Návrhy vyhľadávania

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Urovnanie sporu: Dodávateľ nie je pripravený ani zaviazaný zúčastniť sa na procese urovnania sporu pred úradom na urovnanie sporu spotrebiteľov.