Návrhy vyhľadávania

Výroba akumulátorov: ProMinent vydrží aj tam, kde to ostatní vzdajú

Reakčné prostredie je agresívne a silne alkalické. Robustná technika pevne dodržiava všetky parametre v rámci limitu. Vzniká tu anódový materiál pre akumulátor, ktorý neskôr čisto a spoľahlivo zásobuje váš telefón prúdom.

Výroba akumulátorov v agresívnom prostredí

Lítiovo-iónové batérie dodávajú energiu pre moderný všedný deň so smartfónmi, notebookmi alebo elektromobilmi. Výskum a priemysel pracujú priebežne na tom, aby ďalej zlepšovali hustotu energie akumulátorov a ich výrobu. To platí aj v prípade nášho zákazníka, kórejského výrobcu anodického materiálu, ktorý plánoval nové reaktorové zariadenie a potreboval na to výkonné komponenty. Osobitná výzva: Chemická reakcia prebieha počas viacerých dní pri teplotách nad 50 °C a pri vysokej zásaditej hodnote pH. Zúčastnené sú agresívne roztoky kovov, amoniaková voda a hydroxid sodný. Pritom sa musí priebežne merať hodnota pH a stabilizovať regulovaným prídavkom hydroxidu sodného. Okolie a úloha týmto kladú na senzory a dávkovacie čerpadlá najvyššie nároky.

Kľúčové údaje

  • Kórejský výrobca anódového materiálu (prekurzor) pre akumulačné články
  • Agresívne reakčné prostredie Roztoky kovov,NH4OH a NaOH, dlhý reakčný čas, teplota nad 50 °C, vysoké alkalické hodnoty pH.
  • Pilotný projekt 2016/2017 s magnetickými membránovými dávkovacími čerpadlami gamma/ X s teflónovou dávkovacou hlavou a PVDF-dávkovacou membránou, ako aj s hadicovými čerpadlami DULCO®flex Df4a, meracími a regulačnými prístrojmi DULCOMETER® diaLog DACb, pH-senzormi PHEPH 314SE pre rozsah pH 1 – 12, pH-senzormi PHEX 112SE pre suspenzie, kaly a emulzie
  • Hlavný projekt 2018: Motorové membránové dávkovacie čerpadlá Sigma/ 3 s dávkovacou hlavou z ušľachtilej ocele, meracími a regulačnými prístrojmi DULCOMETER® diaLog DACa a D1Cb,, pH-senzormi PHEPH 314SE pre rozsah pH 1 – 12, pH-senzormi PHEX 112SE pre suspenzie, kaly a emulzie
  • Spoľahlivé výrobné procesy vďaka robustným prístrojom s presnými výkonmi dávkovania a merania

Od malého pilotného projektu k veľkému reaktoru

Hľadala sa technológia, ktorá by napriek agresívnemu prostrediu kontinuálne poskytovala spoľahlivé namerané hodnoty pre reguláciu pH a ktorá by chemikálie dávkovala reprodukovateľne a úplne presne. ProMinent bol jediný poskytovateľ, ktorý vedel splniť všetky požiadavky, najmä veľkým meracím rozsahom a teplotnou a tlakovou stálosťou senzorov. Zákazník začal pilotným projektom v malom meradle, aby otestoval reprodukovateľnosť a životnosť senzorov. Tu padla voľba na magnetické membránové dávkovacie čerpadlo gamma/ X, ktoré v cieľovom nízkom rozsahu výkonu preberá funkcie motorového membránového dávkovacieho čerpadla Sigma, použitého neskôr vo „veľkom“ projekte, kľúčové sú nastaviteľnosť a profily dávkovania. V pilotnej fáze bola neustále k dispozícii kontaktná osoba spoločnosti ProMinent, aby v prípade otázok spoločne so zákazníkom hľadala optimálne riešenie.

Dobré produkty + kompetentná starostlivosť = bezchybné procesy

Pilotný projekt mal veľký úspech a medzičasom bol vo výrobe uvedený do prevádzky. Ako pozoruhodné sa ukázali senzory, ktoré v agresívnom prostredí vydržali viaceré reakčné cykly. Zákazníka presvedčili okrem toho:

  • spoľahlivé výrobné procesy vďaka robustným prístrojom s veľmi rýchlou dobou reakcie a kontinuálnym dávkovaním,
  • pohodlná kontrola pH pomocou senzorov, nie je potrebné žiadne programovateľné logické riadenie (PLC),
  • know-how a všetky prístroje z jednej ruky: perfektná súhra, komfortné riadenie údržby,
  • kompetentná starostlivosť a podpora výrobcu.

Použité produkty - Výroba akumulátorov: ProMinent vydrží aj tam, kde to ostatní vzdajú

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Ďalšie príklady z praxe k tomuto odboru

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz