Návrhy vyhľadávania

Vyhlásenie k ochrane údajov

Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku podnikovej skupiny ProMinent (ProMinent GmbH a združených podnikov). Tešíme sa zo záujmu o naše produkty a služby. Ochrana Vašich osobných údajov má pre nás najvyššiu prioritu.

1. Ochrana údajov

Získané údaje sa spracovávajú a zálohujú podľa ustanovení o právnej ochrane údajov. Podľa spolkového zákona o ochrane údajov máte, samozrejme, právo na bezplatné odkúpenie svojich zálohovaných údajov. Radi Vás informujeme o tom, ktoré údaje sme o Vás zálohovali. Okrem toho ste kedykoľvek oprávnení vzniesť námietku proti registrácii svojich osobných údajov, údaje nechať opraviť, zablokovať alebo vymazať.

Získavanie a spracovanie údajov nevzťahujúcich sa na osoby

Informácie nevzťahujúce sa na osoby budú podnikovou skupinou ProMinent (ProMinent GmbH a jej združené podniky) pri prístupe na webovú stránku a newsletter automaticky získavané. Pritom ide o štatistické údaje, ktoré v kumulovanej forme obsahujú informácie napríklad o použitom internetovom prehliadači, prevádzkovom systéme, počte návštevníkov a i. Podniková skupina ProMinent (ProMinent GmbH a jej združené podniky) využíva tieto informácie na nepretržité zlepšenie webovej stránky a newslettra.

Získavanie a spracovanie údajov vzťahujúcich sa na osoby

Osobné údaje obsahujú informácie, ako napr. meno, spoločnosť, odbor, funkciu, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Tieto údaje sa podnikovou spoločnosťou ProMinent (ProMinent GmbH a jej združené podniky) získavajú výhradne v rámci kontaktovania, registrácie pre newsletter, dotazníkov alebo podobne. Okrem toho sa pri zasielaní a prístupe k newslettru a jeho obsahom automaticky získavajú osobné údaje. Osobné údaje sa pritom zálohujú iba pre individuálnu komunikáciu, spracovanie požiadaviek, preposielanie produktových informácií, individuálne prispôsobenie obsahu newslettra pre príjemcu, ako aj rozširovanie ponúk. Sú poskytované ďalej výhradne podnikom podnikovej skupiny ProMinent (ProMinent a jej združené podniky), alebo, ak sa to vyžaduje, obchodným zastúpeniam povereným spoločnosťou ProMinent. Zálohovanie údajov sa vykonáva až po Vaše vyzvanie na zmazanie údajov. Odhlásenie newslettra je kedykoľvek možné prostredníctvom odkazu v newslettri, ktorý je na to určený.

Newsletter

Na predplatné newslettra sa okrem zadania e-mailovej adresy vyžaduje Vaše potvrdenie, že newsletter chcete aktivovať. Toto potvrdenie pozostáva z potvrdenia, že ste majiteľom uvedenej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním newslettra. Iné údaje ako oslovenie, meno a podobne sú dobrovoľné a slúžia na personalizáciu newslettra. Získavanie údajov sa vykonáva výhradne z dôvodu zasielania newslettra. Na neustále zlepšovanie obsahov newslettra a zvyšovanie atraktivity newslettra sa prostredníctvom personalizovaného tracking odkazu získavajú štatistické údaje (napr. miera otvorení, miera kliknutí). Postúpenie údajov na tretie osoby sa nevykonáva. Ukončenie predplatného newslettra je kedykoľvek možné. Použite na to odkaz na odhlásenie na konci každého newslettra.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, webovú analyzačnú službu od Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies o Vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Anonymizácia IP je na tejto webovej stránke aktivovaná. Preto sa Vaša IP adresa zo strany Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP adresa na server Google v USA a tam sa skráti. Na objednávku prevádzkovateľa tejto webovej stránky využíva Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho využívania webovej stránky na zostavenie reportov o aktivitách na webovej stránke a na podanie informácií o ďalších službách spojených s využívaním webovej stránky a internetu voči prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa získaná Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nespojí s ostatnými údajmi od Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho softvéru prehliadača; no upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených prostredníctvom cookies a údajov vzťahujúcich sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrát. Vašej IP adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že na stránke http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de si stiahnete dostupný plugin prehliadača a nainštalujete si ho.

Propagačné funkcie Google Analytics implementované na tejto webovej stránke zahŕňajú správy Google Analytics podľa demografických znakov a záujmov. Používame k tomu cookies prvého poskytovateľa (napr. cookies Google Analytics) a cookies tretích poskytovateľov (napr. DoubleClick-Cookies) spoločne na anonymné vyhodnotenie, aké demografické znaky a záujmy návštevníci našej webovej stránky typicky vykazujú. Tieto informácie využívame na zlepšovanie našich webových ponúk. Používatelia môžu propagačné funkcie Google Analytics deaktivovať prostredníctvom nastavení zobrazenia Google na stránke https://www.google.com/ads/preferences/?hl=de .

Informácie

V prípade ďalších otázok k nášmu vyhláseniu o ochrane údajov, získaniu, spracovaniu alebo využívaniu osobných údajov nás kontaktujte:

ProMinent GmbH
Osoba poverená ochranou údajov / Data Protection Officer
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Germany

2. Autorské práva

Všetky texty, obrázky, grafiky, animácie, videá, nahrávky a ostatné obsahy tejto webovej stránky sú chránené autorskými právami a všetky práva sú vyhradené výlučne pre podnikovú skupinu ProMinent (ProMinent GmbH a jej združené podniky). Bez písomného súhlasu spoločnosti ProMinent GmbH sa obsah webovej stránky nesmie kopírovať, rozširovať, meniť ani poskytovať tretím osobám na komerčné účely. Upozorňujeme na to, že obrázky na webových stránkach môžu podliehať autorskému právu tretích strán.

3. Práva značky

Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky a obchodné značky na tejto webovej stránke právne chránené. Toto platí predovšetkým pre značky, typové označenia, logá a emblémy.

4. Ručenie

Obsah tejto webovej stránky a poskytnuté informácie sa starostlivo vyberajú a pravidelne aktualizujú. Napriek tomu nie je možné prevziať žiadne ručenie za aktuálnosť, bezchybnosť a presnosť získaných informácií. Akékoľvek ručenie za škody, ktoré vznikajú priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky, sú vylúčené, ak tieto neboli vykonané úmyselne alebo nevznikli hrubou nedbalosťou.

Podniková skupina ProMinent (ProMinent GmbH a jej združené podniky) si vyhradzuje právo vykonať zmeny alebo doplnenia, bez prechádzajúceho oznámenia.

5. Odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy k externým webovým stránkam tretích strán, na obsahy ktorých nemáme žiaden vplyv. Preto ani za tieto cudzie obsahy nemôžeme prevziať žiadnu záruku. Za obsahy prelinkovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prelinkovania skontrolované na možné právne previnenia. Obsahy v rozpore s právom neboli v čase prelinkovania rozpoznateľné. Permanentná obsahová kontrola prelinkovaných stránok sa však bez konkrétnych bodov právneho porušenia nevyžaduje. Pri zverejnení právnych porušení sa musia takého odkazy ihneď odstrániť.

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz