Návrhy vyhľadávania

Produkcia bioplynu: Trojnásobné zužitkovanie hnoja

V blízkosti jazera Vierwaldstätter See vyrába od roku 2008 najväčšie zariadenie na výrobu bioplynu Švajčiarska bioplyn z hnojovice, hnoja a rastlinných zvyškov. Pritom je cenným aj samotný zvyšný kvasný odpad z tohto procesu a po úprave sa používa ako hnojivo a úžitková voda.

Hospodárenie s odpadom iného druhu

Zariadenie spoločnosti SwissFarmerPower Inwil AG ročne vyrába až 1,9 miliónov metrov kubických bioplynu. Táto obnoviteľná energie má čaro, pretože odpady je možné znovu využiť. Zostatkom je totiž „hnojovica s bioplynom“, ktorá sa najskôr pomocou vločkovacieho prostriedku oddelí na svoje kvapalné a pevné súčasti. Pevné látky sa hodia ako hnojivo, tekutina sa ďalej čistí: Najskôr ultrafiltrácia odstráni jemné suspendované látky, potom zariadenie na reverznú osmózu upravuje vodu. Na prípravu tohto kroku reguluje kyselina sírová hodnotu pH a Antiscalant udržiava membránu na reverznú osmózu priepustnú. Upravená voda sa teraz môže privádzať do čističky alebo sa priamo využíva ako úžitková alebo oplachová voda. Zariadenie na úpravu kvasných zostatkov dodala gelsenkirchenská firma A3 Water Solutions GmbH – v nej sa nachádza technika ProMinent.

Základné informácie

  • Zariadenie na výrobu bioplynu v Inwill, Švajčiarsko: Produkcia takmer 2 miliónov m³ bioplynu ročne zo zeleného odpadu a biomasy z chovu zvierat
  • Úprava zvyškov kvasenia pomocou vločkovania, filtrácie a reverznej osmózy
  • Stanica na prípravu polymérov: Výroba vločkovacích prostriedkov na oddelenie kvapalných a pevných častí
  • Magnetické membránové dávkovacie čerpadlo gamma/ L: Dávkovanie Antiscalant, zabraňuje soľným kryštálom na membráne reverznej osmózy
  • Motorové membránové dávkovacie čerpadlo Vario C: Dávkovanie 78-percentnej kyseliny sírovej na reguláciu pH

Od hnojovice k čistej vode

Výber nepadol zaťažko, keďže v spoločnosti A3 Water Solutions už poznali odbornú spoluprácu so spoločnosťou ProMinent a spoľahlivé výsledky zo skorších projektov. Vločkovací prostriedok pochádza z plnoautomatickej stanice na prípravu polymérov od spoločnosti ProMinent. Toto zariadenie si vyžaduje iba minimálnu údržbu a je možné ho flexibilne prispôsobiť zmenám koncentrácie. Pred reverznou osmózou dávkuje magnetické membránové dávkovacie čerpadlo gamma/ L Antiscalant s jednoduchou obsluhou prostriedok, ktorý chráni membránu zariadenia na reverznú osmózu pred usadeninami. Na zníženie hodnoty pH pridávajú motorové membránové dávkovacie čerpadlá typu Vario C 78-percentnú kyselinu sírovú do kvapaliny. Vybraté produkty ProMinent presvedčia svojou jednoduchou obsluhou a výhodnou prevádzkou, svojou robustnou konštrukciou odolnou proti chemikáliám a presným dávkovaním.

Komfortný priebeh projektu, spoľahlivý výsledok

  • Bezpečné oddelenie pevných látok, spoľahlivá úprava vody
  • Plnoautomatická príprava polymérov
  • Spoľahlivá ochrana zariadenia na reverznú osmózu
  • Zariadenie s jednoduchou obsluhou a údržbou, výhodná prevádzka
  • Rýchly servis priamo na mieste

Použité produkty - Produkcia bioplynu: Trojnásobné zužitkovanie hnoja

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Ďalšie príklady z praxe k tomuto odboru

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz