Návrhy vyhľadávania

Úprava studňovej vody na výrobu etanolu

Budúca najväčšia výrobná prevádzka etanolu v Európe potrebuje rôzne kvality vôd pre rôzne procesy. Túto výzvu zvládol systém na úpravu vyrobený na kľúč so zariadeniami na reverznú osmózu a zmäkčenie od spoločnosti ProMinent.

Z kukurice etanol

V Dunaföldvár, južne od Budapešti, hlavného mesta Maďarska, spracováva podnik

Pannonia Ethanol Zrt. momentálne vyrobí okolo 650 000 ton kukurice na výrobu až 280 miliónov litrov etanolu. Po fáze rozšírenia v roku 2015 sa závod stal najväčším európskym výrobcom etanolu s objemom výroby až 450 miliónov litrov etanolu.

Na už existujúcu výrobu sa musí denne upraviť 3 000 metrov kubických studňovej vody na použitie v rôznych procesoch: Dobrých 60 % sa používa na chladiace procesy, ďalších 20 % na vlastný výrobný proces a 13 % sa vyžaduje na výrobu pary. Z tohto dôvodu naplánovala spoločnosť Pannonia Ethanol počas fázy novej výstavby v roku 2010 aj inštaláciu systému na úpravu vody zhotoveného na kľúč pre možnosť vyrobenia presne týchto rozdielnych kvalít vody.

Základné informácie:

  • Zásobovanie 60 m3/h surovej vody zo štyroch studní (do 2014)
  • Kapacita systému na úpravu vody: 3 000 m3 za deň (120 m3/h)
  • Použitie upravenej vody pre chladiace procesy, pre proces výroby a na výrobu pary
  • Nasadenie štyroch filtrov na odželezovanie, dve zariadenia na reverznú osmózu Dulcosmose® na odsolenie a jedno zmäkčovacie zariadenie DMEa Triplex na zníženie stupňa tvrdosti studňovej vody

Najlepšia úprava vody

Na základe rozsiahlej ponuky a presvedčivého riešenia vyhotoveného na kľúč, ktoré zahŕňa aj inštaláciu a uvedenie do prevádzky, ako aj údržbu a popredajný servis, získala spoločnosť ProMinent Ungarn po viackolovom výberovom procese prisľúbenie projektu.

Rozsah dodávky na predbežnú úpravu vody pozostáva z nasledujúcich hlavných komponentov: Štyri kompletné dávkovacie systémy s magnetickými dávkovacími čerpadlami gamma/ L na manipuláciu s chemikáliami na dezinfekciu a predbežnú oxidáciu; štyri filtre na odželezovanie a odmangánovanie; jedna nádrž na technologickú vodu; dve zariadenia na reverznú osmózu, dve zariadenia na reverznú osmózu Dulcosmose® na odsolenie; jedno zmäkčovacie zariadenie DMEa Triplex. Finálna chemická úprava na výrobu prídavnej vody pre generátor pary, ako aj vody pre chladiaci okruh sa vykonáva pomocou ôsmich dávkovacích systémov, ktoré sú vybavené čerpadlami gamma/ L a kombinované s meracími stanicami.

Zásobovanie vodou 24 hodín denne

Priebeh projektu od prezentácie ponuky až po uvedenie do prevádzky trval približne dva mesiace. Od roku 2011 v spoločnosti Pannonia Ethanol vyrába systém na úpravu vody, nainštalovaný a vyrobený na kľúč, spoľahlivo a bezpečne požadovanú vodu pre rôzne procesy pri zachovaní konštantne vysokej kvality. Riadenie a monitorovanie celého systému je plnoautomatické a výrazne uľahčuje prevádzku výroby etanolu. Opierajúc sa o zmluvu o údržbe zaručuje spoločnosť ProMinent Ungarn neustálu dostupnosť a bezchybný spôsob funkcie zariadenia a to 24 hodín denne.

Po úspešnom vyhotovení projektu vo fáze novej výstavby bola spoločnosť ProMinent v roku 2014 poverená aj úpravou vody pre fázu rozšírenia na využitie dvoch prídavných studní. K nim sa pridali ďalšie štyri filtre a jedno zariadenie na reverznú osmózu, ako aj výbava na zvyšovanie kapacity zmäkčovania až na 25 m3/h a celkovej kapacity na úpravu 4 500 m3 vody za deň.

Použité produkty - Úprava studňovej vody na výrobu etanolu

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz