Návrhy vyhľadávania

Snímače DULCOTEST celkového chlóru

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Spoľahlivé meranie celkového chlóru pomocou mnohostranne použiteľných senzorov DULCOTEST pre celkový chlór. Presné namerané hodnoty a vysoká bezpečnosť monitorovania a procesu sú zaručené.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie celkového chlóru – pomocou senzorov DULCOTEST.

Pod celkovým chlórom sa rozumie súčet z voľného chlóru (HOCl, OCl-) a viazaného chlóru (monochlóramin). Senzory pre celkový chlór Súčet voľného a viazaného chlóru. Odporúčaný senzor: Typ CTE, referenčná metóda DPD4. Viac v glosári sa používajú pri chlóraminácii, pri chlóreliminácii alebo na monitorovanie odpadových vôd. Meranie celkového chlóru sa používa spolu s meraním voľného chlóru pri stanovení viazaného chlóru v bazénovej vode.

Na základe nášho produktového radu senzorov celkového chlóru DULCOTEST je k dispozícii mnohostranne využiteľný konštrukčný rad CTE1 s rozdielnymi meracími rozsahmi a výstupmi signálu.

Vaše výhody

 • Mnohostranné využitie v rôznych kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zaťaženie chemikáliami a nečistotami); v kombinácii s mnohými dezinfekčnými postupmi (plynný chlór, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, chlóramíny); použitie aj pri vysokých hodnotách pH do 9,5
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
 • Znížená závislosť od prietoku, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam
 • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu.

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

Meranie chlóru v pitnej vode, bazénovej vode, úžitkovej vode, technologickej vode a odpadovej vode

  Technické podrobnosti

  Celkový chlór

  • CTE 1; pH: 5,5 – 9,5; teplota 5 – 45 ºC

  Senzor pre celkový chlór CTE 1-mA

  Senzor pre celkový chlór, vrátane napr. voľného chlóru, chlóramínov atď. aj pri vysokej hodnote pH v rôznych vodách. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch so vstupom mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Celkový chlór, zlúčeniny chlóru, v ktorých chlór pôsobí ako oxidačná látka, napr. voľný chlór (HOCl a OCl-), chlóramíny atď.
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Hydrofilná membrána zaručuje priepustnosť pre rôzne oxidačné prostriedky rozpustné vo vode až k meracej elektróde
  • Špeciálny reakčný systém elektrolytu umožňuje stanovenie zložiek, ktoré obsahujú oxidujúci chlór, ako aj aplikáciu pri vysokom pH až do 9,5

  Meraná veličina

  Celkový chlór

  Referenčná metóda

  DPD4

  Rozsah pH

  5,5…9,5

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  16 – 24 V DC (dvojvodičová technika)

  Výstupný signál

  4…20 mA ≈ merací rozsah, s kompenzáciou teploty, nekalibrovaný, bez galvanického oddelenia

  Selektívnosť

  neselektívne, priečne necitlivý oproti mnohým oxidačným prostriedkom

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, monochlóramín

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typická aplikácia

  CTE 1-mA-0,5 ppm: pitná voda;CTE 1-mA-2/5/10 ppm: pitná, úžitková, technologická, odpadová voda. V bazénoch v kombinácii s CLE 3.1 na stanovenie viazaného chlóru.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CTE 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  740686

  CTE 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  740685

  CTE 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1003203

  CTE 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  740684

  CTE 1-mA-20 ppm

  0,20…20,0 mg/l

  1116253

  Senzory chloritanu kompl. so 50 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Senzor pre celkový chlór CTE 1-DMT

  Senzor pre celkový chlór, vrátane napr. voľného chlóru, chlóramínov atď. aj pri vysokej hodnote pH v rôznych vodách. Na prevádzku s meracím prevodníkom DMT

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Celkový chlór, zlúčeniny chlóru, v ktorých chlór pôsobí ako oxidačná látka, napr. voľný chlór (HOCl a OCl-), chlóramíny atď.
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Hydrofilná membrána zaručuje priepustnosť pre rôzne oxidačné prostriedky rozpustné vo vode až k meracej elektróde
  • Špeciálny reakčný systém elektrolytu umožňuje stanovenie zložiek, ktoré obsahujú oxidujúci chlór, ako aj aplikáciu pri vysokom pH až do 9,5

  Meraná veličina

  Celkový chlór

  Referenčná metóda

  DPD4

  Rozsah pH

  5,5…9,5

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  3,3 V DC (5-pól.)

  Výstupný signál

  nekalibrovaný, teplotne nekompenzovaný, žiadne galvanické oddelenie

  Selektívnosť

  neselektívne, priečne necitlivý oproti mnohým oxidačným prostriedkom

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, monochlóramín

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DMT

  Typická aplikácia

  pitná, úžitková, technologická, odpadová voda.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CTE 1-DMT-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1007540

  Senzory chloritanu kompl. so 50 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Snímač pre celkový chlór CTE 1-CAN

  Senzor pre celkový chlór, vrátane napr. voľného chlóru, chlóramínov atď. aj pri vysokej hodnote pH v rôznych vodách. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi s napojením zbernice CAN

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Celkový chlór, zlúčeniny chlóru, v ktorých chlór pôsobí ako oxidačná látka, napr. voľný chlór (HOCl a OCl-), chlóramíny atď.
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Hydrofilná membrána zaručuje priepustnosť pre rôzne oxidačné prostriedky rozpustné vo vode až k meracej elektróde
  • Špeciálny reakčný systém elektrolytu umožňuje stanovenie zložiek, ktoré obsahujú oxidujúci chlór, ako aj aplikáciu pri vysokom pH až do 9,5
  • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené

  Meraná veličina

  Celkový chlór

  Referenčná metóda

  DPD4

  Rozsah pH

  5,5…9,5

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Prítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podľa vyhotovenia)

  Napájanie napätím

  cez rozhranie CAN (11 – 30 V)

  Výstupný signál

  nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené

  Selektívnosť

  neselektívne, priečne necitlivý oproti mnohým oxidačným prostriedkom

  Dezinfekčný postup

  Plynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, monochlóramín

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok meracej vody

  Armatúra senzora

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meracie a regulačné prístroje

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II len s hardvérm podľad 06.02.2014 od verzie softvéru 3035

  Typická aplikácia

  pitná, úžitková, technologická, odpadová voda.

  Schopnosť odporu voči

  Tenzidy

  Princíp merania, technológia

  Ampérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou

  Merací rozsah

  Objednávacie č.

  CTE 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1023427

  Senzory chloritanu kompl. so 100 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Downloads pre Snímače DULCOTEST celkového chlóru

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie celkového chlóru – pomocou senzorov DULCOTEST.

  Pod celkovým chlórom sa rozumie súčet z voľného chlóru (HOCl, OCl-) a viazaného chlóru (monochlóramin). Senzory pre celkový chlór Súčet voľného a viazaného chlóru. Odporúčaný senzor: Typ CTE, referenčná metóda DPD4. Viac v glosári sa používajú pri chlóraminácii, pri chlóreliminácii alebo na monitorovanie odpadových vôd. Meranie celkového chlóru sa používa spolu s meraním voľného chlóru pri stanovení viazaného chlóru v bazénovej vode.

  Na základe nášho produktového radu senzorov celkového chlóru DULCOTEST je k dispozícii mnohostranne využiteľný konštrukčný rad CTE1 s rozdielnymi meracími rozsahmi a výstupmi signálu.

  Vaše výhody

  • Mnohostranné využitie v rôznych kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zaťaženie chemikáliami a nečistotami); v kombinácii s mnohými dezinfekčnými postupmi (plynný chlór, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, chlóramíny); použitie aj pri vysokých hodnotách pH do 9,5
  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
  • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
  • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
  • Znížená závislosť od prietoku, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam
  • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu.

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Merania Redox so senzormi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami.

  Viac informácií

  Spoznajte dávkovacie čerpadlo, ktoré z hľadiska produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti zasadí nové hranice.

  Viac informácií

  Hadicové čerpadlo DULCOFLEX DF4a na dávkovanie flokulačného prostriedku a aktívneho uhlia upravuje vodu exaktne a presne. Optimálne vhodné na použitie v bazénoch, vírivkách alebo wellness. Prevádzkový tlak je možný až 4 bary.

  Viac informácií

  Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj DULCOMETER D1Cb/D1Cc sa môže použiť v úprave pitnej vody, spracovaní odpadových vôd alebo v mnohých iných oblastiach na regulačné úlohy. Bezpečný, komfortný, prehľadný vďaka veľkému osvetlenému grafickému displeju, menu ovládania s textom a monitorovaniu senzora pH.

  Viac informácií

  Merací a regulačný systém DULCOMARIN 3 je vaše digitálne napojenie na technológiu budúcnosti. Riadi celý bazén – od vodných parkov až po súkromné bazény – a používa sa ako systém multipool až pre 16 filtračných okruhov.

  Viac informácií

  Fotometre merajú podľa fotometrického princípu takmer všetky dezinfekčné prostriedky a hodnotu pH. Sú prenosné, kompaktné a umožňujú bezpečné, jednoduché meranie.

  Viac informácií

  Merací a regulačný prístroj AEGIS II meria a reguluje nepretržite vodivosť a riadi koncentráciu biocídov a udržiava čisté potrubia a výmenníky tepla.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava odpadovej vody pomocou DULCOTROL® odpadová voda – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre aplikácie v komunálnej a priemyselnej úprave odpadovej vody.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava pitnej vody, resp. vody podobnej pitnej vode pomocou DULCOTROL® pitná voda/F&B – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre úpravu vody vo vodárňach a potravinárskom a nápojovom priemysle.

  Viac informácií

  Dávkovacie zariadenie chlóru DULCODOS Pool Comfort je komfortné riešenie pre nastavenie hodnoty pH a dezinfekciu bazénovej vody s tekutými chlórovými produktmi. Vzdialený prístup cez WiFi a LAN k vstavanému webserveru.

  Viac informácií

  Dávkovací systém chlóru pre individuálne nastavenie a monitorovanie všetkých dostupných pomocných hygienických parametrov vo verejných bazénoch. DULCODO Pool Professional sa stará o brilantnú kvalitu vody a znižuje prevádzkové náklady prostredníctvom režimu Eco!Mode.

  Viac informácií

  Typ riadenia Sigma je inteligentné, flexibilné motorové membránové dávkovacie čerpadlo, ktoré nasadzuje novú latku, čo sa týka komfortu ovládania, spoľahlivosti a bezpečnosti.

  Viac informácií

  Merací prevodník DULCOMETER® DMTa premieňa signály senzora pre hodnotu pH, Redox, koncentráciu chlóru a vodivosť na analógový signál 4 – 20 mA necitlivý voči rušeniu. Flexibilné, bezpečné a vždy optimálne rozlíšenie nameranej hodnoty.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz