Návrhy vyhľadávania

„Chemický vymetač komínov“ s programovaním pripraveným na použitie

Čerpadlá riadené časom? Nič zvláštne. No zariadenie, ktoré v závislosti od času spína nielen čerpadlo, ale aj samostatný magnetický ventil, definovalo predbežné podmienky a nízke náklady, ktoré presvedčia – toto má len spoločnosť ProMinent.

Energia sa nevyháňa cez komín

Mnoho úspešných príbehov začalo potichu. Napríklad, ako keď pred nejakým časom prišla do spoločnosti ProMinent spoločnosť Unitor zaoberajúca sa výstrojom plavidiel, dnes časť Wilhelmsen Ships Service, s celkom konkrétnym problémom. Na palube lodí získavajú výmenníky tepla energiu zo spalín lodných motorov. Všetko však spoľahlivo funguje iba vtedy, kým sa na výmenníkoch tepla vytvoria usadeniny sadzí. Tomuto má zabrániť chemikália, ktorá sa v priebehu 12 hodín viackrát so stlačeným vzduchom vstrekuje do komína – no však len vtedy, ak je motor v tomto čase v prevádzke. Pred pridaním a po pridaní tejto chemikálie okrem toho musí čistý stlačený vzduch odstrániť zvyšky chemikálie na dýze. Spoločnosť Unitor kládla dôraz na to, aby bola potrebná dávkovacia stanica už naprogramovaná a pripravená na prevádzku.

Základné informácie

 • Pravidelné dávkovanie chemikálií na zabránenie usadeninám sadzí spôsobeným spalinami z lodí
 • Časom riadené dávkovanie chemikálie a stlačeného vzduchu do samostatných okruhov, predchádzajúca kontrola, či je motor v prevádzke
 • Riešenie: hotová dávkovacia stanica, kompletne s nádržou, čerpadlom, potrubím atď.
 • Magnetické membránové dávkovacie čerpadlo gamma/ L s časovačom procesu a reléovým riadením
 • Programovanie pripravené na použitie od spoločnosti ProMinent

Úspešný príbeh s viac ako 200 pokračovaniami

Výzva: Je potrebné dávkovať nielen chemikáliu, ale aj minútu predtým nechať prúdiť komínom stlačený vzduch a toto všetko pri motore v prevádzke. S dávkovacím riešením riadeným časom, ako je tomu u iných výrobcov, to nešlo. Riešenie spoločnosti ProMinent najskôr pomocou teplotného senzora vyzistí, či je komín horúci, teda či je motor v prevádzke. Ak áno, spína časovač procesu relé, ktoré prostredníctvom magnetického ventilu uvedie do prevádzky stlačený vzduch. Až minútu potom začne magnetické membránové dávkovacie čerpadlo gamma/ L dávkovať chemikáliu do prúdu vzduchu. Tento proces riadi vlastný vyvinutý program, ktorý je archivovaný spoločnosťou ProMinent a prostredníctvom USB kľúča je ho možné nahrať na ďalšie čerpadlá – tak je tomu pri viac ako 200 dávkovacích staniciach, ktoré spoločnosť Unitor v nasledujúcich rokoch objednala. Ako už bolo povedané: úspešný príbeh.

Všetko sedí, všetko hrá, všetko je výhodné

 • Získavanie energie z kedykoľvek bezchybného výmenníka tepla je zaručené
 • Dodávka kompletného dávkovacieho zariadenia so všetkými komponentmi
 • Kompaktné zariadenie bez zbytočnej kabeláže napríklad prídavného časovača
 • Zohľadnenie všetkých podmienok a parametrov
 • Program individuálne vyvinutý výrobcom, ktorý je opätovne použiteľný, šetrí jednotlivé programovanie na malom displeji čerpadla
 • Výhodné riešenie, keďže časovač procesu je značne lacnejší ako PLC

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz