Návrhy vyhľadávania

Zásobovanie pitnou vodou – zodpovednosť 24 hodín denne

Bezpečné zásobovanie obyvateľov bezchybnou pitnou vodou je pre podnik verejných služieb Backnang GmbH jednou z najnáročnejších úloh. Zamestnanci vsádzajú na pravidelné kontroly a mimoriadne spoľahlivé dávkovacie čerpadlá od spoločnosti ProMinent.

Prevádzková bezpečnosť je výhrou

Podniky verejných služieb malého mesta Backnang vzdialeného približne 30 km severovýchodne od Stuttgartu, ako poskytovatelia služieb prevzali aj vedenie účelového združenia Wasserzweckverband Allmersbach v obci Tal. Tu zásobujú takmer 2 500 domácností pitnou vodou. Na dlhodobé zaistenie požadovanej kvality vody účelového združenia bolo v roku 2006 nainštalované kompletne nové zariadenie na úpravu pitnej vody a zmäkčenie pomocou rýchlej dekarbonizácie. V prípade prestoja zariadenia, spôsobeného chybou kritického komponentu ako napríklad dávkovacia technika pre lúh sodný, sa musia podľa platného nariadenia o pitnej vode dodržať špeciálne procesy. To by pre účelové združenie Allmersbach znamenalo veľké úsilie a zároveň prídavné náklady. Preto zodpovedné osoby podnikov verejných služieb Backnang GmbH pri výbere výbavy kládli mimoriadny dôraz na dlhú životnosť, vysokú prevádzkovú bezpečnosť a nízke náklady na údržbu.

Základné informácie

  • Ročné zásobovanie 2 500 domácností približne 265 000 m3 pitnej vody
  • Úprava a zmäkčenie pramenitej a podzemnej vody pomocou rýchlej dekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou
  • Bezchybná prevádzka zmäkčovacieho zariadenia vďaka spoľahlivému dávkovaniu lúhu sodného 24 hodín denne pomocou motorových dávkovacích čerpadiel Sigma

Bezpečné dávkovanie lúhu sodného

Už viac ako deväť rokov sa úprava a zmäkčenie pramenitej a podzemnej vody z okolia Backnangu vykonáva pomocou rýchlej dekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou. A od uvedenia do prevádzky vykonávajú spoľahlivé dávkovanie tri motorové dávkovacie čerpadlá ProMinent typu Sigma pomocou dvoch staníc, bez výpadku náročnej chemikálie lúhu sodného.

Dávkovacia stanica A, vybavená zariadením Sigma/ 3 (500 l/h pri max. 7 baroch), napája približne raz za deň z nádrže WHG 50 % lúh sodný do zrieďovacej jednotky. Dávkovacia stanica B, vybavená dvomi zariadeniami Sigma/ 1 (42 l/h pri max. 10 baroch), 24 hodín denne dávkuje 25 % lúh sodný do zariadenia na zmäkčenie pitnej vody. Dávkovacie čerpadlo tu preberá úlohu pohotovostného čerpadla – iba pre istotu. Tretia stanica, dávkovacia stanica C, pomocou magnetického dávkovacieho čerpadla gamma/ L je pripravená na dávkovanie kyseliny chlórovodíkovej, pre prípad, že by hodnota pH pitnej vody prekročila nepovolené hodnoty.

Všetky čerpadlá Sigma nasadené v meste Backnang disponujú dávkovacou hlavou PVDF vyrobenou procesom vstrekovania. Táto má na základe kompaktného povrchu dielov v kontakte s médiom vynikajúcu chemickú odolnosť. Väčšie dávkovacie čerpadlo bolo nahradené novým modelom Sigma S3Cb , obe menšie čerpadlá sú nepretržite v trvalej prevádzke už deväť rokov.

Výsledok

  • Univerzálne použitie motorového dávkovacieho čerpadla Sigma v priemyselnej oblasti na dávkovanie alebo na transfer náročných chemikálií
  • Vysoká odolnosť proti chemikáliám dávkovacej hlavy PVDF, aj v dlhoročnom nasadení na dávkovanie lúhu sodného
  • Záruka najvyššej prevádzkovej bezpečnosti vďaka odpojeniu pri preťažení a viacvrstvovej membráne so signalizáciou pretrhnutia membrány
  • Bezúdržbovosť, dlhá životnosť a spoľahlivosť dávkovacích čerpadiel značne znižujú prevádzkové náklady
  • Celkovo bezchybná prevádzka zmäkčovacieho zariadenia zaisťuje bezchybné zásobovanie pitnou vodou

Použité produkty - Zásobovanie pitnou vodou – zodpovednosť 24 hodín denne

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Ďalšie príklady z praxe k tomuto odboru

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz