Návrhy vyhľadávania

Najmodernejšia protipožiarna ochrana v tuneli Öresund

Dánske hlavné mesto Kodaň a švédske Malmö delí približne 15 kilometrov a more. Dlhú dobu Öresund delilo obe tieto krajiny, dnes je vďaka prepojeniu mostom a tunelom živým strediskom regiónu.

Inžinierske veľdielo

V roku 2000 sa stal dlhodobý sen o preklenutí Öresundu mostom a tunelom skutočnosťou. Vzhľadom na blízkosť letiska Kodaň bol 4 km úsek realizovaný ako kesónový tunel. Je to najdlhší kombinovaný tunel pre železničnú a cestnú dopravu na svete a pozostáva z dvadsiatich 176 metrov dlhých častí, ktoré boli spustené do morského dna. Hasiace zariadenie rakúskej spoločnosti AQUASYS Technik GmbH, ktorá je priekopníkom v protipožiarnej ochrane, tu pomocou vysokotlakových systémov na vodnú hmlu chráni káblové kanály v tomto tuneli. V roku 2009 sa ukázalo, že mikrobiologické vplyvy vo vode tohto uzavretého hasiaceho okruhu spôsobovali biofilmy a biochemická korózia. Spoločnosť ProMinent bola poverená postaraním sa o čistú vodu s cieľom, aby žiadne usadeniny v prípade požiaru neblokovali zahmlievacie dýzy.

Základné informácie

  • Úprava hasiacej vody pre öresundský tunel medzi Kodaňou a Malmö
  • Uzatvorený okruh chladiacej vody s dvomi zásobníkmi vody po 350 m³
  • Zmäkčovanie vody prostredníctvom zariadenia na výmenu iónov DMEb WZE
  • Dezinfekcia vody pomocou zariadenia na výrobu chlóru Bello Zon® CDVc
  • Meranie a zaznamenávanie najdôležitejších parametrov vody pomocou meracieho a regulačného zariadenia DULCOMARIN® II: Oxid chloričitý, hodnota pH, hodnota REDOX, teplota a vodivosť

Kompetencia a komfort

Spoločnosť ProMinent skoncipovala zariadenie, ktoré zmäkčuje, dezinfikuje hasiacu vodu a neustále kontroluje parametre vody. Zariadenie na výmenu iónov DMEb WZE zmäkčuje 13 m³ vody za hodinu. O dezinfekciu a odbúranie biofilmov sa stará oxid chloričitý. Zariadenie na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon® CDVc tento vyrába podľa postupu chloritan – kyselina priamo na mieste, zásobuje systémy hydrantov a zahmlievacie systémy a monitoruje správne dávkovanie. A aby sa stále monitorovala všeobecná kvalita vody, zaznamenáva merací a regulačný prístroj DULCOMARIN® II najdôležitejšie parametre vody. Všetky hodnoty je možné pohodne prostredníctvom internetu vyvolať na diaľku. Spoločnosť ProMinent naplánovala, skonštruovala a dodala zariadenie, ktoré sa v roku 2010 za súčinnosti rakúskych inžinierov ProMinent uviedlo do prevádzky. Náš prínos k bezpečnosti v regióne Öresund!

Optimálna hasiaca voda – vždy pripravená

  • Spoľahlivá pripravenosť na nasadenie systémov hasiacej vody
  • Zabránenie mikrobiologickým vplyvom a biochemickej korózii
  • Plánovanie, konštrukcia, dodávka a uvedenie zariadenia do prevádzky spoločnosťou ProMinent
  • Bezpečná dezinfekcia vody vďaka výrobe oxidu chloričitého priamo na mieste
  • Pohodlné diaľkové monitorovanie všetkých dôležitých parametrov vody

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Ďalšie príklady z praxe k tomuto odboru

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz