Návrhy vyhľadávania

Snímače DULCOTEST celkovo dostupného chlóru

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Dezinfekcia bazénovej vody pomocou senzorov DULCOTEST optimalizovaných na aplikáciu pre celkovo dostupný chlór – presné namerané hodnoty a vysoká bezpečnosť procesu.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie celkovo dostupného chlóru – pomocou senzorov DULCOTEST.

Celkovo dostupný chlór Chlór viazaný na kyselinu (iso)kyanurovú/izokyanurát a z toho vznikajúci voľný (účinný) chlór. Viac v glosári je známy aj ako „stabilizovaný chlór“ a používa sa pri dezinfekcii bazénovej vody, hlavne vo vonkajších bazénoch proti predčasnému rozkladu slnečným žiarením. K tomu patria predovšetkým zlúčeniny ako deriváty kyseliny trichlór(izo)kyanurovej. Po dávkovaní do upravovanej vody vznikne voľný chlór a kyselina (izo)kyanurová, ktorá ešte obsahuje chlór. Senzor meria obe zlúčeniny, ktoré sú označené ako celkovo dostupný chlór Chlór viazaný na kyselinu (iso)kyanurovú/izokyanurát a z toho vznikajúci voľný (účinný) chlór. Viac v glosári.

Inovatívny, membránou pokrytý senzor DULCOTEST® pre celkovo dostupný chlór Chlór viazaný na kyselinu (iso)kyanurovú/izokyanurát a z toho vznikajúci voľný (účinný) chlór. Viac v glosári CGE3 je optimalizovaný na kontrolu dezinfekcie bazénovej vody derivátmi kyseliny chloro(izo)kyanurovej. Senzor je možné prevádzkovať aj simultánne s Inline elektrolyzérmi chlóru bez rušenia tam vznikajúcimi vedľajšími produktmi.

Vaše výhody

 • Senzor vhodný na celkovo dostupný chlór, aj na kombináciu Inline elektrolyzéra s derivátmi kyseliny chlóro(izo)kyanurovej
 • Môže sa používať aj ako senzor pre voľný chlór bez rušenia v prípade výskytu kyseliny kyanurovej.
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Stabilný nulový bod
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Regulácia celkovo dostupného chlóru v bazéne, hlavne vo vonkajších bazénoch.

  Technické podrobnosti

  Celkovo dostupný chlór

  • CGE 3-mA
  • pH: 5,5…9,5
  • Teplota: 5 – 45 ºC

  Snímač pre celkovo disponibilný a voľný chlór CGE 3-mA

  Senzor pre celkovo dostupný chlór, napr. deriváty kyseliny chlóro(izo)kyanurovej bez rušenia pri súčasnej dezinfekcii elektrolytickým procesom pri aplikácii v bazénoch. Použiteľný aj ako senzor pre voľný chlór. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi so vstupom 4 – 20 mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: celkovo dostupný chlór, napr. dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom ako deriváty kyseliny chlóro(izo)kyanurovej
  • Meraná veličina: voľný chlór bez rušenia v prípade prítomnosti kyseliny kyanurovej
  • Zlatá elektróda na zabránenie rušenia elektrolytickým procesom s generátorovými elektródami priamo v meracej vode (bez membrány)
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Hydrofilná membrána zaručuje priepustnosť derivátov kyseliny chloro(izo)kyanurovej k meracej elektróde
  • Špeciálny reakčný systém elektrolytu umožňuje stanovenie zložiek celkovo dostupného chlóru a aplikácie pri vysokom pH až do 9,5

  Meraná veličina

  Voľný chlór a celkovo disponibilný chlór: súčet z organicky viazaného chlóru (napr. viazaný na kyselinu kyanurovú) a voľného chlóru

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…9,5

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  celkovo dostupný chlór a voľný chlór oproti viazanému chlóru (chlóramíny)

  Dezinfekčný postup

  Dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, plynný chlór, chlórnan, elektrolýza

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typická aplikácia

  Bazénová voda, kombinovaný dezinfekčný postup s derivátmi kyseliny trichlór(izo)kyanurovej a elektrolýzou. Všeobecne voda podobná pitnej s vyšším pH do 9,5.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy, kyselina kyanurová

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CGE 3-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1047959

  CGE 3-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1047975

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Snímač pre celkovo dostupný a voľný chlór CGE 3-CAN

  Senzor pre celkovo dostupný chlór, napr. deriváty kyseliny chlóro(izo)kyanurovej pri aplikácii v bazénoch. Použiteľný aj ako senzor pre voľný chlór. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi s napojením zbernice CAN

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: celkovo dostupný chlór, napr. dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom ako deriváty kyseliny chlóro(izo)kyanurovej
  • Meraná veličina: voľný chlór bez rušenia v prípade prítomnosti kyseliny kyanurovej
  • Zlatá elektróda na zabránenie rušenia elektrolytickým procesom s generátorovými elektródami priamo v meracej vode (bez membrány)
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor zabraňuje rušeniu premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Hydrofilná membrána zaručuje priepustnosť derivátov kyseliny chloro(izo)kyanurovej k meracej elektróde
  • Špeciálny reakčný systém elektrolytu umožňuje stanovenie zložiek celkovo dostupného chlóru a aplikácie pri vysokom pH až do 9,5
  • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené

  Meraná veličina

  Voľný chlór a celkovo disponibilný chlór: súčet z organicky viazaného chlóru (napr. viazaný na kyselinu kyanurovú) a voľného chlóru

  Referenčná metóda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…9,5

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  cez rozhranie CAN (11 – 30 V DC)

  Výstupný signál

  nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené

  Selektívnosť

  celkovo dostupný chlór a voľný chlór oproti viazanému chlóru (chlóramíny)

  Dezinfekčný postup

  Dezinfekčný prostriedok s organickým chlórom, napr. na báze kyseliny kyanurovej, plynný chlór, chlórnan, elektrolýza

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II s hardvérom pred 06.02.2014 od verzie softvéru 3027, s hardvérom po 06. 02. 2014 od verzie softvéru 3033

  Typická aplikácia

  Bazénová voda, dezinfekčný postup s derivátmi kyseliny trichlór(izo)kyanurovej a elektrolýzou. Všeobecne voda podobná pitnej s vyšším pH do 9,5.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy, kyselina kyanurová

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CGE 3-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1047977

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Downloads pre Snímače DULCOTEST celkovo dostupného chlóru

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie celkovo dostupného chlóru – pomocou senzorov DULCOTEST.

  Celkovo dostupný chlór Chlór viazaný na kyselinu (iso)kyanurovú/izokyanurát a z toho vznikajúci voľný (účinný) chlór. Viac v glosári je známy aj ako „stabilizovaný chlór“ a používa sa pri dezinfekcii bazénovej vody, hlavne vo vonkajších bazénoch proti predčasnému rozkladu slnečným žiarením. K tomu patria predovšetkým zlúčeniny ako deriváty kyseliny trichlór(izo)kyanurovej. Po dávkovaní do upravovanej vody vznikne voľný chlór a kyselina (izo)kyanurová, ktorá ešte obsahuje chlór. Senzor meria obe zlúčeniny, ktoré sú označené ako celkovo dostupný chlór Chlór viazaný na kyselinu (iso)kyanurovú/izokyanurát a z toho vznikajúci voľný (účinný) chlór. Viac v glosári.

  Inovatívny, membránou pokrytý senzor DULCOTEST® pre celkovo dostupný chlór Chlór viazaný na kyselinu (iso)kyanurovú/izokyanurát a z toho vznikajúci voľný (účinný) chlór. Viac v glosári CGE3 je optimalizovaný na kontrolu dezinfekcie bazénovej vody derivátmi kyseliny chloro(izo)kyanurovej. Senzor je možné prevádzkovať aj simultánne s Inline elektrolyzérmi chlóru bez rušenia tam vznikajúcimi vedľajšími produktmi.

  Vaše výhody

  • Senzor vhodný na celkovo dostupný chlór, aj na kombináciu Inline elektrolyzéra s derivátmi kyseliny chlóro(izo)kyanurovej
  • Môže sa používať aj ako senzor pre voľný chlór bez rušenia v prípade výskytu kyseliny kyanurovej.
  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
  • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
  • Stabilný nulový bod
  • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Merania Redox so senzormi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami.

  Viac informácií

  Spoznajte dávkovacie čerpadlo, ktoré z hľadiska produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti zasadí nové hranice.

  Viac informácií

  Hadicové čerpadlo DULCOFLEX DF4a na dávkovanie flokulačného prostriedku a aktívneho uhlia upravuje vodu exaktne a presne. Optimálne vhodné na použitie v bazénoch, vírivkách alebo wellness. Prevádzkový tlak je možný až 4 bary.

  Viac informácií

  Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER D1Cb/D1Cc sa môže použiť v úprave pitnej vody, spracovaní odpadových vôd alebo v mnohých iných oblastiach na regulačné úlohy. Bezpečný, komfortný, prehľadný vďaka veľkému osvetlenému grafickému displeju, menu ovládania s textom a monitorovaniu senzora pH.

  Viac informácií

  Merací a regulačný systém DULCOMARIN 3 je vaše digitálne napojenie na technológiu budúcnosti. Riadi celý bazén – od vodných parkov až po súkromné bazény – a používa sa ako systém multipool až pre 16 filtračných okruhov.

  Viac informácií

  Fotometre merajú podľa fotometrického princípu takmer všetky dezinfekčné prostriedky a hodnotu pH. Sú prenosné, kompaktné a umožňujú bezpečné, jednoduché meranie.

  Viac informácií

  Dávkovacie zariadenie chlóru DULCODOS Pool Comfort je komfortné riešenie pre nastavenie hodnoty pH a dezinfekciu bazénovej vody s tekutými chlórovými produktmi. Vzdialený prístup cez WiFi a LAN k vstavanému webserveru.

  Viac informácií

  Dávkovací systém chlóru pre individuálne nastavenie a monitorovanie všetkých dostupných pomocných hygienických parametrov vo verejných bazénoch. DULCODO Pool Professional sa stará o brilantnú kvalitu vody a znižuje prevádzkové náklady prostredníctvom režimu Eco!Mode.

  Viac informácií

  Elektrolyzéry typu CHLORINSITU V nahrádzajú v bazéne zariadenia na plynný chlór a potrebujú na to len soľ, vodu a prúd.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz