Návrhy vyhľadávania

Zrieknutie sa zodpovednosti

1. Autorské práva

Všetky texty, obrázky, grafiky, animácie, videá, nahrávky a ostatné obsahy tejto webovej stránky sú chránené autorskými právami a všetky práva sú vyhradené výlučne pre podnikovú skupinu ProMinent (ProMinent GmbH a jej združené podniky). Bez písomného súhlasu spoločnosti ProMinent GmbH sa obsah webovej stránky nesmie kopírovať, rozširovať, meniť ani poskytovať tretím osobám na komerčné účely. Upozorňujeme na to, že obrázky na webových stránkach môžu podliehať autorskému právu tretích strán.

2. Práva značky

Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky a obchodné značky na tejto webovej stránke právne chránené. Toto platí predovšetkým pre značky, typové označenia, logá a emblémy.

3. Ručenie

Obsah tejto webovej stránky a poskytnuté informácie sa starostlivo vyberajú a pravidelne aktualizujú. Napriek tomu nie je možné prevziať žiadne ručenie za aktuálnosť, bezchybnosť a presnosť získaných informácií. Akékoľvek ručenie za škody, ktoré vznikajú priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky, sú vylúčené, ak tieto neboli vykonané úmyselne alebo nevznikli hrubou nedbalosťou.

Podniková skupina ProMinent (ProMinent GmbH a jej združené podniky) si vyhradzuje právo vykonať zmeny alebo doplnenia, bez prechádzajúceho oznámenia.

4. Odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy k externým webovým stránkam tretích strán, na obsahy ktorých nemáme žiaden vplyv. Preto ani za tieto cudzie obsahy nemôžeme prevziať žiadnu záruku. Za obsahy prelinkovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prelinkovania skontrolované na možné právne previnenia. Obsahy v rozpore s právom neboli v čase prelinkovania rozpoznateľné. Permanentná obsahová kontrola prelinkovaných stránok sa však bez konkrétnych bodov právneho porušenia nevyžaduje. Pri zverejnení právnych porušení sa musia takého odkazy ihneď odstrániť.

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz