Návrhy vyhľadávania
NOVINKA

Dávkovacia a vypúšťacia stanica DULCODOS SAFE-IBC

Skladovanie a vyprázdnenie kontajnerov IBC do 1 000 l – dávkovanie chemikálií do 1 000 l/h

Dávkovacia a vypúšťacia stanica DULCODOS SAFE-IBC zásobuje váš proces bez prerušení chemikáliami Spĺňa upravenú legislatívu pre kvapaliny ohrozujúce vodu podľa nemeckého nariadenia AwSV (nariadenie o zariadeniach manipulujúcich s kvapalinami ohrozujúcimi vodu).

Popis výrobku

Pri spoľahlivom dávkovaní tekutých chemikálií je bezpečnosť na prvom mieste.

DULCODOS SAFE-IBC je špeciálna dávkovacia a vypúšťacia stanica pre Intermediate Bulk Container (IBC) skoro s úplným vyprázdnením zvyšku.

Zákazník nasadí a zafixuje IBC na príslušnú, mierne dopredu naklonenú inštalačnú plochu zbernej vane. IBC je potrebné spojiť s bočne namontovanou vyrovnávacou nádržou s objemom 200 l vľavo od zbernej vane pomocou bezpečnostných spojok a hadíc zaistených proti úniku. Stanica sa alternatívne môže objednať so zvislou rúrou a objemom zbernej nádrže cca 60 l.

Pri výmene kontajnera IBC tento objem vyrovnávacej nádrže zabezpečuje neprerušovaný proces. Okrem toho sa výmena IBC dá lepšie naplánovať vďaka optickému ukazovateľu hladiny náplne, ako aj meraniu výšky hladiny s hlásením poplachu. Stanica je vybavená kontrolným otvorom na účely údržby.

Na spoľahlivé dávkovanie je možné do prednej časti vyrovnávacej nádrže integrovať kompaktne skonštruovanú dávkovaciu stanicu podľa procesných požiadaviek. Je vybavená jedným alebo dvomi magnetickými dávkovacími čerpadlami alebo jedným motorovým dávkovacím čerpadlom.

Väčšie dávkovacie stanice je možné konfigurovať podľa potreby a vyhotoviť na bočnú nástennú montáž, resp. podlahovú inštaláciu.

Vaše výhody

 • Maximálna prevádzková bezpečnosť
 • Vysoká procesná bezpečnosť vďaka neprerušovanému dávkovaniu v procese
 • Bezpečná inštalácia kontajnera IBC na špeciálnej konštrukcii zbernej vane s možnosťou zasunutia vidlíc vozíka zdola. Kvapkové množstvá sa spoľahlivo zachytávajú a nemôžu sa vyskytovať na mieste inštalácie
 • Skoro úplné zvyškové vyprázdnenie IBC
 • Medzizásobník s objemom cca 200 l v kombinácii s integrovanou dávkovacou stanicou
 • Zberná vaňa a medzizásobník so schválením DIBt Z-40.21-585
 • Na prehrávanie tohto videa je potrebné používať súbory cookie. Tu môžete upraviť výber súborov cookie na sledovanie tohto videa.

  Safe handling and optimal dosing of liquid chemicals

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Dávkovanie kvapalín v chemickej a priemyselnej výrobe
 • Úprava pitnej vody
 • Úprava chladiacej vody
 • Jedlo a nápoje
 • Galvanizovanie
 • Papierenský priemysel

  Technické podrobnosti

  • Robustná, zváraná konštrukcia zbernej vane z PE-HD s celkovým objemom 1 300 l
  • Dookola obiehajúce výstuže z PE-HD vnútri spevnené oceľou
  • Vyrovnávacia nádrž s objemom cca 200 l z PE-HD, alternatívne voliteľná zvislá rúra s objemovou kapacitou cca 60 l z PE-HD
  • Na inštaláciu vnútri pri teplotách do 35 °C (krátkodobo do 40 °C)
  • Vonkajšie rozmery cca 1 840 x 1 850 x 2 098 mm (Š x H x V)
  • Zberná vaňa a medzizásobník so schválením DIBt Z-40.21-585 (Deutsches Institut für Bautechnik – nemecký inštitút pre stavebnú techniku)
  • Pre chemikálie s hustotou do max. 1,8 kg/dm3
  • Pre kvapaliny podľa zoznamov médií 40-1.1 DIBt
  • Dopredu naklonená inštalačná plocha IBC vo veľkosti cca 1 010 x 1 620 (Š x H) s mriežkovým roštom (polyesterová živica/GFK) na špeciálnej nosnej konštrukcii na uchopenie bremena s maximálne 2 000 kg, dorazová lišta vzadu na stanici a predné upevňovacie klátiky
  • Rozšíriteľná paletová základňa zbernej vane s výškou cca 100 mm
  • Špeciálne vyhotovenia pre inštaláciu v seizmickej oblasti 1 až 3 podľa DIN 4149, pozri vykonávacie varianty
  • Spojenie kontajnera IBC s vyrovnávacou nádržou, resp. zvislou rúrou:
   • dvojčinné rýchlospojky v PP/FKM, voliteľne PP/EPDM a pre špeciálne médiá
   • bezpečné odloženie spojenia po odpojení od IBC do zachytávacej misky zapustenej do prednej strany
   • Špirálová hadica v PVC s drôtenou slučkou, voliteľne aj v materiálovom vyhotovení PE
  • Vyrovnávacia nádrž, resp. zvislá rúra slúžia ako vyrovnávacia nádoba k objemu IBC, pričom princíp komunikujúcich rúr technicky vylučuje preplnenie
  • Štandardná výbava medzizásobníka, resp. stojanovej rúrky:
   • Vyprázdňovacia prípojka s uzatváracím kohútom pre hadicovú prípojku IBC
   • prípojka k dávkovacej stanici s uzatváracím kohútom na strane nasávania
   • Prípojka pre spätné vedenia bezpečnostného prepúšťacieho potrubia
   • optický ukazovateľ hladiny náplne
   • Radarový snímač hladiny DULCOLEVEL
   • Skrutkovacie veko ako kontrolný otvor
   • Zavzdušňovacie a odvzdušňovacie hrdlo
  • Dávkovacia stanica s možnosťou integrácie do všetkých magnetických a motorových dávkovacích čerpadiel do Sigma/ 3: DSUa mini, DSKa Sigma/ 1 – 3
  • Dávkovacie stanice DSUa, DSWb a zákaznícke vyhotovenia sú realizovateľné pomocou bočnej nástennej montáže, resp. inštalácie na podlahu a príslušných spojovacích hadíc
  • Armatúry a tesnenia v PVC/FKM, voliteľne v PVC/EPDM, špeciálne verzie pre špeciálne materiály
  • Dostupné aj v zrkadlovo obrátenom vyhotovení
  • Pre odplyňujúce médiá je možné na vyrovnávacej nádrži doplniť zábranu proti parám z chemikálií s plynovým prívodným vedením k IBC
  • Voliteľne sa môže použiť meranie výšky hladiny s ultrazvukovým snímačom

  Varianty vyhotovenia

  Objednávacie č.

  DULCODOS SAFE-IBC 200 l PE štandard FKM

  1106230

  DULCODOS SAFE-IBC 60 l PE stojanová rúrka FKM

  1106231

  DULCODOS SAFE-IBC 200 l PE štandard zrkadlovo obrátený FKM

  1106232

  DULCODOS SAFE-IBC 60 l PE stojanová rúrka zrkadlovo obrátená FKM

  1106233

  DULCODOS SAFE-IBC 200 l PE štandard EPDM

  1114974

  DULCODOS SAFE-IBC 60 l PE stojanová rúrka EPDM

  1114975

  DULCODOS SAFE-IBC 200 l PE štandard zrkadlovo obrátený EPDM

  1114976

  DULCODOS SAFE-IBC 60 l PE stojanová rúrka zrkadlovo obrátená EPDM

  1114977

  DULCODOS SAFE-IBC 200 l PE seizmická zóna FKM

  1114978

  DULCODOS SAFE-IBC, 200 l PE zrkadlovo obrátená seizmická zóna FKM

  1114979

  DULCODOS SAFE-IBC 200 l PE seizmická zóna EPDM

  1114980

  DULCODOS SAFE-IBC, 200 l PE zrkadlovo obrátená seizmická zóna EPDM

  1114981

  Možnosti

  Objednávacie č.

  * Spojovací prostriedok sa musí objednať v závislosti od média

  Vyhotovenie pre odplyňujúce médiá FKM *

  1106613

  Vyhotovenie pre vhodné médiá EPDM *

  1114982

  Viazací prostriedok PURACARB Media 0,6 l

  1044341

  Viazací prostriedok PURACARB AM Media 0,6 l

  1044344

  Viazací prostriedok PK 2050 0,6 l

  1044345

  Viazací prostriedok CHLOROSORB ULTRA Media 0,6 l

  1044346

  Viazací prostriedok PURAFIL SP Media 0,6 l

  1044347

  Viazací prostriedok Purafil SP zmes Media

  1109584

  Indikátorová náplň kyseliny

  1024468

  Meranie hladiny pomocou 4-stupňového spínača hladiny

  1133127

  Meranie hladiny náplne s radarovým senzorom DULCOLEVEL na SPS

  1126054

  Meranie hladiny náplne s radarovým senzorom DULCOLEVEL na gamma/ X

  1126055

  1107079

  Sonda na netesnosti Maximat® LWC BX

  1080055

  Kryt hadicového žľabu PE

  1029217

  Kryt hadicového žľabu PE zrkadlovo obrátený

  1120990

  Oporný držiak SAFE-IBC VA spojka

  1130580

  Części zamienne

  Objednávacie č.

  * Spojka zatvárajúca sa za sucha k IBC zákazníka

  ** Výmena spotrebných dielov kompletne (odporúča sa najneskôr po 3 rokoch použitia)

  IBC spojka DN 25 PP/FKM *

  1106580

  IBC spojka DN 25 PP/EPDM *

  1111534

  IBC spojka DN 25 PP/FEP s povrstvenými pružinami *

  1120703

  IBC spojka DN 25 HA 1.4401/FKM

  1132957

  IBC spojka DN 25 HA 1.4401/EPDM *

  1126663

  Diel A S60x6 s ventilom 1” FKM *

  1114551

  Diel A S60x6 s ventilom 1” EPDM *

  1114552

  Náhradné tesnenie PP pre diel A S60X6

  1132441

  Hadica PVC DN 25 – 1 m

  1029382

  Hadica PE DN 25 – cca 0,8 m

  1118254

  Hadica PE DN 25 – cca 0,8 m s PE svorkami

  1126175

  Plavákový spínač/meranie hladiny (spolu namontované 4 kusy)

  142086

  Súprava armatúr/tesnení FKM SAFE-IBC **

  1107550

  Súprava armatúr/tesnení EPDM SAFE-IBC **

  1107551

  Downloads pre Dávkovacia a vypúšťacia stanica DULCODOS SAFE-IBC

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Pri spoľahlivom dávkovaní tekutých chemikálií je bezpečnosť na prvom mieste.

  DULCODOS SAFE-IBC je špeciálna dávkovacia a vypúšťacia stanica pre Intermediate Bulk Container (IBC) skoro s úplným vyprázdnením zvyšku.

  Zákazník nasadí a zafixuje IBC na príslušnú, mierne dopredu naklonenú inštalačnú plochu zbernej vane. IBC je potrebné spojiť s bočne namontovanou vyrovnávacou nádržou s objemom 200 l vľavo od zbernej vane pomocou bezpečnostných spojok a hadíc zaistených proti úniku. Stanica sa alternatívne môže objednať so zvislou rúrou a objemom zbernej nádrže cca 60 l.

  Pri výmene kontajnera IBC tento objem vyrovnávacej nádrže zabezpečuje neprerušovaný proces. Okrem toho sa výmena IBC dá lepšie naplánovať vďaka optickému ukazovateľu hladiny náplne, ako aj meraniu výšky hladiny s hlásením poplachu. Stanica je vybavená kontrolným otvorom na účely údržby.

  Na spoľahlivé dávkovanie je možné do prednej časti vyrovnávacej nádrže integrovať kompaktne skonštruovanú dávkovaciu stanicu podľa procesných požiadaviek. Je vybavená jedným alebo dvomi magnetickými dávkovacími čerpadlami alebo jedným motorovým dávkovacím čerpadlom.

  Väčšie dávkovacie stanice je možné konfigurovať podľa potreby a vyhotoviť na bočnú nástennú montáž, resp. podlahovú inštaláciu.

  Vaše výhody

  • Maximálna prevádzková bezpečnosť
  • Vysoká procesná bezpečnosť vďaka neprerušovanému dávkovaniu v procese
  • Bezpečná inštalácia kontajnera IBC na špeciálnej konštrukcii zbernej vane s možnosťou zasunutia vidlíc vozíka zdola. Kvapkové množstvá sa spoľahlivo zachytávajú a nemôžu sa vyskytovať na mieste inštalácie
  • Skoro úplné zvyškové vyprázdnenie IBC
  • Medzizásobník s objemom cca 200 l v kombinácii s integrovanou dávkovacou stanicou
  • Zberná vaňa a medzizásobník so schválením DIBt Z-40.21-585

  Video

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Univerzálne použiteľné magnetické dávkovacie čerpadlo na dávkovanie tekutých médií pri úprave vody a pri chemických procesoch: Magnetické membránové dávkovacie čerpadlo beta. Hospodárne, zabezpečené proti preťaženiu, prispôsobiteľné na prítomné snímače signálov.

  Viac informácií

  Spoznajte dávkovacie čerpadlo, ktoré z hľadiska produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti zasadí nové hranice.

  Viac informácií

  Gamma/XL je inteligentné magnetické membránové dávkovacie čerpadlo s rozmanitými možnosťami pripojenia, ktoré nastavuje novú latku, čo sa týka produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti.

  Viac informácií

  Veľmi robustným motorovým membránovým dávkovacím čerpadlom s patentovanou viacvrstvovou bezpečnostnou membránou pre vysokú bezpečnosť procesu je Sigma/ 1 Basis. Ponúka množstvo variantov pohonu ako trojfázové alebo 1-fázové striedavé motory, aj pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu.

  Viac informácií

  Robustné motorové membránové dávkovacie čerpadlá ako Sigma/ 2 Basis zaručujú s patentovanou viacvrstvovou bezpečnostnou membránou vysokú bezpečnosť procesu. Membránové dávkovacie čerpadlo ponúka množstvo variantov pohonu, aj pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu.

  Viac informácií

  Patentovaná viacvrstvová bezpečnostná membrána na vysokú bezpečnosť procesu je iba jednou z funkcií veľmi robustného motorového membránového dávkovacieho čerpadla Sigma/ 3 Basis. Okrem toho ponúka množstvo variantov pohonu ako trojfázové alebo 1-fázové striedavé motory, aj pre oblasť ATEX.

  Viac informácií

  Typ riadenia Sigma je inteligentné, flexibilné motorové membránové dávkovacie čerpadlo, ktoré nasadzuje novú latku, čo sa týka komfortu ovládania, spoľahlivosti a bezpečnosti.

  Viac informácií

  Typ riadenia Sigma je inteligentné, flexibilné motorové membránové dávkovacie čerpadlo, ktoré nasadzuje novú latku, čo sa týka komfortu ovládania, spoľahlivosti a bezpečnosti.

  Viac informácií

  Typ riadenia Sigma je inteligentné, flexibilné motorové membránové dávkovacie čerpadlo, ktoré nasadzuje novú latku, čo sa týka komfortu ovládania, spoľahlivosti a bezpečnosti.

  Viac informácií

  V najmenšom priestore kombinuje dávkovací systém DULCODOS universal mini PP spoľahlivé štandardné komponenty, ktoré sú presne prispôsobené vašim potrebám.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz