Návrhy vyhľadávania

Podpora vedy

V zmysle zosnulého zakladateľa spoločnosti a čestného senátora prof. Dr. h.c. Viktora Dulgera sú mladí ľudia oceňovaní za vynikajúce výsledky pri práci a výsledky v prírodných vedách.

Už mnoho rokov sa na Heidelbergskej vedeckej akadémii udeľuje cena Viktora & Sigrid Dulgerovcov za ekológiu. Vyznamenávajú ňou mladých vedcov z odboru prírodných vied, ktoré nezávisle od disciplíny veľkou mierou prispievajú k ochrane prírody a životného prostredia.

Okrem toho sa ročne udeľuje cena za životné prostredie, ktorou univerzita v Heidelbergu oceňuje vynikajúce práce pri skúškach alebo magisterské, dizertačné alebo habilitačné práce z oblasti výskumu životného prostredia.

V rámci oceňovania najlepších študentov roka udeľuje IHK Rhein-Neckar čestnú cenu nadácie Viktora & Sigrid Dulgerovcov za najlepšie výsledky v oblasti vzdelávania a ďalšieho vzdelávania.

Ďalšie angažmán

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz