Návrhy vyhľadávania

Úprava vody vo wellnesovom svete v Aachene

Termálne kúpele Karola Veľkého v meste Aachen, nazvané podľa cisára Karola Veľkého, sú wellnesovým svetom plným superlatívov. Náročnú úpravu termálnej vody preberajú naše moderné zariadenia na elektrolýzu vody a výkonný merací a regulačný systém.

Zabezpečenie vedúcej pozície

Už celé roky patria Termálne kúpele Karola Veľkého v Aachene k najsilnejším a hospodársky najúspešnejším kúpeľom v Nemecku. V septembri 2014 privítali 5-milónteho návštevníka, pričom ročne termálne zariadenie navštívi približne 340 000 návštevníkov. Na pokračovanie v tomto trende aj v budúcnosti prevádzkovateľ neustále cielene modernizuje celé termálne zariadenie použitím sanitačných a optimalizačných opatrení.

V Termálnych kúpeľoch Karola Veľkého sa používa termálna voda z prameňa Rosenquelle a voda z mestského zásobovania. Predtým než sa voda vedie do početných nádrží termálneho a saunového sveta, musí sa najprv z hygienických dôvodov upraviť podľa predpisov. Z dôvodu minerálnych vlastností termálnej vody bola spotreba výrobkov s obsahom kyselín na korekciu hodnoty pH donedávna pomerne veľká. Nová technika na úpravu vody, ako aj efektívna meracia a regulačná technológia by mali napraviť túto situáciu.

Základné informácie

  • Približne 340 000 návštevníkov kúpeľov a sáun ročne
  • Inštalácia zariadení na úpravu vody s novou meracou a regulačnou technológiou počas bežiacej prevádzky
  • Zariadenie na elektrolýzu vody CHLORINSITU® V Plus preberá dezinfekciu prírodnej termálnej vody a vody z mestského zásobovania
  • Merací a regulačný systém DULCOMARIN® II riadi hygienické parametre v 15 obehoch vody

Investícia do špičkovej technológie

Na realizáciu prevádzkovatelia vybrali dvoch kompetentných partnerov: Spoločnosť m. hübers GmbH z mesta Wesel prebralo inštaláciu a spoločnosť ProMinent GmbH dodalo technické komponenty a zariadenia. V apríli 2016 bola spočiatku namontovaná a spustená meracia a regulačná technika s výkonným systémom DULCOMARIN® II a 15 decentrálne rozdelenými meracími miestami na riadenie hygienických pomocných parametrov. V druhom kroku sa v júli realizovala montáž a uvedenie zariadenia na elektrolýzu CHLORINSITU® V Plus do prevádzky s výrobnou kapacitou 1750 g chlóru/hodinu. Doplňujúc k obidvom konštrukčným etapám bolo nainštalovaných deväť snímačov prúdenia na vypnutie prívodu chlóru pri zastavení toku chlórovanej vody. Následne bolo v decembri namontovaných ešte 15 magnetických membránových dávkovacích čerpadiel typu Beta® na automatickú reguláciu hodnoty pH.

Špičková úspora

Plynný chlór vyrábaný zariadením CHLORINSITU® V Plus na mieste sa priamo privádza do termálnej vody v rámci zariadenia na elektrolýzu vody. Kyselina chlórna vznikajúca počas procesu má znižujúci účinok na hodnotu pH, čím sa výrazne znižuje potreba pridania ďalších produktov obsahujúcich kyseliny. Aj nádrže saunového sveta prevádzkované s vodou z mestského zásobovania potrebujú výrazne menej prídavných látok na reguláciu hodnoty pH. Chlórnan sodný vyrábaný v zariadení CHLORINSITU® V Plus a uskladňovaný v zásobnej nádrži sa tu môže ideálne použiť na dezinfekciu vody. Zásobná nádrž okrem toho slúži ako núdzová rezerva pre termálne nádrže v prípade výskytu nepredvídateľnej poruchy pri výrobe chlóru. Úplne bezpečná vec!

  • Vždy hygienicky nezávadná voda na kúpanie vo všetkých termálnych nádržiach, ako aj v oblasti sauny
  • Vďaka spojeniu zariadenia DULCOMARIN® II s vnútropodnikovou sieťou je možné neustále sledovať hygienické parametre na počítači plavčíkov a je možný rýchly zásah
  • Výrazná úspora pri potrebe chemikálií znižuje prevádzkové náklady
  • Zásoba chlórnanu sodného zaručuje spoľahlivosť minimálne 24 hodín
  • Definované kontaktné osoby pre servisné úlohy a spoľahlivé zásobovanie náhradnými dielmi

»Nechceli sme žiadny hotový výrobok, ale riešenie vhodné pre špecifické požiadavky Termálnych kúpeľov Karola Veľkého. S bezproblémovou realizáciou projektu a inštaláciou novej techniky počas bežiacej prevádzky sme veľmi spokojní. Okrem výrazného zníženia nákladov je veľkou výhodou nepretržitý servis a rýchle zásobovanie náhradnými dielmi.« -  Michael Blinn, technický riaditeľ Termálnych kúpeľov Karola Veľkého v Aachene

Použité produkty - Úprava vody vo wellnesovom svete v Aachene

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz