Návrhy vyhľadávania

Senzory DULCOTEST® pre celkový chlór

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Spoľahlivé meranie celkového chlóru pomocou mnohostranne použiteľných senzorov DULCOTEST® pre celkový chlór. Presné namerané hodnoty a vysoká bezpečnosť monitorovania a procesu sú zaručené.

Popis výrobku

Spoľahlivé online meranie celkového chlóru – pomocou senzorov DULCOTEST®.

Pod celkovým chlórom sa rozumie suma z voľného chlóru (HOCl, OCl-) a viazaného chlóru (chlóramíny). Senzory pre celkový chlór Súčet voľného a viazaného chlóru. Odporúčaný senzor: Typ CTE, referenčná metóda DPD4. Viac v glosári sa používajú pri chlóraminácii, pri chlóreliminácii alebo na monitorovanie odpadových vôd. Meranie celkového chlóru sa používa spolu s meraním voľného chlóru pri stanovení viazaného chlóru v bazénovej vode.

Na základe nášho produktového radu senzorov celkového chlóru DULCOTEST® je k dispozícii mnohostranne využiteľný konštrukčný rad CTE1 s rozdielnymi meracími rozsahmi a výstupmi signálu.

Vaše výhody

 • Mnohostranné využitie v rôznych kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zaťaženie chemikáliami a nečistotami); v kombinácii s mnohými dezinfekčnými postupmi (plynný chlór, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, chlóramíny); použitie aj pri vysokých hodnotách pH do 9,5
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
 • Znížená závislosť od prietoku, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam
 • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu.

Rozsah aplikácie

Meranie chlóru v pitnej vode, bazénovej vode, úžitkovej vode, technologickej vode a odpadovej vode

  Technické podrobnosti

  Celkový chlór

  • CTE 1; pH: 5,5 – 9,5; teplota 5 – 45 ºC

  Senzor pre celkový chlór CTE 1-mA

  Senzor pre celkový chlór, vrátane napr. voľného chlóru, chlóramínov atď. aj pri vysokej hodnote pH v rôznych vodách. Na prevádzku na meracích a regulačných prístrojoch so vstupom mA

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Celkový chlór, zlúčeniny chlóru, v ktorých chlór pôsobí ako oxidačná látka, napr. voľný chlór (HOCl a OCl-), chlóramíny atď.
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Hydrofilná membrána zaručuje priepustnosť pre rôzne oxidačné prostriedky rozpustné vo vode až k meracej elektróde
  • Špeciálny reakčný systém elektrolytu umožňuje stanovenie zložiek, ktoré obsahujú oxidujúci chlór, ako aj aplikáciu pri vysokom pH až do 9,5
  Meraná veličinaCelkový chlór
  Referenčná metódaDPD4
  Rozsah pH5,5 … 9,5
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
  Napájanie napätím16...24V DC (dvojvodičová technika)
  Výstupný signál4…20mA ≈ merací rozsah, teplotne kompenzovaný, nekalibrovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Selektívnosťneselektívne, priečne necitlivý oproti mnohým oxidačným prostriedkom
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, monochlóramín
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typická aplikáciaCTE 1-mA-0,5 ppm: pitná voda;CTE 1-mA-2/5/10 ppm: pitná, úžitková, technologická, odpadová voda. V bazénoch v kombinácii s CLE 3.1 na stanovenie viazaného chlóru.
  Schopnosť odporu vočiTenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CTE 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l740686
  CTE 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l740685
  CTE 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l740684

  Senzory chloritanu kompl. so 50 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Senzor pre celkový chlór CTE 1-DMT

  Senzor pre celkový chlór, vrátane napr. voľného chlóru, chlóramínov atď. aj pri vysokej hodnote pH v rôznych vodách. Na prevádzku s meracím prevodníkom DMT

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Celkový chlór, zlúčeniny chlóru, v ktorých chlór pôsobí ako oxidačná látka, napr. voľný chlór (HOCl a OCl-), chlóramíny atď.
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Hydrofilná membrána zaručuje priepustnosť pre rôzne oxidačné prostriedky rozpustné vo vode až k meracej elektróde
  • Špeciálny reakčný systém elektrolytu umožňuje stanovenie zložiek, ktoré obsahujú oxidujúci chlór, ako aj aplikáciu pri vysokom pH až do 9,5
  Meraná veličinaCelkový chlór
  Referenčná metódaDPD4
  Rozsah pH5,5 … 9,5
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGM alebo DLG III)
  Napájanie napätím3,3 V DC (5-pól.)
  Výstupný signál nekalibrovaný, teplotne nekompenzovaný, žiadne galvanické oddelenie
  Selektívnosťneselektívne, priečne necitlivý oproti mnohým oxidačným prostriedkom
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, monochlóramín
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeDMT
  Typická aplikáciapitná, úžitková, technologická, odpadová voda.
  Schopnosť odporu vočiTenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CTE 1-DMT-10 ppm0,01…10,0 mg/l1007540

  Senzory chloritanu kompl. so 50 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Senzor pre celkový chlór CTE 1-CAN-P

  Senzor pre celkový chlór, vrátane napr. voľného chlóru, chlóramínov atď. aj pri vysokej hodnote pH v rôznych vodách. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi s napojením zbernice CAN

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: Celkový chlór, zlúčeniny chlóru, v ktorých chlór pôsobí ako oxidačná látka, napr. voľný chlór (HOCl a OCl-), chlóramíny atď.
  • Membránou zakrytý (zapuzdrený) senzor znižuje rušenie premenlivým prietokom alebo látkami obsiahnutými vo vode
  • Hydrofilná membrána zaručuje priepustnosť pre rôzne oxidačné prostriedky rozpustné vo vode až k meracej elektróde
  • Špeciálny reakčný systém elektrolytu umožňuje stanovenie zložiek, ktoré obsahujú oxidujúci chlór, ako aj aplikáciu pri vysokom pH až do 9,5
  • Prevádzka na zbernici CAN so všetkými výhodami, ktoré sú s tým spojené
  Meraná veličinaCelkový chlór
  Referenčná metódaDPD4
  Rozsah pH5,5 … 9,5
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Prítok30…60 l/h (v DGMa alebo DLG III)
  Napájanie napätímprostredníctvom rozhrania CAN (11 – 30 V)
  Výstupný signál nekalibrované, teplotne kompenzované, galvanicky oddelené
  Selektívnosťneselektívne, priečne necitlivý oproti mnohým oxidačným prostriedkom
  Dezinfekčný postupPlynný chlór, chlórnan, elektrolýza s membránou, monochlóramín
  InštaláciaObtok: otvorený výtok meracej vody
  Armatúra senzoraDGM, DLG III
  Meracie a regulačné prístrojeDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II len s hardvérom po 06.02.2014 od verzie softvéru 3035
  Typická aplikáciapitná, úžitková, technologická, odpadová voda.
  Schopnosť odporu vočiTenzidy
  Princíp merania, technológiaAmpérometrický, 2 elektródy, pokrytý membránou
  Merací rozsahObjednávacie č.
  CTE 1-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 mg/l1083210

  Senzory chloritanu kompl. so 100 ml elektrolytom

  Pre prvú montáž senzorov chlóru do snímača prietoku DLG III sa vyžaduje montážna súprava obj. č. 815079.

  Downloads pre Senzory DULCOTEST® pre celkový chlór

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Od A po Z
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Spoľahlivé online meranie celkového chlóru – pomocou senzorov DULCOTEST®.

  Pod celkovým chlórom sa rozumie suma z voľného chlóru (HOCl, OCl-) a viazaného chlóru (chlóramíny). Senzory pre celkový chlór Súčet voľného a viazaného chlóru. Odporúčaný senzor: Typ CTE, referenčná metóda DPD4. Viac v glosári sa používajú pri chlóraminácii, pri chlóreliminácii alebo na monitorovanie odpadových vôd. Meranie celkového chlóru sa používa spolu s meraním voľného chlóru pri stanovení viazaného chlóru v bazénovej vode.

  Na základe nášho produktového radu senzorov celkového chlóru DULCOTEST® je k dispozícii mnohostranne využiteľný konštrukčný rad CTE1 s rozdielnymi meracími rozsahmi a výstupmi signálu.

  Vaše výhody

  • Mnohostranné využitie v rôznych kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zaťaženie chemikáliami a nečistotami); v kombinácii s mnohými dezinfekčnými postupmi (plynný chlór, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, chlóramíny); použitie aj pri vysokých hodnotách pH do 9,5
  • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
  • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
  • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
  • Znížená závislosť od prietoku, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam
  • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu.

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Náhradné diely a príslušenstvo

  Vhodné produkty

  1 2 3 4

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz