Návrhy vyhľadávania
Novinky

Dávkovacia a vyprázdňovacia stanica DULCODOS® SAFE-IBC

Skladovanie a vyprázdnenie kontajnerov IBC do 1 000 l – dávkovanie chemikálií do 1 000 l/h

Dávkovacia a vyprázdňovacia stanica DULCODOS® SAFE-IBC neprerušovane zásobuje váš proces chemikáliami. Spĺňa upravenú legislatívu pre kvapaliny ohrozujúce vodu podľa nemeckého nariadenia AwSV (nariadenie o zariadeniach manipulujúcich s kvapalinami ohrozujúcimi vodu).

Popis výrobku

Pri spoľahlivom dávkovaní tekutých chemikálií je bezpečnosť na prvom mieste.

DULCODOS® SAFE-IBC je špeciálna dávkovacia a vyprázdňovacia stanica pre kontajnery Intermediate Bulk Container (IBC) s takmer úplným vyprázdnením zvyškov.

Zákazník nasadí a zafixuje IBC na príslušnú, mierne dopredu naklonenú inštalačnú plochu zachytávacej vane. IBC je potrebné spojiť s bočne namontovanou vyrovnávacou nádržou s objemom 200 l vľavo od zachytávacej vane pomocou bezpečnostných spojok a hadíc zaistených proti úniku. Stanica sa alternatívne môže objednať so zvislou rúrou a objemom zbernej nádrže cca 60 l.

Pri výmene kontajnera IBC tento objem vyrovnávacej nádrže zabezpečuje neprerušovaný proces. Okrem toho sa výmena IBC dá lepšie naplánovať vďaka optickému ukazovateľu hladiny náplne, ako aj meraniu výšky hladiny s hlásením alarmu. Stanica je vybavená kontrolným otvorom na účely údržby.

Na spoľahlivé dávkovanie je možné do prednej časti vyrovnávacej nádrže integrovať kompaktne skonštruovanú dávkovaciu stanicu podľa procesných požiadaviek. Je vybavená jedným alebo dvomi magnetickými dávkovacími čerpadlami alebo jedným motorovým dávkovacím čerpadlom.

Väčšie dávkovacie stanice je možné konfigurovať podľa potreby a vyhotoviť na bočnú nástennú montáž, resp. podlahovú inštaláciu.

Vaše výhody

 • Maximálna pracovná bezpečnosť.
 • Vysoká bezpečnosť procesu vďaka neprerušovanému dávkovaniu do procesu.
 • Bezpečná inštalácia kontajnera IBC na špeciálnej konštrukcii zachytávacej vane s možnosťou zasunutia vidlíc vozíka zdola. Kvapkajúce množstvá sa spoľahlivo zachytia a nemôžu na mieste inštalácie uniknúť.
 • Takmer úplné vyprázdnenie zvyškov z IBC.
 • Vyrovnávacia nádrž s objemom cca 200 l v kombinácii s integrovanou dávkovacou stanicou.
 • Zachytávacia vaňa na základe schválenia stavebného dozoru inštitútu DiBt (vyžiadané).
 • Na prehrávanie tohto videa je potrebné používať súbory cookie. Tu môžete upraviť výber súborov cookie na sledovanie tohto videa.

  Safe handling and optimal dosing of liquid chemicals

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Dávkovanie kvapalín v chemickej a priemyselnej výrobe
 • Úprava pitnej vody
 • Úprava chladiacej vody
 • Jedlo a nápoje
 • Galvanizovanie
 • Papierenský priemysel

  Technické podrobnosti

  • Robustná, zvarená konštrukcia zachytávacej vane z PE-HD s celkovým objemom 1 300 l
  • Dookola obiehajúce výstuže z PE-HD vnútri spevnené oceľou
  • Vyrovnávacia nádrž s objemom cca 200 l z PE-HD, alternatívne voliteľná zvislá rúra s objemovou kapacitou cca 60 l z PE-HD
  • Na inštaláciu v interiéri pri teplotách do 35 °C
  • Vonkajšie rozmery cca 1 840 x 1 850 x 2 098 mm (Š x H x V)
  • Zachytávacia vaňa so schválením DiBT (Deutsches Institut für Bautechnik = Nemecký inštitút pre stavebnú techniku, požadované)
  • Pre chemikálie s hustotou do max. 1,8 kg/dm3
  • Pre kvapaliny podľa zoznamov médií 40-1.1 inštitútu DiBt, ako aj anorganické kyseliny do 20 %, anorganické lúhy (žiadne oxidačne pôsobiace roztoky solí, ako napr. hypochlorit), roztoky anorganických neoxidujúcich solí s hodnotou pH 6 – 8
  • Dopredu naklonená inštalačná plocha kontajnera IBC vo veľkosti cca 1 010 x 1 620 (Š x H) s mriežkovým roštom (polyesterová živica) na špeciálnej nosnej konštrukcii pre záťaž maximálne 2 000 kg, dorazová lišta vzadu na stanici a upevňovacie klátiky na prednej strane
  • Paletový podstavec zachytávacej vane s možnosťou zasunutia vidlíc vozíka zdola s výškou cca 100 mm
  • Vďaka voliteľným bezpečnostným opatreniam je možné realizovať inštaláciu v seizmicky aktívnych zónach 1 až 3 podľa normy DIN 4149
  • Spojenie kontajnera IBC s vyrovnávacou nádržou, resp. zvislou rúrou:
   • dvojito pôsobiace rýchlospojky z PP/vitonu
   • bezpečné odloženie spojenia po odpojení od IBC do zachytávacej misky zapustenej do prednej strany
   • Špirálová hadica z PVC s drôtenou slučkou, voliteľne aj v materiálovom vyhotovení PTFE
  • Vyrovnávacia nádrž, resp. zvislá rúra slúžia ako vyrovnávacia nádoba k objemu IBC, pričom princíp komunikujúcich rúr technicky vylučuje preplnenie
  • Výbava vyrovnávacej nádrže, resp. zvislej rúry:
   • Vyprázdňovacia prípojka s uzatváracím kohútom pre hadicovú prípojku IBC
   • prípojka k dávkovacej stanici s uzatváracím kohútom na strane nasávania
   • Prípojka pre spätné vedenia bezpečnostného prepúšťacieho potrubia
   • optický ukazovateľ hladiny náplne
   • kontinuálne meranie výšky hladiny hladinovými snímačmi s hlásením alarmu
   • Skrutkovacie veko ako kontrolný otvor
   • Zavzdušňovacie a odvzdušňovacie hrdlo
  • Dávkovacia stanica s možnosťou integrácie do všetkých magnetických a motorových dávkovacích čerpadiel do Sigma/ 3: DSUa mini, DSKa Sigma/ 1 – 3
  • Dávkovacie stanice DSUa, DSWb a špecifické zákaznícke vyhotovenia je možné realizovať bočnou nástennou montážou, resp. podlahovou inštaláciou
  • Armatúry a tesnenia z PVC/FKM, voliteľne z PP/FKM
  • Dostupné aj v zrkadlovo obrátenom vyhotovení
  • Pre odplyňujúce médiá je možné na vyrovnávacej nádrži doplniť zábranu proti parám z chemikálií s plynovým prívodným vedením k IBC
  • Voliteľne sa môže použiť meranie výšky hladiny s ultrazvukovým snímačom

  Varianty vyhotovenia

  Objednávacie č.
  DULCODOS® SAFE-IBC 200 L PE štandard1106230
  DULCODOS® SAFE-IBC 60 L PE pretlaková rúra1106231
  DULCODOS® SAFE-IBC 200 L PE štandard zrkadlovo obrátené1106232
  DULCODOS® SAFE-IBC 60 L PE pretlaková rúra zrkadlovo obrátené1106233

  Možnosti

  Objednávacie č.
  Vyhotovenie pre odplyňujúce médiá1106613
  Meranie hladiny ultrazvukovým snímačom1107079
  Vypúšťacia hadica pre IBC v PTFE1107080

  Downloads pre Dávkovacia a vyprázdňovacia stanica DULCODOS® SAFE-IBC

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Od A po Z
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Pri spoľahlivom dávkovaní tekutých chemikálií je bezpečnosť na prvom mieste.

  DULCODOS® SAFE-IBC je špeciálna dávkovacia a vyprázdňovacia stanica pre kontajnery Intermediate Bulk Container (IBC) s takmer úplným vyprázdnením zvyškov.

  Zákazník nasadí a zafixuje IBC na príslušnú, mierne dopredu naklonenú inštalačnú plochu zachytávacej vane. IBC je potrebné spojiť s bočne namontovanou vyrovnávacou nádržou s objemom 200 l vľavo od zachytávacej vane pomocou bezpečnostných spojok a hadíc zaistených proti úniku. Stanica sa alternatívne môže objednať so zvislou rúrou a objemom zbernej nádrže cca 60 l.

  Pri výmene kontajnera IBC tento objem vyrovnávacej nádrže zabezpečuje neprerušovaný proces. Okrem toho sa výmena IBC dá lepšie naplánovať vďaka optickému ukazovateľu hladiny náplne, ako aj meraniu výšky hladiny s hlásením alarmu. Stanica je vybavená kontrolným otvorom na účely údržby.

  Na spoľahlivé dávkovanie je možné do prednej časti vyrovnávacej nádrže integrovať kompaktne skonštruovanú dávkovaciu stanicu podľa procesných požiadaviek. Je vybavená jedným alebo dvomi magnetickými dávkovacími čerpadlami alebo jedným motorovým dávkovacím čerpadlom.

  Väčšie dávkovacie stanice je možné konfigurovať podľa potreby a vyhotoviť na bočnú nástennú montáž, resp. podlahovú inštaláciu.

  Vaše výhody

  • Maximálna pracovná bezpečnosť.
  • Vysoká bezpečnosť procesu vďaka neprerušovanému dávkovaniu do procesu.
  • Bezpečná inštalácia kontajnera IBC na špeciálnej konštrukcii zachytávacej vane s možnosťou zasunutia vidlíc vozíka zdola. Kvapkajúce množstvá sa spoľahlivo zachytia a nemôžu na mieste inštalácie uniknúť.
  • Takmer úplné vyprázdnenie zvyškov z IBC.
  • Vyrovnávacia nádrž s objemom cca 200 l v kombinácii s integrovanou dávkovacou stanicou.
  • Zachytávacia vaňa na základe schválenia stavebného dozoru inštitútu DiBt (vyžiadané).

  Video

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Univerzálne použiteľné magnetické dávkovacie čerpadlo na dávkovanie tekutých médií pri úprave vody a pri chemických procesoch: Magnetické membránové dávkovacie čerpadlo Beta®. Hospodárne, zabezpečené proti preťaženiu, prispôsobiteľné na prítomné snímače signálov.

  Viac informácií

  Spoznajte dávkovacie čerpadlo, ktoré z hľadiska produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti zasadí nové hranice.

  Viac informácií

  Gamma/XL je inteligentné magnetické membránové dávkovacie čerpadlo s rozmanitými možnosťami pripojenia, ktoré nastavuje novú latku, čo sa týka produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti.

  Viac informácií

  Veľmi robustným motorovým membránovým dávkovacím čerpadlom s patentovanou viacvrstvovou bezpečnostnou membránou pre vysokú bezpečnosť procesu je Sigma/ 1 Basis. Ponúka množstvo variantov pohonu ako trojfázové alebo 1-fázové striedavé motory, aj pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu.

  Viac informácií

  Robustné motorové membránové dávkovacie čerpadlá ako Sigma/ 2 Basis zaručujú s patentovanou viacvrstvovou bezpečnostnou membránou vysokú bezpečnosť procesu. Membránové dávkovacie čerpadlo ponúka množstvo variantov pohonu, aj pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu.

  Viac informácií

  Patentovaná viacvrstvová bezpečnostná membrána na vysokú bezpečnosť procesu je iba jednou z funkcií veľmi robustného motorového membránového dávkovacieho čerpadla Sigma/ 3 Basis. Okrem toho ponúka množstvo variantov pohonu ako trojfázové alebo 1-fázové striedavé motory, aj pre oblasť ATEX.

  Viac informácií

  Typ riadenia Sigma je inteligentné, flexibilné motorové membránové dávkovacie čerpadlo, ktoré nasadzuje novú latku, čo sa týka komfortu ovládania, spoľahlivosti a bezpečnosti.

  Viac informácií

  Typ riadenia Sigma je inteligentné, flexibilné motorové membránové dávkovacie čerpadlo, ktoré nasadzuje novú latku, čo sa týka komfortu ovládania, spoľahlivosti a bezpečnosti.

  Viac informácií

  Typ riadenia Sigma je inteligentné, flexibilné motorové membránové dávkovacie čerpadlo, ktoré nasadzuje novú latku, čo sa týka komfortu ovládania, spoľahlivosti a bezpečnosti.

  Viac informácií

  Na minimálnom priestore kombinuje dávkovací systém DULCODOS® universal mini spoľahlivé štandardné komponenty, ktoré sú presne odladené na základe vašich požiadaviek.

  Viac informácií

  Modulárny dávkovací systém DULCODOS® hotový na pripojenie slúži na dávkovanie chemikálií s najvyššou presnosťou. Je modulárne skonštruovaný a je ho možné flexibilne použiť v najrôznejších aplikáciách.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz