Návrhy vyhľadávania

Úprava odpadových vôd: nízke hodnoty dusičnanov vďaka presnému dávkovaniu

Vo Flámskom regióne sa viac ako 83 % odpadových vôd upravuje s použitím najmodernejších procesov. Tento zámer má pozitívny vplyv na kvalitu vody v riekach Šelda a Mása a významne prispieva k udržiavaniu čistoty Severného mora.

Kľúčovú rolu pritom hrá spoločnosť Aquafin, ktorú pred 30 rokmi založila flámska vláda. Podnik v súčasnosti zodpovedá za 323 čističiek a hlavné kanály pre odpadovú vodu s celkovou dĺžkou približne 6648 km. Pri úprave odpadových vôd hrajú významnú rolu dávkovacie čerpadlá.

Jedno z vodohospodárskych zariadení vo Flámsku používa hadicové čerpadlá na dávkovanie FeCl3 na zrážanie fosforu, resp. fosfátu a pridávanie zdrojov uhlíka (zlúčeniny C) na denitrifikáciu. Predpokladom funkčnej denitrifikácie je určitý podiel biologicky ľahko odbúrateľných zlúčenín C. Ak sa proces denitrifikácie uskutočňuje len obmedzene, dochádza k zvýšenej tvorbe dusičnanov, ktorej je potrebné zabrániť.

Už pred mnohými rokmi sa membránové dávkovacie čerpadlá používali na dávkovanie FeCl3 a dávkovanie PAC. Pri vyšších vstupných tlakoch sa môže stať, že sa membránové dávkovacie čerpadlá preťažia. Z toho dôvodu sa spoločnosť Aquafin rozhodla otestovať hadicové čerpadlá. Tie však nefungovali podľa očakávaní. Hadicové čerpadlá s malým vnútorným priemerom sa upchávali v dôsledku nečistôt v dávkovaných médiách/aditívach. Navyše vykazovali len krátku životnosť alebo občas praskali. Na základe týchto negatívnych skúseností sa spoločnosť rozhodla vybrať a používať nové čerpadlá.

Kľúčové údaje

 • Jednoduchá výmena hadíc s navigáciou v menu
 • Dávkovanie chemikálií od 5,1 až do 410 l/h pri protitlaku až do 8 barov
 • Dávkovanie vysokoviskóznych médií/polymérových roztokov s obsahom častíc
 • Dávkovanie výrazne odplyňujúcich, abrazívnych kvapalín alebo kvapalín citlivých na namáhanie šmykovým napätím

Na obnovu existujúceho dávkovania zdrojov uhlíka vypísala spoločnosť Aquafin súťaž na 20 nových čerpadiel. Vodohospodársky podnik vopred otestoval rôzne čerpadlá. Do úvahy pripadalo aj hadicové čerpadlo ProMinent: naše hadicové dávkovacie čerpadlo DFYa. Bolo testované v čistiacom zariadení pri belgickom meste Genk. Skúšky začali v júni 2020 a trvali približne dva mesiace.

Naše čerpadlo DFYa presvedčivo zapôsobilo vďaka mnohým konštrukčným vlastnostiam:

 • Priamo digitálne zobrazuje požadované a skutočné prietokové množstvo. Zobrazený prietok presne zodpovedá dávkovanému množstvu a dá sa veľmi ľahko nastaviť a prispôsobiť danej aplikácii.
 • Údržba je veľmi jednoduchá. Čerpadlo disponuje špeciálnym procesom výmeny hadice s podporou softvéru. Používatelia dostávajú podporu vo forme presných pokynov na displeji k absolvovaným krokom.
 • Keďže dávkovacia hlava DFYa nie je naplnená glycerínom, odpadá náročné vypúšťanie a plnenie.
 • Čerpadlo sa pripája vonkajším závitom a nie hadicovou koncovkou ako zvyčajne. Vďaka tomu je možné namontovať pevné potrubia.
 • Dávkovanie sa momentálne uskutočňuje s reguláciou na základe času s prednastavenými množstvami. Keďže čerpadlo ProMinent disponuje možnosťou ovládania prostredníctvom 4 – 20 mA, prevádzkovateľ zvažuje, že v budúcnosti prejde z dávkovania na základe času na dávkovanie riadené elektrickými signálmi v mA.
 • Ďalšou výhodou DFYa je veľký rozsah dávkovania od 5,1 do 410 l/h. Jedna verzia čerpadla je vhodná pre všetky požadované prietokové množstvá.
 • V neposlednom rade sa pri DFYa používa aj tkaninou spevnená hadica s veľkým vnútorným priemerom. Veľký vnútorný priemer hadice zabraňuje zablokovaniu. Spevnenie tkaninou navyše enormne predlžuje životnosť hadice.

Vodohospodársky podnik bol po testovacej fáze hadicového dávkovacieho čerpadla DFYa presvedčený: od začiatku testovacej fázy v júni 2020 dávkuje čerpadlo spoľahlivo, aj v období s vysokými okolitými teplotami. Pomocou dodatočného prietokomeru bolo možné dokladovať, že čerpadlo vždy veľmi stabilne dávkovalo správne množstvo 50 l/h – a to aj nezávisle od výšky hladiny produktu v nádrži. Potvrdil to aj prevádzkovateľ. Na prevádzkovateľa urobila dojem aj nízka tvorba hluku. Ďalšou výhodou je, že čerpadlo jedného typového radu je vhodné pre všetky tlakové podmienky a dávkované množstvá (až do 100 l/h), ktoré sú požadované v tomto zariadení. Vďaka tomu je správa náhradných dielov oveľa jednoduchšia. K tomu sa pridáva aj jednoduchá údržba čerpadla. Keďže v hadicovom priestore nie je žiadny glycerín, takmer jediný opotrebovávaný diel – hadica – sa dá rýchlo vymeniť. Pri výmene hadice na DFYa asistuje samotné čerpadlo. Intervaly údržby DFYa sú veľmi dlhé vďaka spevneniu hadice tkaninou a vďaka tomu, že čerpadlo pri požadovanom objeme pracuje pri veľmi malých otáčkach.

Inštalácia a prevádzka čerpadiel ProMinent je taktiež jednoduchšia. Používatelia môžu s podporou presných pokynov na displej a vďaka intuitívnemu obslužnému menu vykonávať nastavenia a zmeny parametrov v priebehu veľmi krátkeho času.

Spoločnosť Aquafin bola spokojná nielen s funkciami a výkonom čerpadla DFYa Rovnako presvedčivo zapôsobila dobrá spolupráca a podpora belgického tímu ProMinent. Objednaných bolo 20 hadicových čerpadiel typového radu DFYa. ProMinent sa teší na dobrú budúcu spoluprácu so spoločnosťou Aquafin.

Použité produkty - Úprava odpadových vôd: nízke hodnoty dusičnanov vďaka presnému dávkovaniu

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Ďalšie príklady z praxe k tomuto odboru

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz