Návrhy vyhľadávania
"[11681, 8896, 11680, 20738, 11669, 11649, 11648, 11661, 11683, 11660, 11663, 11665, 11667, 11666, 384, 11658, 11657, 57856, 840, 10948, 11650, 11672, 11671, 11652, 11674, 11654, 11653, 11675, 11678, 1802, 11655]";"[Wasseraufbereiter ? ]";"[]";"[p-gamma-x]";"";"Mit der kleinen Lösung zum großen Erfolg";"";"Malé riešenie na veľký úspech";"Malé riešenie na veľký úspech";"";"";"";"Malé riešenie na veľký úspech";"

";"

Mnohé vodárenské podniky používajú na dezinfekciu chlór. Stúpajúce požiadavky na ochranu životného prostredia a zvýšenie procesnej bezpečnosti si vyžadujú kontrolované, presné dávkovanie chlóru. Ak kompletné prepracovanie nie je realizovateľné z dôvodu hospodárnosti, je perfektnou alternatívou dávkovací systém šitý na mieru.

";"

";"

Zmena úpravovní vody

Na zalesnených kopcoch severne od mesta Pittsburgh v štáte Pensylvánia ležia obce Hampton a Shaler, za zásobovanie vodou (dobrých 500 kilometrov potrubí) ktorých je od roku 2012 zodpovedná spoločnosť „Hampton Shaler Water Authority“ (HSWA). Bezprostredne pred spojením bolo zariadenie v meste Shaler modernizované: bol použitý efektívny a nenákladný systém dezinfekcie vody chlórnanom sodným (NaOCl). Kompletná prestavba zostarnutého zariadenia nebola konštrukčne a ekonomicky možná, avšak požadované vylepšenia bolo možné realizovať pomocou modulárneho dávkovacieho systému. Predpokladom však bol výrobca s rozsiahlym know-how, ktorý prispôsobí zariadenie presne na špeciálne požiadavky príslušného účelu použitia – prípad pre spoločnosť ProMinent Fluid Controls, Inc.

";"

Základné informácie

";"

Moderné riešenie pre moderné zásobovanie vodou

Zariadenie v meste Shaler poskytuje denne približne 19 miliónov litrov vody. Nečistená voda pochádza zo 14 prameňov na brehoch rieky Allegheny River, sa predchlóruje, filtruje, zmäkčuje a pred odoslaním do rozvodných potrubí sa dodatočne chlóruje použitím chlórnanu sodného. V dlhej potrubnej sieti zaručujú dávkovače chlóru na čerpacích staniciach, že sa udržiava požadovaný obsah chlóru. Spoločnosť ProMinent dodala pre hlavné zariadenie a čerpaciu stanicu celkovo päť plných integrovaných dezinfekčných systémov ako skidy, kompletne zapojené s káblami a potrubiami, senzormi na analýzu zvyškového chlóru a rozhraniami pre regulačný systém SCADA spoločnosti HSWA, okrem toho dve dvojstenné skladovacie nádrže na 2300 galónov (cca 8700 litrov) chlórnanu sodného. V každom skide sa naplno odzrkadľujú výhody dvoch magnetických membránových dávkovacích čerpadiel gamma/ L.

";"";"";"[c_references_metering_water_treatment_pittsburgh_2:MEDIASTORE_LEAF]@378ac9d3";"";"

Všetky ciele dosiahnuté so zreteľom na hospodárnosť

Magnetické membránové dávkovacie čerpadlá gamma/ L sú ideálne pri odplyňujúcich chemikáliách, pretože ich automatizované odvzdušňovanie zaručuje bezporuchovú prevádzku. Výkon čerpadla je možné regulovať podľa potreby cez systém SCADA. K tomu pohodlná realizácia projektu: Spoločnosť ProMinent nainštalovala skidy tak, že boli okamžite pripravené na prevádzku a súčasne ich pred dodávkou dôkladne otestovala.

";"[app_drinking_water:MEDIASTORE_LEAF]@737415d";"";"[c_references_metering_water_treatment_pittsburgh_1:MEDIASTORE_LEAF]@4c718c3d";"";"";"[(undefined)]@c7c2cbf";""

Malé riešenie na veľký úspech

Mnohé vodárenské podniky používajú na dezinfekciu chlór. Stúpajúce požiadavky na ochranu životného prostredia a zvýšenie procesnej bezpečnosti si vyžadujú kontrolované, presné dávkovanie chlóru. Ak kompletné prepracovanie nie je realizovateľné z dôvodu hospodárnosti, je perfektnou alternatívou dávkovací systém šitý na mieru.

Zmena úpravovní vody

Na zalesnených kopcoch severne od mesta Pittsburgh v štáte Pensylvánia ležia obce Hampton a Shaler, za zásobovanie vodou (dobrých 500 kilometrov potrubí) ktorých je od roku 2012 zodpovedná spoločnosť „Hampton Shaler Water Authority“ (HSWA). Bezprostredne pred spojením bolo zariadenie v meste Shaler modernizované: bol použitý efektívny a nenákladný systém dezinfekcie vody chlórnanom sodným (NaOCl). Kompletná prestavba zostarnutého zariadenia nebola konštrukčne a ekonomicky možná, avšak požadované vylepšenia bolo možné realizovať pomocou modulárneho dávkovacieho systému. Predpokladom však bol výrobca s rozsiahlym know-how, ktorý prispôsobí zariadenie presne na špeciálne požiadavky príslušného účelu použitia – prípad pre spoločnosť ProMinent Fluid Controls, Inc.

Základné informácie

  • Zásobovanie 25 000 ľudí v malých mestách Hampton a Shaler blízko Pittsburghu 4,9 mld. litrami vody za rok
  • Namiesto sanácie celého zariadenia, inštalácia piatich dávkovacích skidov
  • Na jeden skid dve magnetické membránové dávkovacie čerpadlá gamma/L, dvojstenové skladovacie nádrže, senzory, rozhranie pre regulačný systém, kabeláž a potrubia
  • Nenákladná a efektívna zmena, regulácia podľa potreby, spoľahlivé dodržiavanie požadovaného obsahu chlóru

Moderné riešenie pre moderné zásobovanie vodou

Zariadenie v meste Shaler poskytuje denne približne 19 miliónov litrov vody. Nečistená voda pochádza zo 14 prameňov na brehoch rieky Allegheny River, sa predchlóruje, filtruje, zmäkčuje a pred odoslaním do rozvodných potrubí sa dodatočne chlóruje použitím chlórnanu sodného. V dlhej potrubnej sieti zaručujú dávkovače chlóru na čerpacích staniciach, že sa udržiava požadovaný obsah chlóru. Spoločnosť ProMinent dodala pre hlavné zariadenie a čerpaciu stanicu celkovo päť plných integrovaných dezinfekčných systémov ako skidy, kompletne zapojené s káblami a potrubiami, senzormi na analýzu zvyškového chlóru a rozhraniami pre regulačný systém SCADA spoločnosti HSWA, okrem toho dve dvojstenné skladovacie nádrže na 2300 galónov (cca 8700 litrov) chlórnanu sodného. V každom skide sa naplno odzrkadľujú výhody dvoch magnetických membránových dávkovacích čerpadiel gamma/ L.

Všetky ciele dosiahnuté so zreteľom na hospodárnosť

Magnetické membránové dávkovacie čerpadlá gamma/ L sú ideálne pri odplyňujúcich chemikáliách, pretože ich automatizované odvzdušňovanie zaručuje bezporuchovú prevádzku. Výkon čerpadla je možné regulovať podľa potreby cez systém SCADA. K tomu pohodlná realizácia projektu: Spoločnosť ProMinent nainštalovala skidy tak, že boli okamžite pripravené na prevádzku a súčasne ich pred dodávkou dôkladne otestovala.

  • bezpečná úprava vody použitím chlórnanu sodného (NaOCl)
  • nenákladná zmena vďaka prispôsobeným dávkovacím systémom namiesto kompletnej prestavby
  • jedinečné riešenie „plug-and-play“
  • robustné čerpadlá pre trvalú prevádzku nenáročnú na údržbu
  • komfortná prevádzka vďaka pohodlnému nastaveniu parametrov a príslušnej regulácii

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16  Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

ProMinent Newsletter - customized to your industry. Register now .