Návrhy vyhľadávania

Vodárenská technika

Ochranná vrstva vo vodovodnej sieti

Proti korózii a usadzovaniu vodného kameňa je možné niečo robiť. Pre vybavenie vodovodnej siete ochrannou vrstvou vnášajú dávkovacie prístroje ProMinent účinné látky ako silikát, fosfát alebo zmes silikátu a fosfátu. S týmto pridávaním kvapalín sa chránia rúrové potrubia, armatúry a prístroje, ako bojlery, práčky a umývačky riadu pred koróziou a usadzovaním vodného kameňa, pretože pridávané účinné látky znižujú agresivitu a usadzovanie tvrdosti vody.

Tečie, aby to mohlo tiecť

Pri prietoku vody sú kontaktným vodomerom s pevnou medzerou medzi impulzmi vždy v súlade s prietokom dávané príslušné impulzy na dávkovacie čerpadlo. Na každý impulz sa pritom vykoná jeden zdvih dávkovacieho čerpadla a dávkuje sa roztok. Dávkovacie množstvo na zdvih je možné pritom plynule nastaviť tlačidlom pre nastavenie zdvihu v rozsahu od 100 – 50 %.

Ale, prosím, pekne konštantne

Pridávanie chemikálií má vždy zostávať konštantné a musí súhlasiť množstvo. Toto vodárenská technika ProMinent dosahuje veľmi malou hranicou rozbehu a krátkou medzerou medzi impulzmi. Úspech procesu je zaručený – od najnižšieho prietoku vody až po maximálne zaťaženie.

Produkty

Dávkovací prístroj Promatik®

Pre prietoky 5 – 27 m3/h

Proporcionálny dávkovací prístroj Promatik® sa používa v oblasti pitnej vody na nastaviteľné dávkovanie kvapalných médií závislé od prietoku, ako EXACTAPHOS®. Pozostáva z dávkovacieho čerpadla Beta®, kontaktného vodomera, nasávacej súpravy s pätkovým ventilom a hladinovým spínačom, ako aj dávkovacieho ventilu a dávkovacieho vedenia. Viac informácií

Vaše výhody

  • Odskúšané DVGW v spojení s dávkovacím roztokom EXACTAPHOS®. DVGW č. NW-9101 CM 0179.
  • Dávkovacie roztoky EXACTAPHOS® sú zosúladené s dávkovacím výkonom dávkovacích prístrojov Promatik®.

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421 2 482 00 111 16  Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť