Návrhy vyhľadávania

Kvalita je plánovateľná

Zásobovanie domácností v oblasti bavorských lesov pitnou vodou nie je bezproblémové, keďže sezónne kolísania kvality surovej vody sú skutočnou výzvou. Podniky verejných služieb Deggendorf sú šikovné a stavili na špičkovú techniku z Heidelbergu.

Modernizácia s rozumom

Zásobovanie Deggendorfu vodou distribuuje denne okolo 5 500 metrov kubických vody cez približne 222 km dlhú potrubnú sieť ako hlavné vedenie a 142 km prípojných vedení do takmer 7 000 domácností. Voda pochádza z dobrých 40 percent z vlastných zdrojov, zvyšok pochádza zo zásobovania vodou v oblasti bavorských lesov. Na to sa využíva 12 zásobníkov s objemom celkovo 7 080 m³, deväť zariadení na zvyšovanie tlaku a päť zariadení na odkyslenie s výkonom celkovo 75 l/s.

V priebehu rozsiahlych modernizačných opatrení na zaistenie svojej konkurencieschopnosti stavili podniky verejných služieb Deggendorf predovšetkým na inštaláciu zariadenia na ekologickú dezinfekciu surovej vody. Pritom sa má pri takmer 7 000 domácnostiach zaručiť konštantne vysoká a bezchybná kvalita vody – aj pri veľmi zvýšených hodnotách SAK, z dôvodu sezónne podmienených kolísaní spôsobených topením snehu alebo silným dažďom, ako aj spätným výplachom zariadenia na odkyslenie.

Základné informácie

  • Denné zásobovanie 7 000 domácností s 5 500 metrami kubickými pitnej vody
  • Vyrovnanie kvality surovej vody spôsobenej sezónne podmienenými kolísaniami
  • Riadenie pomocou DULCOMARIN® II a dezinfekcia pomocou UV zariadenia Dulcodes Z

Dôkladná analýza na optimálne dimenzovanie

Pomocou fotometra od spoločnosti Sigrist sa pomocou UV merania absorpcie dôležitých parametrov pri vlnovej dĺžke 254 nm počas viacerých mesiacov merali časové kolísania kvality surovej vody, ako aj hodnoty SAK. Na zaznamenávanie, analýzu a ukladanie hodnôt SAK254 sa použil merací a regulačný systém DULCOMARIN® II od spoločnosti ProMinent. Následne sa uskutočnilo presné dimenzovanie požadovaného zariadenia na dezinfekciu opierajúceho sa o analýzu zaznamenaných nameraných hodnôt.

V Deggendorfe je teraz nainštalované UV zariadenie konštrukčného radu Dulcodes Z značky ProMaqua® so štyrmi žiaričmi na prietok až do 100 m³/h. UV zariadenie certifikované DVGW disponuje biodozimetricky preukázateľným dezinfekčným výkonom pre stanovený prietok pri tu sa vyskytujúcich podmienkach.

Výsledok

  • Riešenie presne prispôsobené požiadavkám podnikov verejných služieb Deggendorf
  • Výkonné a spoľahlivé UV zariadenie vrátane meracieho a regulačného systému s nepretržitým online meraním a monitorovaním všetkých relevantných parametrov
  • Zaručenie konštantne vysokej kvality hygienicky nezávadnej pitnej vody vďaka efektívnej dezinfekcii nezávisle od zaťažení podmienených ročnými obdobiami
  • Celkovo zlepšená kvalita vody pre zásobované domácnosti a s tým spojené zaručenie spokojnosti spotrebiteľov
  • Ekologické riešenie, pretože nie je nutné nasadenie chemikálií
  • Zníženie prevádzkových nákladov a optimalizovaná hospodárnosť

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Ďalšie príklady z praxe k tomuto odboru

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz