Návrhy vyhľadávania

Aplikácie ProMinent

Všetci chceme mať na cestách neustále prístup k cenným informáciám. Na to sú k dispozícii vhodné aplikácie ProMinent pre Vaše mobilné koncové zariadenia.

Aplikácia ProMinent

Tu si pohodlne prečítate a prelistujete cenné informácie v aktuálnom čase. Cielene zotrvajte na najnovšom stave dávkovacej techniky a úpravy vody.

 • Aktuálne dokumentácie
 • Novinky k produktom
 • Podrobné informácie z produktových katalógov, brožúr k produktom a odborom
 • Jednoduchá obsluha
 • Komfortná funkcia vyhľadávania
 • Listujte ako v knihe
 • Čítanie v režime offline
 • Pohodlné sťahovanie z online knižnice

Aplikácia pre dávkovacie čerpadlo gamma/ X

Aplikácia ProMinent gamma/ X je bezplatná aplikácia, pomocou ktorej môžete svoje dávkovacie čerpadlo gamma/ X od spoločnosti ProMinent jednoducho a pohodlne obsluhovať pomocou smartfónu. Prostredníctvom funkcie Bluetooth spojíte čerpadlo so svojím Androidom, nakonfigurujete parametre, vyvoláte diagnostické údaje a ovládate rozšírené funkcie čerpadla gamma/ X.

Ako funguje aplikácia ProMinent gamma/ X

1. Spojenie smartfónu s čerpadlom prostredníctvom funkcie Bluetooth

Po spustení vyhľadá aplikácia ProMinent dostupné Bluetooth zariadenia a zobrazí zoznam nájdených čerpadiel. Spojenie je možné vytvoriť s čerpadlami, ktoré sú označené ako „reachable“. Zvolené čerpadlo gamma/ X je možné rozpoznať blikaním modrej LED kontrolky.

2. Zadanie bezpečnostného kódu

Po vytvorení Bluetooth spojenia sa vykoná dopyt štvormiestneho bezpečnostného kódu čerpadla. Pomocou „OK“ sa zadaný kód zašle na čerpadlo na kontrolu. (Upozornenie: Po troch chybných pokusoch sa prístup na čerpadlo gamma/ X z bezpečnostných dôvodov zablokuje.)

3. Ovládanie funkcií prostredníctvom kontextového menu

Správny PIN vedie ku kontextovému menu čerpadla gamma/ X. Odtiaľto je prístup ku všetkým dôležitým funkciám:

 • Spínač vedľa obrázka čerpadla spúšťa alebo zastavuje funkciu čerpadla.
 • Kliknutím na názov čerpadla je možné čerpadlo premenovať.
 • Šípka doľava vedľa obrázka čerpadla ukončí Bluetooth spojenie k čerpadlu.
 • Symboly na pravom okraji zobrazujú funkciu záznamov zoznamu:
  • Šípka vedie do ďalšieho menu.
  • Háčik znamená okamžitú zmenu.
  • Symbol informácií predstavuje čisto zobrazovaciu funkciu, pomocou ktorej nie sú možné žiadne zmeny hodnôt.

4. Nastavenie číselných hodnôt

Hodnoty je možné nastaviť voliteľne pomocou valčeka s číslami alebo nahrubo pomocou rolovacej lišty. Pomocou „Apply“ sa nová hodnota prevezme, s tlačidlom späť sa zmena preruší.

5. Vyvolanie informácií o zariadení

Toto je čistý prehľad možností a nastavení momentálne ovládaného čerpadla ProMinent gamma/ X. Tu nie sú možné žiadne zmeny hodnôt.

6. Nastavenia pre expertov

Tu je možné vykonať nastavenia k nasávaciemu tlaku, výtlačnému zdvihu, obmedzeniu tlaku atď. čerpadla gamma/ X ProMinent.

7. Nečíselné hodnoty

Nečíselné hodnoty, ako napr. požadovaná reakcia na nasávanie vzduchu, sa prevezmú kliknutím na požadovanú opciu. Pomocou tlačidla Späť sa zmena preruší.

8. Dynamická zmena menu

Jednotlivé menu sa dynamicky prispôsobia zvoleným nastaveniam. Ak sa napr. analógový režim „0 – 20 mA“ prestaví na „lineárny“, zobrazia sa príslušné možnosti nastavenia k tomuto prednastaveniu.

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16  Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Novinky a udalosti