Návrhy vyhľadávania

Vynikajúca pitná voda vďaka špičkovej technike

Špičková technika v Sauerlande: Podniky verejných služieb Sundern pri zásobovaní pitnou vodou vsadili na najmodernejšiu techniku. Pri vynovení svojich troch vodární sa na základe prvotriednej kvality rozhodlo pre produkty a zariadenia od spoločnosti ProMinent.

Pitná voda znamená zodpovednosť

Úprava potraviny č. 1 pomocou čo najnižšieho počtu chemikálií zodpovedá požiadavke minimalizácie nariadenia o pitnej vode (TrinkwV). Túto požiadavku chcú podniky verejných služieb Sundern dodržať, ročne zásobujú 30 000 obyvateľov vo viac ako 8 000 domácnostiach s viac ako 1,3 miliónmi metrami kubickými hygienicky čistej pitnej vody z celkovo ôsmich úpravovní vody. V priebehu modernizačných opatrení svojich troch vodární sa stala oblasť „Stockum-Dörnholthausen“ prvou zásobovacou oblasťou v Sundene, v ktorej sa dezinfekčný postup bez chémie používa pomocou UV zariadenia od spoločnosti ProMinent. Aj ďalšie stupne úpravy pitnej vody majú byť vybavené najnovšou technikou.

Základné informácie

  • Ročné zásobovanie približne 30 000 obyvateľov 1,3 miliónmi metrami kubických pitnej vody
  • Vynovenie troch vodární pomocou pokrokovej technológie na úpravu a dezinfekciu
  • Jedinečné použitie UV zariadenia Dulcodes certifikovaného DVGW na dezinfekciu bez chémie

Správna technika pre každú úlohu

V prvom stupni sa do mäkkej surovej vody na odkyslenie pridáva zriedený lúh sodný pomocou magnetického membránového dávkovacieho čerpadla delta® a prietokomera DulcoFlow® presne proporcionálne podľa množstva. Hodnota pH pritom podľa nariadenia TrinkwV stúpa z priemerne 7,1 na cca 7,8. Následne sa vykoná odstránenie kaliacich látok pomocou ultrafiltračného zariadenia, ktoré sa pravidelne chemicky čistí. K tomu dávkovacie systémy DULCODOS® pridávajú do vody na spätný výplach striedavo alkalické a kyslé čistiace prostriedky. V ďalšom stupni sa vykoná dezinfekcia vody: V Sundene pomocou zariadenia na výrobu oxidu chloričitého Bello Zon® na základe dobrého uchovávacieho účinku a v Dornhölthausen prvýkrát bez chémie pomocou UV zariadenia Dulcodes. Osvedčené zariadenia ProMinent konštrukčného radu DULCOMETER® pre meraciu a regulačnú techniku monitorujú a nepretržite riadia všetky relevantné parametre počas celého procesu úpravy a dezinfekcie.

Vynikajúca pitná voda vďaka špičkovej technike

Výsledok

  • Úspešná modernizácia troch vodární
  • Zaistenie celoročného zásobovania hygienicky čistou pitnou vodou
  • Presné dodržiavanie zákonných predpisov nariadenia o pitnej vode
  • Efektívne čistenie a dezinfekcia ulftrafiltračných zariadení
  • Znížené použitie chemikálií vďaka optimálnej súhre prístrojov na meraciu a regulačnú techniku (napr. senzory), dávkovacích čerpadiel a dezinfekčných zariadení

Použité produkty - Vynikajúca pitná voda vďaka špičkovej technike

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Ďalšie príklady z praxe k tomuto odboru

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz