Návrhy vyhľadávania

smernici 2011/65/EÚ RoHS II a EÚ norme EN IEC 63000

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sa stanovuje obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Norma EN IEC 63000 Európskeho výboru pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) je určená na zabezpečenie súladu so základnými požiadavkami smernice EÚ 2011/65/EÚ ("RoHS2"). Smernica 2011/65/EÚ sa stala európskym právom 21. 6. 2011 a nahradila dovtedy platnú smernicu 2002/95/ES.

Od 18.11.2021 sa európska norma DIN EN 50581:2012 postupne ruší a nahrádza sa harmonizovanou normou EN IEC 63000:2018. Týka sa to všetkých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica RoHS, a teda vyžadujú povinné označenie CE.

Povinnosti výrobcu

  • Ako výsledok hľadania dostanete PDF, ktoré potvrdí zhodu výrobku s označením CE – to znamená, že výrobok vyhovuje požiadavkám smernice RoHS II a neobsahuje škodlivé látky uvedené v zozname zakázaných látok v prípade, že ide o zariadenie, ktoré spadá do kategórie výrobkov RoHS.
  • Dostanete RoHS certifikát, ak ide o výrobky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zhody výrobku s označením CE (napríklad náhradné diely, ako sú O-krúžky, plastové diely atď.). Výrobok je vtedy podľa zoznamu zakázaných látok bez škodlivých látok a je v súlade so smernicou RoHS II.

Tu nájdete Na stiahnutie táto webová stránka vyhľadá pod hľadaným výrazom „RoHS“ tri PDF súbory, v ktorých môžete zase vyhľadávať podľa požadovaného čísla materiálu:

Vyhľadávam v Centre sťahovania…

Brožúra / Leták (0)
Certifikát / Vyhlásenie (0)
Dátový list (0)
Karta bezpečnostných údajov (0)
Katalóg (0)
Návod na obsluhu (0)
Odborný článok (0)
Ostatné (0)
Príklad použitia / Referencia (0)
Schéma zapojenia (0)
Softvér (0)
Tlačová správa (0)
Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
Výkres / Technický výkres / 3D (0)

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz