Návrhy vyhľadávania

Zníženie prevádzkových nákladov – pomocou recyklácie vody

Čo robiť so znečistenou vodou na spätný výplach? Urobte to ako Butzbacher Bäderbetriebe: inteligentná úprava pomocou moderných zariadení na filtráciu a odsoľovanie a následné privedenie do okruhu vody na kúpanie.

Veľký projekt, úplná sanácia

Malebné malé mestečko Butzbach so svojim historickým námestím a početnými stavbami je obľúbeným výletným cieľom v spolkovej krajine Hessen. Údržba storočných drevených stavieb je však veľmi náročná úloha. Aj zariadenia z novšej doby ako mestská plaváreň potrebujú v priebehu rokov obnovu. Z tohto dôvodu sa zodpovední pred mnohými rokmi rozhodli pre úplnú sanáciu. Pritom spoločnosť Butzbacher Bäderbetriebe kladie veľký dôraz na výhodné a pokrokové riešenie, aby sa zo znečistenej vody na spätný výplach znova stala čistá a hygienicky nezávadná voda na kúpanie – vrátane zníženia bežných prevádzkových nákladov.

Základné informácie

  • Úplná sanácia existujúceho mestského kúpaliska
  • Úprava vody na spätný výplach pomocou filtračného zariadenia Dulcoclean® UF a zariadenia na reverznú osmózu Dulcosmose® ecoPRO na odsoľovanie
  • Zaručenie trvale ekonomickej prevádzky

Efektívna technika postupov

V priebehu prestavbových prác bolo v butzbacherskej plavárni iba za 4 dni nainštalované ultrafiltračné zariadenie Dulcoclean® UF a zariadenie na reverznú osmózu Dulcosmose® ecoPRO , ako aj filter s aktívnym uhlím od spoločnosti ProMinent. Jednotlivé komponenty sú namontované v rade za sebou, čím sa voda na spätný výplach upravuje pomocou viacerých stupňov. Už zahriata voda na spätný výplach nestráca pri filtrácii takmer žiadne teplo a po procese filtrácie sa privádza späť do okruhu vody na kúpanie.
UF zariadenie Dulcoclean® spoľahlivo odstraňuje kaly, častice a mikrobiologické nečistoty. PLC zaručuje plnoautomatickú a nanajvýš bezpečnú prevádzku filtračného zariadenia, ktoré je integrované do techniky ovládania budov plavárne. Hygienické parametre je možné jednoducho zadať na dotykovom paneli a tieto sa elektronicky zaznamenajú. Pomocou vhodných vysokovýkonných membrán odsoľuje zariadenie Dulcosmose® ecoPRO vyfiltrovanú vodu na spätný výplach až na 99 %. Zariadenie má jednoduchú obsluhu a prostredníctvom presne zosúladenej predbežnej a následnej úpravy je optimálne zapojené do riešenia špecifického pre zákazníka.

Správna investícia, šikovná úspora

Po 21-mesačnej renovácii bola vynovená plaváreň znovu otvorená v auguste 2013. Návštevníkom ponúka plavecký bazén so šiestimi 25-metrovými dráhami, ako aj jeden metrový a jeden trojmetrový skákací mostík. Okrem toho existuje samostatná časť pre neplavcov a pre najmenších hostí je novo stvárnená časť na vodné hry s dvomi detskými bazénmi.
Pomocou novej nainštalovanej techniky zariadení na úpravu vody na spätný výplach šetria Butzbacher Bäderbetriebe medzičasom ročne enormné množstvo čerstvej vody, značne sa znížila spotreba energie a celkovo aj prevádzkové náklady plavárne – jasne dosiahnutý cieľ. Ďalším pozitívnym aspektom je školenie vlastného personálu na seminároch a výučba v spoločnosti ProMinent v Heidelbergu. Na základe toho môže spoločnosť Butzbacher Bäderbetriebe obsluhovať a udržiavať zariadenie na úpravu vody kompletne vo vlastnej réžii.

Použité produkty - Zníženie prevádzkových nákladov – pomocou recyklácie vody

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz