Návrhy vyhľadávania

Nariadenie CLP

Cieľom nariadenia CLP je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj voľný pohyb tovaru v rámci spoločnej európskej vnútrozemskej prepravy chemických látok, zmesí a určitých špecifických výrobkov.

Ciele nariadenia CLP

Nariadenie CLP sa zakladá na takzvanom Globálnom harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania chemických látok (GHS) Organizácie Spojených národov (OSN). Celosvetovo harmonizovaný systém má za úlohu zjednotiť úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, urobiť ju transparentnejšiu a porovnateľnú. Nariadenie CLP k 1. júnu 2015 postupne nahrádza doterajšiu smernicu o nebezpečných látkach 67/548/EHS a smernicu o nebezpečných prípravkoch 1999/45/ES. Klasifikácia, označovanie a balenie zmesí sa môže vykonávať už pred 1. júnom 2015 v súlade s predpismi nariadenia CLP, v tomto prípade sa ustanovenia smernice o nebezpečných prípravkoch neuplatňujú.

— Ďalšie informácie: https://echa.europa.eu/de/regulations/clp/understanding-clp

Bezpečná manipulácia s nebezpečnými látkami a zmesami

Spoločnosť ProMinent GmbH prispôsobila svoj systém označovania nebezpečných látok a zmesí novej smernici. Všetky naše výrobky zodpovedajú požiadavkám tohto predpisu. V spojení s príslušnými kartami bezpečnostných údajov (položka REACH) majú naši odberatelia komplexné informácie, ktoré im umožňujú plniť svoje povinnosti súvisiace s bezpečnosťou práce a ochranou životného prostredia.

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz