Návrhy vyhľadávania

Senzory DULCOTEST® pre celkovo dostupný chlór

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Dezinfekcia bazénovej vody pomocou senzorov DULCOTEST® optimalizovaných na aplikáciu pre celkovo dostupný chlór – presné namerané hodnoty a vysoká bezpečnosť procesu.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie celkovo dostupného chlóru – pomocou senzorov DULCOTEST®.

Celkovo dostupný chlór Chlór viazaný na kyselinu (iso)kyanurovú/izokyanurát a z toho vznikajúci voľný (účinný) chlór. Viac v glosári je známy aj ako „stabilizovaný chlór“ a používa sa pri dezinfekcii bazénovej vody, hlavne vo vonkajších bazénoch proti predčasnému rozkladu slnečným žiarením. K tomu patria predovšetkým zlúčeniny ako deriváty kyseliny trichlór(izo)kyanurovej. Po dávkovaní do upravovanej vody vznikne voľný chlór a kyselina (izo)kyanurová, ktorá ešte obsahuje chlór. Senzor meria obe zlúčeniny, ktoré sú označené ako celkovo dostupný chlór Chlór viazaný na kyselinu (iso)kyanurovú/izokyanurát a z toho vznikajúci voľný (účinný) chlór. Viac v glosári.

Inovatívny, membránou pokrytý senzor DULCOTEST® pre celkovo dostupný chlór Chlór viazaný na kyselinu (iso)kyanurovú/izokyanurát a z toho vznikajúci voľný (účinný) chlór. Viac v glosári CGE3 je optimalizovaný na reguláciu dezinfekcie bazénovej vody s derivátmi kyseliny chlóro(izo)kyanurovej. Senzor je možné prevádzkovať aj simultánne s Inline elektrolyzérmi chlóru bez rušenia tam vznikajúcimi vedľajšími produktmi.

Vaše výhody

 • Senzor vhodný na celkovo dostupný chlór, aj na kombináciu Inline elektrolyzéra s derivátmi kyseliny chlóro(izo)kyanurovej
 • Môže sa používať aj ako senzor pre voľný chlór bez rušenia v prípade výskytu kyseliny kyanurovej.
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Stabilný nulový bod
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie

Technické podrobnosti

Celkovo dostupný chlór

 • CGE 3-mA
 • pH: 5,5…9,5
 • Teplota: 5 – 45 ºC

Snímač pre celkovo disponibilný a voľný chlór CGE 3-mA

Senzor pre celkovo dostupný chlór, napr. deriváty kyseliny chlóro(izo)kyanurovej bez rušenia pri súčasnej dezinfekcii elektrolytickým procesom pri aplikácii v bazénoch. Použiteľný aj ako senzor pre voľný chlór. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi so vstupom 4 – 20 mA

Vaše výhody

 • Meraná veličina: celkovo dostupný chlór, napr. dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom ako deriváty kyseliny chlóro(izo)kyanurovej
 • Meraná veličina: voľný chlór bez rušenia v prípade prítomnosti kyseliny kyanurovej
 • Zlatá elektróda na zabránenie rušenia elektrolytickým procesom s generátorovými elektródami priamo v meracej vode (bez membrány)
 • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
 • Hydrofilná membrána zaručuje priepustnosť derivátov kyseliny chloro(izo)kyanurovej k meracej elektróde
 • Špeciálny reakčný systém elektrolytu umožňuje stanovenie zložiek celkovo dostupného chlóru a aplikácie pri vysokom pH až do 9,5
Meraná veličinaVoľný chlór a celkovo disponibilný chlór: súčet z organicky viazaného chlóru (napr. viazaný na kyselinu kyanurovú) a voľného chlóru
Referenčná metódaDPD1
Rozsah pH5,5 … 9,5
Teplota5 … 45 °C
Tlak max.3,0 bar
Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
Napájanie napätím16...24V DC (dvojvodičová technika)
Výstupný signál 4 – 20 mA ≈ merací rozsah, teplotne nekompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
Selektívnosťcelkovo dostupný chlór a voľný chlór oproti viazanému chlóru (chlóramíny)
Dezinfekčný postupDezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, plynný chlór, chlórnan, elektrolýza
InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
Armatúra senzoraDGM, DLG III
Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC, AEGIS II
Typická aplikáciaBazénová voda, kombinovaný dezinfekčný postup s derivátmi kyseliny trichlór(izo)kyanurovej a elektrolýzou. Všeobecne voda podobná pitnej s vyšším pH do 9,5.
Schopnosť odporu vočiTenzidy, kyselina kyanurová
Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
Merací rozsahObjednávacie č.
CGE 3-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1047959
CGE 3-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1047975

Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

Snímač pre celkovo disponibilný a voľný chlór CGE 3-CAN-P

Senzor pre celkovo dostupný chlór, napr. deriváty kyseliny chlóro(izo)kyanurovej pri aplikácii v bazénoch. Použiteľný aj ako senzor pre voľný chlór. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi s napojením zbernice CAN

Vaše výhody

 • Meraná veličina: celkovo dostupný chlór, napr. dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom ako deriváty kyseliny chlóro(izo)kyanurovej
 • Meraná veličina: voľný chlór bez rušenia v prípade prítomnosti kyseliny kyanurovej
 • Zlatá elektróda na zabránenie rušenia elektrolytickým procesom s generátorovými elektródami priamo v meracej vode (bez membrány)
 • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
 • Hydrofilná membrána zaručuje priepustnosť derivátov kyseliny chloro(izo)kyanurovej k meracej elektróde
 • Špeciálny reakčný systém elektrolytu umožňuje stanovenie zložiek celkovo dostupného chlóru a aplikácie pri vysokom pH až do 9,5
 • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené
Meraná veličinaVoľný chlór a celkovo disponibilný chlór: súčet z organicky viazaného chlóru (napr. viazaný na kyselinu kyanurovú) a voľného chlóru
Referenčná metódaDPD1
Rozsah pH5,5 … 9,5
Teplota5 … 45 °C
Tlak max.3,0 bar
Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
Napájanie napätímprostredníctvom rozhrania CAN (11 – 30 V DC)
Výstupný signál nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené
Selektívnosťcelkovo dostupný chlór a voľný chlór oproti viazanému chlóru (chlóramíny)
Dezinfekčný postupDezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, plynný chlór, chlórnan, elektrolýza
InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
Armatúra senzoraDGM, DLG III
Meracie a regulačné prístrojeDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II len s hardvérom po 06.02.2014 od verzie softvéru 3027, s hardvérom po 06.02.2014 od verzie softvéru 3033
Typická aplikáciaBazénová voda, dezinfekčný postup s derivátmi kyseliny trichlór(izo)kyanurovej a elektrolýzou. Všeobecne voda podobná pitnej s vyšším pH do 9,5.
Schopnosť odporu vočiTenzidy, kyselina kyanurová
Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
Merací rozsahObjednávacie č.
CGE 3-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 mg/l1083211

Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

Downloads pre Senzory DULCOTEST® pre celkovo dostupný chlór

Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

0 Výsledky
Filtrovať podľa typu dokumentu
Brožúra / Leták (0)
Certifikát / Vyhlásenie (0)
Dátový list (0)
Karta bezpečnostných údajov (0)
Katalóg (0)
Návod na obsluhu (0)
Odborný článok (0)
Ostatné (0)
Príklad použitia / Referencia (0)
Schéma zapojenia (0)
Softvér (0)
Tlačová správa (0)
Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
Výkres / Technický výkres / 3D (0)

Zvolené filtre:

Vyhovujúce stiahnutia

Zoradiť podľa Od A po Z
Načítať ďalšie výsledky…
Žiadne ďalšie výsledky!

Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

Sú všetky slová napísané správne?
Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

Prosím, zopakujte pokus neskôr

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Prehľad

Spoľahlivé online meranie celkovo dostupného chlóru – pomocou senzorov DULCOTEST®.

Celkovo dostupný chlór Chlór viazaný na kyselinu (iso)kyanurovú/izokyanurát a z toho vznikajúci voľný (účinný) chlór. Viac v glosári je známy aj ako „stabilizovaný chlór“ a používa sa pri dezinfekcii bazénovej vody, hlavne vo vonkajších bazénoch proti predčasnému rozkladu slnečným žiarením. K tomu patria predovšetkým zlúčeniny ako deriváty kyseliny trichlór(izo)kyanurovej. Po dávkovaní do upravovanej vody vznikne voľný chlór a kyselina (izo)kyanurová, ktorá ešte obsahuje chlór. Senzor meria obe zlúčeniny, ktoré sú označené ako celkovo dostupný chlór Chlór viazaný na kyselinu (iso)kyanurovú/izokyanurát a z toho vznikajúci voľný (účinný) chlór. Viac v glosári.

Inovatívny, membránou pokrytý senzor DULCOTEST® pre celkovo dostupný chlór Chlór viazaný na kyselinu (iso)kyanurovú/izokyanurát a z toho vznikajúci voľný (účinný) chlór. Viac v glosári CGE3 je optimalizovaný na reguláciu dezinfekcie bazénovej vody s derivátmi kyseliny chlóro(izo)kyanurovej. Senzor je možné prevádzkovať aj simultánne s Inline elektrolyzérmi chlóru bez rušenia tam vznikajúcimi vedľajšími produktmi.

Vaše výhody

 • Senzor vhodný na celkovo dostupný chlór, aj na kombináciu Inline elektrolyzéra s derivátmi kyseliny chlóro(izo)kyanurovej
 • Môže sa používať aj ako senzor pre voľný chlór bez rušenia v prípade výskytu kyseliny kyanurovej.
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Stabilný nulový bod
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie

Použitie

Technické údaje

Downloads

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16  Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Náhradné diely a príslušenstvo

Vhodné produkty

1 2 3

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz