Návrhy vyhľadávania

Podnikateľ, vynálezca, mecenáš

Prevzatie podnikateľskej a spoločenskej zodpovednosti bolo pre prof. Dr. h.c. Viktora Dulgera (*18.12.1935; † 21.03.2016), zakladateľa a bývalého predsedu dozornej rady skupiny ProMinent, vždy dôležité.

Viktor Dulger sa narodil 18.12.1935. Ako mladý muž už po troch rokoch ukončil svoje štúdium v odbore konštrukcie strojov na technickej škole Staatstechnikum v meste Karlsruhe. Viktor Dulger získal praktické vedomosti vo vedúcej funkcii celosvetovo činnej americkej korporácie Carnation Milk Corporation.

Nájsť vlastné riešenia na technické problémy – to Viktora Dulgera mimoriadne zaujímalo. V roku 1960 otvoril svoju vlastnú inžiniersku kanceláriu: Chemie & Filter GmbH. Čoskoro sa mu podaril priekopnícky vývoj prvého elektronického dávkovacieho čerpadla riadeného tranzistorom. Viac ako 50 patentov pod menom Viktor Dulger v Nemecku i vo svete sú dôkazom nepretržitej vynaliezavosti.

V Heildelberg-Wieblingene zriadil Viktor Dulger v roku 1969 prvú fabriku na výskum, vývoj, výrobu a riadenie. Celosvetovú expanziu znamenajú roky od 1970. Na základe vlastných spoločností a zastúpení je spoločnosť ProMinent dnes činná vo viac ako 100 krajinách sveta. Podniková skupina zamestnáva 2 400 zamestnancov na celom svete a medzinárodne platí ako vedúca firma na trhu v oblasti dávkovacej techniky.

Viktor Dulger prevzal aj spoločenskú zodpovednosť tak, že sa v rozhodujúcej miere angažoval za spoločenstvo. Od roku 1975 Viktor Dulger, okrem iného, podporoval tieto zariadenia: Nemecké centrum pre výskum muzikoterapie (od roku 1997 Inštitút Viktora Dulgera), univerzitu v Heidelbergu, nadáciu 600 rokov univerzity, početné združenia ako spolok domácej starostlivosti v Heidelbergu a športové spolky. Nadácia Viktora a Sigrid Dulgerovcov každý rok odovzdáva ceny za najlepšiu doktorandskú prácu v oblasti techniky pre životné prostredie, vynikajúce práce vedcov a najlepším absolventom štúdia.

Vyznamenania a angažmán Viktora Dulgera

 • 1982 Spolkový kríž na stuhe za zásluhy
 • 1985 Podpora plastiky pre Bismarkovo námestie v Heidelbergu
 • 1986 Vymenovanie za honorárneho konzula pre Maltskú republiku v Baden-Württembergu
 • 1990 Vymenovanie za senátora na počesť univerzity v Heidelbergu
 • 1993 Medaila Lorenza Werthmanna (najvyššie vyznamenanie Nemeckého dobročinného spolku)
 • 1994 Čestný profesor Technickej univerzity Dalian, Čína
 • 1995 Univerzitná medaila univerzity v Heidelbergu
 • Od r. 1995 podporujúci člen spoločnosti Maxa Plancka
 • Kurátor ekonomickej fakulty univerzity v Heidelbergu
 • Člen kuratória nadácie 600 rokov univerzity v Heidelbergu
 • Člen valného zhromaždenia IHK Rhein-Neckar
 • 19 rokov obchodný sudca, komora pre obchodné záležitosti, krajský súd Heidelberg
 • 1996 Vymenovanie za Overseas Merchant Consultant, provincia Liaoning, Čína
 • 1996 Kríž za zásluhy 1. triedy radu za zásluhy Spolkovej republiky Nemecko
 • 1996 Vymenovanie za čestného doktora Technickej univerzity Dalian, Čína
 • 1997 Prijatie za čestného doktora ministerstvom pre hospodárstvo, výskum a umenie, Baden-Württemberg
 • 1997 Vymenovanie za čestného člena 6,5-miliónového mesta Dalian, Čína
 • 1997 Vymenovanie za generálneho konzula Maltskej republiky pre konzulárny obvod Baden-Württemberg
 • 1997 Premenovanie Nemeckého centra pre výskum muzikoterapie, Heidelbeg, na „Inštitút Viktora Dulgera“
 • 1998 Honorárny profesor vysokej odbornej školy v Heidelbergu
 • 2000 Medaila Richarda Benza, mesto Heidelberg, za zásluhy v oblasti umenia a vedy
 • 2001 Zlatá medaila Diesel, kuratórium Diesel, za výkon presahujúci odbor dávkovacej techniky a úpravy vody
 • 2001 Veľká zlatá medaila za zásluhy s briliantom, IHK Rhein-Neckar, za mimoriadne zásluhy hospodárskeho priestoru Rhein-Neckar
 • 2001 The National Order of Merit, rad oficiera U.O.M., Maltská republika
 • 2002 Člen predstavenstva inštitútu pre vynálezy Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.
 • 2003 Vymenovanie na ďalších päť rokov za Overseas Merchant Consultant, provincia Liaoning, Čína
 • 2009 Medaila za zásluhy kraja Baden-Württemberg
 • 2011 Cena za celoživotné dielo pri príležitosti odovzdávania ceny zakladateľa, finančná skupina Deutsche Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg
 • 2016 Dňa 21. marca 2016 vo veku 80 rokov zomrel zakladateľ spoločnosti a predseda dozornej rady spoločnosti ProMinent GmbH, prof. Dr. h.c. Viktor Dulger.

Ďalšie angažmán

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz