Návrhy vyhľadávania

Niekedy sa musia ľudia podporiť

Túto požiadavku predostrel už aj šéf skupiny ProMinent, prof. Dr. h. c. Viktor Dulger (* 18.12.1935; † 21.03.2016), na zasadnutiach, ktoré sa konajú v pravidelných intervaloch v priestoroch výrobcu čerpadiel z Heidelbergu.

Tak opát Dr. Notker Wolf prinútil svojou prednáškou o nezamestnanosti svojich poslucháčov, aby sa zamysleli. Každý nezamestnaný musí byť pre nás dôležitý, hovorí Wolf. Je spoločnou zodpovednosťou, aby si ľudia našli dôstojnú prácu. „Ľudia potrebujú zmysluplné potvrdenie, aby boli vnútorne šťastní a spokojní a aby mali naplnenie svojho života.“

Opát tvrdí, že podniky, ktoré chcú investovať a docieliť profit, musia súčasne myslieť na blaho svojich zamestnancov. Je to vraj veľká zodpovednosť. „Mnoho podnikov v čase krízy z dôvodu starosti o svojich zamestnancov a ich rodiny týchto neprepustili a to by sa malo aj uznať.“ Každý jeden zamestnanec musí cítiť, že má svoju hodnotu.

Wolf počas tohto večera takisto apeluje na vlastnú zodpovednosť nezamestnaných osôb, ktorí veľmi radi hádžu zodpovednosť na štát a na spoločnosť. Vlastná zodpovednosť a prekonanie nezamestnanosti je však na každom nezamestnanom. „Občas je potrebné ľudí podporiť a previesť ich tým.“ Mimoriadny dôraz sa v budúcnosti musí klásť na vzdelanie“ a myslí tým komplexné vzdelávanie a vôľu prekonávať problémy.

On sám nemá žiaden recept na nezamestnanosť. „Nezamestnanosť je niečo, čo nás ťaží, nedostatok, ktorý nám nesmie byť ľahostajný.

Dá sa zvládnuť iba pri úsilí všetkých: podnikov, vlády, spoločnosti, ale aj samotných nezamestnaných. Aby sme našli cestu do budúcnosti, musíme byť súdržní.“

Ďalšie angažmán

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz