabraňuje „krvácaniu“ elektrolytu
  • Dlhá životnosť bez posuvov pri prítomnosti čistej vody s nízkou vodivosťou
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  6,0 bar

  Vodivosť min.

  10 µS/cm

  Elektrolyt

  Gél s obsahom chloridu draselného so zásobou KCI

  Diafragma

  2x PTFE – kruhová diafragma

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  Komunálna a priemyselná odpadová voda, úžitková voda, voda v chemickej a papierenskej výrobe, všeobecne pre vodu s podielom pevných látok.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda)

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, teflónová kruhová diafragma, polymérelektrolyt, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  PHER-DJ 112 SE

  120 ±3 mm

  1108991

  Senzor pH PHEX 112 SE

  Snímač pH optimalizovaný pre znečistenú vodu s vysokým obsahom pevných látok 6 barov/100 °C alebo 16 barov/25 °C

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre extrémne vysoký obsah pevných látok
  • Pevný elektrolyt robí diafragmu nadbytočnou a zabraňuje upchatiu referenčného systému
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti kalu z dôvodu chýbajúcej diafragmy
  • Dlhá životnosť pevného elektrolytu zabraňuje „krvácaniu“ elektrolytu
  • Stabilný referenčný systém
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…100 °C

  Tlak max.

  16,0 bar (25 °C), 6,0 bar (100 °C)

  Vodivosť min.

  500 µS/cm

  Elektrolyt

  Polymér s obsahom chloridu draselného (pevný)

  Diafragma

  Kruhová medzera bez diafragmy

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  odpadové vody, úžitková voda, procesná chémia, emulzie, suspenzie, média obsahujúce proteín, všeobecne pre vodu s vysokým podielom pevných látok, nevhodné pre čisté vody, nevhodné pre médiá s oxidačnými prostriedkami.

  Schopnosť odporu voči

  Obsah pevných látok (zakalená voda), kaly, emulzie

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, žiadna diafragma, polymérelektrolyt, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Montážna dĺžka

  Objednávacie č.

  PHEX 112 SE

  120 ±3 mm

  305096

  PHEX 112 SE SLg225

  225 ±3 mm

  150061

  Senzor pH PHED 112 SE

  Senzor pH optimalizovaný pre chemicky znečistenú, ale čistú vodu až do 80 °C/8 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre chemicky znečistenú, ale čistú vodu
  • Double Junction: dve spojené keramické diafragmy chránia referenčný systém
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti chemických škodlivých látok
  • Špeciálna konštrukcia umožňuje maximálny tlak 8 barov
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  8,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Diafragma

  Dvojitá diafragma (Double Junction)

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  Chemicky zaťažená odpadová voda, úžitková voda, chladiaca voda.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, chemikálie rozpustné vo vode

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, Double Junction, gélový elektrolyt, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Objednávacie č.

  PHED 112 SE

  741036

  Senzor pH PHEF 012 SE

  Senzor pH optimalizovaný pre vodu s obsahom fluoridu, kyslú vodu, ako aj vodu s obsahom pevných látok, abrazívnu vodu až do 50 °C/7 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Optimalizované sklo pH na použitie pri prítomnosti kyseliny fluorovodíkovej (HF) spôsobujúcej koróziu skla. HF sa tvorí hlavne za prítomnosti fluoridu (F-) pri pH < 4. Korózia skla sa podporuje prostredníctvom stúpajúcej koncentrácie fluoridu, klesajúcej hodnoty pH a stúpajúcej teploty. Zloženie skla a štruktúra typu PHEF znižujú uvoľňovanie SiF4. Predĺžená životnosť za prítomnosti fluoridu (F-) pri pH < 7
  • Plochá forma sklenenej membrány a veľká kruhová membrána umožňujú použitie v znečistenej vode, ktorá okrem toho obsahuje abrazívne pevné látky

  Rozsah pH

  0…12

  Teplota

  0…50 °C

  Tlak max.

  7,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Diafragma

  HDPE kruhová diafragma plochá (Double Junction)

  Stopka senzora

  Epoxid

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  v médiách obsahujúcich kyselinu fluorovodíkovú je oproti štandardným senzorom pH možné dosiahnuť značne dlhšiu životnosť, napr. pri odpadových vodách z odvetvia výroby čipov alebo pri galvanických aplikáciách a vzduchových čističoch.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda), kyselina fluorovodíková (HF), abrazívne častice

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, kruhová diafragma PE, kompatibilná plochá sklenená membrána s HF, gélový elektrolyt, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Objednávacie č.

  PHEF 012 SE

  1010511

  Snímač pH PHEF – DJ 112 SE

  Snímač pH s dvojitou diafragmou (Double Junction) optimalizovaný pre vodu s obsahom fluóru, kyslú vodu až do 60 °C/8 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická jednoelektródová sonda: integrované pH a referenčné elektródy
  • Presné a spoľahlivé meranie pH vo vode s obsahom fluóru s nízkou hodnotou pH umožňuje efektívne procesy a vysokú procesnú bezpečnosť
  • Špeciálne pH sklo a Double Junction odpudzujúce nečistotu môžu predĺžiť životnosť snímača a tým minimalizovať časy výpadkov, ako aj náročnosť údržby.
  • Kombinácia skla odolného voči kyseline fluorovodíkovej a PTFE – Double Junction robí senzor vhodným na aplikácie umývania plynu, pri ktorých sa môžu súčasne vyskytovať fluorid a nečistota
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora sa postará o to, aby zostal kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a zabraňuje tomu, aby vlhkosť narúšala zásuvné kontakty

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…60 °C

  Tlak max.

  6,0 bar

  Vodivosť min.

  10 µS/cm

  Elektrolyt

  Gél s obsahom chloridu draselného so zásobou KCI

  Diafragma

  2x PTFE – kruhová diafragma; Double Junction

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  v médiách s obsahom kyseliny fluorovodíkovej sa voči štandardným snímačom pH dosahuje výrazne dlhšia životnosť, napr. pri odpadových vodách z priemyslu čipov alebo galvanických aplikáciách a vzduchových filtroch. Voda s nižšou vodivosťou.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčné prostriedky, znečistenie

  Princíp merania, technológia

  priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, PTFE diafragma, vyžaduje sa oddelené meranie teploty na kompenzáciu teploty

  Objednávacie č.

  PHEF – DJ 112 SE

  1114185

  Senzor pH PHEN 112 SE

  Doplniteľný senzor pH optimalizovaný pre chemicky znečistené vody až do 80 °C/bez pretlaku

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Obnoviteľný tekutý elektrolyt vďaka plynulému doplňovaniu z fľaše elektrolytu nainštalovanej nad elektródou
  • 1 keramická diafragma zo špeciálneho materiálu a v optimalizovanej veľkosti/s optimalizovaným priemerom pórov
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Dlhá životnosť pri prítomnosti chemikálií rozpustených vo vode, ktoré môžu otráviť referenčný systém
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, aplikáciu a likvidáciu (vyhovujúce RoHS)

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  beztlaková prevádzka

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  3-molárny roztok chloridu draselného, doplniteľný

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  odpadové vody, chladiaca voda, chemicky znečistená voda.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, iba pre číre vody

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, tekutý elektrolyt, 1 keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Objednávacie č.

  PHEN 112 SE

  305090

  Dodávka bez zásobníka PE a hadice

  Objednávacie č.

  Zásobná nádoba PE s upevnením a hadicou

  305058

  Pre zásobník PE odporúčame montáž cca 0,5 – 1 m nad hladinou meraného média.

  Obsah

  Objednávacie č.

  Roztok KCI 3-molárny

  250 ml

  791440

  Roztok KCI 3-molárny

  1.000 ml

  791441

  Senzor pH PHEN 112 SE 3D

  Dopĺňateľný snímač pH optimalizovaný pre vodu znečistenú pevnými látkami a vodu s nízkou vodivosťou > 50 μS/cm až do 80 °C/bez pretlaku

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Obnoviteľný tekutý elektrolyt vďaka plynulému doplňovaniu z fľaše elektrolytu nainštalovanej nad elektródou
  • 3 keramické diafragmy zo špeciálneho materiálu, s optimalizovanou veľkosťou a s optimalizovaným priemerom pórov
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Dlhá životnosť vo vode s nízkou vodivosťou > 50 μS/cm a za prítomnosti pevných látok
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  beztlaková prevádzka

  Vodivosť min.

  50 µS/cm

  Elektrolyt

  3-molárny roztok chloridu draselného, doplniteľný

  Diafragma

  3 keramické diafragmy

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  odpadové vody, voda s nízkou vodivosťou, napr. z reverznej osmózy.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčný prostriedok, obsah pevných látok (zakalená voda)

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, tekutý elektrolyt, 1 keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Objednávacie č.

  PHEN 112 SE 3D

  150078

  Senzor pH PHEK 112 S

  Senzor pH na použitie s ručnými meracími prístrojmi, s plastovou stopkou, optimalizovaný na aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazénoch/vírivkách až do 80 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na použitie v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • S plastovou stopkou na zabránenie rozbitiu skla
  • Mechanická ochrana sklenenej membrány
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…60 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Polykarbonát

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  bez

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Ponorenie prostredníctvom statívu alebo ručne

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  Ručné merania, napr. bazén, pitná voda.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčné prostriedky

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Objednávacie č.

  PHEK 112 S

  305051

  Senzor pH PHEK 112 SE

  Senzor pH s plastovou stopkou, optimalizovaný na aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazénoch/vírivkách až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na použitie v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • S plastovou stopkou na zabránenie rozbitiu skla
  • Mechanická ochrana sklenenej membrány
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…60 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Polykarbonát

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  bazén, pitná voda, akvaristika.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčné prostriedky

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Objednávacie č.

  PHEK 112 SE

  1028457

  Senzor pH PHEK-L 112 SE

  Senzor pH s plastovou stopkou, optimalizovaný na aplikáciu pri úprave pitnej vody, bazénoch/vírivkách, možnosť horizontálnej inštalácie, až do 60 °C/3 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • S plastovou stopkou na zabránenie rozbitiu skla
  • Horizontálna (rovná) inštalácia (uhol 90°) (normálne obmedzené na uhol 0° – 75°)
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované na použitie v bazénoch a pre pitnú vodu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom a optimalizovanou veľkosťou/optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom
  • Stabilný referenčný systém

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…60 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Polykarbonát

  Stopka senzora Ø

  12 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne až horizontálne

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  Zásuvná hlava SN6, otočná s káblom ProMinent

  Druh ochrany

  IP 65

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER

  Typická aplikácia

  bazén, pitná voda, akvaristika. Horizontálna montáž možná.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčné prostriedky

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, potrebné samostatné meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Objednávacie č.

  PHEK-L 112 SE

  1034918

  Senzor pH PHEPT 112 VE

  Senzor pH s integrovaným meraním teploty, optimalizovaný pre čistú technologickú vodu a premenlivú procesnú teplotu až do 80 °C/6 barov

  Vaše výhody

  • Elektrochemická kombinovaná elektróda: integrovaná elektróda pH a referenčná elektróda
  • Diafragma a referenčný systém optimalizované pre vysoké požiadavky procesu
  • Keramická diafragma so špeciálnym materiálom, optimalizovanou veľkosťou a optimalizovaným priemerom pórov
  • Dlhá životnosť vďaka zníženej difúzii („krvácaniu“) elektrolytu
  • Dlhá životnosť vďaka materiálu, ktorý je inertný voči agresívnym chemikáliám
  • Stabilný referenčný systém pre vysoké požiadavky na tlak/teplotu
  • Integrovaný teplotný senzor Pt 100 na teplotnú kompenzáciu merania pH v nadradeným meracích prístrojoch robí dodatočné puzdro senzora a externý teplotný senzor nadbytočným
  • VARIO kolík zásuvná hlava so špecifikáciou IP 67
  • Ochrana proti pretočeniu pripojeného kábla senzora. Pomocou nej môže zostať kábel pri montáži a demontáži senzora pripojený a bráni sa rušivej vlhkosti na zásuvných kontaktoch
  • Bezolovnaté sklo pre progresívnu a ekologickú výrobu, použitie a likvidáciu (zhoda s RoHS)

  Rozsah pH

  1…12

  Teplota

  0…80 °C

  Tlak max.

  6,0 bar

  Vodivosť min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gél obsahujúci chlorid draselný

  Diafragma

  Keramika

  Stopka senzora

  Sklo

  Stopka senzora Ø

  15 mm

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Montážna poloha

  vertikálne do +25°

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Elektrická prípojka

  VARIO kolík zásuvná hlava

  Druh ochrany

  IP 67

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Meracie a regulačné prístroje

  všetky meracie a regulačné prístroje DULCOMETER (okrem DCCa pH)

  Typická aplikácia

  bazén, pitná a úžitková voda, galvanotechnika, chémia, procesy so zmenou teploty.

  Schopnosť odporu voči

  Dezinfekčné prostriedky

  Princíp merania, technológia

  Priame potenciometrické meranie, 2 elektródy, gélový elektrolyt, keramická diafragma, integrované meranie teploty na teplotnú kompenzáciu

  Objednávacie č.

  PHEPT 112 VE

  1004571

  Downloads pre Snímače pH DULCOTEST

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé meranie online hodnôt pH – so snímačmi DULCOTEST

  Pri online meraní hodnoty pH a nastavení ide vo všeobecnosti o to, tieto snímať podľa možností presne, v aktuálnom čase a spoľahlivo pri vysokej dostupnosti nameraných hodnôt buď na kontrolu, riadenie, alebo reguláciu chemických procesov.

  Na základe nášho produktového radu senzorov pH DULCOTEST je k dispozícii široký výber senzorov pH na riešenie vašej úlohy merania.

  Výroba našich senzorov pH podlieha najprísnejším kontrolám kvality (okrem iného podľa smerníc RoHS) a prebieha v rutinných krokoch automatizovane, v kritických krokoch však manuálne, pod odborným dohľadom. Tak pre vás dosahujeme optimum reprodukovateľnej kvality a zníženie nákladov.

  Vaše výhody

  • Presné a spoľahlivé meranie hodnoty pH umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
  • Široký výber typov senzorov s rozdielnou konštrukciou umožňuje spoľahlivé nasadenie v mnohých aplikáciách
  • Dlhé životnosti sa dosahujú vďaka najlepšej kvalite materiálu skiel a diafragiem, ako aj stabilnému referenčnému systému a optimálnej výrobe. Tým je možné minimalizovať stratový čas a náklady na údržbu
  • Krátke doby skladovania a rýchle doby dodania umožňujú krátkodobé nasadenia a čo najlepšie využitie životnosti senzorov pH (starnutie začína pri všetkých sklenených senzoroch priamo po výrobe)
  • Zapojenie do procesu na mieru vďaka mnohým špeciálnym vyhotoveniam pre montážnu dĺžku, dĺžku kábla a zástrčky
  • Partneri OEM získajú vlastnú nálepku

  Video

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Merania Redox so senzormi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami.

  Viac informácií

  Merania chloritanu pomocou senzorov DULCOTEST pri procese dezinfekcie s oxidom chloričitým – garantovaná vysoká bezpečnosť procesu.

  Viac informácií

  Senzory DULCOTEST pre voľný chlór sa starajú pri každej úlohe dezinfekcie o presné namerané hodnoty a o vysokú bezpečnosť monitorovania a procesu a pri fungovaní sa opierajú o aplikáciu.

  Viac informácií

  Dezinfekcia bazénovej vody pomocou senzorov DULCOTEST optimalizovaných na aplikáciu pre celkovo dostupný chlór – presné namerané hodnoty a vysoká bezpečnosť procesu.

  Viac informácií

  Meranie koncentrácie kyseliny peroctovej so senzormi DULCOTEST: Presné a spoľahlivé na dezinfekciu v aplikáciách citlivých na bezpečnosť v potravinárskom, farmaceutickom a zdravotníckom odvetví. Použiteľné aj pri úprave odpadových vôd.

  Viac informácií

  Meranie peroxidu vodíka so snímačmi DULCOTEST: Efektívne a spoľahlivé určenie koncentrácie peroxidu vodíka – použiteľné pri najrozličnejších použitiach.

  Viac informácií

  Spoznajte dávkovacie čerpadlo, ktoré z hľadiska produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti zasadí nové hranice.

  Viac informácií

  Hadicové čerpadlo DULCOFLEX DF4a na dávkovanie flokulačného prostriedku a aktívneho uhlia upravuje vodu exaktne a presne. Optimálne vhodné na použitie v bazénoch, vírivkách alebo wellness. Prevádzkový tlak je možný až 4 bary.

  Viac informácií

  Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER D1Cb/D1Cc sa môže použiť v úprave pitnej vody, spracovaní odpadových vôd alebo v mnohých iných oblastiach na regulačné úlohy. Bezpečný, komfortný, prehľadný vďaka veľkému osvetlenému grafickému displeju, menu ovládania s textom a monitorovaniu senzora pH.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava odpadovej vody pomocou DULCOTROL® odpadová voda – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre aplikácie v komunálnej a priemyselnej úprave odpadovej vody.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava pitnej vody, resp. vody podobnej pitnej vode pomocou DULCOTROL® pitná voda/F&B – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre úpravu vody vo vodárňach a potravinárskom a nápojovom priemysle.

  Viac informácií

  Veľmi robustným motorovým membránovým dávkovacím čerpadlom s patentovanou viacvrstvovou bezpečnostnou membránou pre vysokú bezpečnosť procesu je Sigma/ 1 Basis. Ponúka množstvo variantov pohonu ako trojfázové alebo 1-fázové striedavé motory, aj pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu.

  Viac informácií

  Ako merací a regulačný prístroj v analýze vody je DULCOMETER Compact správny regulátor pre regulačné úlohy, ktoré si vyžadujú len jednostrannú reguláciu.

  Viac informácií

  Elektrolyzéry typu CHLORINSITU V nahrádzajú v bazéne zariadenia na plynný chlór a potrebujú na to len soľ, vodu a prúd.

  Viac informácií

  Príklad z praxe pre tento produkt

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz