Návrhy vyhľadávania

Snímače DULCOTEST vodivosti

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 µS/cm – 2 000 mS/cm

Senzory vodivosti na optimálne zapojenie do procesu: Senzory DULCOTEST spĺňajú široké spektrum meracích požiadaviek a umožňujú vždy najlepšie riešenie meracej úlohy.

Popis výrobku

Meranie elektrolytickej vodivosti – so spoľahlivými snímačmi DULCOTEST.

Kondukčné senzory vodivosti merajú elektrolytickú vodivosť nepriamo prostredníctvom prenášania náboja medzi dvomi elektródami, ktoré sa ponoria do meraného média. Typy senzorov s konštantami článku k = 0,01 a k = 0,1 cm-1 sú určené predovšetkým na meranie najnižších elektrolytických vodivostí < 1 µS/cm v čistých a najčistejších vodách.

Typy senzorov s konštantou článku k = 1 cm-1 sa používajú v rozmanitých vodách bez obsahových látok tvoriacich nánosy do 20 mS/cm. Cenovo výhodný rad senzorov LF(T) sa používa v čistej, chemicky nezaťaženej vode.

Rady senzorov LM(P), CK, CKPt je možné nasadiť aj chemicky zaťažených vodách a pri vyšších teplotách.

Vaše výhody

 • 27 rozdielnych typov senzorov prispôsobených rozdielnym požiadavkám s optimálnym pomerom ceny a výkonu: Merací rozsah, teplota, chemická rezistencia, znášanlivosť znečistenia a zapojenie do procesu
 • Od jednoduchých konduktometrických 2 elektródových senzorov až po špičkové senzory založené na indukčnom princípe merania
 • Presné a spoľahlivé meranie umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
 • Dlhé životnosti a krátke intervaly údržby skracujú nevyužité doby a zvyšujú dostupnosť nameraných hodnôt
 • Kompletne predmontované súpravy armatúry a senzora na čo najjednoduchšiu, rýchlu a bezchybnú inštaláciu
 • Rýchle dodacie lehoty umožňujú výmenu v krátkom čase

Rozsah aplikácie

Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.

 • Dávkovanie a riedenie chemikálií
 • Určenie koncentrácie agresívnych chemikálií
 • Procesy umývania a čistenia, obzvlášť procesy CIP (Cleaning in Place) v potravinárskom a nápojovom priemysle
 • Riadenie odsoľovania v chladiacich vežiach
 • Riadenie procesov získavania najčistejšej, čistej a pitnej vody
 • Odpadové vody

  Senzor vodivosti LMP 001

  Senzor na meranie najnižších elektrolytických vodivostí pre čisté, aj chemicky zaťažené vody. S integrovaným meraním teploty a 4-pól. zástrčkou DIN. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť od 0,01 µS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, chemicky zaťažené vody
  • Integrované Pt 100 na teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora

  Merací rozsah

  0,01…50 µS/cm

  Konštanta článku k

  0,01 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 100

  Teplota média

  0...70 °C

  Tlak max.

  16,0 bar (50 °C)

  Elektródy

  Ušľachtilá oceľ 1.4571

  Stopka senzora

  PP

  Skrutkovací závit

  3/4"

  Montážna dĺžka

  71 mm

  Inštalácia

  Inline: priame zabudovanie do potrubia, obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Aplikácie čistej vody, monitorovanie iónových výmenníkov a zariadení na reverznú osmózu.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Meracie a regulačné prístroje

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LMP 001

  1020508

  Senzor vodivosti LMP 001-HT

  Senzor na meranie najnižšej elektrolytickej vodivosti pre čisté, aj chemicky zaťažené vody. Pre vysoké teploty, s integrovaným meraním teploty a 4-pól. zástrčkou DIN. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  Vaše výhody

  • Meraná veličina elektrolytická vodivosť od 0,01 µS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, chemicky zaťažené vody
  • Integrované Pt 100 na teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora
  • Teplotná odolnosť do 100 °C

  Merací rozsah

  0,01…50 µS/cm

  Konštanta článku k

  0,01 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 100

  Teplota média

  0...120 °C

  Tlak max.

  16,0 bar (100 °C)

  Elektródy

  Ušľachtilá oceľ 1.4571

  Stopka senzora

  PVDF

  Skrutkovací závit

  3/4"

  Montážna dĺžka

  71 mm

  Inštalácia

  Inline: priame zabudovanie do potrubia, obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Všeobecné aplikácie s vyššími teplotami: Aplikácie čistej vody, kondenzát.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Meracie a regulačné prístroje

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LMP 001-HT

  1020509

  Senzor vodivosti LMP 01

  Senzor na meranie nižších elektrolytických vodivostí pre čisté, aj chemicky zaťažené vody. S integrovaným meraním teploty a 4-pól. zástrčkou DIN. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  Vaše výhody

  • Meraná veličina elektrolytická vodivosť od 0,1 µS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, chemicky zaťažené vody
  • Integrované Pt 100 na teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora

  Merací rozsah

  0,1…500 µS/cm

  Konštanta článku k

  0,10 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 100

  Teplota média

  0 … 70 °C

  Tlak max.

  16,0 bar (50 °C)

  Elektródy

  Ušľachtilá oceľ 1.4571

  Stopka senzora

  PP

  Skrutkovací závit

  3/4"

  Montážna dĺžka

  46 mm

  Inštalácia

  Inline: priame zabudovanie do potrubia, obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Monitorovanie iónových výmenníkov, zariadení na reverznú osmózu a zariadení na úplné odsoľovanie.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Meracie a regulačné prístroje

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LMP 01

  1020510

  Senzor vodivosti LMP 01-TA

  Senzor na meranie nižších elektrolytických vodivostí pre čisté, aj chemicky zaťažené vody. S integrovaným meraním teploty a 4-pól. zástrčkou DIN. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  Vaše výhody

  • Meraná veličina elektrolytická vodivosť od 0,1 µS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, chemicky zaťažené vody
  • Jednoduchá inštalácia do nádrží a nádob vďaka senzoru predmontovanému v ponornej rúrke
  • Integrované Pt 100 na teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora

  Merací rozsah

  0,1…500 µS/cm

  Konštanta článku k

  0,10 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 100

  Teplota média

  0 … 70 °C

  Tlak max.

  16,0 bar (50 °C)

  Elektródy

  Ušľachtilá oceľ 1.4571

  Stopka senzora

  PP

  Skrutkovací závit

  M 28 x 1,5 pre ponornú armatúru TA-LM

  Montážna dĺžka

  max. 1 m

  Inštalácia

  Ponorenie prostredníctvom ponornej rúrky

  Elektrická prípojka

  5 m pevný kábel

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Monitorovanie iónových výmenníkov, zariadení na reverznú osmózu a zariadení na úplné odsoľovanie.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Meracie a regulačné prístroje

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LMP 01-TA

  Senzor integrovaný v ponornej armatúry

  1020512

  LMP 01-FE

  Náhradný senzor pre LMP 01-TA s 5 m pevným káblom

  1020626

  Senzor vodivosti LMP 01-HT

  Senzor na meranie nižších elektrolytických vodivostí pre čisté, aj chemicky zaťažené vody. Pre vysoké teploty, s integrovaným meraním teploty a 4-pól. zástrčkou DIN. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  Vaše výhody

  • Meraná veličina elektrolytická vodivosť od 0,1 µm/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, chemicky zaťažené vody
  • Teplotná odolnosť do 100 °C
  • Integrované Pt 100 na teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora

  Merací rozsah

  0,1…500 µS/cm

  Konštanta článku k

  0,10 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 100

  Teplota média

  0 … 120 °C

  Tlak max.

  16,0 bar (100 °C)

  Elektródy

  Ušľachtilá oceľ 1.4571

  Stopka senzora

  PVDF

  Skrutkovací závit

  3/4"

  Montážna dĺžka

  46 mm

  Inštalácia

  Inline: priame zabudovanie do potrubia, obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Všeobecné aplikácie s vyššími teplotami: Úžitková voda, technologická voda, kondenzát.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Meracie a regulačné prístroje

  Compact DCCa, DACb, DMTa, D1Ca

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LMP 01-HT

  1020511

  Senzor vodivosti LFT 1 FE

  Cenovo výhodný senzor na meranie elektrolytickej vodivosti v čistej, nezaťaženej vode. S integrovaným meraním teploty a pevným pripojením kábla. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DMTa, D1Ca

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť od 10 µS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, neznečistené vody
  • Flexibilné zapojenie do procesu využitím armatúr senzora pre štandardné senzory pH
  • Špeciálne grafitové elektródy, optimalizované pre vysokodynamický merací rozsah: 0,01 – 20 mS/cm
  • Integrované Pt 100 na teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora
  • Pevný kábel na hlave senzora pre ťažké podmienky okolia

  Merací rozsah

  0,01…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 100

  Teplota média

  0 … 80 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (25 °C)

  Elektródy

  Špeciálny grafit

  Stopka senzora

  Epoxy

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Inštalácia

  Obtok: otvorený výtok alebo spätné vedenie meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Elektrická prípojka

  5 m pevný kábel (4x 0,5 mm2)

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Pitná, chladiaca, úžitková voda. Senzory typového radu LF. .. sú bezpodmienečne vhodné pre meranie v čistiacich roztokoch obsahujúcich tenzidy, ako aj v médiách obsahujúcich rozpúšťadlá.

  Schopnosť odporu voči

  nevhodné pre chemicky zaťažené vody a látky tvoriace povlak nachádzajúce sa vo vode

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DMTa, D1Ca

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LFT 1 FE

  1001374

  Senzor vodivosti LFTK 1 FE-5m-shd

  Cenovo výhodný senzor na meranie elektrolytickej vodivosti v čistej, nezaťaženej vode. S integrovaným meraním teploty a pevným pripojením kábla (5 m). Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť od 10 µS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, neznečistené vody
  • Flexibilné zapojenie do procesu využitím armatúr senzora pre štandardné senzory pH
  • Špeciálne grafitové elektródy, optimalizované pre vysokodynamický merací rozsah: 0,01 – 20 mS/cm
  • Integrované Pt 1000 na presnú teplotnú kompenzáciu v obmedzených teplotných rozsahoch nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora
  • Pevný kábel na hlave senzora pre ťažké podmienky okolia

  Merací rozsah

  0,01…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 1000

  Teplota média

  0 … 80 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (25 °C)

  Elektródy

  Špeciálny grafit

  Stopka senzora

  Epoxy

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Inštalácia

  Obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Elektrická prípojka

  5 m pevný kábel (4x 0,25 mm2), tienený

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Pitná, chladiaca, úžitková voda.

  Schopnosť odporu voči

  nevhodné pre chemicky zaťažené vody a látky tvoriace povlak nachádzajúce sa vo vode

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LFTK 1 FE-5m-shd

  1046132

  Senzor vodivosti LFTK 1 FE-3m-shd

  Cenovo výhodný senzor na meranie elektrolytickej vodivosti v čistej, nezaťaženej vode. S integrovaným meraním teploty a pevným pripojením kábla (3 m). Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť od 10 µS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, neznečistené vody
  • Flexibilné zapojenie do procesu využitím armatúr senzora pre štandardné senzory pH
  • Špeciálne grafitové elektródy, optimalizované pre vysokodynamický merací rozsah: 0,01 – 20 mS/cm
  • Integrované Pt 1000 na presnú teplotnú kompenzáciu v obmedzených teplotných rozsahoch nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora
  • Pevný kábel na hlave senzora pre ťažké podmienky okolia

  Merací rozsah

  0,01…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 1000

  Teplota média

  0 … 80 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (25 °C)

  Elektródy

  Špeciálny grafit

  Stopka senzora

  Epoxy

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Inštalácia

  Obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Elektrická prípojka

  3 m pevný kábel (4x 0,25 mm2), tienený

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Pitná, chladiaca, úžitková voda. Senzory typového radu LF. .. sú bezpodmienečne vhodné pre meranie v čistiacich roztokoch obsahujúcich tenzidy, ako aj v médiách obsahujúcich rozpúšťadlá.

  Schopnosť odporu voči

  nevhodné pre chemicky zaťažené vody a látky tvoriace povlak nachádzajúce sa vo vode

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LFTK 1 FE-3m-shd

  1046010

  Senzor vodivosti LFT 1 DE

  Cenovo výhodný senzor na meranie elektrolytickej vodivosti v čistej, nezaťaženej vode. S integrovaným meraním teploty a 4-pól. zástrčkou DIN. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť od 10 µS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, neznečistené druhy vôd
  • Flexibilné zapojenie do procesu využitím armatúr senzora pre štandardné senzory pH
  • Špeciálne grafitové elektródy, optimalizované pre vysokodynamický merací rozsah: 0,01 – 20 mS/cm
  • Integrované Pt 100 na teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora
  • Zásuvná hlava DIN 4-pól. na jednoduchú inštaláciu

  Merací rozsah

  0,01…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 100

  Teplota média

  0 … 80 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (25 °C)

  Elektródy

  Špeciálny grafit

  Stopka senzora

  Epoxy

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Inštalácia

  Obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Pitná, chladiaca, úžitková voda. Snímače typového radu LF... sú podmienenčne vhodné na meranie v čistiacich roztokoch s obsahom tenzidov, ako aj médiách s obsahom rozpúšťadiel.

  Schopnosť odporu voči

  nevhodné pre chemicky zaťažené vody a látky tvoriace povlak nachádzajúce sa vo vode

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LFT 1 DE

  1001376

  Senzor vodivosti LFTK 1 DE

  Cenovo výhodný senzor na meranie elektrolytickej vodivosti v čistej, nezaťaženej vode s integrovaným meraním teploty a 4-pól. zástrčkou DIN. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť od 10 µS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, neznečistené vody
  • Flexibilné zapojenie do procesu využitím armatúr senzora pre štandardné senzory pH
  • Špeciálne grafitové elektródy, optimalizované pre vysokodynamický merací rozsah: 0,01 – 20 mS/cm
  • Integrované Pt 100 na teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora
  • Zásuvná hlava DIN 4-pól. na jednoduchú inštaláciu

  Merací rozsah

  0,01…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 1000

  Teplota média

  0 … 80 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (25 °C)

  Elektródy

  Špeciálny grafit

  Stopka senzora

  Epoxy

  Skrutkovací závit

  PG 13,5

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Inštalácia

  Obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Pitná, chladiaca, úžitková voda. Senzory typového radu LF. .. sú bezpodmienečne vhodné pre meranie v čistiacich roztokoch obsahujúcich tenzidy, ako aj v médiách obsahujúcich rozpúšťadlá.

  Schopnosť odporu voči

  nevhodné pre chemicky zaťažené vody a látky tvoriace povlak nachádzajúce sa vo vode

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LFTK 1 DE

  1002822

  Senzor vodivosti LFT 1 1/2"

  Cenovo výhodný senzor na meranie elektrolytickej vodivosti v čistej, nezaťaženej vode. S integrovaným meraním teploty a 4-pól. zástrčkou DIN a 1/2-palcovým skrutkovacím závitom. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť od 10 µS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, neznečistené druhy vôd
  • Hydraulická prípojka so závitom 1/2“ ako alternatívou k príslušnému štandardnému vyhotoveniu so závitom PG 13,5
  • Špeciálne grafitové elektródy, optimalizované pre vysokodynamický merací rozsah: 0,01 – 20 mS/cm
  • Integrované Pt 100 pre teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora
  • Zásuvná hlava DIN 4-pól. na jednoduchú inštaláciu

  Merací rozsah

  0,01…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 100

  Teplota média

  0 … 80 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (25 °C)

  Elektródy

  Špeciálny grafit

  Stopka senzora

  Epoxy

  Skrutkovací závit

  1/2"

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Inštalácia

  Obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Pitná, chladiaca, úžitková voda. Senzory typového radu LF. .. sú bezpodmienečne vhodné pre meranie v čistiacich roztokoch obsahujúcich tenzidy, ako aj v médiách obsahujúcich rozpúšťadlá.

  Schopnosť odporu voči

  nevhodné pre chemicky zaťažené vody a látky tvoriace povlak nachádzajúce sa vo vode

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LFT 1 1/2"

  1001378

  Senzor vodivosti LFTK 1 1/2"

  Cenovo výhodný senzor na meranie elektrolytickej vodivosti v čistej, nezaťaženej vode. S integrovaným meraním teploty a 4-pól. zástrčkou DIN a 1/2-palcovým skrutkovacím závitom. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť od 10 µS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, neznečistené druhy vôd
  • Hydraulická prípojka so závitom 1/2“ ako alternatívou k príslušnému štandardnému vyhotoveniu so závitom PG 13,5
  • Špeciálne grafitové elektródy, optimalizované pre vysokodynamický merací rozsah: 0,01 – 20 mS/cm
  • Integrované Pt 1000 na presnú kompenzáciu v obmedzených teplotných rozsahoch a pre dlhšie káble. Nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora
  • Zásuvná hlava DIN 4-pól. na jednoduchú inštaláciu

  Merací rozsah

  0,01…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 1000

  Teplota média

  0 … 80 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (25 °C)

  Elektródy

  Špeciálny grafit

  Stopka senzora

  Epoxy

  Skrutkovací závit

  1/2"

  Montážna dĺžka

  120 ±3 mm

  Inštalácia

  Obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Pitná, chladiaca, úžitková voda. Senzory typového radu LF. .. sú bezpodmienečne vhodné pre meranie v čistiacich roztokoch obsahujúcich tenzidy, ako aj v médiách obsahujúcich rozpúšťadlá.

  Schopnosť odporu voči

  nevhodné pre chemicky zaťažené vody a látky tvoriace povlak nachádzajúce sa vo vode

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LFTK 1 1/2"

  1002823

  Senzor vodivosti CK 1

  Senzor na meranie elektrolytickej vodivosti pre čisté, chemicky zaťažené vody pri vysokej, ale konštantnej teplote so 4-pól. zástrčkou DIN. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť od 10 µS/cm
  • Odolný proti látkam nachádzajúcim sa vo vode pri cieľových aplikáciách vďaka výrobe vstrekovaním bez lepidla alebo tesnení
  • Vysoká teplotná odolnosť do 150 °C

  Merací rozsah

  0,01…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  žiadne, iba pre aplikácie s konštantnou teplotou

  Teplota média

  0 … 150 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (20 °C)

  Elektródy

  Špeciálny grafit

  Stopka senzora

  PES

  Skrutkovací závit

  R 1"

  Montážna dĺžka

  79 mm

  Inštalácia

  Obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Chladiaca, úžitková, technologická voda, systémy nádrží, potrubí, čistiace systémy v pivovaroch, mliekarňach, oddelení médií.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy

  Objednávacie č.

  CK 1

  305605

  Senzor vodivosti CKPt 1

  Senzor na meranie elektrolytickej vodivosti pre čisté, chemicky zaťažené vody a vyššie teploty. S integrovaným meraním teploty a 4-pól. zástrčkou DIN. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť od 10 µS/cm
  • Odolný proti látkam nachádzajúcim sa vo vode pri cieľových aplikáciách vďaka výrobe vstrekovaním bez lepidla alebo tesnení
  • Vysoká teplotná odolnosť do 150 °C
  • Integrované Pt 100 na teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora

  Merací rozsah

  0,01…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 100

  Teplota média

  0 … 150 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (20 °C)

  Elektródy

  Špeciálny grafit

  Stopka senzora

  PES

  Skrutkovací závit

  R 1"

  Montážna dĺžka

  79 mm

  Inštalácia

  Obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia, Inline: priame zabudovanie do potrubia; pevný alebo vymeniteľný (výmenná armatúra), nádrž, stoka: Ponorenie do ponornej rúrky

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Chladiaca, úžitková, technologická voda, systémy nádrží, potrubí, čistiace systémy v pivovaroch, mliekarňach, oddelení médií.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  CKPt 1

  305606

  Senzor vodivosti LM 1

  Senzor na meranie elektrolytickej vodivosti pre čisté, aj chemicky zaťažené vody. So 4-pólovou zástrčkou DIN. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina elektrolytická vodivosť od 0,1 mS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, chemicky zaťažené vody
  • Odolné voči látkam cieľovej aplikácie nachádzajúcich sa vo vode

  Merací rozsah

  0,1…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Žiadne, iba pre aplikácie s konštantnou teplotou

  Teplota média

  0 … 70 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (50 °C)

  Elektródy

  Grafit

  Stopka senzora

  PP

  Skrutkovací závit

  3/4"

  Montážna dĺžka

  46 mm

  Inštalácia

  Inline: priame zabudovanie do potrubia, obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Pitná, chladiaca, úžitková, technologická voda, oddelenie médií.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy

  Objednávacie č.

  LM 1

  740433

  Senzor vodivosti LM 1-TA

  Senzor na meranie elektrolytickej vodivosti pre čisté, aj chemicky zaťažené vody. Kompletne namontované v ponornej armatúre. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina elektrolytická vodivosť od 0,1 mS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, chemicky zaťažené vody
  • Odolné voči látkam cieľových aplikácií nachádzajúcich sa vo vode
  • Jednoduchá inštalácia do nádrží, nádob atď. vďaka senzoru predmontovanému v ponornej rúrke

  Merací rozsah

  0,1…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Žiadne, iba pre aplikácie s konštantnou teplotou

  Teplota média

  0 … 70 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (50 °C)

  Elektródy

  Grafit

  Stopka senzora

  PP

  Skrutkovací závit

  M 28 x 1,5 pre ponornú armatúru TA-LM

  Montážna dĺžka

  max. 1 m

  Inštalácia

  Nádrž, stoka: Ponorenie prostredníctvom ponornej rúrky

  Elektrická prípojka

  5 m pevný kábel tienený

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Pitná, chladiaca, úžitková, technologická voda, oddelenie médií.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy

  Objednávacie č.

  LM 1-TA

  Senzor integrovaný v ponornej armatúry

  1020528

  LM 1-FE

  Náhradný senzor pre LM 1-TA

  1020627

  Senzor vodivosti LMP 1

  Senzor na meranie elektrolytickej vodivosti pre čisté, aj chemicky zaťažené vody. S integrovaným meraním teploty so 4-pól. zástrčkou DIN. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina elektrolytická vodivosť od 0,1 mS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, chemicky zaťažené vody
  • Odolné voči látkam cieľových aplikácií nachádzajúcich sa vo vode
  • Integrované Pt 100 na teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora

  Merací rozsah

  0,1…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 100

  Teplota média

  0 … 70 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (50 °C)

  Elektródy

  Grafit

  Stopka senzora

  PP

  Skrutkovací závit

  3/4"

  Montážna dĺžka

  46 mm

  Inštalácia

  Inline: priame zabudovanie do potrubia, obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Pitná, chladiaca, úžitková, technologická voda, oddelenie médií.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LMP 1

  1020513

  Senzor vodivosti LMP 1-TA

  Senzor na meranie elektrolytickej vodivosti pre čisté, aj chemicky zaťažené vody. S integrovaným meraním teploty, kompletne namontované v ponornej armatúre. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina elektrolytická vodivosť od 0,1 mS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, chemicky zaťažené vody
  • Odolné voči látkam cieľových aplikácií nachádzajúcich sa vo vode
  • Integrované Pt 100 na teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora
  • Jednoduchá inštalácia do nádrží, nádob atď. vďaka senzoru predmontovanému v ponornej rúrke

  Merací rozsah

  0,1…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 100

  Teplota média

  0 … 70 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (50 °C)

  Elektródy

  Grafit

  Stopka senzora

  PP

  Skrutkovací závit

  M 28 x 1,5 pre ponornú armatúru TA-LM

  Montážna dĺžka

  1 m

  Inštalácia

  Nádrž, stoka: Ponorenie prostredníctvom ponornej rúrky

  Elektrická prípojka

  5 m pevný kábel tienený

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Pitná, chladiaca, úžitková, technologická voda, oddelenie médií.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy

  Objednávacie č.

  LMP 1-TA

  Senzor integrovaný v ponornej armatúry

  1020525

  LMP 1-FE

  Náhradný senzor pre LMP 1-TA

  1020727

  Senzor vodivosti LMP 1-HT

  Senzor na meranie elektrolytickej vodivosti pre čisté, aj chemicky zaťažené vody. Pre vysoké teploty, s integrovaným meraním teploty a 4-pól. zástrčkou DIN. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Vaše výhody

  • Meraná veličina elektrolytická vodivosť od 0,1 mS/cm
  • Cenovo výhodný senzor pre čisté, chemicky zaťažené vody
  • Odolné voči látkam cieľových aplikácií nachádzajúcich sa vo vode
  • Integrované Pt 100 na teplotnú kompenzáciu nahrádza samostatný teplotný senzor a príslušnú armatúru senzora
  • Teplotná odolnosť do 100 °C

  Merací rozsah

  0,1…20 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,00 cm-1 ±5 %

  Meranie teploty

  Pt 100

  Teplota média

  0 … 120 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  16,0 bar (100 °C)

  Elektródy

  Grafit

  Stopka senzora

  PVDF

  Skrutkovací závit

  3/4"

  Montážna dĺžka

  46 mm

  Inštalácia

  Inline: priame zabudovanie do potrubia, obtok: so spätným vedením alebo bez spätného vedenia meracej vody do procesného vedenia

  Elektrická prípojka

  DIN 4-pól. uhlová zástrčka

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Všeobecné aplikácie s vyššími teplotami:Úžitková, technologická voda z galvanotechniky, oddelenia médií, pri CIP.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DCCa, DACb, DMTa, D1Ca, AEGIS II, AEGIS X

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  LMP 1-HT

  1020524

  Senzor vodivosti ICT 1 mA

  Senzor na meranie elektrolytických vodivostí pre čisté, aj chemicky zaťažené vody. S integrovaným meraním teploty a výstupným signálom 4…20 mA kalibrovaným z výroby. Na prevádzku s meracími a regulačnými prístrojmi DAC, D1C, AEGIS II, AEGIS X, DULCOMARIN.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina elektrolytická vodivosť do 20 mS/cm
  • Výstupný signál 4 – 20 mA bezpečný proti rušeniu na flexibilné napojenie na meracie prístroje so štandardným vstupom 4 – 20 mA
  • Integrovaný snímač teploty na kompenzáciu teploty nahrádza osobitný snímač teploty a príslušnú armatúru snímača
  • Jednoduché napojenie procesu s obtokovými armatúrami ProMinent BAMa, DGMa, DLGIII a INLI

  Merací rozsah

  0,2…20 mS/cm

  Meranie teploty

  NTC, integrované

  Teplota média

  0 … 50 °C (pri 1 bare)

  Tlak max.

  8,0 bar (25 °C)

  Hlava senzora

  PMMA

  Elektródy

  Špeciálny grafit

  Stopka senzora

  PVC

  Montážna dĺžka

  51 mm / 71 mm

  Inštalácia

  Obtok pri obtokových armatúrach BAMa, DGMa, DLGIII alebo montáži do rúry G1“ PP pomocou armatúry snímača INLI

  Elektrická prípojka

  4-žilový kábel/0,25 mm², priemer kábla 5,7

  Napájanie napätím

  12…36 V DC

  Výstupný signál

  4…20 mA, s kompenzáciou teploty, kalibrácia zo závodu, galvanicky oddelený

  Druh ochrany

  IP 65

  Typická aplikácia

  Chladiaca, úžitková, technologická voda, všeobecne voda s vyššími obsahmi soli do 20 mS/cm.

  Schopnosť odporu voči

  Látky nachádzajúce sa vo vode cieľovej aplikácie za zohľadnenia kompatibility materiálu

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DAC, D1C, AEGIS II, AEGIS X, DULCOMARIN

  Princíp merania, technológia

  Kondukčný, 2 elektródy. Integrované meranie teploty, integrovaný menič 4…20 mA

  Objednávacie č.

  CCT 1-mA-20 mS/cm

  1081545

  Senzor vodivosti ICT 5

  Cenovo výhodný indukčný senzor vodivosti, vhodný pre vysoké elektrolytické vodivosti od 200 μS/cm. Aj pre chemicky zaťažené vody a médiá tvoriace povlak. Na zabudovanie do potrubí

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť. Indukčný (bezdotykový) princíp merania umožňuje aplikáciu v chemicky zaťažených vodách a médiách tvoriacich povlak.
  • Hlava senzora kompletne obstriekaná PP, žiadne náhodné zlepenia, utesnenia
  • Merania pri vysokých vodivostiach do 2 000 mS/cm bez rušivej polarizácie sú možné vďaka vysokej dynamike meracieho rozsahu indukčného princípu merania
  • Jednoduché zabudovanie do potrubia PVC vlepením prostredníctvom dodaného lepiaceho hrdla DN 40 do štandardného T-kusa a priskrutkovaním senzora pomocou dodanej prevlečnej matice.
  • Voliteľne je k dispozícii privarovacie hrdlo DN 40 na zabudovanie do potrubí z PP

  Merací rozsah

  0,2…2.000 mS/cm

  Konštanta článku k

  6,25 cm-1

  Presnosť merania

  ±2 %, vo vzťahu k nameranej hodnote ±30 μS/cm

  Teplotný senzor

  Pt 1000, materiál prichádzajúci do styku s médiami: Ušľachtilá oceľ 1.4301

  Teplota média

  –10...80 °C –10...60 °C pri montáži do rúr PVCe, –10...80 °C pri montáži do rúr PP

  Tlak max.

  10,0 baru pri 20 °C, 6,0 baru pri 60 °C, 0,0 baru pri 80 °C

  Tlak min.

  –0,1 baru (–10 … 80 °C)

  Materiál senzora

  PP

  Tesnenia

  EPDM

  Elektrická prípojka

  10 m pevný kábel, 7 x 0,35 mm² nad svorkou

  Druh ochrany

  IP 68

  Typická aplikácia

  Znečistené odpadové vody, riadenie odsoľovania v chladiacich vežiach, riadenie galvanických a oplachovacích kúpeľov, cleaning in Place (CIP), monitorovanie výrobkov, morská voda, bazén so soľankou.

  Schopnosť odporu voči

  Látky obsiahnuté vo vode cieľovej aplikácie so zohľadnením znášanlivosti voči PP/EPDM, média vytvárajúce usadeniny

  Inštalácia

  S prevlečnou maticou, PVC, 1 1/2“ vnútorný závit vrát. DN 40 lepiaceho hrdla 1 1/2“ vonkajší závit na montáž do DN 40 štandardných rúr PVC (rozsah dodávky). Príslušné privarovacie hrdlo na zabudovanie do PP štandardných potrubí je dostupné ako príslušenstvo

  Meracie a regulačné prístroje

  Kompaktný regulátor DCCa

  Princíp merania, technológia

  Indukčné, 2 cievky. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  ICT 5

  1095248

  Senzor vodivosti ICT 5-IMA

  Cenovo výhodný indukčný senzor vodivosti, vhodný pre vysoké elektrolytické vodivosti od 200 μS/cm. Aj pre chemicky zaťažené vody a médiá tvoriace povlak. Kompletne integrovaný do ponornej rúrky

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť. Indukčný (bezdotykový) princíp merania umožňuje aplikáciu v chemicky zaťažených vodách a médiách tvoriacich povlak.
  • Hlava senzora kompletne obstriekaná PP, žiadne náhodné zlepenia, utesnenia
  • Merania pri vysokých vodivostiach do 2 000 mS/cm bez rušivej polarizácie sú možné vďaka vysokej dynamike meracieho rozsahu indukčného princípu merania
  • Jednoduchá inštalácia do nádrží, nádob atď. vďaka senzoru namontovanému kompletne v ponornej rúrke

  Merací rozsah

  0,2…2.000 mS/cm

  Konštanta článku k

  6,25 cm-1

  Presnosť merania

  ±2 %, vo vzťahu k nameranej hodnote ±30 μS/cm

  Teplotný senzor

  Pt 1000, materiál prichádzajúci do styku s médiami: Ušľachtilá oceľ 1.4301

  Teplota média

  -10…60 °C

  Tlak max.

  0,0 bar

  Tlak min.

  –0,1 baru (–10 … 60 °C)

  Materiál senzora

  PP

  Materiál ponornej rúrky

  PP

  Materiál ochrany senzora

  SS 1.4301, AISI 304

  Tesnenia

  EPDM

  Elektrická prípojka

  10 m pevný kábel, 7 x 0,35 mm² nad svorkou

  Druh ochrany

  IP 68

  Typická aplikácia

  Znečistené odpadové vody, riadenie odsoľovania v chladiacich vežiach, riadenie galvanických a oplachovacích kúpeľov, cleaning in Place (CIP), monitorovanie výrobkov, morská voda, bazén so soľankou.

  Schopnosť odporu voči

  Látky obsiahnuté vo vode cieľovej aplikácie so zohľadnením znášanlivosti voči PP/EPDM, média vytvárajúce usadeniny

  Inštalácia

  Ponorenie s dĺžkou ponorenia 1 m

  Meracie a regulačné prístroje

  Kompaktný regulátor DCCa

  Princíp merania, technológia

  Indukčné, 2 cievky. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  ICT 5-IMA

  1095249

  Senzor vodivosti ICT 2

  Výkonný indukčný snímač vodivosti s vysoko dynamickým rozsahom merania. Vhodný aj pre vodu s agresívnymi chemikáliami a súčasťami tvoriacimi povlak. Prípustné teploty do 125 °C. Na montáž do potrubí a na ponorenie v nádrži

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť. Indukčný (bezdotykový) princíp merania umožňuje aplikáciu v chemicky zaťažených vodách a médiách tvoriacich povlak.
  • Od lepenia a utesňovania je možné upustiť, pretože senzor je úplne uložený v PFA
  • Merania pri vysokých vodivostiach do 2 000 mS/cm bez rušivej polarizácie sú možné vďaka vysokej dynamike meracieho rozsahu indukčného princípu merania
  • Flexibilné napojenie na procesy cez prírubu alebo ponornú rúrku prostredníctvom voliteľne dostupného príslušenstva

  Merací rozsah

  0,02…2.000 mS/cm

  Konštanta článku k

  1,98 cm-1

  Presnosť merania

  ± (5 µS/cm + 0,5 % z nameranej hodnoty pri T <100 °C)

  ± (10 µS/cm + 0,5 % z nameranej hodnoty pri T > 100 °C)

  Teplotná kompenzácia

  Pt 100, trieda A, plne obstrekovaný

  Teplota média

  0…125 °C, pri použití spolu s D1C je kompenzácia teploty obmedzená na 100 °C

  Tlak max.

  16,0 bar

  Materiál senzora

  Senzor: PFA, plne obstrekovaný

  Elektrická prípojka

  5 m pevný kábel, 6 x 0,35 mm² nad svorkou

  Druh ochrany

  IP 67

  Typická aplikácia

  Výrobné procesy chemického priemyslu, oddelenie fáz zmesí výrobkov, určenie koncentrácie agresívnych chemikálií.

  Schopnosť odporu voči

  elektrolytická vodivosť > 20 mS/cm, PFA – kompatibilné agresívne chemikálie (žiadne koncentrované lúhy), médiá tvoriace usadeniny

  Inštalácia

  Zabudovanie do potrubí, nádrží (bočne): G 3/4 závit z ušľachtilej ocele (1.4571). Alebo montáž na prírubu: S príslušenstvom: Príruba z ušľachtilej ocele ANSI 2 palce 300 lbs, SS 316L (adaptovateľné na DIN protiprírubu DN 50 PN 16).

  Meracie a regulačné prístroje

  Kompaktný regulátor DCCa

  Princíp merania, technológia

  Indukčné, 2 cievky. Integrované meranie teploty

  Objednávacie č.

  ICT 2

  1023352

  Snímač vodivosti ICT 8-mA

  Indukčný snímač na meranie elektrolytickej vodivosti. Vhodný pre znečistenú vodu. S integrovanou korekciou teploty a v závode kalibrovaným výstupným signálom 4…20 mA.

  Vaše výhody

  • Meraná veličina: elektrolytická vodivosť do 200 mS/cm bez polarizačného efektu
  • Indukčný (bezdotykový) princíp merania umožňuje použitia vo vodách s podielmi pevných látok a v médiách tvoriacich povlak
  • Výstupný signál 4 – 20 mA odolný voči rušeniu na flexibilné napojenie na meracie prístroje so štandardným 4…20 mA vstupom
  • Integrovaná korekcia teploty nahrádza osobitný snímač teploty a armatúru snímača

  Meracie rozsahy

  Tri konfigurovateľné rozsahy merania: 0,2...2,0 mS/cm / 0,5...20 mS/cm / 1...200 mS/cm

  Korekcia teploty

  Integrované do elektroniky snímača, teplotný súčiniteľ: 1,7%/K

  Teplota média

  max. 50 °C pri 1 bare

  Materiál senzora

  PP

  Tesnenia

  EPDM

  Montážna dĺžka

  75 mm

  Elektrická prípojka

  Pevný kábel, 6-žilový, (6 x 0,25 mm²). Dĺžka kábla je: 2 m kábel medzi snímačom a 4 – 20 mA káblovým prevodníkom a 10 m medzi káblovým prevodníkom a vyhodnocovacím prístrojom.

  Typická aplikácia

  Riadenie odsoľovania v chladiacich vežiach, znečistené odpadové vody, riadenie galvanických a oplachovacích kúpeľov, odsoľovanie morskej vody, nastavenie obsahu soli v bazénovej vode

  Schopnosť odporu voči

  Obsahové látky vody cieľovej aplikácie s ohľadom na znášanlivosť voči PP/EPDM, ako aj voči médiám tvoriacim povlak

  Inštalácia

  1/2" vonkajší závit (BSP) na montáž pomocou príruby,
  montáž do potrubí PVC, DN 50 pomocou montážneho adaptéra ICT8, DN 50, PVC, obj. č. 1106570,
  ponorenie cez ponornú rúrku, 1 m, obj. č. 1105964

  Kompatibilné meracie a regulačné prístroje

  DAC, D1C, AEGIS II, AEGIS X, DULCOMARIN

  Princíp merania, technológia

  Indukčné, 2 cievky. Integrované meranie teploty, integrovaný 4…20mA prevodník

  Objednávacie č.

  ICT 8 -mA-200 mS/cm

  1098530

  Downloads pre Snímače DULCOTEST vodivosti

  Viac informácií nájdete v časti Na stiahnutie

  0 Výsledky
  Filtrovať podľa typu dokumentu
  Brožúra / Leták (0)
  Certifikát / Vyhlásenie (0)
  Dátový list (0)
  Karta bezpečnostných údajov (0)
  Katalóg (0)
  Návod na obsluhu (0)
  Odborný článok (0)
  Ostatné (0)
  Príklad použitia / Referencia (0)
  Schéma zapojenia (0)
  Softvér (0)
  Tlačová správa (0)
  Výbušná schéma / Náhradné diely (0)
  Výkres / Technický výkres / 3D (0)

  Zvolené filtre:

  Vyhovujúce stiahnutia

  Zoradiť podľa Typ dokumentu
  Načítať ďalšie výsledky…
  Žiadne ďalšie výsledky!

  Bohužiaľ sme nenašli žiadny vhodný výsledok vyhľadávania.

  Sú všetky slová napísané správne?
  Zopakovať pokus s menším počtom hľadaných výrazov alebo s inými hľadanými výrazmi?

  Prosím, zopakujte pokus neskôr

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Prehľad

  Meranie elektrolytickej vodivosti – so spoľahlivými snímačmi DULCOTEST.

  Kondukčné senzory vodivosti merajú elektrolytickú vodivosť nepriamo prostredníctvom prenášania náboja medzi dvomi elektródami, ktoré sa ponoria do meraného média. Typy senzorov s konštantami článku k = 0,01 a k = 0,1 cm-1 sú určené predovšetkým na meranie najnižších elektrolytických vodivostí < 1 µS/cm v čistých a najčistejších vodách.

  Typy senzorov s konštantou článku k = 1 cm-1 sa používajú v rozmanitých vodách bez obsahových látok tvoriacich nánosy do 20 mS/cm. Cenovo výhodný rad senzorov LF(T) sa používa v čistej, chemicky nezaťaženej vode.

  Rady senzorov LM(P), CK, CKPt je možné nasadiť aj chemicky zaťažených vodách a pri vyšších teplotách.

  Vaše výhody

  • 27 rozdielnych typov senzorov prispôsobených rozdielnym požiadavkám s optimálnym pomerom ceny a výkonu: Merací rozsah, teplota, chemická rezistencia, znášanlivosť znečistenia a zapojenie do procesu
  • Od jednoduchých konduktometrických 2 elektródových senzorov až po špičkové senzory založené na indukčnom princípe merania
  • Presné a spoľahlivé meranie umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
  • Dlhé životnosti a krátke intervaly údržby skracujú nevyužité doby a zvyšujú dostupnosť nameraných hodnôt
  • Kompletne predmontované súpravy armatúry a senzora na čo najjednoduchšiu, rýchlu a bezchybnú inštaláciu
  • Rýchle dodacie lehoty umožňujú výmenu v krátkom čase

  Použitie

  Technické údaje

  Downloads

  Kontaktujte nás

  František Grejták

  Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

  »Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

  +421248200111-16 
  Zaslať dopyt   

  Zatvoriť formulár

  Váš dopyt

  Osobné údaje


  Ďalší produkt +
  Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
  Nahrať Ďalší súbor

  Osobné údaje


  Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
  *Povinné polia

  Kontrola a odoslanie


  Osobné údaje:
  Oslovenie
  Názov
  Priezvisko  
  Meno  
  Spoločnosť
  Zákaznícke číslo
  E-mailová adresa
  Telefónne číslo
  Ulica
  Číslo domu
  Mesto  
  Krajina
  Spätný telefonát Áno

  Krok späť

  Vhodné produkty

  Univerzálne použiteľné magnetické dávkovacie čerpadlo na dávkovanie tekutých médií pri úprave vody a pri chemických procesoch: Magnetické membránové dávkovacie čerpadlo beta. Hospodárne, zabezpečené proti preťaženiu, prispôsobiteľné na prítomné snímače signálov.

  Viac informácií

  Ako merací a regulačný prístroj v analýze vody je DULCOMETER Compact správny regulátor pre regulačné úlohy, ktoré si vyžadujú len jednostrannú reguláciu.

  Viac informácií

  Monitorovanie a úprava pitnej vody, resp. vody podobnej pitnej vode pomocou DULCOTROL® pitná voda/F&B – kompaktného meracieho a regulačného systému, špeciálne vhodného pre úpravu vody vo vodárňach a potravinárskom a nápojovom priemysle.

  Viac informácií

  Spoznajte dávkovacie čerpadlo, ktoré z hľadiska produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti zasadí nové hranice.

  Viac informácií

  Motorové membránové dávkovacie čerpadlo alpha je dávkovacie čerpadlo na tekuté médiá a optimálne riešenie pri jednoduchých aplikáciách. Robustné, tiché, odolné proti chemikáliám, s presným dávkovaním, ako aj dobrým výkonom nasávania.

  Viac informácií

  Gamma/XL je inteligentné magnetické membránové dávkovacie čerpadlo s rozmanitými možnosťami pripojenia, ktoré nastavuje novú latku, čo sa týka produktivity, spoľahlivosti a hospodárnosti.

  Viac informácií

  Merania pH so snímačmi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Riadenie, regulácia a kontrola chemických procesov vďaka presným nameraným hodnotám.

  Viac informácií

  Meranie koncentrácie kyseliny peroctovej so senzormi DULCOTEST: Presné a spoľahlivé na dezinfekciu v aplikáciách citlivých na bezpečnosť v potravinárskom, farmaceutickom a zdravotníckom odvetví. Použiteľné aj pri úprave odpadových vôd.

  Viac informácií

  Prajete si jednoduchý merací a regulačný prístroj na analýzu vody? Ktorý sa ľahko ovláda a na ktorom si môžete vybrať medzi všetkými bežnými meranými veličinami pre každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Tento je okrem toho vhodný pre Ethernet/LAN a optimálne ho je možné integrovať do existujúcich sietí.

  Viac informácií

  ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz