Návrhy vyhľadávania

smernici 2011/65/EÚ RoHS II a EÚ norme EN 50581

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sa stanovuje obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Norma 50581 CENELEC (Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike) vydaná v septembri 2012 musí zabezpečiť plnenie základných požiadaviek smernice EÚ 2011/65/EÚ („RoHS2“). Smernica 2011/65/EÚ sa dňa 21. 6. 2011 stala európskym zákonom a nahradila dovtedy platnú smernicu 2002/95/ES.

EN 50581: 2012 „Technická dokumentácia na posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska obmedzenia obsahu nebezpečných látok“ bola prijatá všetkými národnými výbormi CENELEC dňa 11. 6. 2012 a uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie ako harmonizovaná norma.

Budúce povinnosti výrobcov

V norme sú pre výrobcov/distribútorov uvedené odkazy týkajúce sa spravovania údajov o komponentoch. Spolu s povinnosťami, ktoré sú obsiahnuté už v smernici RoHS, musia teraz výrobcovia vypracovať aj technickú dokumentáciu, ktorej obsah je vymedzený v norme EN 50581. Zároveň sa tak kategorizujú pokyny podľa hlavných úloh výrobcov:

  • Vyhodnotenie spoľahlivosti dodávateľa a materiálu (EN 50581 – ods. 4.3.2)
  • Stanovenie a vymedzenie požadovaných úloh
  • Zhromaždenie a vyhodnotenie údajov (správy) (EN 50581 – ods. 4.3.3/4)
  • Zabezpečenie trvalej platnosti dokumentácie (EN 50581 – ods. 4.3.5)

Spoločnosť ProMinent GmbH má veľké množstvo skupín výrobkov, ktoré spadajú do rôznych oblastí platnosti tejto smernice. Tieto sme priradili k trom stupňom realizácie podľa skupín výrobkov v rámci smernice RoHS. K stanovenému dňu 22. júla 2019 musia všetky výrobky (otvorený rozsah) spĺňať obmedzenia použitia látok podľa smernice RoHS II.

  • Ako výsledok hľadania dostanete PDF, ktoré potvrdí zhodu výrobku s označením CE – to znamená, že výrobok vyhovuje požiadavkám smernice RoHS II a neobsahuje škodlivé látky uvedené v zozname zakázaných látok v prípade, že ide o zariadenie, ktoré spadá do kategórie výrobkov RoHS.
  • Dostanete RoHS certifikát, ak ide o výrobky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zhody výrobku s označením CE (napríklad náhradné diely, ako sú O-krúžky, plastové diely atď.). Výrobok je vtedy podľa zoznamu zakázaných látok bez škodlivých látok a je v súlade so smernicou RoHS II.

Tu nájdete Na stiahnutie táto webová stránka vyhľadá pod hľadaným výrazom „RoHS“ tri PDF súbory, v ktorých môžete zase vyhľadávať podľa požadovaného čísla materiálu:

Vyhľadávam v Centre sťahovania…

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz