Návrhy vyhľadávania

Trvalá prevádzka kúpaliska v Heidelbergu

O trvalú úpravu vody v bazénoch podnikov verejných služieb Heidelberg sa stará výkonná meracia a regulačná technika od spoločnosti ProMinent. Pretože ekonomická prevádzka zaručuje radosť z kúpania pre všetkých návštevníkov – a síce trvale!

Vždy aktuálne

Podnik verejných služieb Heidelberg Bäder celkovo prevádzkuje päť bazénov s množstvom okolo 500 000 návštevníkov ročne. K úspešnému a trvalému vyťaženiu jednotlivých bazénov patrí efektívna a trvalá prevádzka. Preto sú všetky bazény napájané ekologickou elektrickou energiou a teplom vyrábaným šetrne voči klíme. Na zaistenie najnovšieho stavu techniky boli na kúpalisku Tiergartenstraße v roku 2014 vynovené aj zariadenia na úpravu a dezinfekciu vody. Projekt pozostával z kompletnej demontáže starých zariadení, ako aj novej inštalácie a uvedenia do prevádzky nových zariadení. Mimoriadnou požiadavkou pritom bolo presné dimenzovanie dávkovacích čerpadiel vzhľadom na čerpané množstvá a tlakové pomery. Prevádzkovateľ sa pri realizácii rozsiahleho projektu rozhodol pre dve miestne firmy: IBA TechnikCenter spoločnosti IBA-Aqua-Pflege-Produkte GmbH a spoločnosť ProMinent GmbH.

Základné informácie

  • Vynovenie zariadení na úpravu a dezinfekciu vody na kúpalisku
  • Z dôvodu začiatku sezóny krátky čas na prestavenie
  • Montáž kompletnej meracej a regulačnej techniky, ako aj viacerých dávkovacích čerpadiel

Montáž v rekordnom tempe

Začiatkom mája 2014 bola na začiatku sezóny uvedená do prevádzky nová technika na úpravu a dezinfekciu bazénovej vody na kúpalisku Tiergartenstraße. Napriek vysokému pracovnému nasadeniu zvládol montážny tím IBA TechnikCenter prestavenie iba za dva dni. Úzka spolupráca s podnikom verejných služieb Heidelberg a spoľahlivá dodávka komponentov takisto prispeli k optimálnemu priebehu.

Okrem nasadených magnetických dávkovacích čerpadiel Beta® a robustných hadicových čerpadiel DULCO®flex DF4a zahŕňa rozsah dodávky od spoločnosti ProMinent multikanálový multiparametrový merací a regulačný systém DULCOMARIN® II. Armatúry obtoku pozostávajú z predmontovaných modulov snímačov prietoku so senzormi hodnoty pH, Redox a chlóru opatrenými skrutkovacími závitmi. Vďaka monitorovaniu prietoku sa na rýchle zaznamenávanie nameraných hodnôt vyžaduje iba malý objem meranej vody. Zariadenie DULCOMARIN® II je pomocou systému CAN-Bus pripojený na techniku riadenia budovy kúpaliska a decentrálne tak riadi všetky pripojené vodné okruhy.

Situácia win-win pre všetkých zúčastnených

Od rozsiahleho poradenstva zo strany IBA TechnikCentre cez fázu ponuky až po udelenie zákazky a montáž bol projekt realizovaný k maximálnej spokojnosti zákazníka, k čomu rozhodujúcou mierou prispela aj otvorená a nepretržitá komunikácia všetkých zúčastnených. Podnik verejných služieb Heidelberg teraz profituje z minimálnych nákladov na údržbu a obsluhu, ako aj vysokej prevádzkovej bezpečnosti. Skutočnými víťazmi sú však malí a veľkí návštevníci, pretože si môžu užiť zábavu v osviežujúcich bazénoch s optimálnou kvalitou vody.

  • Použitie výkonnej meracej a regulačnej techniky s kontrolným zariadením DULCOMARIN® II znižuje prevádzkové náklady
  • Znížené použitie chemikálií vďaka presnému dávkovaniu zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť
  • Úspešná spolupráca kompetentných miestnych podnikov docielila situáciu win-win

Použité produkty - Trvalá prevádzka kúpaliska v Heidelbergu

Hadicové čerpadlo DULCOFLEX DF4a na dávkovanie flokulačného prostriedku a aktívneho uhlia upravuje vodu exaktne a presne. Optimálne vhodné na použitie v bazénoch, vírivkách alebo wellness. Prevádzkový tlak je možný až 4 bary.

Viac informácií

Univerzálne použiteľné magnetické dávkovacie čerpadlo na dávkovanie tekutých médií pri úprave vody a pri chemických procesoch: Magnetické membránové dávkovacie čerpadlo beta. Hospodárne, zabezpečené proti preťaženiu, prispôsobiteľné na prítomné snímače signálov.

Viac informácií

Merania Redox so senzormi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami.

Viac informácií

Senzory DULCOTEST pre voľný chlór sa starajú pri každej úlohe dezinfekcie o presné namerané hodnoty a o vysokú bezpečnosť monitorovania a procesu a pri fungovaní sa opierajú o aplikáciu.

Viac informácií

Merania pH so snímačmi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Riadenie, regulácia a kontrola chemických procesov vďaka presným nameraným hodnotám.

Viac informácií

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz