Návrhy vyhľadávania

Bezprašné dávkovanie miesto zaprášených zariadení

V číriacom zariadení Forchheim dodávajú zariadenia ProMinent už od osemdesiatych rokov 20. storočia flokulačné prostriedky na odvodnenie kalu po vyčírení. Po sanácii pracuje moderná ProMinent technológia spoľahlivo – a bezprašne.

Od mokrého k suchému: 30-násobná redukcia

Pamätáte sa ešte na kliniku vo Schwarzwalde, kde v peknom meste Glottertal pracoval televízny profesor Brinkmann? Už v 80. rokoch končili odpadové vody z kliniky v číriacom zariadení v blízkom meste Forchheim, ležiacom medzi pohorím Kaiserstuhl a riekou Rýn. Vtedy aj dnes tu odpadové vody zo spádovej oblasti o rozlohe 650 km² čírilo združenie odpadových vôd Breisgauer Bucht. Keď je voda nakoniec čistá, zostáva tu po vyčírení kal, ktorý sa v sušiacom zariadení vysušuje. Tak sa každoročne scvrkne 240 000 t mokrého kalu na 8 000 t suchého kalu. Pri oddeľovaní pevných látok od tekutiny pomáhajú flokulačné prostriedky. Keď malo byť u dvoch zariadení pochádzajúcich z 80. rokov nahradené dávkovanie, poverilo združenie kvôli dobrým skúsenostiam so starými zariadeniami opätovne spoločnosť ProMinent s vyhliadkou na osvedčenú kvalitu a – ako špeciálny bonus – „konečne bezprašnú pivnicu“.

Kľúčové údaje

  • Výmena dvoch zariadení na odvodňovanie kalu v čistiarni odpadových vôd Forchheim (Breisgau)
  • Dávkovanie polymérov ako flokulačných prostriedkov, cca 2 m³/h
  • Použitie produktov Tomal: Dávkovací systém PolyRex so vplachovacím systémom Optimo, vyprázdňovacou stanicou na big-bagy, so zásobníkmi z ušľachtilej ocele na zrenie a dávkovanie, s multizávitovkovým dávkovačom
  • Čisté pracovné prostredie vďaka bezprašnej manipulácii s polymérovým práškom
  • Úspora nákladov: nižšie náklady na likvidáciu odpadu vďaka optimálnemu odvodneniu kalu, nižšie prevádzkové náklady vďaka minimálnym personálnym nákladom a nákladom na údržbu

Osvedčený predajca – vylepšená moderná technológia

Z polymérového prášku sa pripravuje roztok ako flokulačný prostriedok Doteraz boli skladovanie, preprava a nasadenie prášku prašnou záležitosťou, ale s modernou technológiou firmy Tomal, dcérskej spoločnosti firmy ProMinent, to ide aj inak. Združenie pre odpadovú vodu sa rozhodlo pre dávkovací systém PolyRex so vplachovacím systémom Optimo. Tento uzavretý systém garantuje precíznu, spoľahlivú a predovšetkým bezprašnú manipuláciu s práškom, pretože sa v kontrolovanom prostredí nasadzuje polymérový roztok s optimálnou účinnosťou. Do rozsahu dodávky patrí okrem toho aj vyprázdňovacia stanica na big-bagy, zásobníky z ušľachtilej ocele na zrenie a dávkovanie a multizávitovkový dávkovač. Nové zariadenia sú riadené pomocou programovateľného logického riadenia (PLC). Prvé z dvoch nahradených zariadení bolo uvedené do prevádzky vo februári 2015, druhé beží od januára 2017.

Zhrnutie: Komfort zvýšený, náklady ušetrené!

Okrem bezprašného pracovného prostredia – veľké uľahčenie v bežnej prevádzke! – nové dávkovacie systémy PolyRex ponúkajú ďalšie presvedčivé výhody:

  • minimálne personálne náklady a náklady na údržbu vďaka plnoautomatickej prevádzke,
  • nízka spotreba polymérov vďaka optimálnemu namiešaniu a precíznemu dávkovaniu,
  • flexibilné prispôsobenie dávkovacích množstiev požiadavkám na rozličnú koncentráciu,
  • zníženie nákladov za odstránenie kalu na základe vysokej miery odvodnenia,
  • vysoká bezpečnosť procesu pri úprave vody a spoľahlivé dodržiavanie všetkých zákonných podmienok.

Použité produkty - Bezprašné dávkovanie miesto zaprášených zariadení

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Ďalšie príklady z praxe k tomuto odboru

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz